• Català
  • Castellano
  • English
Tablón de anuncios
Filtrar por título      Mostrar #  
# Título del artículo
1 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Grup Esportiu s'Espalmador per promocionar, organitzar i executar esdeveniments de llarga trajectòria per l'any 2017
2 Conveni Col·laboració amb el GEE per a l'organització d'esdeveniments esportius
3 Bases programa de seguiment esportiu 2017
4 Bases III concurs de fotografia esportiva
5 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d'activitats esportives
6 BOIB - Conveni per l'execució del projecte "Programa de valors a Formentera"
7 Bases reguladoras para la concesión de subvenciones al programa de deportes en Formentera el año 2016
8 Bases reguladoras del II Concurso de fotografía Deportiva del Consell Insular de Formentera
9 Aprobación de las bases para la gala del Deporte en Formentera para el año 2016 y apertura del plazo pera la presentación de instancias
10 Aprobación del reglamento del voluntariado deportivo del Consell Insular de Formentera
11 Bases reguladores de l'atorgament de subvencions als desplaçaments dels clubs, esportistes individuals arbitres i entrenadors de Formentera per l'any 2016
12 Aprobación del Código Ético del programa de Valores de Formentera
13 Inscripció II Cursa de la Dona
14 Exposición pública de la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la utilización privativa de las instalaciones municipales y la prestación de servicios o realización de actividades deportivas
15 Bases para otorgar subvenciones a los desplazamientos de los clubes y deportistas individuales de Formentera por participar en competiciones oficiales

posam-horizontal-color

escoles esportives municipals

caib esports

valors esport logo