• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Economia i Hisenda

El Consell de Formentera crea amb el Govern balear una línia de subvencions per autònoms de 440.000€ per la nostra illa

El Consell de Formentera, a través de l'àrea d'Economia i Hisenda, ha treballat amb el Govern balear per crear unes línies d'ajudes destinades a “ajudar al teixit productiu de Formentera que compta amb un gran nombre de treballadors autònoms i que han patit i pateixen molt durament la crisi econòmica provocada arran de la Covid-19”, segons ha explicat el conseller del ram, Bartomeu Escandell.

En concret es destinaran 440.000€, 250.000 seran finançats pel Consell de Formentera i 190.000 pel Govern balear, per ajudar als autònoms de la nostra illa. A Formentera hi ha 1.460 autònoms, 1.100 són autònoms de tot l'any i 360 són autònoms temporers. “La institució insular ha valorat molt positivament la col·laboració entre administracions per tal d'unir esforços en un moment tan crític per dona suport a aquest col·lectiu”, segons ha afegit Bartomeu Escandell. A nivell balear, entre les administracions locals i autonòmiques es destinaran més de 15 milions d'euros per arribar a entre 8.000 i 10.000 persones autònomes de les Illes Balears.

L'import de l'ajut serà el següent:

1.Si l'autònom sol·licitant no té treballadors contractats, se subvenciona amb 2.000€. Si és un autònom de temporada, se subvenciona 2.500€.

2.Si l'autònom sol·licitant té contractats entre 1 i 2 treballadors, se subvenciona amb 2.500€. Si és un autònom de temporada, se subvenciona amb 3.000€.

3.Si l'autònom sol·licitant té contractats més de 2 treballadors, se subvenciona amb 3.000€. Si és un autònom de temporada, se subvenciona amb 3.500€

Requisits específics:

Els sol·licitants s'han de trobar inclosos en alguna de les següents situacions:

a) El cessament forçós de l'activitat o reducció de la facturació de com a mínim el 75%, com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisis ocasionada per la Covid-19.
Entenem per reducció de la facturació de com a mínim un 75%, la reducció de la facturació durant l'estat d'alarma almenys en un 75% en relació amb la facturació durant el mateix període de l'any anterior.

b) La concessió favorable d'un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació per força major o per causes econòmiques i productives als treballadors contractats.

c) Autònoms de temporada no inclosos en cap dels dos apartats anteriors que s'han vist afectats directa indirectament pel Reial Decret 463/2020, modificat pel Reial Decret 465/2020

Sol·licituds:

Les sol·licituds es podran presentar de manera telemàtica en la seu electrònica del Govern de les Illes Balears, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat “Ajuts per reiniciar o continuar l'activitat dels autònoms afectats directament per la Covid-19”. En la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular (http://dgpe.caib.es/) estarà disponible la informació de la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

Des del Consell de Formentera també s'habilitarà un servei d'assessorament, per a més informació els autònoms de Formentera poden contactar al 971 321 087.

28 de maig de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell de Formentera destinarà 200.000€ del seu superàvit per impulsar més accions de Benestar Social per ajudar els més vulnerables

El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Hisenda, informa que la institució destinarà el 20% del seu superàvit dels comptes de 2019, és a dir 200.000 euros, com a partida extra per ajudar a les persones que es troben en una situació més vulnerable, arran la crisi produïda pels efectes de la pandèmia del Covid-19.

“Actualment estam en procés de liquidació del pressupost del 2019 i esperam comptar amb un romanent d’1 milió d’euros”, segons ha explicat el conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell. “En aplicació de l’article 20 del decret d’alarma 11-2020, que habilita les entitats locals a alliberar un 20% del seu superàvit, el Consell de Formentera podrà destinar aquest 20% del nostre superàvit, és a dir uns 200.000 €, a fer més accions adreçades a les persones i a la protecció dels col·lectius més vulnerables”.

