• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
31 Aprovació inicial modificació pressupostaria 01.2017 7280
32 Exposició compte general 2016 7334
33 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols de Formentera 7262
34 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’extinció d’incendis i salvaments del Consell de Formentera 7014
35 Aprovació definitiva de l’expedient de depuració de saldos creditors dels exercicis 1992-2013 de Consell Insular de Formentera 7115
36 Aprovació inicial pel Ple del Consell Insular de Formentera del catàleg de llocs de treball de la institució 7188
37 Nomenament vocalia del Consell de Direcció de l’Ens Especial de Gestió Audiovisual 8154
38 Informe 129/2016 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2014 8926
39 Acord i contingut de les bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa 9159
40 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissa per dotar de personal vigilant l'església de Sant Francesc Xavier i el Fossar Vell 9103

Pàgina 4 de 9

4

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1