• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
11 Decret 17/2020, de 23 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es prorroguen novament les mesures establertes mitjançant el Decret 10/2020, de 26 d’octubre, de declaració de l'estat d'alarma provocada per la COVID-19 2909
12 Exposició pública del projecte d’obres anomenat “Remodelació i adequació de les instal·lacions del Centre de dia, TM Formentera” 2872
13 Mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social produït arran de la pandèmia de la covid-19. Noves mesures en la tardor de 2020. Sotmetiment a informació pública als efectes de poder formular suggeriments o reclamacions. 3019
14 BOIB Aprovació torns de feina de la prestació del servei de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme (servei de taxi ) amb reducció a un 20% des del moment de la seva aprovació i durant el període de la covid-19 3020
15 Anunci d’exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles 3110
16 Edicte de presidència: Ampliació terminis elecció del Jutje de Pau Titular 3281
17 Mesures específiques d'actuació per raó de salut pública per assegurar el control del compliment de les obligacions d'aïllament o quarantena per a la contenció dels brots epidèmics de la pandèmia de la COVID-19 3741
18 Resolució de la directora general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular per la qual es comunica la suspensió del tràmit un, relatiu a la sol·licitud de reserva de torn prevista a l’Ordre del conseller de Model Econòmic... 4876
19 Aprovació de les Bases i convocatòria per l'atorgament de subvencions dirigides a associacions i/o entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament de programes en matèria de Serveis Socials. Esmena d'error BOIB núm. 124, de 14 de juliol de 2020 4774
20 Aprovació inicial del pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Formentera per al període 2020-2021. Sotmetiment al tràmit d’informació pública 5180

Pàgina 2 de 13

2

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1