• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
41 Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives 16725
42 Aprovació de las bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d’esports a Formentera per l’any 2017 16865
43 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club surf de Formentera per a la coordinació de l'Escola Municipal de Vela de Formentera per a l'any 2017 16993
44 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al maneteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell insular de Formentera 17040
45 Proposta de pagament de subvencions esportives 16362
46 Aprovació de les bases reguladores del III concurs de fotografia esportiva del Consell Insular de Formentera i obertura del termini per a la presentació d'instàncies 17060
47 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu s'Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria per l'any 2017 16785
48 Conveni Col·laboració amb el GEE per a l'organització d'esdeveniments esportius 17259
49 Bases programa de seguiment esportiu 2017 17275
50 Bases III concurs de fotografia esportiva 17359

Pàgina 5 de 7

5

posam-horizontal-color

escoles esportives municipals

caib esports

valors esport logo