• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
41 Anunci exposició compte general 2018 7296
42 Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 2 d’octubre de 2019 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2020 en l’àmbit de les Illes Balears 7728
43 Aprovació definitiva del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera 7726
44 Aprovació inicial del Codi ètic i de bon govern del Consell Insular de Formentera 8732
45 Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i el Consell de Formentera en matèria de control intern a les entitats locals 9116
46 Aprovació del pla estratègic de subvencions per a l'any 2019 del Consell Insular de Formentera 9517
47 Exposició del cens per les eleccions generals 2019 9830
48 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de polítiques de gènere, dona i Lgtbi 10058
49 Decret de Presidència, de 25 de gener de 2019, d’atribució interna formal de les competències al sí del Consell Insular de Formentera en matèria de Promoció Turística 10379
50 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa 10175

Pàgina 5 de 13

5

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1