• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
1 Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles del Consell Insular de Formentera corresponent a l’exercici 2018 1042
2 Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs municipals del Consell Insular de Formentera corresponents a l’exercici 2018 1021
3 Nomenament del Jutge de Pau Titular del Jutjat de Pau de Formentera 1181
4 Permís d'instal·lació d'edifici d’aparcament i magatzem 1066
5 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el CIF i l'Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la produccióde continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa per a l'any 2018 1011
6 Termini per optar a Jutge de Pau i substitut 1018
7 Informació pública de l’aprovació inicial del Projecte de nomenclatura, numeració i retolació de carrers, vies i espais públics urbans de Formentera 1842
8 Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 3687
9 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 2882
10 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 2892

Pàgina 1 de 7

Inici
Anterior
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1