• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
21 Termini per optar a Jutge de Pau i substitut 4441
22 Informació pública de l’aprovació inicial del Projecte de nomenclatura, numeració i retolació de carrers, vies i espais públics urbans de Formentera 5256
23 Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 7283
24 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 6075
25 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 6052
26 Decret 49/2017, de 3/11, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del CIF 6490
27 Aprovació inicial modificació pressupostaria 01.2017 6643
28 Exposició compte general 2016 6707
29 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols de Formentera 6680
30 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’extinció d’incendis i salvaments del Consell de Formentera 6433

Pàgina 3 de 9

3

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1