• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
61 Exposició pública del projecte d'obres anomenat "Carretera es Cap (Formentera)" BOIB 16 GENER 2014 12962
62 Anunci de resolució de Presidència de incoació d’expedient 68/2013 de Restabliment de la Legalitat Urbanística 11938
63 Enquesta grau de satisfacció dels usuaris 13289
64 Anunci d'exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de l'Escoleta del Consell Insular de Formentera 10141
65 Anunci exposició compte general 2011 11785
66 Anunci exposició compte general 2010 11430
67 Anunci d'exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis en matèria turística 10057
68 Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club de Jubilats i Pensionistes de Formentera, per a l'any 2013 10288
69 Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club de Jubilats i Pensionistes de La Savina, per a l'any 2013 10254
70 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Centre Social i de Majors de Sant Ferran per a l'any 2013 10530

Pàgina 7 de 9

7

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1