D’altra banda, Bartomeu Escandell ha recordat que el Consell de Formentera ja ha aprovat “la pròrroga del cobrament de totes les taxes i impostos locals com a primera mesura econòmica urgent per pal·liar els efectes d’aquesta crisi, tant entre els ciutadans, com entre l’empresariat de l’illa”.

A més, el responsable d’Hisenda ha declarat que “mentre duri l’estat d’alarma, no emetrem cap rebut dels serveis que romanen tancats al públic, com per exemple Centre de Dia, Poliesportiu, Escoletes i Escola de Música, entre d’altres. Així mateix es compensarà als usuaris que han pagat l’anualitat completa o que han avançat el pagament”.

En darrer lloc, el conseller Bartomeu Escandell ha destacat que “la situació actual és volàtil i canviant, i el Consell després d’haver tret aquest primer paquet de mesures econòmiques, ha d’anar implementant aquelles mesures més concretes i específiques perquè arribin als sectors i a les persones, derivades de les noves necessitats i escenaris que vagin sortint”.

L’objectiu final és “mitigar l’impacte econòmic derivat d’aquesta crisi sanitària entre els formenterers i formentereres així com entre el sector turístic i empresarial. Per tal de dur-les endavant és necessari seguir mantenint el contacte i escoltant els diferents agents econòmics i socials perquè les mesures del Consell siguin més eficients i adequades a la singularitat de Formentera”, segons ha conclòs.


3 d’abril de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera presenta el pressupostos del Consell de l’illa pel 2020

presentacio---pressupostos-2025La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer; la vicepresidenta primera, Ana Juan; i el conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, han presentat avui a la seu del Consell de Formentera els pressupostos de la institució per a l'any 2020. Els comptes del Consell de Formentera per aquest 2020 ascendeixen a 30.060.000€ i són un 0.3% inferior als del 2019, que varen ser 90.000€ superiors.

La presidenta ha destacat que aquests són “uns pressupostos continuistes amb els que seguirem treballant en polítiques per aconseguir una illa sostenible i pensada per les persones”. De fet, segons ha matisat Alejandra Ferrer “seguirem treballant amb el projecte de formentera.eco (regulació d’entrada de vehicles) i el desenvolupament de la mobilitat sostenible i el transport públic a l’illa”.

Estany des Peix i Residència
A més, Alejandra Ferrer ha destacat que la regulació de l’estany des Peix també queda recollida en els comptes com a preservació de lloc emblemàtic i que també s’ha reservat una partida pel final de la construcció de la Residència. La presidenta ha assegurat que aquests primers pressupostos del seu mandat també fan una especial incidència en el foment de la participació ciutadana.

Per la seva part, la vicepresidenta ha explicat que els comptes del 2020, els primers de la legislatura, “són fruït de la feina feta pels dos partits polítics que conformen l’equip de Govern, Gent per Formentera i PSOE i que han estat consensuats per posar a les persones al capdavant de les polítiques, i sobretot pensant en què Formentera sigui una illa sostenible socialment i mediambientalment”.

El conseller de Bartomeu Escandell ha fet una explicació detallada del pressupost per 2020, i ha destacat que “és el 13è pressupost del Consell de Formentera, el 9è que fem conjuntament GxF i PSOE, i el primer que presenta una presidenta del Consell de Formentera”. En aquest sentit, el responsable d’Economia i Hisenda ha afegit que “és un pressupost realista, que defensa l’estabilitat pressupostària, no gasta més del que ingressa, i segueix en endeutament 0”.

Millora de pobles
En les inversions que es destinaran per millorar els pobles destaca: la II fase de la reforma de l’avinguda de Joan Castelló i Guasch a Sant Ferran, 715.000€, el Parc Infantil de Sant Ferran, 210.000€, la millora zona verda est Sant Francesc i skatepark, 550.000€, la millora del nucli des Pujols, segona fase de les obres que es licitaran durant el primer semestre de l’any i es començaran a executar a final de 2020. I també la redacció de dos projectes: PERI de ses Bardetes i de millora i dotació de serveis urbans as Ca Marí.

