• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
31 Ajudes de l’any 2018, per a la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat en edificis d’habitatges o habitatges unifamiliars, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 4880
32 Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles del Consell Insular de Formentera corresponent a l’exercici 2018 5949
33 Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs municipals del Consell Insular de Formentera corresponents a l’exercici 2018 5840
34 Nomenament del Jutge de Pau Titular del Jutjat de Pau de Formentera 6291
35 Permís d'instal·lació d'edifici d’aparcament i magatzem 5655
36 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el CIF i l'Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la produccióde continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa per a l'any 2018 5474
37 Termini per optar a Jutge de Pau i substitut 5770
38 Informació pública de l’aprovació inicial del Projecte de nomenclatura, numeració i retolació de carrers, vies i espais públics urbans de Formentera 6680
39 Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 8622
40 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 7355

Pàgina 4 de 10

4

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1