• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
31 Aprovació del pla estratègic de subvencions per a l'any 2019 del Consell Insular de Formentera 5502
32 Exposició del cens per les eleccions generals 2019 6091
33 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de polítiques de gènere, dona i Lgtbi 6341
34 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de Promoció Turística 6526
35 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa 6346
36 Solicitud de concesión administrativa debienes de dominio público marítimo-terrestre en tramo de costa denominado La Savina, del término municipal de Formentera (IllesBalears), para escuela de vela 6856
37 Establiment de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola i aprovació provisional de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola 6917
38 Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2019 6599
39 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera de 30 de novembre de 2018 sobre l’aprovació inicial del Pla Estratègic de Subvencions 2019 del Consell Insular de Formentera 6846
40 Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2019 6696

Pàgina 4 de 11

4

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1