• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
51 Solicitud de concesión administrativa debienes de dominio público marítimo-terrestre en tramo de costa denominado La Savina, del término municipal de Formentera (IllesBalears), para escuela de vela 10517
52 Establiment de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola i aprovació provisional de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa fiscal pel servei de visites al Far de la Mola 10614
53 Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2019 10220
54 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera de 30 de novembre de 2018 sobre l’aprovació inicial del Pla Estratègic de Subvencions 2019 del Consell Insular de Formentera 10495
55 Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2019 10274
56 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Sociedad Pitiusa de Actividades Submarinas per promocionar i executar el programa “Descobreix la Formentera submarina” durant l’any 2018 10421
57 Ajudes de l’any 2018, per a la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat en edificis d’habitatges o habitatges unifamiliars, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 10590
58 Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles del Consell Insular de Formentera corresponent a l’exercici 2018 11764
59 Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs municipals del Consell Insular de Formentera corresponents a l’exercici 2018 11662
60 Nomenament del Jutge de Pau Titular del Jutjat de Pau de Formentera 12228

Pàgina 6 de 13

6

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1