• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Economia i Hisenda

Formentera ja ha fet l’exposició pública dels comptes del 2017

El Consell de Formentera, a través de la conselleria d’Hisenda, informa que els comptes generals de la institució de 2017 es troben en un estat de tràmit molt avançat i que es presentaran a la Sindicatura de Comptes en breu.

Aquesta tramitació no ha estat oculta sinó que és pública i està en coneixement de tots els grups polítics i la ciutadania. En concret, es va informar favorablement sobre aquests comptes a la Comissió Informativa Especial de Comptes celebrada al novembre de l’any passat i han estat en exposició pública durant 3 setmanes, com confirma el BOIB número 160 de 22 de desembre de 2018.

El proper pas en la tramitació serà l’aprovació definitiva, prevista al Ple ordinari d’aquest mes de febrer, i a continuació es remetran a la Sindicatura de Comptes, com ho disposa el procediment  establert.

Formentera es suma a la Plataforma per un bon finançament de les Illes Balears

foto plataforma financiacioEl Consell de Formentera informa que la vicepresidenta primera de la institució, Susana Labrador i el conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell, s’han reunit aquesta setmana amb representants de la Plataforma per un bon finançament de les Illes Balears.

Per al titular d’Hisenda, és important que “les nostres illes assoleixin un REIB que assumeixi tots els dèficits de finançament que tenim respecte l’estat”. Escandell va ressaltar que “des del Consell de Formentera sempre hem reivindicat que la nostra comunitat autònoma no estava ben finançada per part de l’Estat i ens sumam, per tant, a aquesta crida d’un finançament just per Balears i per Formentera”.

La Plataforma per un bon finançament té com a objectiu sensibilitzar polítics i societat perquè es faci realitat un canvi de finançament llargament reclamat. Així, es vol traslladar aquesta inquietud a tota la ciutadania perquè se sumi a la iniciativa i es pugui visualitzar la unitat de la societat balear a l'hora de reclamar un bon finançament.

Entre d’altres punts, es reivindiquen un nou model de finançament, el reconeixement efectiu de la condició insular, mitjançant l’aprovació del Règim Especial per a les Illes Balears, l’increment progressiu i substancial de les inversions estatals, el pagament de les inversions estatutàries que encara es deuen, la corresponsabilitat de l’Estat amb l’assumpció del deute de la comunitat, la congestió aeroportuària i la derogació de la Llei “Montoro”.

Campanya del període voluntari de pagament de rebuts periòdics

foto-atib1El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Hisenda, informa que a partir del proper 01 d’agost i fins el 01 d’octubre, es posa en marxa la campanya del període voluntari de pagament de rebuts periòdics.

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) estrena enguany el “Carter Virtual” al seu web. Es tracta d’un nou sistema de consulta, impressió i pagament de rebuts que serveix per a obtenir els avisos de pagament en període voluntari.

En rebre la carta de l’avís informatiu, aquest inclou un Codi de contribuent que s’ha d’adjuntar junt amb el DNI en entrar dins el web de l’Agència Tributària.

D’aquesta manera, obtindreu l’avís de pagament en període voluntari de tributs de cobrament periòdic (rebuts), com són els tributs municipals (impost sobre béns immobles, impost sobre vehicles de tracció mecànica, impost sobre activitats econòmiques i taxes municipals) i l’impost autonòmic sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics.

També podeu obtenir l’avís de pagament de forma presencial adreçant-vos a l’oficina de l’ATIB de Formentera, al carrer Eivissa número 9 de Sant Francesc.

Per qualsevol dubte, podeu enviar un correu a formentera@atib.es o consultar a l’oficina esmentada.

Comencen a tractar-se els pressupostos participatius del 2018

foto CdE 2018Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del Consell d’Entitats de Formentera a la Sala de Plens del Centre de Dia. A la sessió s’ha donat compte davant els representants del teixit associatiu de l’illa de l'execució dels projectes derivats dels Pressupostos participatius del 2017 i s’han posat les bases per començar a elaborar els Pressupostos participatius d’aquest 2018. Les associacions representades han decidit el calendari per a presentar les propostes i han conegut com es tramitaran aquestes.

