• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència

Aquest diumenge 1 de novembre s’inicia l’horari d’hivern de la zona blava

foto 2020 zona blavaEl Consell de Formentera, a través de l’àrea de Mobilitat, informa que a partir d’aquest proper diumenge 1 de novembre s’inicia l’horari d’hivern a les zones d’aparcament regulat de la Savina, Sant Francesc i Sant Ferran, mentre que as Pujols es deixa d’aplicar la zona blava fins la propera temporada turística. Fins l’1 de maig, l’horari regulat s’estableix de dilluns a dissabte de 9.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores. Els diumenges i festius l’aparcament serà lliure.

D’altra banda, recordem que durant l’horari d’hivern els vehicles podran romandre aparcats a la zona blava fins a tres dies seguits, en lloc d’un dia com succeeix amb l’horari d’estiu. Pel que fa a la zona verda, sols hi poden aparcar els vehicles autoritzats durant un màxim de 3 dies, excepte els residents de la Savina acreditats, que poden estacionar-hi els seus vehicles fins a 15 dies, com ja passa a l’estiu.

Renovacions al desembre
Des de l’àrea de Mobilitat es recorda que les pròrrogues de les autoritzacions d’aparcament regulat que es varen fer al mes de març a causa de l’estat d’alarma caduquen a finals de desembre. Així tots els usuaris acreditats per aparcar a la zona blava hauran de renovar l’autorització abans de final d’any. Ho poden fer demanant cita prèvia a l’OAC o a través de l’OVAC.

30 d’octubre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera pròrroga el paquet de mesures econòmiques i tributàries per fer front a la crisi i n’inclou de noves per ajudar a reactivar l’economia

foto 2020 ple octEl Consell de Formentera ha celebrat avui el ple ordinari del mes d’octubre. A la sessió s’ha aprovat per unanimitat la pròrroga d’un paquet de mesures econòmiques i tributàries aprovades al maig perquè tenguin vigència també durant el primer semestre de 2021 “ja que la crisi continua”, segons ha explicat el conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell. “L’objectiu de la subrogació d’aquestes mesures és ajudar les persones afectades per la crisi de la covid-19 perquè a Formentera ningú quedi enrere”, segons ha afegit.

En aquest sentit, el Ple ha donat suport per unanimitat a set modificacions fiscals d’ordenances. Tres de les modificacions s’han fet per seguir atorgant durant els sis primers mesos de 2021, bonificacions del 50% als usuaris afectats per la crisi de les escoletes, de l’Escola de Música i Dansa i de les instal·lacions esportives i serveis esportius. S’entén com a usuaris afectats aquells autònoms afectats per la crisi o amb una reducció d’activitat del 50%, persones en situació d’atur o afectats per ERTOs i persones que rebin altres ajudes o rendes mínimes.

La quarta modificació fa referència a la pròrroga de la proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per visites al Far de la Mola. Amb aquesta modificació es segueix fent extensiva la bonificació del 100% per accedir al far per a tots els residents de les illes, per als menors i aturats l’entrada també és gratuïta. La cinquena modificació estableix que durant els primers 6 mesos de l’any també quedarà suspesa la taxa de serveis de l’escorxador “per donar suport al sector primari durant la crisi”, segons ha matisat el conseller d’Economia.

En darrer lloc, Bartomeu Escandell ha explicat les dos darreres modificacions, igual que ja s’ha fet durant el 2020, el Consell ha suspès el cobrament de la taxa per ocupació de via pública tant de comerciants, com dels mercats per als primers 6 mesos del 2021. Així mateix, s’ha aprovat la pròrroga del cobrament fins al 30 de juny de les noves altes d’activitats turístiques i d’Estades Turístiques en Habitatges.

D’altra banda, també s’ha aprovat per part de tots els grups una bonificació del 50% per la utilització privativa de les instal·lacions municipals i la prestació de serveis o realització d’activitats esportives per les persones que cobrin l'ingrés mínim vital i també les dones víctimes de violència de gènere que no percebin cap de les prestacions establertes, de conformitat amb el contingut de l’informe de l’Institut Balear de la Dona, de data 29 de juny de 2020.

