• Català
  • Castellano
  • English
Sport subsidies
Title Filter      Display #  
# Article Title
1 Proposta d'aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Bàsket Formentera 2024
2 Boib 12479 - Aprovació de les bases reguladores de la Gala de l'Esport de Formentera 2023
3 Aprovació de les bases reguladores de l’atorgament de subvencions als desplaçaments pels clubs, esportistes, arbitres i entrenadors de Formentera
4 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
5 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per a promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria per a l'any 2023
6 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Cosmitos Esportiu Club per al desenvolupament, coordinació i dinamització de les categories inferiors del club per a l'any 2023
7 Conveni de col·laboració entre el CIF de i el Grup Esportiu Espalmador per a la contractació del servei de personal tècnic i material per portar a terme les activitats de l´Escola Municipal d'Atletisme (EMAF) de Formentera per a l'any 2023
8 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Sercomisa-Trasmapi per al centre d’esports nàutics de Formentera
9 Aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis Illa de Formentera
10 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
11 Proposta d'aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Surf Formentera
12 Proposta d’aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club bàsket Formentera
13 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera
14 Activitats d'estiu 2023
15 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club tennis illa de Formentera
16 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador
17 Correcció d’una errata a la Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador
18 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al grup esportiu Espalmador
19 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera
20 Aprovació de les bases per a la gala de l’esport a Formentera per a l’any 2020/2021
21 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club tennis illa de Formentera
22 Bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d’esports a Formentera per l’any 2022
23 Aprovació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes , arbitres i entrenadors i entrenadores de Formentera
24 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club bàsket Formentera
25 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis Illa de Formentera
26 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Surf Formentera
27 Bases reguladores per l'atorgament d'ajuts del Consell Insular de Formentera per a esportistes individuals formenterers o residents a Formentera, destacats pels seus mèrits esportius durant l'any 2021
28 Conveni Societat Deportiva Formentera SDF 50 aniversari
29 Correcció d’errades a l’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives
30 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador
31 Aprovació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes , arbitres i entrenadors i entrenadores de Formentera
32 Pròrroga ampliació termini de l’aixecament provisional de prohibició de la pràctica esportiva kite-surf durant la temporada de bany establerta a l’Ordenança d’ús i aprofitament de les platges i punts de bany de l’illa de Formentera.
33 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club Surf Formentera
34 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis illa de Formentera
35 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera
36 Aprovació de les bases i simultàniament de la convocatòria per atorgar ajudes als clubs esportius del municipi de Formentera per pal·liar la situació d’absència d’ingressos provocat per coronavirus (covid-19) 2020. Acord Comissió de Govern 18/11/2020
37 Proposta d’acord pagament Subvencions desplaçaments 2019
38 Conveni de col·laboració empresarial amb activitats d’interès general entre la Fundació Respiralia i el Consell Insular de Formentera 2020
39 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la SD Formentera
40 Atorgament de subvenció nominativa directa a la S.D. Formentera per la a gestió de l’escola-esport de futbol base per l’any 2020
41 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la contractació del servei de personal tècnic per portar les activitats de l´escola municipal de vela de Formentera per a l’any 2020
42 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis illa de Formentera
43 Proposta d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions i ajudes al Programa d’esports a Formentera per l’any 2019
44 Proposta a la CG de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera per l’Escola esport base 2019
45 Proposta a la C. G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador
46 Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la S.D. Formentera
47 Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis illa de Formentera
48 Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Surf Formentera
49 Aprovació inicial del Reglament d’ús del Centre d’Esports Nàutics del Consell Insular de Formentera. Informació pública
50 Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament de Subvencions als Desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera
51 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l'Esport Balear i el Consell Insular de Formentera per a desenvolupar activitats de promoció esportiva a Formentera per l'any 2018
52 Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament de Subvencions als Desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera
53 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Formentera Divers per promocionar i executar el programa “Descobreix la Formentera submarina” durant l’any 2018
54 Aprovació de la convocatòria i les bases per a la gala de l’esport a Formentera per a l’any 2018
55 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear i el Consell Insular de Formentera per a desenvolupar activitats de promoció esportiva a Formentera per l’any 2017
56 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Sociedad Deportiva Formentera (SD Formentera) per a la cessió d'ús i per al manteniment de part de la instal·lació esportiva del camp municipal de Formentera per a l'any 2018
57 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria, per l’any 2018
58 Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la coordinació de l´Escola Municipal de Vela de Formentera per a l’any 2018
59 Aprovació de les bases reguladores per la concessió de subvencions i ajudes al programa d'esports a Formentera per l'any 2018
60 Bases del IV Concurs de Fotografia Esportiva
61 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al manteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell Insular de Formentera per l'any 2018
62 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria, per l'any 2018
63 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la cordinació de l'escola municipal de Vela de Formentera per a l'any 2018
64 Bases reguladores de l’atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera
65 Contracte de col·laboració entre Trasmapi i l'EMVF
66 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear i el Consell Insular de Formenteraper al Programa de Seguiment Esportiu 2017
67 Conveni de col·laboració entre el CIF i la Sociedad Deportiva Formentera (SD Deportiva Formentera) per a la cessió d’ús i per al manteniment de part de la instal·lació esportiva del camp municipal d’Esports del municipi de Formentera a l'any 2017
68 Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives
69 Aprovació de las bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d’esports a Formentera per l’any 2017
70 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club surf de Formentera per a la coordinació de l'Escola Municipal de Vela de Formentera per a l'any 2017
71 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al maneteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell insular de Formentera
72 Proposta de pagament de subvencions esportives
73 Bases programa de seguiment esportiu 2017
74 Aprovació de les bases reguladores del III concurs de fotografia esportiva del Consell Insular de Formentera i obertura del termini per a la presentació d'instàncies
75 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu s'Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria per l'any 2017
76 Conveni Col·laboració amb el GEE per a l'organització d'esdeveniments esportius
77 Bases III concurs de fotografia esportiva
78 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
79 BOIB - Conveni per l'execució del projecte "Programa de valors a Formentera"
80 Aprovació del reglament del voluntariat esportiu del Consell Insular de Formentera
81 Aprovació de les bases per a la gala de l'Esport a Formentera per a l'any 2016 i obertura del termini per a la presentació d'instàncies
82 Bases reguladores del II Concurs de Fotografia Esportiva del Consell Insular de Formentera
83 Bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d'esports a Formentera l'any 2016
84 Bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes individuals arbitres i entrenadors de Formentera per l'any 2016
85 Aprovació del Codi Ètic del programa de Valors de Formentera
86 Inscripció II Cursa de la Dona
87 Exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
88 Bases per l'atorgament de subvencions als desplacaments dels clubs i esportistes individuals de Formentera per participar en competicions oficials

posam-horizontal-color

escoles esportives municipals

caib esports

valors esport logo