Illa sostenible
Entre els projectes relacionats amb el model d’illa sostenible destaca el d’ordenació i regulació de l’ancoratge a l’estany des Peix, 650.000€. Així mateix es seguirà amb la regulació d’entrada de vehicles i la millora del transport públic 350.000€, així com la millora tractament d’orgànica 130.000€.

D’altra banda, es treballarà en el desenvolupament del Pla director de Mobilitat i el Pla director de Residus.

Patrimoni
Pel que fa a la recuperació d’elements patrimonials emblemàtics els pressupostos preveuen partides per la rehabilitació de la casa de Can Ramon per a usos culturals, la continuació del Catàleg de Camins de Formentera i l’adquisició de terrenys amb valors patrimonials com Es Campament.

Participació Ciutadana
També es seguirà amb les polítiques de participació ciutadana amb funcionament ordinari i de participació del Consell d’Entitats al que es destinaran 325.000€ pels pressupostos participatius. A més, s’ha incorporat el pressupost del 2019 d’aquelles obres triades per les associacions pendents d’execució, 325.000€.

Gent gran i gent major
Per últim, també s’ha explicat a la presentació que altres dels projectes a destacar dins el 2020 serà el de la construcció de l’Escoleta de Sant Ferran 1.100.000€, i la finalització de la Residència que compta amb una partida de 700.000€. A més també es desenvoluparà el pla de la infància i joventut.

 

17 de desembre de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera ja ha fet l’exposició pública dels comptes del 2017

El Consell de Formentera, a través de la conselleria d’Hisenda, informa que els comptes generals de la institució de 2017 es troben en un estat de tràmit molt avançat i que es presentaran a la Sindicatura de Comptes en breu.

Aquesta tramitació no ha estat oculta sinó que és pública i està en coneixement de tots els grups polítics i la ciutadania. En concret, es va informar favorablement sobre aquests comptes a la Comissió Informativa Especial de Comptes celebrada al novembre de l’any passat i han estat en exposició pública durant 3 setmanes, com confirma el BOIB número 160 de 22 de desembre de 2018.

El proper pas en la tramitació serà l’aprovació definitiva, prevista al Ple ordinari d’aquest mes de febrer, i a continuació es remetran a la Sindicatura de Comptes, com ho disposa el procediment  establert.

Formentera es suma a la Plataforma per un bon finançament de les Illes Balears

foto plataforma financiacioEl Consell de Formentera informa que la vicepresidenta primera de la institució, Susana Labrador i el conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell, s’han reunit aquesta setmana amb representants de la Plataforma per un bon finançament de les Illes Balears.

Per al titular d’Hisenda, és important que “les nostres illes assoleixin un REIB que assumeixi tots els dèficits de finançament que tenim respecte l’estat”. Escandell va ressaltar que “des del Consell de Formentera sempre hem reivindicat que la nostra comunitat autònoma no estava ben finançada per part de l’Estat i ens sumam, per tant, a aquesta crida d’un finançament just per Balears i per Formentera”.

La Plataforma per un bon finançament té com a objectiu sensibilitzar polítics i societat perquè es faci realitat un canvi de finançament llargament reclamat. Així, es vol traslladar aquesta inquietud a tota la ciutadania perquè se sumi a la iniciativa i es pugui visualitzar la unitat de la societat balear a l'hora de reclamar un bon finançament.

Entre d’altres punts, es reivindiquen un nou model de finançament, el reconeixement efectiu de la condició insular, mitjançant l’aprovació del Règim Especial per a les Illes Balears, l’increment progressiu i substancial de les inversions estatals, el pagament de les inversions estatutàries que encara es deuen, la corresponsabilitat de l’Estat amb l’assumpció del deute de la comunitat, la congestió aeroportuària i la derogació de la Llei “Montoro”.

Més articles...

Pàgina 7 de 10

7

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Informació del cobrament en període voluntari de tributs i altres ingressos del Consell Insular de Formentera (any 2010)

Agència Tributària de les Illes Balears

Wifi Formentera

Revista Formentera més propera

Agència Tributària

Ministerio de Economía y Hacienda

Política Regional - Inforegio