• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Medi Ambient

Treballs de poda i manteniment de jardineria a la zona escolar de Sant Francesc

foto 2021 poda 1L’àrea de Medi Ambient del Consell de Formentera, aprofitant les vacances escolars, ha portat a terme diferents treballs de poda i manteniment de jardineria a la zona escolar de Sant Francesc. Aquests treballs s’han desenvolupat al llarg de la darrera setmana i han consistit en una poda en alçada d’un eucaliptus de més de 10 metres, poda d’arbres de diferents espècies, així com l’eliminació de les bosses de processionària que hi havia en els pins d’aquesta zona. Aquests treballs de poda en alçada permeten millorar la seguretat en aquesta zona escolar i evitar així el possible despreniment de branques davant fortes ratxes de vent.

8 de gener de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell recorda als propietaris de terrenys que mantinguin els seus pins en condicions fitosanitàries adequades

foto 2021 processionariEl Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, recorda que, davant l’avanç de la plaga de la processionària a l’illa, els propietaris de terrenys tenen l’obligació de mantenir els seus pins en les condicions fitosanitàries adequades. L’àrea de Medi Ambient recorda, a més, que per comunicar sobre la presència de bosses de processionària del pi els ciutadans poden fer servir l’aplicació Línia Verda, el registre d’entrada del Consell o acudir a les oficines de Medi Ambient.

Noves tisores telescòpiques i 5.000 cartutxos per eliminar bosses

Enguany, el Consell ha adquirit dues tisores telescòpiques per tallar bosses fins a una alçada de 5-6 metres. Aquestes tisores són de préstec gratuït i es poden sol·licitar a l’àrea de Medi Ambient, complint amb una sèrie de condicions. A més, també s’han adquirit 5.000 cartutxos que es repartiran entre els clubs de caçadors de l’illa que col·laboren habitualment en l’eliminació de bosses de processionària.

El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha remarcat que “la implicació dels propietaris de terrenys és fonamental per combatre aquesta plaga i per això l’administració insular les ofereix totes les facilitats per aconseguir-ho”. “Segon la normativa en matèria de sanitat vegetal, ells tenen l’obligació de retirar les bosses de processionària i en cas de no poder fer-ho han de contactar amb la conselleria de Medi Ambient per sol·licitar assessorament i els informarem de les passes que han de donar”, ha assenyalat.

La propagació de la plaga a indrets de l’illa de Formentera no tractats durant els mesos d’hivern es manifesta per l’aparició de fulles seques als extrems de les branques de pi i l’agrupació d’erugues formant bosses de processionària del pi per combatre el fred. La processionària del pi és un insecte defoliador —això és, que s’alimenta de fulles— que ataca el pi blanc i pot arribar a afectar-lo de manera greu si aquests atacs són molt intensos i repetits o si els arbres es troben debilitats. Aquest fet s’ha de tenir ben present, ja que pot constituir un problema molt greu pels nostres pinars.

Cal recordar, que durant els darrers mesos del 2020, el servei de Sanitat Forestal de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat en col·laboració amb el Consell ha realitzat tractaments aeris amb helicòpter específics per combatre la plaga de la processionària del pi amb l’agent biològic Bacillus thuringiensis.

Recomanacions

Des de l’àrea de Medi Ambient del Consell de Formentera i del servei de Sanitat Forestal del Govern balear, es recorda a la ciutadania que:

1.- Han de comunicar a les administracions assenyalades la presència de processionària, indicant la posició i el nombre de bosses.

2.- En els casos dels propietaris que tinguin pins afectats han de procedir a eliminar les bosses.

3.- El mètode més efectiu per l’eliminació de la plaga és tallar la bossa de la processionària i cremar-la.

4.- S’han de prendre les mesures d’autoprotecció necessàries per evitar que els pels urticants de l’eruga puguin afectar a la persona que realitza la talla, com ara emprar roba de màniga llarga, guants i ulleres de protecció.

5.- Cal tenir present que en el moment de tallar la bossa es poden despendre pels urticants i per l’acció del vent poden entrar en contacte amb la pell i produir erupcions i/o reaccions al·lèrgiques, per la qual cosa es recomana tallar les bosses en contra de la direcció del vent (a la persona que talla la bossa el vent l’ha de venir de l’esquena).

6.- Les bosses tallades s’han de destruir. Es recomana cremar-les a una zona allunyada de la massa boscosa per minimitzar el risc d’incendi.

7.- Les erugues també es poden eliminar esclafant-les per processos mecànics o bé destruir-les mitjançant tirs d’escopeta. En aquest darrer cas s’ha de disposar de llicència de caça, així com donar compliment a les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixin per la temporada.

Per més informació poden consultar el web de Sanitat Forestal a http://sanitatforestal.caib.es, o posar-se en contacte amb el servei de Sanitat Forestal mitjançant telèfon 971 17 66 66 o el correu electrònic sanitatforestal@caib.es, o bé amb l’àrea de Medi Ambient del Consell Insular de Formentera a les oficines del carrer Mallorca, 15 (baixos) de Sant Ferran de ses Roques, telefonant al 971 32 12 10 ext. 1 o mitjançant el correu electrònic mediambient@conselldeformentera.cat.

7 gener de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera millora la gestió de l’energia de l’illa amb la implantació d’un nou sistema d’informació i comptabilitat energètica

foto 2020 SIEEl Consell de Formentera, a través de la conselleria de Medi Ambient, informa que ha implantat un nou sistema d’informació energètica amb l’objectiu de millorar la gestió i l’estalvi d’energia a l’illa. Aquest sistema, anomenat SIE, permet tenir a la mateixa vegada comptabilitzada la totalitat de subministraments d’electricitat, gas i aigua dels edificis i l’enllumenat de l’illa de Formentera.

El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha explicat que aquest sistema “és una eina que a més dona informació sobre l’eficiència energètica dels edificis identificant aquells amb major potencial d’estalvi i aquells en què resulti recomanable incorporar sistemes de monitoratge i telegestió avançats”. “És a dir, ens permet visualitzar les dades de manera més àgil i eficaç i comparar-les amb altres llocs per poder implantar solucions d’estalvi i eficiència energètica”, ha assegurat el conseller insular de Medi Ambient.

Compromís del Pacte d’alcaldes
La implantació d’aquest sistema forma part de les mesures d’eficiència energètica i energies renovables acordades dins del Pacte d’alcaldes per al clima i l’energia de les Illes Balears, que va signar el Consell de Formentera l’any passat i que està impulsat per la Comissió Europea. Segons aquesta comissió, el canvi climàtic és un problema global amb solucions locals: les ciutats generin emissions, però també han de convertir-se en llocs on desenvolupar noves idees i projectes innovadors contra l’escalfament global.

Actualment, més de 1.000 edificis públics de més de vint ajuntaments balears tenen aquest sistema d’informació energètica.

18 de desembre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell incorpora una nova pala retroexcavadora per a la millora de la selecció de residus a l’abocador

foto 2020 backhoeEl Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, informa que ha incorporat una nova màquina retroexcavadora per poder exercir d’una manera més àgil i versàtil el servei de selecció de residus a l’abocador de l’illa.

L’adquisició de la pala retroexcavadora amb pinça forestal, que ha tengut un cost de 124.522,67 euros, IVA inclòs, permetrà millorar les tasques de moviment de terres, residus de construcció i demolició, la realització de compost i l’alimentació de poda i restes de jardineria a la màquina biotrituradora.

El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha assenyalat que la compra d’aquesta màquina també suposarà “un estalvi a mitjan termini”, ja que fins ara aquest servei es realitzava de manera subrogada mitjançant el lloguer d’una màquina i que “ara tendrem la pala permanentment per realitzar les tasques de manera contínua”. A més, serà el mateix personal de l’àrea de Gestió de Residus des Cap qui la utilitzi.

