• Català
  • Castellano
  • English
Grants and subsidies
Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Períodes hàbils de caça i les vedes especials que s'estableixen per a la temporada 2023-2024 a l'illa de Formentera 187
2 Autorització excepcional per al control d'espècies i protecció dels cultius de l'illa de Formentera per part dels vedats de caça de Formentera 208
3 Conveni i de col·laboració entre l’Associació de Ramaders de Formentera i el CIF, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius 856
4 Concessió d'una subvenció nominativa a l'Associació de criadors de porc negre de Formentera i d'Eivissa per a l'exercici 2023 1035
5 Acord de l’aprovació d’ajudes als sol·licitants d’explotacions agràries i ramaderes de la convocatòria de les ajudes específiques pel desenvolupament de l’àmbit rural i ramader de l’illa de Formentera per l’any 2023 1735
6 Concessió d'una subvenció nominativa a la Confraria de Pescadors de Formentera per a l'exercici 2022 1645
7 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació Comunitat de regants de Formentera 2678
8 Períodes hàbils de caça i les vedes especials que s'estableixen per a la temporada 2022-2023 a l'illa de Formentera 4054
9 Concessió d'una subvenció directa a societats federades de caçadors de La Mola 4826
10 Autorització excepcional per al control d'espècies i protecció dels cultius de l'illa de Formentera per part dels vedats de caça de Formentera 4331
11 Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Associació de Ramaders de Formentera i el CIF, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius 4896
12 Acord de l’aprovació de la convocatòria de les ajudes específiques pel desenvolupament de l’àmbit rural i ramader de l’illa de Formentera per l’any 2022 5083
13 Acord d'aprovació de les bases reguladores de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del Camp de Formentera 2022 4120
14 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació de criadors de porc negre de Formentera i d’Eivissa per a l’exercici 2021 4395
15 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació d’Apicultors de Formentera per a l’exercici 2021 4373
16 Concesión de una subvención nominativa a la Cofradía de Pescadores de Formentera para el ejercicio 2021 4490
17 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació de Caçadors de Porto Saler per a l’exercici 2021 4341
18 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació Comunitat de regants de Formentera 4700
19 I Concurs de dibuix la dona en el món rural amb motiu del Dia Internacional de la Dona en el Món Rural 5632
20 Concessió d’una subvenció nominativa al Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa i Formentera 5878
21 Addenda d’aprovació per l’ampliació de la partida pressupostària de l’acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del Camp de Formentera, any 2021 5900
22 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2021/2022 a l’illa de Formentera 5872
23 Proposta d’autorització excepcional per al control d’espècies i protecció dels cultius de l’illa de formentera per part dels vedats de caça de Formentera 5752
24 BOIB Acord d’aprovació de les bases reguladores de l’acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del Camp de Formentera per la continuïtat del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l’entorn rural 6315
25 Certificat de l'acord de Ple relatiu a l'aprovació de les bases reguladores de l’acció concertada entre el CIF i la Cooperativa del camp de Formentera per la continuïtat del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l’entorn rural 6273
26 Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius segons l’Annex I 6867
27 Autorització excepcional per a control d'espècies coloms salvatges (columba livia) a l'Hospital de Formentera els dies 15 i 16 de maig de 2021 6974
28 Concessió d'una subvenció nominativa a l'Associació de criadors de porc negre de Formentera i d'Eivissa per a l'exercici 2020 8719
29 Concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació d’Apicultors de Formentera per a l’exercici 2020 8168
30 Pròrroga autorització excepcional per al control de població de Coloms salvatges (columba livia) a l’Hospital de Formentera 8559
31 Concessió de subvenció nominativa a l’Associació Comunitat de regants de Formentera per a l'exercici 2020 11415
32 Concessió de subvenció nominativa a la Confraria de Pescadors de Formentera per a l'exercici 2020 11530
33 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2020/2021 a l’illa de Formentera 14056
34 Formalització de la cessió d’ús, temporal i gratuïta, a la Cooperativa del Camp de Formentera de la estació d’emmagatzematge i conservació de gra, propietat del CIF 14146
35 Formalització del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del camp de Formentera per la continuïtat del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge 14075
36 Autorització excepcional de caça de tudons per aquest estiu 2020 14314
37 Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius, any 2020 14306
38 Conveni Cooperativa del Camp 2020 14335
39 Acord de concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació de Caçadors Federat de Porto Saler per a l’exercici 2019 15642
40 Acord de concessió d’una subvenció nominativa a l’Associació d’Apicultors de Formentera per a l’ exercici 2019 15672
41 Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2020 pel qual s’aprova l’elaboració del Pla Estratègic per al Manteniment del Sector Ramader i per a la Viabilitat Econòmica i Sostenible de les Explotacions Ramaderes a les Illes Balears 2020-2023 14916
42 De la concessió d'una subvenció nominativa a la Confraria de Pescadors de Formentera per a l'exercici 2019 14841
43 Formalització de la cessió d’ús , temporal i gratuïta, a la Cooperativa del Camp de Formentera, de la maquinària agrícola, propietat del Consell Insular de Formentera 16240
44 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2019/2020 a l’illa de Formentera 15609
45 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixen per a la temporada 2019/2020 a l’illa de Formentera 16265
46 Acord d'aprovació de les bases reguladores de l'acció concertada entre el CIF i la Cooperativa del Camp de Formentera per la continuïtat de les actuacions del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge 18259
47 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials ques’estableixen per a la temporada 2018/2019 a l’illa de Formentera 20149
48 Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius 21169
49 Cens ramaders anuals 2017 20751
50 Acord d'aprovació de les bases reguladores de l'acció concertada entre el CIF i la Cooperativa del Camp de Formentera per la continuïtat de les actuacions del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge 20361
51 Resolució del director general de Pesca i Medi Marí d'1 de desembre de 2017 per la qual s’estableix un zona de veda per a la pesca recreativa a la reserva marina dels Freus d’Eivissa i Formentera 21717
52 Convocatòria Junta General de la Comunitat de Regants de l’illa de Formentera 22991
53 Aprovació de les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a latemporada 2017/2018 a l’illa de Formentera 22604
54 Bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca, soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques existents i intervencions en béns del patrimoni cultural de Formentera 23412
55 Acord del Consell Insular de Formentera d’aprovació de les bases reguladores de l’acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del Camp de Formentera per a la posada en funcionament del cens de terres 24377
56 Publicació del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Ramaders de Formentera, per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius. Any 2015 25415
57 Anunci decret incoació procediment sancionador ordenança tinença animals a l’entorn humà 28435
58 Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears 25800

ministerio_agricultura_1

agricultura_governbalear_1

sigpac_1

aforavila_1

covib_1

permacultura_1