• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Convocatòria i bases per a l’atorgament de subvencions per a intervencions en béns del patrimoni cultural, per rehabilitar parets de pedra seca i per soterrar línies elèctriques i/o telefòniques a Formentera 13
2 Resolució de la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2020 1730
3 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Institut Internacional d'Investigacions Prehistòriques de Cantàbria per al desenvolupament d'actuacions d'I+D+I en l'àrea de l'arqueologia a les comunitats prehistòriques de Formentera 2046
4 Correcció d'errors del text de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca, soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques existents i intervencions en béns del patrimoni cultural de Formentera 2018 2178
5 Nomenament dels membres de la Comissió Avaluadora de subvencions en matèria de patrimoni cultural 2020 2271
6 Llista definitiva d’aspirants admesos i nomenament de la Comissió Avaluadora dels projectes presentats a la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2020 2390
7 Resolución de 28 de agosto de 2020, del Consejo Insular de Formentera (Illes Balears), referente a la modificación de la incoación de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural del Molí Vell de la Mola. 2658
8 Modificació de l’acord d’incoació de l’expedient per declarar bé d’interès cultural el molí Vell de la Mola i tràmit d’audiència 3109
9 Aprovació definitiva del Reglament del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de Formentera 3083
10 Convocatòria de la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2020 5939

Xarxa de Biblioteques

Institut d'Estudis Baleàrics

Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera