• Català
  • Castellano
  • English
Tablón de anuncios
Filtrar por título      Mostrar #  
# Título del artículo clics
41 Ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives 10838
42 Publicación del expediente de obras en suelo rústico núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2016/6 12854
43 Anunci aprovació Pla d'Inspecció de Turisme 2017 12800
44 Anunci aprovació Pla d'Inspecció d'activitats 2017 12803
45 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d’enguany de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats (CTA) 13086
46 Información pública de la aprobación inicial del nomenclator de la designación de nuevas calles y vías urbanas en Formentera 13574
47 Aprobación inicial de la Modificación puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera 13451
48 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 01-2017) 13590
49 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessorad’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats 14043
50 Anuncio publicación trámite expediente en suelo rústico nº 301-2016 14394

Página 5 de 12

5

webturisme baix1

Ràdio Illa

horariosbarcas_baix1
rss_formentera_1