• Català
  • Castellano
  • English
Tablón de anuncios
Filtrar por título      Mostrar #  
# Título del artículo
1 Bases reguladoras del otorgamiento de subvenciones para los desplazamientos de los clubs, deportistas individuales, árbitros y entrenadores de Formentera
2 Contracte de col·laboració entre Trasmapi i l'EMVF
3 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear i el Consell Insular de Formenteraper al Programa de Seguiment Esportiu 2017
4 Conveni de col·laboració entre el CIF i la Sociedad Deportiva Formentera (SD Deportiva Formentera) per a la cessió d’ús i per al manteniment de part de la instal·lació esportiva del camp municipal d’Esports del municipi de Formentera a l'any 2017
5 Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives
6 Aprovació de las bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d’esports a Formentera per l’any 2017
7 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club surf de Formentera per a la coordinació de l'Escola Municipal de Vela de Formentera per a l'any 2017
8 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club Tennis Illa de Formentera per a la gestió d'ús i per al maneteniment de les Pistes de Tennis i Pàdel del Consell insular de Formentera
9 Proposta de pagament de subvencions esportives
10 Aprovació de les bases reguladores del III concurs de fotografia esportiva del Consell Insular de Formentera i obertura del termini per a la presentació d'instàncies
11 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu s'Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria per l'any 2017
12 Conveni Col·laboració amb el GEE per a l'organització d'esdeveniments esportius
13 Bases programa de seguiment esportiu 2017
14 Bases III concurs de fotografia esportiva
15 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
16 BOIB - Conveni per l'execució del projecte "Programa de valors a Formentera"
17 Bases reguladoras para la concesión de subvenciones al programa de deportes en Formentera el año 2016
18 Bases reguladoras del II Concurso de fotografía Deportiva del Consell Insular de Formentera
19 Aprobación de las bases para la gala del Deporte en Formentera para el año 2016 y apertura del plazo pera la presentación de instancias
20 Aprobación del reglamento del voluntariado deportivo del Consell Insular de Formentera
21 Bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes individuals arbitres i entrenadors de Formentera per l'any 2016
22 Aprobación del Código Ético del programa de Valores de Formentera
23 Inscripció II Cursa de la Dona
24 Exposición pública de la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la utilización privativa de las instalaciones municipales y la prestación de servicios o realización de actividades deportivas
25 Bases para otorgar subvenciones a los desplazamientos de los clubes y deportistas individuales de Formentera por participar en competiciones oficiales

posam-horizontal-color

escoles esportives municipals

caib esports

valors esport logo