• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Economia i Hisenda

Liquidació del conveni de carreteres i petició d’un nou conveni per a la millora de les vies

reunio min de foment a madrid conveni carreteresEl Consell de Formentera informa que avui matí una delegació integrada pel president del Consell, Jaume Ferrer, el vicepresident i conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell, i diversos tècnics de la corporació, s’han reunit a la seu del ministeri de Foment, a Madrid, amb Rosalia Bravo, subdirectora general de Projectes de la Direcció General de Carreteres i d’altres representants dels ministeris d’Hisenda i de Foment en comissió de seguiment per a efectuar la liquidació del conveni de carreteres signat l’any 2009.

Conveni del 2009
Aquest conveni de carreteres va suposar una inversió de 13,4 milions, diners que van permetre la construcció de les circumval·lacions dels nuclis de es Pujols i Sant Francesc, a més d’obres de millora dels vials de l’illa, com ara la zona escolar de Sant Francesc o la millora de la carretera de ses Salines entre els nuclis de la Savina i es Pujols, essent la darrera actuació la millora de la carretera a es Cap de Barbaria, finalitzada el 2015.

El president del Consell, Jaume Ferrer, ha destacat que “el de Formentera ha estat el primer Consell en finalitzar l’execució del conveni de carreteres signat amb l’estat el 2009. Un conveni que, en veu de Ferrer, “ha permès la remodelació d’una part important de la nostra xarxa viària i la construcció de noves infraestructures que han suposat la possibilitat de peatonalització dels nuclis urbans de Sant Francesc, Sant Ferran i es Pujols i posar les directrius d’una nova mobilitat a la nostra illa”.

Petició de nou conveni
Així mateix, el Consell de Formentera ha aprofitat la trobada de la comissió de seguiment per demanar la signatura d’un nou conveni, per valor de 27 milions 250 mil euros, que permeti la millora de la carretera principal de la Savina a la Mola, amb nou asfaltat i soterrament de línies, així com les millores pertinents a la carretera de cala Saona i a la carretera d’es Cap des del restaurant es Cap fins al Far de Cap de Barbaria.

Els pressupostos del 2018 aposten pels serveis a les persones, la cura del Medi Ambient i el Patrimoni de l’illa

Foto presentacio pressupost 2018 premsaEl president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer i el vicepresident i conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell han presentat avui a les 11.00 hores a la Sala d'Actes del Consell de Formentera els Pressupostos del Consell de 2018. El pressupost és de 26.860.000 €, sent un 12,78% superior al pressupost ordinari del 2017.

Segons ha explicat el conseller l’increment es deu a l’augment dels recursos provinents de la Caib, amb partides com la de l’Impost de Turisme Sostenible, i de l’Estat. Destaca que la majoria d’inversions que recull es faran amb fons propis del Consell que després de 10 anys d’existència ha aconseguit “l’adequació dels serveis a la demanda de l’illa, així com la consolidació de la seva estructura”, segons Bartomeu Escandell que ha remarcat la solidesa econòmica del Consell de Formentera que de nou tornarà a tenir “endeutament zero, cosa que fa palesa la fortalesa econòmica del Consell i la no necessitat de recórrer a finançament extern”.

Pressupost de despesa
Pel que fa a la despesa el capítol més elevat és de personal, amb 10.086.500€. El pròxim any estarà marcat pel desenvolupament i posada en marxa de la nova Relació de Llocs de Treball, aprovada recentment pel ple. L’augment de la despesa d’aquesta partida també es deu a la incorporació del personal del Patronat de Turisme a l’estructura del Consell, segons ha explicat el conseller.

D’altra banda, segons ha assenyalat “la despesa corrent creix al mateix ritme que els nous serveis i la millora dels existents i la consolidació progressiva del personal”. El contracte de recollida de residus i neteja segueix sent la partida de despesa més important. Les inversions reals també s’incrementen de 3.250.000€ al 2017 a 4.500.000€ al 2018.

Pressupost d’ingressos
Pel que fa a la recaptació dels impostos directes es preveu una partida de 6.150.000€ similar a la del 2017. En aquest sentit, Bartomeu Escandell ha manifestat que “s’han estabilitzat les partides d’ingressos provinents de la recaptació ordinària i de la recaptació, unes partides que varen augmentar en els darrers anys degut a l’aflorament d'elements ocults que no tributaven”.