IBI
El Ple del Consell ha aprovat amb el vots a favor de l’equip de govern GxF-PSOE i l’abstenció de l’oposició, la proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, IBI. Segons ha explicat el conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, aquesta modificació significarà una rebaixa del tipus de gravamen aplicable als béns immobles urbans que passarà del 0,80% actual, al 0,75%.

Bonificació de taxes i impostos
Arran la campanya ‘Formentera es cuida a cada racó’, el Consell de Formentera ha agilitzat els tràmits administratius per obtenir els permisos d’obres menors, així mateix bonifica les taxes i impostos associades a aquestes les obres de reforma i millores. “Amb aquestes bonificacions s’espera impulsar el sector de la construcció, reformes i manteniment de l’illa de Formentera en un moment en què és especialment important fer-ho”, segons ha explicat el conseller de Territori, Rafael González.

Per això, a la sessió plenària s’han aprovat de manera unànime modificacions d’ordenances fiscals reguladores amb les quals es bonifica el 95 % de l’impost de construcció, obres i instal·lacions d’aplicació a l’execució d'obres, el 100 % de la taxa a les sol·licituds d’ocupació dels terrenys d’ús públic local i el 100% de la taxa a les sol·licituds de llicència d’obra menor sense projecte o presentacions de comunicació prèvia sense projecte. Totes les peticions han d’estar presentades abans del dia 30 d’abril de 2021 i no han de ser obres que suposin en cap cas noves edificacions o augment de la superfície existent.

D’altra banda, el Ple ha donat suport amb els vots dels consellers de l’equip de govern i el vot en contra de l’oposició, a una proposta per declarar que no es permeti cap increment d’edificabilitat, superfície construïda i d’ocupació en els hotels. La llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la covid-19 permet una ampliació de fins al 15% de la superfície dels establiments turístics d’allotjament, però deixa en mans dels consells la seva modificació, segons ha destacat el conseller de Territori.

Embarcacions Marítimes
També per unanimitat, s’ha aprovat demanar al Ministeri d’Interior i al de Foment del Govern de l’Estat “la presència d’una embarcació del Servei Marítim de la Guàrdia Civil i la designació d’una llanxa d’intervenció ràpida de Salvament amb base al port de la Savina de Formentera” amb l’objectiu de “donar resposta a les emergències marítimes que puguin sorgir i pel major control de les activitats nàutiques i per tal de donar compliment a la normativa ambiental”, segon ha destacat el conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell, qui ha defensat la proposta.

Amb els vots a favor de tots els grups polítics, també s’han aprovat les bases reguladores per a l’acció concertada amb la Cooperativa del Camp per la continuïtat de les actuacions del programa de recuperació del sector agrícola i millora de l’entorn rural i del paisatge de Formentera. Amb aquest acord es dona una ajuda directa de 78.000€, al mes de maig es va signar un conveni de col·laboració per valor de 52.000€. En total el Consell destinarà aquest any 130.000€ perquè la cooperativa segueixi “recuperant el sector primari, defensi la imatge tradicional de l’illa, i pugui oferir un producte de qualitat”, ha assenyalat el conseller Escandell.

Reducció d’ús de mascaretes reutilitzables i de cremes solars
D’altra banda, el Ple ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern i en contra de l’oposició la proposta presentada pel conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, per promoure la reducció de la utilització de les mascaretes d’un sol ús, “sempre que la situació i l’àmbit sanitari ho permeti, tot adoptant les mesures pertinents per a una millor conservació del medi ambient i minimitzar així els residus generats”. El conseller ha recordat que a l’illa, “cada vegada més sovint, es troben mascaretes d’un sol ús al llarg de totes les carreteres, camins, i fins i tot als espais d’especial protecció com el parc natural” i per això s’insta a promoure la reducció de la generació de residus d’un sol ús.

També, amb el suport de tots els grups del Ple, s’ha aprovat instar al Consell de Formentera a promoure la reducció de la compravenda i ús de les cremes solars que contenguin productes nocius per al medi marí, com el diòxid de titani, l’òxid de zinc, o l’oxibenzona, per a la seva progressiva eliminació del nostre litoral, segon la proposta presentada el conseller de Medi Ambient. De la mateixa manera, s’insta al Govern de les Illes Balears i al Govern de l’Estat a que impulsin i redactin una normativa que acabi amb la fabricació i comercialització d’aquests tipus de cremes solars.

Visibilització de la dona rural
El Ple del Consell de Formentera ha aprovat unànimement instar el Govern balear a desenvolupar diverses accions amb caràcter anual, destinades a donar visibilitat al paper de la dona al sector primari, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Dona Rural, el dia 15 d’octubre. Així mateix, ha expressat la seva voluntat de col·laborar en la planificació de les activitats per la celebració al seu municipi, del Dia Internacional de la Dona Rural. “L’objectiu és dignificar i valorar la feina i dedicació que ha tingut i té, la dona dins el sector primari, a les nostres illes, i oferir un homenatge a la Dona Rural, de forma coordinada entre institucions i així, donar més visibilitat”, segons ha explicat Vanessa Parellada, consellera d’Igualtat. Per últim, s’ha instat al Govern balear a elaborar un estudi sobre l’impacte i la tasca que ha tingut la dona pagesa a les Illes Balears els darrers anys.

Transport públic
El Ple ha aprovat amb el vot a favor de l’equip de govern de GxF-PSOE, i l’abstenció de Sa Unió, la proposta d’aprovació inicial del Projecte de serveis del transport regular de viatgers per carretera. El conseller de Mobilitat ha explicat que aquest tràmit “és una de les passes prèvies a l’inici de la licitació perquè puguem tenir un millor transport públic adaptat a les necessitats actuals de l’illa de Formentera”.

En aquest projecte ja s’estableixen les principals característiques del futur servei de transport públic que tendrà nou línies, enfront de les cinc actuals, parades a zones urbanes i en rústic, les freqüències variaran entre una hora i dos hores, i el servei s’oferirà amb una flota de deu autobusos, cinc minibusos i cinc midibusos (autobús de mida mitjana) i un midibús extra per moments de reposició, segons ha explicat el conseller.

“Aquests vehicles de més petites dimensions estan més adaptats a les necessitats de l’illa, també estaran adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda i permetran pujar bicicletes i també maletes”, segons ha declarat. Amb el nou servei esperam tenir un augment de la demanda del 31 %, el contracte tindrà una durada de deu anys, els dos primers anys la implantació es farà de manera progressiva fins arribar al 100 % del servei, ha conclòs Rafael González.

Garantir el finançament del trasllat de residus
Els grups també han aprovat per unanimitat una proposta transaccionada d’instar al Govern a seguir garantint el finançament del trasllat de residus des de Formentera tant a l’illa d’Eivissa com a les plantes de tractament que pertoquin, “per tal de garantir el correcte tractament mediambiental dels residus, consignant al seu pressupost per al 2021 la partida econòmica suficient”, segon hi ha defensat el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz. Per aquest motiu, també s’insta al Govern balear i al Govern de l’Estat que es convoqui la comissió mixta integrada per representants de les administracions competents per tractar aquest tema i es garanteixi el finançament del trasllat de residus des de l’Illa.

També s’ha aprovat per unanimitat el dictamen de la comissió informativa, a proposta del grup Sa Unió, en la qual es “reitera la petició” acordada per unanimitat de tots els grups en el ple d’agost de 2018 per “incloure el Consell de Formentera com a membre als estatuts del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat”. En la proposta s’insta al Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat a que accepti i contesti favorablement les al·legacions presentades en 2018 pel Consell sobre la modificació dels estatuts de l’esmentat Consorci.

Compareixença Rafael González
El conseller de Mobilitat i Territori, Rafael González, ha fet un repàs a les principals accions que han dut a terme des de les seves àrees de gestió, durant aquest inici de legislatura. Un inici de legislatura que segons ha destacat ha estat marcat per la covid-19, una crisi que ha fet que tant des de l’àrea de Territori com des de la de Mobilitat, s’han hagut d’adaptar a l’estat d’alarma, les fases de desescalada i ara la nova normalitat.

Deixant de banda la crisi, i pel que fa a l’àrea de Mobilitat, Rafael González ha explicat que l’acció de govern se centra en l’impuls i aplicació simultània de tres grans projectes: l’aplicació del Pla de Mobilitat Sostenible, l’aplicació del projecte formentera.eco, de regulació de l’entrada i circulació de vehicles i la millora del servei de transport públic. A més, com a pròximes mesures, ha assegurat que “treballam en la creació d’una anella ciclista i per a vianants al voltant de s’Estany Pudent, la finalització, per part de l’Autoritat Portuària de Balears del carril bici que ha de connectar l’estació marítima amb el camí de sa Guia, la millora de l’accés a Illetes, així com continuar ampliant les zones de vianants i l’eliminació de barreres arquitectòniques a les nostre poblacions, entre d’altres”.

