• Català
  • Castellano
  • English
Public information
   Display #  
31 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’extinció d’incendis i salvaments del Consell de Formentera 6717
32 Aprovació definitiva de l’expedient de depuració de saldos creditors dels exercicis 1992-2013 de Consell Insular de Formentera 6817
33 Aprovació inicial pel Ple del Consell Insular de Formentera del catàleg de llocs de treball de la institució 6877
34 Nomenament vocalia del Consell de Direcció de l’Ens Especial de Gestió Audiovisual 7847
35 Informe 129/2016 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2014 8634
36 Acord i contingut de les bases reguladores de la renovació de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF) per a la producció de continguts de l'emissora pública insular Ràdio Illa 8864
37 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissa per dotar de personal vigilant l'església de Sant Francesc Xavier i el Fossar Vell 8809
38 Decret de substitució puntual del President del 31 d'agost al 6 de setembre de 2016 9947
39 Objectes perduts: 1/2016 OP 10275
40 Decret de substitució puntual del President dia 21 de juny de 2016 10510

Page 4 of 9

4

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1