• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
31 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 6866
32 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 6831
33 Decret 49/2017, de 3/11, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del CIF 7322
34 Aprovació inicial modificació pressupostaria 01.2017 7495
35 Exposició compte general 2016 7556
36 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols de Formentera 7470
37 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’extinció d’incendis i salvaments del Consell de Formentera 7219
38 Aprovació definitiva de l’expedient de depuració de saldos creditors dels exercicis 1992-2013 de Consell Insular de Formentera 7332
39 Aprovació inicial pel Ple del Consell Insular de Formentera del catàleg de llocs de treball de la institució 7397
40 Nomenament vocalia del Consell de Direcció de l’Ens Especial de Gestió Audiovisual 8392

Pàgina 4 de 9

4

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1