Pel que fa a l’àrea de Territori, el conseller ha explicat algunes iniciatives que treballaran al llarg de la legislatura, com la redacció i aprovació dels plans d’ordenació urbanística per a les poblacions de ses Bardetes, es Ca Marí i sa Roqueta.

En darrer lloc, Rafael González ha destacat que aquesta legislatura s’ha dotat al personal de Territori d’unes millors condicions d’espai per a la realització de la seva feina, amb el trasllat de les àrees d’Urbanisme i Activitats, s’ha tractat de millorar la qualitat de l’atenció i optimitzar els recursos humans i també s’han actualitzat els tràmits a l’OVAC, un fet que juntament amb canvis normatius s’han dut a terme per agilitzar els tràmits i que espera que aviat siguin perceptibles.

Despatologització Trans
Finalment, el Ple del Consell ha aprovat per unanimitat una declaració institucional amb motiu del Dia Internacional per la Despatologització Trans. En aquesta declaració, que ha presentat la consellera d’Igualtat, Vanessa Parellada, es defensa que “la despatologització de les realitats Trans i el ple reconeixement del dret a la identitat de gènere són dues cares de la mateixa moneda”. “Hem de desterrar la idea que els i les menors trans* pateixen per ser trans*: els i les menors trans* (i les seves famílies) pateixen perquè els seus drets són vulnerats”, segons ha assenyalat la consellera Parellada, que considera que “la desinformació” és el gran enemic d’aquest col·lectiu i de tota la societat. A més, la consellera d’Igualtat hi ha subratllat que “cal seguir lluitant per assolir una atenció sanitària trans* específica i que cal treballar per l’eliminació de tot requisit mèdic dels processos legals de reconeixement de la identitat, reivindicant el dret a decidir sobre els mateixos cossos, amb plena llibertat”. La consellera ha destacat, al final de la seva intervenció, que les polítiques públiques no poden ser neutrals, perquè d’aquesta forma es perpetuen les desigualtats.


28 d’octubre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

La presidenta Alejandra Ferrer explica l’aplicació del nou estat d’alarma a Formentera

Foto 2020 AF compareixencaLa presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha fet avui una roda de premsa i compareixença oberta a la ciutadania per explicar l’aplicació a l’illa de les noves mesures de seguretat arran la declaració del nou estat d’alarma per part del Govern central i les restriccions de mobilitat en horari nocturn. En acabar la compareixença s’han respost a les preguntes dels periodistes i també a les dels ciutadans que les han fet arribar via WhatsApp al telèfon de Participació Ciutadana.

Alejandra Ferrer ha explicat que ahir es va decretar nou estat alarma que afecta a tot el país i que restringeix la mobilitat de les persones a tot l’estat entre les 23h i les 6h. El Consell de Formentera ja ha demanat que s’allargui a les 24h, i poder tornar a endurir si empitjora la situació a l’illa.

La resta de normes de relaxació que es varen aprovar dissabte a causa de la situació favorable que viu Formentera es continuen aplicant, segons ha recordat. Les principals normes són reunions socials i familiars de màxim 10 persones a l’interior i 20 a l’exterior. Els parcs infantils han obert portes i s’ha incrementat l’aforament a les terrasses.

“La nostra situació és favorable però hem de ser molt prudents. Ara estem bé i en un parell de setmanes podem estar malament per això hem de ser prudents i humils amb les nostre demandes”, ha destacat. Alejandra Ferrer ha assenyalat que hem de ser solidaris amb la resta de territoris amb una situació menys favorable, a més ha recordat que “som una única àrea sanitària l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. Si l’hospital de Can Misses es satura els nostres pacients també es trobaran en risc”.

La presidenta ha avançat que durant les pròximes setmanes, depenent de com evolucioni, defensarem que es tenguin en compte les particularitats i necessitats de Formentera tant a nivell sanitari, com social i econòmic, “com ho hem fet des de el principi”. Des de Formentera preferim avançar-nos en la pressa de decisions, igual que ho vàrem fer durant la primera onada, ha afegit.

Ara estam en la segona onada, on és necessari destacar que la major part dels contagis es produeixen en ambients festius i d’oci, reunions familiars o amb amics, sobretot en les trobades nocturnes que és quan hi ha més desinhibició i relaxació, “tots tenim moltes ganes de poder tornar a estar junts en una situació de normalitat, però quan ho fem ens posem en perill i posem en perill a la gent que estimam, per poder tornar a estar junts ara ens hem d’allunyar, hem de mantenir distàncies, usar mascareta i evitar contactes fora del grup estable”, ha matisat .

“Arriba l’hivern i amb ell altres malalties com la grip i afeccions respiratòries que en combinació amb el coronavirus poden resultar molt perilloses i pot agreujar els símptomes dels malalts independentment de la seva edat”, segons ha destacat.

Alejandra Ferrer ha dit que “si entre tots ens cuidam aconseguirem tenir la major part de llibertats per a la vida quotidiana, anar a l’escola, treballar i tenir relacions socials en grups reduïts. A la nit ara que ve fred s’utilitzaran més els interiors, el que facilita el contagi, per això Formentera també es quedarà a casa a la nit, però ho farà pensant en que encara que tenim restriccions podem fer vida el més normal possible, sempre amb responsabilitat i complint amb les normes, però sobretot ho feim amb la consciència de mantindre aquesta situació i no haver de prendre mesures mes dures”.

Podeu seguir tota la compareixença en aquest enllaç.

26 d’octubre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell obri la convocatòria d’oferta de tres places de Policia Local i una borsa de treball de Bombers

cartell 2020 oferta feina PLF 2El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Recursos Humans, informa que s’ha obert el procés selectiu per proveir, com a personal funcionari de carrera, tres places de la categoria de Policia Local pel sistema d’accés de torn lliure i procediment de selecció d’oposició. Aquestes places corresponen a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2020 grup de classificació C1.

D’altra banda, també s’ha obert el procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de Bombers, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les necessitats de provisió urgent del Consell de Formentera.

Les bases específiques d’aquestes dues convocatòries s’han publicat al BOIB i figuren a la web del Consell de Formentera en l’apartat Ofertes de feina en aquest enllaç.


16 d’octubre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera aprova 21 de les 23 propostes presentades a la segona sessió del debat de l’estat de l’illa

foto 2020 2n debat estatEl Consell de Formentera ha celebrat avui la segona sessió del debat d’estat de Formentera. A la sessió s’han aprovat les 12 propostes presentades per l’equip de govern per unanimitat, excepte una en què l’oposició s’ha abstingut. Pel que fa a les propostes presentades pel grup de l’oposició, 9 han rebut el suport de tota la cambra, 2 han estat rebutjades. En total, 20 de les 23 propostes han estat aprovades per unanimitat.

Les propostes del grup municipal Gent per Formentera i el grup municipal PSC-PSOE Formentera han estat:

Turisme
En matèria de turisme i en vista a la temporada 2021, el Ple del Consell ha aprovat per unanimitat: instar al Consell Insular de Formentera i al Govern de les Illes Balears a continuar treballant per establir, de manera urgent, acords i protocols a nivell nacional i internacional per a la propera temporada turística que tingui en compte les particularitats de Formentera i que propiciïn corredors segurs pels visitants, aconseguint una illa segura tant pels visitants com pels residents, segons ha explicat la presidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer.

Connexions marítimes i port de la Savina
En matèria de connexions entre illes, també ha rebut el suport unànime de tots els grups polítics: instar al Govern de les Illes Balears a garantir durant tot l’any la prestació dels serveis de la primera barca a les 6h de Formentera a Eivissa i l’última barca a les 22.30h d’Eivissa a Formentera i a aprovar el decret de desenvolupament de la Llei de Transport Marítim per establir els horaris i les freqüències mínimes i màximes en la línia regular Formentera-Eivissa i limitar les excursions marítimes que visiten Formentera, complint l’article 28.3 de la Llei de Transport Marítim.

