• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a expedients a sòl rústic i d'altres Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Title Filter      Display #  
# Article Title
61 Publicació de l'Acord del Ple del CIF d’aprovació inicial del projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequació respecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
62 Ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
63 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2016/6
64 Anunci aprovació Pla d'Inspecció de Turisme 2017
65 Anunci aprovació Pla d'Inspecció d'activitats 2017
66 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d’enguany de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats (CTA)
67 Informació pública de l'aprovació inicial del nomenclàtor de la designació de nous carrers i vies urbanes a Formentera
68 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera
69 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 01-2017)
70 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessorad’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats
71 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 301-2016
72 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 379-2016
73 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 314-2016
74 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/380
75 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/350
76 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/340
77 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/305
78 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/304
79 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/285
80 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/284
81 Publicació de Decrets en relació a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)
82 Publicació d’Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 28/10/2016 d’aprovació inicial de projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris pel projecte de renovació del paviment i servei d’infraestructures al nucli des Pujols
83 Decret delegació Secretaria CTA a na Paola Sales
84 Convocatòria de sessió ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i activitats (sessió 04-2016)
85 Convocatòria de sessió ordinària de la CTA (Comissió Tècnica Assessora) d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats (Sessió 02-2016)
86 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d'enguany de la CTA
87 Exposició pública del projecte d’electrificació amb instal·lació de xarxa MT subterrània. (Exp. 238/2009 d’obra major)
88 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/461
89 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 de febrer de 2016 d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la UA POL-03
90 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/288
91 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/457
92 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2015/04
93 Publicació d’acord del Ple del Consell insular de Formentera d’aprovació d’una pròrroga de dos anys en el Conveni urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC 01 i AA SFC 03 i a una unitat d’actuació discontínua anomenada UA SFC 01
94 Diligència sobre ajornament de sessió núm.6 d'enguany de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
95 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/109
96 Publicació d’expedients d’obres a sòl rústic – declaracions d’interès general núm. 01-02-03/2015
97 Expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/247
98 Publicació de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consell insular de Formentera - CTA
99 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/261
100 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/251
101 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/242
102 Notificació de requerimient de documentació de l'expedient de llicència d’obra menor Nº2011/168
103 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/254
104 Expedient d’obres a sòl rústic, núm. Llcències d'obres 2014/307
105 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/140
106 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/04
107 Establiment de condicions referents a l’aplicació del dret fonamental al repós per tal de preservar la qualitat turística i ometre sorolls per a aquelles persones que descansin en vacances, o puguin causar molèsties als residents
108 Edicto la Nassa SCP
109 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/63
110 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 432-201
111 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 431-2014
112 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 430-2014
113 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/412
114 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/499
115 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 30 de gener de 2015, d’aprovació de béns i drets, i declaració de la necessitat per les unitats d’actuacions anomenades UA EPJ 05 i UA EPJ 06
116 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicència d'Obres 2014/86
117 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme. Sessió 08-2014 ajornada.
118 Anunci d'ajornament de sessió ordinària de la CTA núm. 8-2014 pel mes de gener
119 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 08-2014)
120 Acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-03, situada a Sant Francesc, TM Formentera
121 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 05, TM Formentera
122 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 06, TM Formentera
123 Informació pública tramitació de l'expedient núm. 88/2014 de permís d'instal·lació i obres per una activitat permanent major de Restaurant al Port de La Savina (CTA)
124 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències d'obres 2014/292
125 Notificació de requerimient de documentació bàsica de l’expedient de segregació nº 2014/6
126 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2014/3, de declaració d'interès general d'una instal·lació
127 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (Sessió 07-2014)
128 Requeriment per falta de documentació als interessats
129 Nomenament de nous representants a la Comissió Técnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni historic i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les llles Balears (COAIB)
130 Publicació a BOIB de l'expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2014/221
131 Nomenament d nous representants a la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB)
132 Publicació de l'expdient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/221
133 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2014/211
134 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. LLICENCIES OBRES 2013/471
135 Nomenament de secretari suplent de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)

Page 1 of 2

Start
Prev
1

Urbanism and Territory planning

perfilcontractant_home_eng
Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

Agència Tributària de les Illes Balears

Citizen Information Office
c. de Ramón Llull, 6
07860 San Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Horari d'atenció al públic
de 9 a 14h 
de dilluns a dissabte

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1