Pressupostos 2018
A la sessió s’ha donat també compte dels tres projectes aprovats el 2017. D’aquests, el de l’embarcació de vela adaptada ha estat ja adquirida i forma part de l’escola de vela, mentre que els altres dos projectes, un parc infantil i un circuït de gent gran a Sant Ferran, han estat consignats als pressupostos del 2018, ja que s’està a l’espera que els terrenys on s’ubicaran passin a ser titularitat del Consell.

D’altra banda, el conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell ha explicat els pressupostos de la institució per a aquest 2018, uns números que ascendeixen a 26.860.000 euros. Per tercer any, serà el Consell d’Entitats l’encarregat de decidir a on es destina el 10% del pressupost d’inversió, que per segon any ascendeix a 325.000 euros.

Així mateix, s’ha acordat que les associacions tindran de termini fins el 23 de març per a presentar projectes. Les entitats rebran tota la informació necessària per a evitar duplicitat en projectes que ja estiguin contemplats en els pressupostos del 2018, així com notificació de les competències i serveis del Consell de Formentera per tal d’adequar els projectes que vulguin presentar.

Tots els projectes presentats es sotmetran a una anàlisi de viabilitat i després es farà un retorn d’aquest estudi al Consell d’Entitats per tal que abans del mes de maig es pugui decidir el procés per a seleccionar els projectes que s’acabaran escollint.

A dia d’avui, hi ha 104 associacions inscrites al registre d’entitats ciutadanes per les 96 de l’any passat, mentre que les associacions que conformen el Consell d’Entitats han passat de les 71 del 2017 a les 78 d’enguany.

Liquidació del conveni de carreteres i petició d’un nou conveni per a la millora de les vies

reunio min de foment a madrid conveni carreteresEl Consell de Formentera informa que avui matí una delegació integrada pel president del Consell, Jaume Ferrer, el vicepresident i conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell, i diversos tècnics de la corporació, s’han reunit a la seu del ministeri de Foment, a Madrid, amb Rosalia Bravo, subdirectora general de Projectes de la Direcció General de Carreteres i d’altres representants dels ministeris d’Hisenda i de Foment en comissió de seguiment per a efectuar la liquidació del conveni de carreteres signat l’any 2009.

Conveni del 2009
Aquest conveni de carreteres va suposar una inversió de 13,4 milions, diners que van permetre la construcció de les circumval·lacions dels nuclis de es Pujols i Sant Francesc, a més d’obres de millora dels vials de l’illa, com ara la zona escolar de Sant Francesc o la millora de la carretera de ses Salines entre els nuclis de la Savina i es Pujols, essent la darrera actuació la millora de la carretera a es Cap de Barbaria, finalitzada el 2015.

El president del Consell, Jaume Ferrer, ha destacat que “el de Formentera ha estat el primer Consell en finalitzar l’execució del conveni de carreteres signat amb l’estat el 2009. Un conveni que, en veu de Ferrer, “ha permès la remodelació d’una part important de la nostra xarxa viària i la construcció de noves infraestructures que han suposat la possibilitat de peatonalització dels nuclis urbans de Sant Francesc, Sant Ferran i es Pujols i posar les directrius d’una nova mobilitat a la nostra illa”.

Petició de nou conveni
Així mateix, el Consell de Formentera ha aprofitat la trobada de la comissió de seguiment per demanar la signatura d’un nou conveni, per valor de 27 milions 250 mil euros, que permeti la millora de la carretera principal de la Savina a la Mola, amb nou asfaltat i soterrament de línies, així com les millores pertinents a la carretera de cala Saona i a la carretera d’es Cap des del restaurant es Cap fins al Far de Cap de Barbaria.

Més articles...

Pàgina 4 de 7

4

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Informació del cobrament en període voluntari de tributs i altres ingressos del Consell Insular de Formentera (any 2010)

Agència Tributària de les Illes Balears

Wifi Formentera

Revista Formentera més propera

Agència Tributària

Ministerio de Economía y Hacienda

Política Regional - Inforegio