D’altra banda, les transferències corrents s’han ’incrementat un 8,42% per l’increment dels ingressos provinents de la participació en tributs de l’estat (4.147.000€) i dels ingressos que arriben per la Llei de finançament de consells insulars (6.847.000€), a més de la contribució del govern de la CAIB al trasllat de residus.

Criteris d’inversió
En el 2018 el Consell de Formentera invertirà 4,5 milions d’euros de manera directa a la nostra illa. Els criteris d’inversió que més destaquen, segons el conseller són “l’aposta per tenir cura del medi ambient, i la rehabilitació d’elements patrimonials”. En aquest sentit, un dels projectes prioritaris és el d’ordenació i protecció de l’Estany des Peix, pel qual s’ha reservat una partida de 400.000€. “És un projecte complicat de dur endavant perquè hi ha moltes administracions implicades, però molt important per nosaltres, per això tornem a reservar fons per dur-lo endavant”, ha declarat.

Pel que fa a la rehabilitació d’elements patrimonials, Bartomeu Escandell ha destacat la partida de 500.000 € reservada per la rehabilitació del far de la Mola per usos culturals. També ha explicat que es reserven partides per l’inici de les obres Can Ramon, el projecte de rehabilitació de la finca de Sa Senieta, o l’adquisició de terrenys amb valor patrimonial, com el d’Es Campament.

La millora dels nuclis urbans i turístics de l’illa segueix sent una prioritat de l’equip de govern, amb la reserva d’una partida de 400.000€ per la millora de la zona de verda de l’est de Sant Francesc i la construcció d’un skate park, entre d’altre projectes.

També continua l’aposta per la mobilitat sostenible, amb iniciatives com el desenvolupament del pla director de mobilitat. L’impuls a la participació ciutadana seguirà en el 2018 amb la reserva d’un pressupost de 325.000€ pels pressupostos participatius del 2018.

Per últim, la millora dels serveis públics, amb la creació del Centre d’Esports Nàutics, que compta amb una partida de 1.100.000€, és altre dels projectes prioritaris per a l’any que ve, segons ha conclòs Bartomeu Escandell.

foto consell premsaEl Consell de Formentera, a través de l'àrea d'Hisenda informa que el període mitjà de pagament als proveïdors durant el 2016 ha estat de 26,12 dies. Així ho ha explicat el responsable del ram, Bartomeu Escandell, que ha assegurat que "d'aquesta manera es culmina el procés d'informatització i telematització dels tràmits interns per poder pagar d'una manera àgil als proveïdors".

En temps de crisis els pagaments varen patir més retards, segons ha afegit el conseller, però gràcies a aquest procés el període mitjà de pagament del Consell als seus proveïdors s'ha ajustat al període que estableix la llei d'un màxim de 30 dies.

El Ple de Formentera aprova un pressupost de 23,8 milions d’euros per al 2017

foto conseller presidentEl Consell de Formentera ha aprovat inicialment avui el pressupost per a l'any 2017, amb els vots a favor de Gent x Formentera i Partit Socialista, l'abstenció de Compromís i el vot en contra del Partit Popular. La presentació de la proposta ha anat a càrrec de Bartomeu Escandell, conseller de Presència i d'Hisenda, que ha explicat que "el pressupost de la institució pel 2017 ascendeix a 23.815.000 euros, sent un 6,91% superior al del 2016 que ascendia a 22.275.000".

Escandell ha remarcat com a novetat dins el pressupost de despeses "la creació del nou servei d’inspecció que suma a l’equip de controladors de mobilitat. També destaca en aquest capítol les millores en l’equip de socorrisme, bombers, escola de música, escoleta i col·lectius de neteja i d’auxiliars administratius."

L’endeutament actual del Consell de Formentera és zero, però aquest fet es veurà condicionat per "subrogar el préstec del Consorci Formentera Desenvolupament (CFd)".

Sobre les inversions, Escandell ha destacat "la millora dels nuclis urbans i turístics de l’illa, els noves solucions de mobilitat sostenible i de millora mediambiental, la rehabilitació d’elements patrimonials en desús i que es continuarà amb l’impuls de la participació per mitjà del Consell d’Entitats de Formentera".

El Partit Popular ha criticat que no s'hagi "produït una rebaixa dels impostos", per mitjà del portaveu José Manuel Alcaraz. El Partit Socialista l'ha definit com uns pressupostos "que fa efectiva una visió de l'illa molt similar a la seva i que incorpora partides per propostes que l'equip de govern ha recollit, com el camí segur de Sant Francesc al camp de futbol", segons ha declarat Ana Juan, portaveu del grup. Per la seva banda, Compromís, ha destacat que el pressupost "té moltes coses bones però altres que no ho són tant", per la qual cosa s'ha abstingut.

