• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
11 Establiment de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola i aprovació provisional de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola 3568
12 Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2019 3425
13 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera de 30 de novembre de 2018 sobre l’aprovació inicial del Pla Estratègic de Subvencions 2019 del Consell Insular de Formentera 3598
14 Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2019 3485
15 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Sociedad Pitiusa de Actividades Submarinas per promocionar i executar el programa “Descobreix la Formentera submarina” durant l’any 2018 3615
16 Ajudes de l’any 2018, per a la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat en edificis d’habitatges o habitatges unifamiliars, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 3851
17 Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles del Consell Insular de Formentera corresponent a l’exercici 2018 4873
18 Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs municipals del Consell Insular de Formentera corresponents a l’exercici 2018 4806
19 Nomenament del Jutge de Pau Titular del Jutjat de Pau de Formentera 5171
20 Permís d'instal·lació d'edifici d’aparcament i magatzem 4672

Pàgina 2 de 9

2

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1