• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
31 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’extinció d’incendis i salvaments del Consell de Formentera 6691
32 Aprovació definitiva de l’expedient de depuració de saldos creditors dels exercicis 1992-2013 de Consell Insular de Formentera 6782
33 Aprovació inicial pel Ple del Consell Insular de Formentera del catàleg de llocs de treball de la institució 6857
34 Nomenament vocalia del Consell de Direcció de l’Ens Especial de Gestió Audiovisual 7825
35 Informe 129/2016 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2014 8605
36 Acord i contingut de les bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa 8844
37 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissa per dotar de personal vigilant l'església de Sant Francesc Xavier i el Fossar Vell 8788
38 Decret de substitució puntual del President del 31 d'agost al 6 de setembre de 2016 9926
39 Objectes perduts: 1/2016 OP 10258
40 Decret de substitució puntual del President dia 21 de juny de 2016 10491

Pàgina 4 de 9

4

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1