Altres acords
En la sessió d'avui, també s'ha acordat per unanimitat el conveni amb el Grup d'Acció Local pel desenvolupament pesquer d'Eivissa i Formentera i, a iniciativa del Partit Socialista, també per unanimitat, la celebració anual d'una jornada per explicar a les associacions instruccions per tramitar les subvencions.

També s'ha aprovat, amb els vots a favor de tots els grups excepte el Partit Popular, que s'ha abstingut, el nomenclàtor de la designació de nous carrers i vies urbanes, tot i que ha quedat per més endavant la denominació definitiva de la zona industrial.

Compareixença de Sònia Cardona
Aquest Ple de novembre ha comptat amb la compareixença de Sònia Cardona, consellera de Participació Ciutadana, que ha explicat que el seu objectiu "és aconseguir que la participació sigui un mètode i una estratègia de treball per a la presa de decisions en aquesta institució".

Cardona ha indicat que "s'està aconseguint que la participació a Formentera serveixi perquè el teixit social influeixi en la presa de decisions públiques", i ha destacat els processos per a l'elaboració dels pressupostos participatius i per a la ubicació de l'estació marítima a Eivissa", com els processos participatius més destacats d'enguany.

Cardona ha recordat que existeixen 96 associacions inscrites al Registre d'Entitats i que per facilitar els processos s'han fet millores de so i de material informàtic al Casal d'Entitats.

El pressupost de Formentera per al 2017 supera els 23 milions d’euros

foto president consellerEl president del Consell de Formentera Jaume Ferrer, i el conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell, han presentat avui els pressupostos de la institució del 2017 a les 11.00 hores a la Sala de Plens del Consell de Formentera. El pressupost de la institució pel 2017 ascendeix a 23.815.000 euros, sent un 6,91% superior al del 2016 que ascendia a 22.275.000.

Context econòmic
El pressupost per a l’any 2017 s’emmarca dins d’un context econòmic internacional d’una dificultat extrema per poder predir cap a on pot evolucionar l’economia mundial. Per a l’any vinent, tret d’algun imprevist més, les previsions econòmiques indiquen una desacceleració del creixement del Producte Interior Brut d’Espanya i de l’Eurozona. Tot i això, Eivissa i Formentera segueixen al capdavant del creixement econòmic del conjunt de les illes, seguint la tònica dels darrers anys.

Pressupost de despeses i ingressos
Com a novetat dins el pressupost de despeses destaca la creació del nou servei d’inspecció que suma a l’equip de controladors de mobilitat. També destaca en aquest capítol les millores en l’equip de socorrisme, bombers, escola de música, escoleta i col·lectius de neteja i d’auxiliars administratius.

Pel que fa a l’endeutament actual és zero, però es preveu una partida per subrogar el préstec del Consorci Formentera Desenvolupament (CFd) amb BMN. Pel que fa al pressupost d'ingressos continua la previsió d’increment de la recaptació degut a l’aflorament d'elements ocults que no tributaven fins a que s’han produït millores en la inspecció.

Inversions
Pel que fa als criteris d’inversió destaca la millora dels nuclis urbans i turístics de l’illa, els noves solucions de mobilitat sostenible i de millora mediambiental, la rehabilitació d’elements patrimonials en desús i que es continuarà amb l’impuls de la participació per mitjà del Consell d’Entitats de Formentera així com millorant els serveis públics. Per la primera fase de millora del nucli des Pujols hi ha reservada una partida de 2.150.000 d’euros i per ordenar i protegir l’Estany des Peix una de 100.000 euros. Així mateix, per la rehabilitació del far de la Mola per a usos culturals es destinaran 100.000 euros i per al funcionament ordinari i Participació del Consell d’Entitats en la realització del capítol d’inversions del pressupost hi ha reservada una partida de 325.000 euros.

Més articles...

Pàgina 5 de 7

5

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Informació del cobrament en període voluntari de tributs i altres ingressos del Consell Insular de Formentera (any 2010)

Agència Tributària de les Illes Balears

Wifi Formentera

Revista Formentera més propera

Agència Tributària

Ministerio de Economía y Hacienda

Política Regional - Inforegio