• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
21 Nomenament de les persones que formen part de la Comissió Específica d’Arqueologia del Consell Insular de Formentera 2285
22 Anunci exposició compte general 2018 2395
23 Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 2 d’octubre de 2019 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2020 en l’àmbit de les Illes Balears 2702
24 Aprovació definitiva del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera 2923
25 Aprovació inicial del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera 3620
26 Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i el Consell de Formentera en matèria de control intern a les entitats locals 3958
27 Aprovació del pla estratègic de subvencions per a l'any 2019 del Consell Insular de Formentera 4154
28 Exposició del cens per les eleccions generals 2019 4811
29 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de polítiques de gènere, dona i Lgtbi 5025
30 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de Promoció Turística 5220

Pàgina 3 de 11

3

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1