• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Tablón de anuncios
Filtrar por título      Mostrar #  
# Título del artículo clics
11 Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per plaques i altres distintius anàlegs 28082
12 Decret de Substitució del President pel dia 06 de juliol 27977
13 Publicació de l'acord d'aprovació de la cessió d’ús temporal i gratuïta 10 anys des de la data de la signatura del document preceptiu a la Cooperativa del Camp de Formentera de la nau agrícola plenament equipada propietat del Consell Insular de Formentera 27699
14 Publicació de l'acord d'aprovació de la cessió d’ús, temporal i gratuïta 4 anys des de la data de la signatura del document preceptiu, a la Cooperativa del Camp de Formentera de maquinària agrícola, propietat del Consell Insular de Formentera 27870
15 Aprovació de la modificació del Reglament d'ús i règim intern de l'aparcament subterrani de la Plaça Europa des Pujols de Formentera 25564
16 Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament a l'estacionament subterrani de la Plaça Europa des Pujols 25293
17 Exposición cuenta general 2015 26390
18 Aprovación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios en materia turística 26932
19 Aprovació inicial de la derogació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa d'accés amb vehicles de tracció mecànica a les platges del Parc Natural de ses Salines, i d'aprovació simultània de l''establiment del preu públic relatiu a l'accés de vehicles 26605
20 Aprobación inicial de la modificación del Reglamento de Régimen interno de las Escoletas del CIF 26086

Página 2 de 5

2

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE