• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a expedients a sòl rústic i d'altres Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Title Filter      Display #  
# Article Title
61 Aprovació definitiva de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació de Via Pública amb terrasses i altres Instal·lacions
62 Publicació de l'Acord del Ple del CIF d’aprovació inicial del projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequació respecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
63 Ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
64 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2016/6
65 Anunci aprovació Pla d'Inspecció de Turisme 2017
66 Anunci aprovació Pla d'Inspecció d'activitats 2017
67 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d’enguany de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats (CTA)
68 Informació pública de l'aprovació inicial del nomenclàtor de la designació de nous carrers i vies urbanes a Formentera
69 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera
70 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 01-2017)
71 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessorad’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats
72 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 301-2016
73 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 379-2016
74 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 314-2016
75 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/380
76 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/350
77 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/340
78 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/305
79 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/304
80 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/285
81 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/284
82 Publicació de Decrets en relació a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)
83 Publicació d’Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 28/10/2016 d’aprovació inicial de projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris pel projecte de renovació del paviment i servei d’infraestructures al nucli des Pujols
84 Decret delegació Secretaria CTA a na Paola Sales
85 Convocatòria de sessió ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i activitats (sessió 04-2016)
86 Convocatòria de sessió ordinària de la CTA (Comissió Tècnica Assessora) d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats (Sessió 02-2016)
87 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d'enguany de la CTA
88 Exposició pública del projecte d’electrificació amb instal·lació de xarxa MT subterrània. (Exp. 238/2009 d’obra major)
89 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/461
90 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 de febrer de 2016 d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la UA POL-03
91 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/288
92 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/457
93 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2015/04
94 Publicació d’acord del Ple del Consell insular de Formentera d’aprovació d’una pròrroga de dos anys en el Conveni urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC 01 i AA SFC 03 i a una unitat d’actuació discontínua anomenada UA SFC 01
95 Diligència sobre ajornament de sessió núm.6 d'enguany de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
96 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/109
97 Publicació d’expedients d’obres a sòl rústic – declaracions d’interès general núm. 01-02-03/2015
98 Expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/247
99 Publicació de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consell insular de Formentera - CTA
100 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/261
101 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/251
102 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/242
103 Notificació de requerimient de documentació de l'expedient de llicència d’obra menor Nº2011/168
104 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/254
105 Expedient d’obres a sòl rústic, núm. Llcències d'obres 2014/307
106 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/140
107 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/04
108 Establiment de condicions referents a l’aplicació del dret fonamental al repós per tal de preservar la qualitat turística i ometre sorolls per a aquelles persones que descansin en vacances, o puguin causar molèsties als residents
109 Edicto la Nassa SCP
110 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/63
111 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 432-201
112 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 431-2014
113 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 430-2014
114 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/412
115 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/499
116 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 30 de gener de 2015, d’aprovació de béns i drets, i declaració de la necessitat per les unitats d’actuacions anomenades UA EPJ 05 i UA EPJ 06
117 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicència d'Obres 2014/86
118 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme. Sessió 08-2014 ajornada.
119 Anunci d'ajornament de sessió ordinària de la CTA núm. 8-2014 pel mes de gener
120 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 08-2014)
121 Acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-03, situada a Sant Francesc, TM Formentera
122 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 05, TM Formentera
123 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 06, TM Formentera
124 Informació pública tramitació de l'expedient núm. 88/2014 de permís d'instal·lació i obres per una activitat permanent major de Restaurant al Port de La Savina (CTA)
125 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències d'obres 2014/292
126 Notificació de requerimient de documentació bàsica de l’expedient de segregació nº 2014/6
127 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2014/3, de declaració d'interès general d'una instal·lació
128 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (Sessió 07-2014)
129 Requeriment per falta de documentació als interessats
130 Nomenament de nous representants a la Comissió Técnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni historic i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les llles Balears (COAIB)
131 Publicació a BOIB de l'expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2014/221
132 Nomenament d nous representants a la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB)
133 Publicació de l'expdient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/221
134 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2014/211
135 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. LLICENCIES OBRES 2013/471
136 Nomenament de secretari suplent de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)

Page 1 of 2

Start
Prev
1

Urbanism and Territory planning

perfilcontractant_home_eng
Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

Agència Tributària de les Illes Balears

Citizen Information Office
c. de Ramón Llull, 6
07860 San Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Horari d'atenció al públic
de 9 a 14h 
de dilluns a dissabte

FormenteraTurisme

radio illa transparent

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1