• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
11 Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2020 pel qual es nomenen els vocals, el president i el secretari del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears 1392
12 Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la tramesa a aquesta institució de la informació corresponent a l'exercici del control intern de les entitats locals de les Illes Balears 1453
13 Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2020 1469
14 Exposició pública del procediment de declaració com a Bé d'Interès Cultural del molí Vell de la Mola 1578
15 Incoació de l’expedient per declarar Bé d’Interès Cultural el molí Vell de la Mola 1432
16 Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2020 1706
17 Exposició pública del projecte d’obres anomenat “Accés a la nova zona escolar de Sant Ferran, Formentera” 1867
18 Nomenament de les persones que formen part de la Comissió Específica d’Arqueologia del Consell Insular de Formentera 1827
19 Anunci exposició compte general 2018 1974
20 Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 2 d’octubre de 2019 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2020 en l’àmbit de les Illes Balears 2201

Pàgina 2 de 11

2

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1