• Català
  • Castellano
  • English
Bulletin Board
Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Resolució dels expedients de sol·licitud de subvencions per a intervencions en béns del patrimoni cultural, per rehabilitar parets de pedra seca i per soterrar línies elèctriques i/o telefòniques existents (convocatòria de 2020) 3
2 Declaració del Molí Vell de la Mola com a bé d’interès cultural en la categoria de monument 334
3 Convocatòria i bases per a l’atorgament de subvencions per a intervencions en béns del patrimoni cultural, per rehabilitar parets de pedra seca i per soterrar línies elèctriques i/o telefòniques a Formentera 515
4 Resolució de la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2020 2312
5 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Institut Internacional d'Investigacions Prehistòriques de Cantàbria per al desenvolupament d'actuacions d'I+D+I en l'àrea de l'arqueologia a les comunitats prehistòriques de Formentera 2650
6 Correcció d'errors del text de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca, soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques existents i intervencions en béns del patrimoni cultural de Formentera 2018 2796
7 Nomenament dels membres de la Comissió Avaluadora de subvencions en matèria de patrimoni cultural 2020 2879
8 Llista definitiva d’aspirants admesos i nomenament de la Comissió Avaluadora dels projectes presentats a la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2020 2990
9 Resolución de 28 de agosto de 2020, del Consejo Insular de Formentera (Illes Balears), referente a la modificación de la incoación de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural del Molí Vell de la Mola. 3297
10 Modificació de l’acord d’incoació de l’expedient per declarar bé d’interès cultural el molí Vell de la Mola i tràmit d’audiència 3775

Xarxa de Biblioteques

Institut d'Estudis Baleàrics

Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera