• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Economia i Hisenda

Formentera demana 4 milions als Fons Europeus per dur endavant 6 projectes relacionats amb la sostenibilitat, l’eficiència energètica, la transició digital i la competitivitat

El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Economia i Hisenda, ha presentat al Ministeri de Turisme 6 projectes per la convocatòria extraordinària del Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions finançat amb fons europeus. “En total s’han demanat actuacions valorades en 4 milions d’euros i relacionades amb transició verda i sostenible, millora de l’eficiència energètica, la transició digital i la competitivitat”, segons ha explicat el conseller del ram, Bartomeu Escandell.

Per la seva part, la presidenta Alejandra Ferrer, ha destacat que “aquests projectes van en la línia d’aconseguir una illa més neta, més eficient energèticament, que aprofiti les noves tecnologies per ser més competitiva i que millori la qualitat de vida de residents i l’experiència dels visitants”.

Transició verda i sostenible

El primer projecte pel que s’ha demanat una subvenció de 300.000 € tracta sobre l’accés intel·ligent al Parc Natural de ses Salines per les platges de Cavall den Borràs, ses Illetes i Llevant. Aquest enclavament de gran valor ecològic i paisatgístic compta amb un control d’accés de vehicles limitat des de l’any 2008. Aquest control és fa de manera manual i amb aquesta proposta s’introduirien noves tecnologies per poder controlar l’entrada d’una manera més eficient. Així es pretén millorar l’experiència de turistes i residents al accedir a aquesta zona i mantenir els valors mediambientals i naturals del parc natural.

El segon projecte pel que s’ha demanat una subvencionat d’1 milió d’euros tracta sobre la construcció d’una nova planta de tractament i reciclatge de residus de construcció. Aquests projecte explica que la gestió de residus és cada vegada més important en l’eficiència de les actuacions públiques i potenciar la reutilització de productes i subproductes KM-0 cada vegada té més importància per l’estalvi de transport que comporta i sens dubte per la baixada de contaminació deguda a aquests transports. Aquesta situació de sobrecost i excés de contaminació pren especial rellevància en una illa, on tots els productes consumits han de ser importats des de l’exterior amb el consegüent augment de cost i per les emissions de CO₂ que provoca aquest transport. Per això es proposa la construcció d’una planta de tractament i reciclatge de residus de construcció a l’illa de Formentera, on poder transformar el residu en subproducte aprofitable per a totes les actuacions urbanístiques de millora i reforma, tant públiques com privades, reduint d’una manera dràstica les emissions de CO2 provocada pels viatges marítims continus, amb això s’aconseguirà reduir la petjada de carboni i incentivar l’economia circular amb creació de producte i subproducte KM-0.

Millora de l’eficiència energètica

En tercer projecte pel que s’ha demanat una subvenció d’1.200.000 € per la instal·lació de pèrgoles amb plaques solars que generen energia fotovoltaica i on s’instal·lin punts de recàrrega per vehicles elèctrics. Aquestes pèrgoles en una primera fase s’instal·larien al vial de Sant Francesc i al de Sant Ferran. D’aquesta manera s’aprofitaran al màxim els espais públics per potenciar la generació d’energia renovable i posar punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Aquesta iniciativa va en la línia de l’aposta que fa Formentera per substituir les energies contaminants per energies renovables i vehicles contaminants per altres més respectuosos amb el medi ambient. L’objectiu seria divers: tenir una mobilitat més sostenible, rebaixar la dependència energètica de l’illa amb l’exterior, incrementar la flota de vehicles elèctrics, millorar els nivells de qualitat de l’aire.

Transició digital

També s’ha demanat una subvenció de 200.000 € per dur endavant el projecte Big Data Turística, Formentera. En aquesta proposta s’assenyala que l’actual model turístic que planteja Formentera respon a una estratègia basada en la presa de decisions per a la bona governança per part de l’Administració a partir de dades estructurades, dinàmiques i obtingudes en temps real, fent servir les dades massives.

Es planteja un Sistema d’Intel·ligència Turística (SIT) i de destí, que obtengui dades obtingudes amb intel·ligència artificial que pugui donar avantatges competitius a la destinació, i que contempla vuit visions: sociodemogràfica, econòmica, ambiental, turisme, cultura i patrimoni, mobilitat, educació i esports i experiència del resident.

El cinquè projecte per al qual s’ha demanat una subvenció de 300.000 € ha set formentera.eco. Amb aquesta partida es donaria un impuls a la part tecnològica d’aquest projecte que regula l’accés i circulació de vehicles a l’illa de Formentera durant els mesos de temporada des de l’any 2019.

Competitivitat

El sisè i darrer projecte, per al qual s’ha demanat una subvenció d’1 milió d’euros, és el de la millora de carrers i la dotació d’infraestructures en els nuclis de la Savina i des Ca Marí. Aquesta iniciativa seguiria en la línia de moltes intervencions que s’han fet en els darrers anys en què s’han dotat d’infraestructures i s’han habilitat per a vianants alguns carrers dels interiors dels nuclis urbans de l’illa. Aquestes actuacions han servit per fer més accessibles els pobles per els vesins i treure el transit rodat de dins els nuclis, així mateix també ha servit per reactivar l’activitat comercial i incrementar l’atractiu turístic per als visitants, entre d’altres.


28 de setembre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Ajudes econòmiques a les empreses afectades per la covid-19

foto 2021 economia CLa presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, la vicepresidenta i consellera d’Emprenedoria, Ana Juan i el conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell s’han reunit amb el director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular del Govern balear, Manuel Porras, que els ha informat sobre les ajudes empresarials que va a treure el Govern. A la trobada també han assistit els representants del sector empresarial de Formentera.

La presidenta ha agraït la visita del director general, una visita a la que Govern i Consell s’havien compromès amb el sector per treballar les diferents ajudes i garantir que siguin adaptades a les necessitats dels formenteres i formentereres. A la reunió s’ha fet un repàs als decrets estatals i autonòmics que regulen les condicions i tràmits de les ajudes que portaran 855 milions d’euros a les Balears per donar una injecció econòmica a les empreses afectades per la covid-19.

En aquest sentit, el director general, Manuel Porras, ha destacat, en primer lloc, que s’han incorporat nous sectors per estar dins de la convocatòria per rebre les ajudes, la qual cosa permet que a Formentera es puguin beneficiar 10 empreses més i 26 treballadors autònoms més. Així, segons el director general les ajudes poden arribar a 176 empreses i més de 300 autònoms.

Manuel Porras també ha assenyalat que aquestes ajudes seran finalistes, per a tots aquells que les sol·licitin sempre que compleixen amb els requisits i que no es pagaran per ordre d’entrada. El director general ha assegurat que el procediment es farà de manera “àgil” i que “el pagament serà de manera anticipada”. La previsió és que la convocatòria sortirà “a final de maig i principi de juny, i que final de juny els primers autònoms ja puguin cobrar”, segons ha assenyalat.

Noves ajudes del Consell
Per la seva banda, la presidenta ha afegit que juntament amb el sector, “estudiarem quines han set les activitats que han quedat fora de les ajudes que ofereix el Govern, i també les millores que es poden introduir en una pròxima convocatòria del Consell de Formentera, d’aquesta manera podrem obrir una nova línia amb més ajudes per incloure activitats i millorar els requisits”.

Per acabar, la presidenta ha destacat que hi ha hagut 100 sol·licituds a la línia de 630.000 euros d’ajudes, que el Consell de Formentera havia tret per pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la covid-19 entre els treballadors autònoms i petites empreses de l’illa. A partir de la pròxima setmana es començaran a pagar les ajudes a les empreses que compleixen els requisits. Finalment, la presidenta ha emplaçat a les patronals a una nova reunió per acabar de tancar les propostes i modificacions.


7 de maig de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell de Formentera recorda que s’ha allargat fins a l’1 de desembre el termini voluntari de cobrament de les taxes i impostos

El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Hisenda, informa que tal com va anunciar el passat mes d’abril, dins de les mesures econòmiques activades per la pandèmia, el termini de pagament de taxes i impostos s’ha allargat dos mesos enguany, fins a l’1 de desembre.

El Consell recorda que durant la segona quinzena de setembre es passaran al cobrament les taxes i impostos que tenguin domiciliació bancària, però que aquelles persones amb el rebut domiciliat que vulguin ajornar el pagament, han de comunicar-ho a la seva entitat bancària abans del 15 de setembre i posteriorment posar-se en contacte amb l’Agència Tributària de les Illes Balears (C/Eivissa, 9), www.atib.es, tel. 971 321 577, abans de l’1 de desembre per tal de pagar sense recàrrec.

8 de setembre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell de Formentera crea amb el Govern balear una línia de subvencions per autònoms de 440.000€ per la nostra illa

El Consell de Formentera, a través de l'àrea d'Economia i Hisenda, ha treballat amb el Govern balear per crear unes línies d'ajudes destinades a “ajudar al teixit productiu de Formentera que compta amb un gran nombre de treballadors autònoms i que han patit i pateixen molt durament la crisi econòmica provocada arran de la Covid-19”, segons ha explicat el conseller del ram, Bartomeu Escandell.

En concret es destinaran 440.000€, 250.000 seran finançats pel Consell de Formentera i 190.000 pel Govern balear, per ajudar als autònoms de la nostra illa. A Formentera hi ha 1.460 autònoms, 1.100 són autònoms de tot l'any i 360 són autònoms temporers. “La institució insular ha valorat molt positivament la col·laboració entre administracions per tal d'unir esforços en un moment tan crític per dona suport a aquest col·lectiu”, segons ha afegit Bartomeu Escandell. A nivell balear, entre les administracions locals i autonòmiques es destinaran més de 15 milions d'euros per arribar a entre 8.000 i 10.000 persones autònomes de les Illes Balears.

L'import de l'ajut serà el següent:

1.Si l'autònom sol·licitant no té treballadors contractats, se subvenciona amb 2.000€. Si és un autònom de temporada, se subvenciona 2.500€.

2.Si l'autònom sol·licitant té contractats entre 1 i 2 treballadors, se subvenciona amb 2.500€. Si és un autònom de temporada, se subvenciona amb 3.000€.

3.Si l'autònom sol·licitant té contractats més de 2 treballadors, se subvenciona amb 3.000€. Si és un autònom de temporada, se subvenciona amb 3.500€

Requisits específics:

Els sol·licitants s'han de trobar inclosos en alguna de les següents situacions:

a) El cessament forçós de l'activitat o reducció de la facturació de com a mínim el 75%, com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisis ocasionada per la Covid-19.
Entenem per reducció de la facturació de com a mínim un 75%, la reducció de la facturació durant l'estat d'alarma almenys en un 75% en relació amb la facturació durant el mateix període de l'any anterior.

b) La concessió favorable d'un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació per força major o per causes econòmiques i productives als treballadors contractats.

c) Autònoms de temporada no inclosos en cap dels dos apartats anteriors que s'han vist afectats directa indirectament pel Reial Decret 463/2020, modificat pel Reial Decret 465/2020

Sol·licituds:

Les sol·licituds es podran presentar de manera telemàtica en la seu electrònica del Govern de les Illes Balears, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat “Ajuts per reiniciar o continuar l'activitat dels autònoms afectats directament per la Covid-19”. En la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular (http://dgpe.caib.es/) estarà disponible la informació de la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

Des del Consell de Formentera també s'habilitarà un servei d'assessorament, per a més informació els autònoms de Formentera poden contactar al 971 321 087.

28 de maig de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell de Formentera destinarà 200.000€ del seu superàvit per impulsar més accions de Benestar Social per ajudar els més vulnerables

El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Hisenda, informa que la institució destinarà el 20% del seu superàvit dels comptes de 2019, és a dir 200.000 euros, com a partida extra per ajudar a les persones que es troben en una situació més vulnerable, arran la crisi produïda pels efectes de la pandèmia del Covid-19.

“Actualment estam en procés de liquidació del pressupost del 2019 i esperam comptar amb un romanent d’1 milió d’euros”, segons ha explicat el conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell. “En aplicació de l’article 20 del decret d’alarma 11-2020, que habilita les entitats locals a alliberar un 20% del seu superàvit, el Consell de Formentera podrà destinar aquest 20% del nostre superàvit, és a dir uns 200.000 €, a fer més accions adreçades a les persones i a la protecció dels col·lectius més vulnerables”.

D’altra banda, Bartomeu Escandell ha recordat que el Consell de Formentera ja ha aprovat “la pròrroga del cobrament de totes les taxes i impostos locals com a primera mesura econòmica urgent per pal·liar els efectes d’aquesta crisi, tant entre els ciutadans, com entre l’empresariat de l’illa”.

A més, el responsable d’Hisenda ha declarat que “mentre duri l’estat d’alarma, no emetrem cap rebut dels serveis que romanen tancats al públic, com per exemple Centre de Dia, Poliesportiu, Escoletes i Escola de Música, entre d’altres. Així mateix es compensarà als usuaris que han pagat l’anualitat completa o que han avançat el pagament”.

En darrer lloc, el conseller Bartomeu Escandell ha destacat que “la situació actual és volàtil i canviant, i el Consell després d’haver tret aquest primer paquet de mesures econòmiques, ha d’anar implementant aquelles mesures més concretes i específiques perquè arribin als sectors i a les persones, derivades de les noves necessitats i escenaris que vagin sortint”.

L’objectiu final és “mitigar l’impacte econòmic derivat d’aquesta crisi sanitària entre els formenterers i formentereres així com entre el sector turístic i empresarial. Per tal de dur-les endavant és necessari seguir mantenint el contacte i escoltant els diferents agents econòmics i socials perquè les mesures del Consell siguin més eficients i adequades a la singularitat de Formentera”, segons ha conclòs.


3 d’abril de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 3 de 7

3

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Informació del cobrament en període voluntari de tributs i altres ingressos del Consell Insular de Formentera (any 2010)

Agència Tributària de les Illes Balears

Wifi Formentera

Revista Formentera més propera

Agència Tributària

Ministerio de Economía y Hacienda

Política Regional - Inforegio