• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
31 Permís d'instal·lació d'edifici d’aparcament i magatzem 5369
32 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el CIF i l'Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la produccióde continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa per a l'any 2018 5198
33 Termini per optar a Jutge de Pau i substitut 5493
34 Informació pública de l’aprovació inicial del Projecte de nomenclatura, numeració i retolació de carrers, vies i espais públics urbans de Formentera 6371
35 Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 8339
36 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 7076
37 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 7040
38 Decret 49/2017, de 3/11, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del CIF 7517
39 Aprovació inicial modificació pressupostaria 01.2017 7698
40 Exposició compte general 2016 7765

Pàgina 4 de 10

4

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1