• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a expedients a sòl rústic i d'altres Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Title Filter      Display #  
# Article Title
61 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/285
62 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/284
63 Publicació de Decrets en relació a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)
64 Publicació d’Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 28/10/2016 d’aprovació inicial de projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris pel projecte de renovació del paviment i servei d’infraestructures al nucli des Pujols
65 Decret delegació Secretaria CTA a na Paola Sales
66 Convocatòria de sessió ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i activitats (sessió 04-2016)
67 Convocatòria de sessió ordinària de la CTA (Comissió Tècnica Assessora) d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats (Sessió 02-2016)
68 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d'enguany de la CTA
69 Exposició pública del projecte d’electrificació amb instal·lació de xarxa MT subterrània. (Exp. 238/2009 d’obra major)
70 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/461
71 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 de febrer de 2016 d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la UA POL-03
72 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/288
73 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/457
74 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2015/04
75 Publicació d’acord del Ple del Consell insular de Formentera d’aprovació d’una pròrroga de dos anys en el Conveni urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC 01 i AA SFC 03 i a una unitat d’actuació discontínua anomenada UA SFC 01
76 Diligència sobre ajornament de sessió núm.6 d'enguany de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
77 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/109
78 Publicació d’expedients d’obres a sòl rústic – declaracions d’interès general núm. 01-02-03/2015
79 Expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/247
80 Publicació de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consell insular de Formentera - CTA
81 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/261
82 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/251
83 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/242
84 Notificació de requerimient de documentació de l'expedient de llicència d’obra menor Nº2011/168
85 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/254
86 Expedient d’obres a sòl rústic, núm. Llcències d'obres 2014/307
87 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/140
88 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/04
89 Establiment de condicions referents a l’aplicació del dret fonamental al repós per tal de preservar la qualitat turística i ometre sorolls per a aquelles persones que descansin en vacances, o puguin causar molèsties als residents
90 Edicto la Nassa SCP
91 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/63
92 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 432-201
93 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 431-2014
94 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 430-2014
95 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/412
96 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/499
97 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 30 de gener de 2015, d’aprovació de béns i drets, i declaració de la necessitat per les unitats d’actuacions anomenades UA EPJ 05 i UA EPJ 06
98 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicència d'Obres 2014/86
99 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme. Sessió 08-2014 ajornada.
100 Anunci d'ajornament de sessió ordinària de la CTA núm. 8-2014 pel mes de gener
101 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 08-2014)
102 Acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-03, situada a Sant Francesc, TM Formentera
103 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 05, TM Formentera
104 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 06, TM Formentera
105 Informació pública tramitació de l'expedient núm. 88/2014 de permís d'instal·lació i obres per una activitat permanent major de Restaurant al Port de La Savina (CTA)
106 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències d'obres 2014/292
107 Notificació de requerimient de documentació bàsica de l’expedient de segregació nº 2014/6
108 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2014/3, de declaració d'interès general d'una instal·lació
109 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (Sessió 07-2014)
110 Requeriment per falta de documentació als interessats
111 Nomenament de nous representants a la Comissió Técnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni historic i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les llles Balears (COAIB)
112 Publicació a BOIB de l'expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2014/221
113 Nomenament d nous representants a la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB)
114 Publicació de l'expdient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/221
115 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències d'Obres 2014/211
116 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. LLICENCIES OBRES 2013/471
117 Nomenament de secretari suplent de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)

Page 1 of 2

Start
Prev
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1