• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
71 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols de Formentera 13698
72 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’extinció d’incendis i salvaments del Consell de Formentera 13458
73 Aprovació definitiva de l’expedient de depuració de saldos creditors dels exercicis 1992-2013 de Consell Insular de Formentera 13631
74 Aprovació inicial pel Ple del Consell Insular de Formentera del catàleg de llocs de treball de la institució 13748
75 Nomenament vocalia del Consell de Direcció de l’Ens Especial de Gestió Audiovisual 14642
76 Informe 129/2016 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2014 15338
77 Acord i contingut de les bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa 15610
78 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissa per dotar de personal vigilant l'església de Sant Francesc Xavier i el Fossar Vell 15549
79 Decret de substitució puntual del President del 31 d'agost al 6 de setembre de 2016 16594
80 Objectes perduts: 1/2016 OP 17243

Pàgina 8 de 13

8

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1