“Des de fa unes setmanes ja no disposam de la connexió de les 6h i es preveu que en les pròximes setmanes perdrem la de les 22.30h, són connexions necessàries per Formentera, i per això demanam al Govern que les garanteixi i que aprovin el decret que regularà i defensarà els drets dels formenterers i formentereres pel que fa a les comunicacions de l’illa, única porta d’entrada i sortida de Formentera”, segons ha declarat el conseller de Mobilitat, Rafael González.

Pel que fa a la reordenació del port de la Savina, la proposta defensada per Rafael González, també ha rebut suport de tota la cambra: instar a l’Autoritat Portuària de les Illes Balears a reordenar els usos de l’espai marítim portuari del port de la Savina, reubicant el punt d’atracament de les excursions marítimes als molls de passatge i habilitant un espai per amarraments socials i un altre per a embarcacions de lloguer, i que la mencionada reordenació quedi recollida tant al Pla d’Utilització dels Espais Portuaris del port de la Savina com al Pla Especial de port de la Savina.

Creació d’anella ciclista i per vianants
Altra de les propostes de l’equip de govern aprovades, amb el suport de Gent per Formentera/PSC-PSOE Formentera i en aquest cas l’abstenció de Sa Unió, ha estat: instar a la Demarcació de Costes de les Illes Balears, al Govern de les Illes Balears i al Consell Insular de Formentera a la creació d’una anella ciclista i per a vianants al voltant de l’estany Pudent, formada pel camí de sa Guia, el camí des Brolls i un nou camí que connecti es Pujols amb Illetes, i a millorar la regulació d’accés al Parc natural de ses Salines potenciant l’ús dels mitjans de transport més sostenibles, per garantir una millor preservació d’aquest espai natural i el gaudi per part dels residents i turistes.

Pel que fa a la creació de l’anella ciclista i per vianants, segons ha explicat el conseller de Mobilitat, Rafael González, l’objectiu és potenciar aquest tipus de mobilitat a peu i en bicicleta entre residents i turistes a la vegada que es millora la seva experiència i la preservació del medi ambient. “Per aconseguir-ho, haurem d’introduir mesures perquè al camí des Brolls no puguin circular els vehicles de motor de punta a punta, garantint només accés als veïns, i per connectar es Pujols amb ses Illetes hem de treballar amb les altres administracions per crear un nou camí entre sa Roqueta i es Pujols per completar l’anella”, segons ha explicat.

Mesures per pal·liar la crisi
A la sessió plenària també ha rebut suport de tots els grups la proposta: instar al Consell a seguir treballant en mesures econòmiques que pal·lien la crisi econòmica generada per la covid i a redactar un pla de reactivació econòmica consensuat amb els grups polítics i sectors econòmics i socials. El conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, ha destacat que des de la institució es seguirà prioritzant l’ajuda a les persones més vulnerables i el foment de l’activitat econòmica, “ho farem de manera consensuada amb els agents econòmics i socials i la resta de grups polítics per avançar seguint un full de ruta consensuat que ens guiï en aquests moments tan delicats”.

Millores plantilla Policia Local
L’equip de govern Gent per Formentera/PSC-PSOE Formentera i el grup de l’oposició Sa Unió han donat el vot favorable a la proposta defensada pel conseller d’Interior, Josep Marí, per: instar al Consell Insular de Formentera a seguir fent processos de selecció, en el marc de la llei de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, per tal d’incorporar nous efectius i poder arribar a consolidar una plantilla estable i suficient de la Policia Local de Formentera i treballar per a que es realitzin les modificacions legislatives necessàries per propiciar la permanència en el destí triat per a opositar.

Energies renovables
El Ple també ha aprovat per unanimitat instar al Consell a reordenar i impulsar les energies renovables a l’illa per assolir l’autoabastiment mitjançant fonts d’energia verda. En aquest punt, el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha destacat que l’any passat es va aprovar al ple l’emergència climàtica, que actualment s’està treballant en la redacció del pla d’energies renovables i també hi ha anunciat que s’està tramitant la instal·lació de plaques fotovoltaiques al camp de futbol municipal per al pròxim any, amb una subvenció del Govern del 43,65%. “Hem de ressaltar que amb aquesta instal·lació el 84% de l’energia generada al camp de futbol serà auto-consumida”, ha remarcat el conseller Sanz.

