• Català
  • Castellano
  • English
Tablón de anuncios
Filtrar por título      Mostrar #  
# Título del artículo clics
61 Aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con terrazas y otras instalaciones 19614
62 Publicación del Acuerdo del Pleno del CIF de aprobación inicial del proyecto de convenio urbanístico con las comunidades de propietarios afectadas por el proyecto de reforma y adecuación respecto de las calles Guillem de Montgrí y Valencia de Sant Ferran 19796
63 Ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives 20340
64 Publicación del expediente de obras en suelo rústico núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2016/6 22090
65 Anunci aprovació Pla d'Inspecció de Turisme 2017 22077
66 Anunci aprovació Pla d'Inspecció d'activitats 2017 22173
67 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d’enguany de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats (CTA) 22623
68 Información pública de la aprobación inicial del nomenclator de la designación de nuevas calles y vías urbanas en Formentera 23352
69 Aprobación inicial de la Modificación puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera 22782
70 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 01-2017) 23297

Página 7 de 14

7

Urbanismo y Ordenación del Territorio

perfilcontractant_home_cast

Nos encontrarás en:
plaza de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat
Agència Tributària de les Illes Balears

Oficina d'Atenció Ciutadana
c. de Ramón Llull, 6
07860 San Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Horario de atención al público
de 9 a 14h 
de lunes a viernes

FormenteraTurisme

radio illa transparent

horariosbarcas_baix1
rss_formentera_1