• Català
  • Castellano
  • English
Sport subsidies
Title Filter      Display #  
# Article Title
1 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Sercomisa-Trasmapi per al centre d’esports nàutics de Formentera
2 Aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis Illa de Formentera
3 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
4 Proposta d'aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Surf Formentera
5 Proposta d’aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club bàsket Formentera
6 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera
7 Activitats d'estiu 2023
8 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club tennis illa de Formentera
9 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador
10 Correcció d’una errata a la Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador
11 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al grup esportiu Espalmador
12 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera
13 Aprovació de les bases per a la gala de l’esport a Formentera per a l’any 2020/2021
14 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club tennis illa de Formentera
15 Bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d’esports a Formentera per l’any 2022
16 Aprovació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes , arbitres i entrenadors i entrenadores de Formentera
17 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club bàsket Formentera
18 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis Illa de Formentera
19 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Surf Formentera
20 Bases reguladores per l'atorgament d'ajuts del Consell Insular de Formentera per a esportistes individuals formenterers o residents a Formentera, destacats pels seus mèrits esportius durant l'any 2021
21 Conveni Societat Deportiva Formentera SDF 50 aniversari
22 Correcció d’errades a l’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives
23 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador
24 Aprovació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes , arbitres i entrenadors i entrenadores de Formentera
25 Pròrroga ampliació termini de l’aixecament provisional de prohibició de la pràctica esportiva kite-surf durant la temporada de bany establerta a l’Ordenança d’ús i aprofitament de les platges i punts de bany de l’illa de Formentera.
26 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club Surf Formentera
27 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis illa de Formentera
28 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera
29 Aprovació de les bases i simultàniament de la convocatòria per atorgar ajudes als clubs esportius del municipi de Formentera per pal·liar la situació d’absència d’ingressos provocat per coronavirus (covid-19) 2020. Acord Comissió de Govern 18/11/2020
30 Proposta d’acord pagament Subvencions desplaçaments 2019
31 Conveni de col·laboració empresarial amb activitats d’interès general entre la Fundació Respiralia i el Consell Insular de Formentera 2020
32 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la SD Formentera
33 Atorgament de subvenció nominativa directa a la S.D. Formentera per la a gestió de l’escola-esport de futbol base per l’any 2020
34 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la contractació del servei de personal tècnic per portar les activitats de l´escola municipal de vela de Formentera per a l’any 2020
35 Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis illa de Formentera
36 Proposta d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions i ajudes al Programa d’esports a Formentera per l’any 2019
37 Proposta a la CG de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la Sociedad Deportiva Formentera per l’Escola esport base 2019
38 Proposta a la C. G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Grup Esportiu Espalmador
39 Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la S.D. Formentera
40 Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis illa de Formentera
41 Proposta C.G. de concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Surf Formentera
42 Aprovació inicial del Reglament d’ús del Centre d’Esports Nàutics del Consell Insular de Formentera. Informació pública
43 Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament de Subvencions als Desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera
44 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l'Esport Balear i el Consell Insular de Formentera per a desenvolupar activitats de promoció esportiva a Formentera per l'any 2018
45 Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament de Subvencions als Desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera
46 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Formentera Divers per promocionar i executar el programa “Descobreix la Formentera submarina” durant l’any 2018
47 Aprovació de la convocatòria i les bases per a la gala de l’esport a Formentera per a l’any 2018
48 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear i el Consell Insular de Formentera per a desenvolupar activitats de promoció esportiva a Formentera per l’any 2017
49 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Sociedad Deportiva Formentera (SD Formentera) per a la cessió d'ús i per al manteniment de part de la instal·lació esportiva del camp municipal de Formentera per a l'any 2018
50 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria, per l’any 2018
51 Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la coordinació de l´Escola Municipal de Vela de Formentera per a l’any 2018
52 Aprovació de les bases reguladores per la concessió de subvencions i ajudes al programa d'esports a Formentera per l'any 2018
53 Bases del IV Concurs de Fotografia Esportiva
54 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al manteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell Insular de Formentera per l'any 2018
55 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria, per l'any 2018
56 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Surf Formentera per a la cordinació de l'escola municipal de Vela de Formentera per a l'any 2018
57 Bases reguladores de l’atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes individuals, arbitres i entrenadors de Formentera
58 Contracte de col·laboració entre Trasmapi i l'EMVF
59 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear i el Consell Insular de Formenteraper al Programa de Seguiment Esportiu 2017
60 Conveni de col·laboració entre el CIF i la Sociedad Deportiva Formentera (SD Deportiva Formentera) per a la cessió d’ús i per al manteniment de part de la instal·lació esportiva del camp municipal d’Esports del municipi de Formentera a l'any 2017
61 Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives
62 Aprovació de las bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d’esports a Formentera per l’any 2017
63 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club surf de Formentera per a la coordinació de l'Escola Municipal de Vela de Formentera per a l'any 2017
64 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al maneteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell insular de Formentera
65 Proposta de pagament de subvencions esportives
66 Bases programa de seguiment esportiu 2017
67 Aprovació de les bases reguladores del III concurs de fotografia esportiva del Consell Insular de Formentera i obertura del termini per a la presentació d'instàncies
68 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu s'Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria per l'any 2017
69 Conveni Col·laboració amb el GEE per a l'organització d'esdeveniments esportius
70 Bases III concurs de fotografia esportiva
71 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
72 BOIB - Conveni per l'execució del projecte "Programa de valors a Formentera"
73 Aprovació del reglament del voluntariat esportiu del Consell Insular de Formentera
74 Aprovació de les bases per a la gala de l'Esport a Formentera per a l'any 2016 i obertura del termini per a la presentació d'instàncies
75 Bases reguladores del II Concurs de Fotografia Esportiva del Consell Insular de Formentera
76 Bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d'esports a Formentera l'any 2016
77 Bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes individuals arbitres i entrenadors de Formentera per l'any 2016
78 Aprovació del Codi Ètic del programa de Valors de Formentera
79 Inscripció II Cursa de la Dona
80 Exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
81 Bases per l'atorgament de subvencions als desplacaments dels clubs i esportistes individuals de Formentera per participar en competicions oficials

posam-horizontal-color

escoles esportives municipals

caib esports

valors esport logo