• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
61 Permís d'instal·lació d'edifici d’aparcament i magatzem 11441
62 Acord i contingut de les Bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el CIF i l'Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la produccióde continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa per a l'any 2018 11321
63 Termini per optar a Jutge de Pau i substitut 11720
64 Informació pública de l’aprovació inicial del Projecte de nomenclatura, numeració i retolació de carrers, vies i espais públics urbans de Formentera 12631
65 Aprovació definitiva de l’expedient d’Aprovació del Sistema d’identificació, numeració i ordenació dels habitatges disseminats de l’illa de Formentera 14610
66 Aprovació definitiva de la modificació pressupuestària 1-2017 13064
67 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2018 13276
68 Decret 49/2017, de 3/11, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del CIF 13734
69 Aprovació inicial modificació pressupostaria 01.2017 13878
70 Exposició compte general 2016 14017

Pàgina 7 de 13

7

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1