16 de desembre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

La dessalinitzadora de Formentera incrementa en un 20% la capacitat de producció

foto 2020 dessalinitzadora 2La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, el conseller de Medi Ambient i Territori del Govern, Miquel Mir, i el conseller de Medi Ambient del Consell, Antonio J. Sanz han visitat avui les obres de remodelació de la tercera línia de producció de la Instal·lació Dessalinitzadora d’Aigua de Mar (IDAM) de Formentera. A la visita també han assistit el director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua, Guillem Rosselló, i el secretari general, Juan Calvo.

El projecte, finançat amb fons de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS) té un pressupost de 330.569,74 € euros i un termini d’execució de sis mesos i permetrà incrementar la capacitat de producció d’aquesta línia en un 20% passant d’un màxim de 2.000 m3/dia a 2.500 m3/dia.

L’actuació preveu la instal·lació d’un bastidor d’osmosi inversa de capacitat de 2.500 m3/dia i la substitució de les membranes actuals de 400 ft2 per membranes de 440 ft2. Això, permetrà, d’una banda, que els nous equips instal·lats en l’anterior remodelació (finalitzada el 2017) operin de manera òptima i millorar, a la vegada, l’eficiència energètica de les instal·lacions.

La presidenta ha mostrat la seva satisfacció per l’inici d’aquesta obra que “crea una tercera línia en la dessalinitzadora de Formentera. Aquesta millora, juntament amb les millores d’emmagatzematge que s’han fet en els últims anys permetrà garantir la producció d’aigua per respondre a l’increment de la demanda que es dona sobretot en temporada alta”. Alejandra Ferrer ha afegit que en el cas de Formentera aquesta és l’única opció de producció d’aigua dolça i potable a l’illa.

Per la seva part, el conseller Miquel Mir ha assegurat que aquestes obres serveixen per millorar la seguretat en el subministrament d’aigua potable en aquesta illa i compleixen, per tant, amb l’objectiu que es marca la conselleria de Medi Ambient i Territori de “donar un millor servei a la ciutadania en un tema tan sensible com és el del cicle de l’aigua”.

D’altra banda, el conseller Antonio J. Sanz ha recordat a la població que perquè el cicle de l’aigua sigui correcte no s’han de vessar a la xarxa de clavegueram residus com compostos químics, com poden ser els olis, o residus sanitaris, entre d’altres, perquè la qualitat de l’aigua quan arribi a la depuradora sigui l’adequada.

Cal recordar que l’aigua potable que consumeix l’illa de Formentera és subministrada per l’Agència Balear de l’Aigua a partir de la producció de la IDAM. Aquesta planta compta amb tres línies de producció d’aigua dessalada, que garanteixen el subministrament urbà i permeten reduir la pressió sobre l’aqüífer de l’illa, actualment en estat de sobreexplotació i salinització.

Aquestes obres es complementaran amb la rehabilitació estructural del dipòsit de la IDAM. L’Agència Balear de l’Aigua ha adjudicat, recentment, la redacció del projecte per un import de 80.159,13 € (IVA exclòs).

El dipòsit va ser construït l’any 2002 i és on s’emmagatzema l’aigua resultant del procés de dessalinització. Té una capacitat de 17.500 m3 i garanteix el subministrament a l’illa. Des que es va construir, no s’hi havia realitzat cap tasca de rehabilitació i, en les darrers mesos, s’hi havien detectat alguns signes d’empitjorament d’algunes parts de l’estructura.

11 de desembre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 6 de 50

6

conselleria_mediambient_1

Formentera neta, naturalmet gràcies a valtros

Xarxa Natura de les Illes Balears

Punt d'Informació Ambiental

Balears Life Posidonia

platges cat baix