• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
41 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols de Formentera 7638
42 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’extinció d’incendis i salvaments del Consell de Formentera 7393
43 Aprovació definitiva de l’expedient de depuració de saldos creditors dels exercicis 1992-2013 de Consell Insular de Formentera 7507
44 Aprovació inicial pel Ple del Consell Insular de Formentera del catàleg de llocs de treball de la institució 7580
45 Nomenament vocalia del Consell de Direcció de l’Ens Especial de Gestió Audiovisual 8581
46 Informe 129/2016 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2014 9307
47 Acord i contingut de les bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa 9537
48 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissa per dotar de personal vigilant l'església de Sant Francesc Xavier i el Fossar Vell 9474
49 Decret de substitució puntual del President del 31 d'agost al 6 de setembre de 2016 10608
50 Objectes perduts: 1/2016 OP 10995

Pàgina 5 de 10

5

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1