Referent al medi ambient, també s’ha aprovat per unanimitat instar al Consell i al Govern a la regulació i ordenació dels fondejos a tot el litoral de l’illa. El conseller de Medi Ambient ha recordat els passos que s’estan donant en aquest projecte conjuntament amb el Govern balear amb el nou pla de gestió Natura 2000.

Pla de Cultura
La proposta: instar al Consell Insular de Formentera a redactar i implementar un Pla de Cultura amb un procés de participació ciutadana i comptant amb els grups polítics amb representació plenària. Aquest Pla de Cultura, segons ha explicat la consellera del ram, Susana Labrador, tindrà per objectiu traçar les línies que han de regir les polítiques culturals de present i futur i que contempli els nous equipaments culturals. Així mateix, el pla haurà de tenir també en compte la relació entre la cultura i el patrimoni immaterial, la llengua, l’educació i la perspectiva de gènere, entre d’altres, i es farà comptant amb un procés participatiu, segons ha explicat la consellera.

Habitatge
El Ple també ha donat suport unànime per instar al Consell i Govern per a la creació i dotació de recursos a l’Agència de l’Habitatge de Formentera. La consellera d’Habitatge, Ana Juan, ha defensat aquesta agència "perquè entre totes les administracions intentem donar solució a aquest greu problema que pateix una gran part de la societat de Formentera”.

Altres propostes aprovades per unanimitat en el ple presentades per l’equip de govern han estat les referides a redactar i implementar el pla d’impuls del comerç local; així com el pla d’actuació integral per a persones amb diversitat funcional de l’illa. Aquest pla, tal com a destacat el conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, “es desenvoluparà en col·laboració amb totes les associacions de tota l’illa amb l’objectiu primordial de millorar la qualitat de vida d’aquests ciutadans i perquè ningú quedi enrere”. Respecte al pla de dinamització del comerç, la consellera Ana Juan, després de repassar les campanyes desenvolupades enguany, ha destacat que s’ha de “continuar treballant juntament amb els comerciants donant impuls a aquest sector”.

Propostes oposició
Pel que fa a les propostes presentades per Sa Unió totes, excepte 2 que han estat rebutjades, la resta s’han aprovat per unanimitat i són les següents:
-Instar al Consell de Formentera a continuar treballant de manera consensuada amb la Comissió d’ordenació i Promoció Turística (COPT) en un Pla Anual Extraordinari d’Impuls del Turisme de cara a la pròxima temporada.

-Instar al Consell de Formentera a redactar un Pla de Seguretat Vial, que desenvolupi les directrius i mesures recollides al Pla de Mobilitat Sostenible de l’illa de Formentera amb consens de tots els grups polítics del Ple.

-Instar al Consell de Formentera a redactar i desenvolupar un Pla Director Sectorial de Carreteres amb aplicació de la legalitat vigent, tenint en compte el Pla de Mobilitat de l’illa, i amb consens de tots els grups polítics del Ple.

-Instar al Govern de les Illes Balears a que es faci urgentment l’ampliació del IES Marc Ferrer, que ja compta amb partida pressupostària per part de l’administració.

-Instar al Consell de Formentera a seguir treballant en l’aprovació i el desenvolupament dels plans d’ordenació i els projectes d’urbanització, sanejament, millora i embelliment que corresponguin a cadascun dels nuclis urbans de ses Bardetes, es Ca Marí i sa Roqueta amb la participació dels veïns i segons ho permetin les cessions, els acords amb el consens dels veïns i de tots els grups polítics del Ple.

-Recolzar l’activitat del sector primari potenciant el producte local mitjançant acords amb el sector turístic, millorant la seva visibilitat i projecció dins i fora de l’illa.

-Instar al Govern de l’Estat a crear el Jutjat de Primera Instància i el Registre de la Propietat a l’Illa de Formentera.

-Instar a la Direcció General del Servei d’Ocupació Estatal a prendre les mesures necessàries per mantenir els administratius a l’oficina del SEPE de Formentera perquè es presti el servei de manera presencial a l’illa.

Per últim, destacar que una de les propostes presentades per Sa Unió ha estat transaccionada per l’equip de govern i ha rebut el suport de tots els grups polítics:
-Instar al Govern que destini una partida extraordinària en el pressupost de 2021 per cobrir l’increment del cost del departament de menors del Consell.


6 d’octubre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 5 de 82

5

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1