• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
51 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 8450
52 Decret 49/2017, de 3/11, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del CIF 8928
53 Aprovació inicial modificació pressupostaria 01.2017 9138
54 Exposició compte general 2016 9230
55 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols de Formentera 9035
56 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’extinció d’incendis i salvaments del Consell de Formentera 8842
57 Aprovació definitiva de l’expedient de depuració de saldos creditors dels exercicis 1992-2013 de Consell Insular de Formentera 8972
58 Aprovació inicial pel Ple del Consell Insular de Formentera del catàleg de llocs de treball de la institució 9047
59 Nomenament vocalia del Consell de Direcció de l’Ens Especial de Gestió Audiovisual 10062
60 Informe 129/2016 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2014 10716

Pàgina 6 de 11

6

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1