• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència

La protecció del territori, l’habitatge i el foment d’energies fotovoltaiques, entre les principals propostes aprovades al debat de l’estat de Formentera

foto 2021 debat estat 2El Consell de Formentera ha celebrat avui la segona sessió del debat d’estat de Formentera. A la sessió s’han aprovat per unanimitat les dotze propostes presentades per l’equip de Govern. Pel que fa a les propostes presentades pel grup de l’oposició, nou han rebut el suport de tota la cambra, dos han estat rebutjades i una ha set retirada. Cal destacar que 21 propostes de les 23 presentades han set aprovades per unanimitat.

Propostes de l’equip de Govern: grup Gent x Formentera i grup PSIB-PSOE

Protecció de Formentera
La primera proposta ha estat relativa a crear nous projectes i nous models de protecció per l’illa de Formentera i ha estat aprovada per unanimitat de tots els grups del Ple. La proposta, segons ha explicat la presidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, diu així: “Instar el Consell de Formentera a treballar conjuntament amb la ciutadania de Formentera, a través del Consell d’Entitats, per encetar un debat sobre les noves amenaces per la protecció de Formentera, tant en l’àmbit terrestre com marítim, que ens permeti plantejar nous projectes i nous models de protecció”. “Amb aquesta iniciativa volem obrir un debat amb tota la ciutadania de Formentera per fer front a les noves amenaces a les que ens enfrontam, i consensuar les passes a seguir per protegir la nostra illa”, ha concretat la presidenta.

Habitatge
En matèria d’habitatge el Ple ha aprovat per unanimitat instar el Govern balear a adequar les mesures d’accés a l’habitatge adoptades a altres illes a les necessitats de la població de l’illa i a treballar conjuntament amb el Consell per signar els convenis necessaris per a implementar la cartera de serveis per desplegar a Formentera el servei d’acompanyament a l’habitatge. La vicepresidenta i consellera de l’àrea, Ana Juan, ha recordat que “la llei balear recull aquest servei que ha de oferir suport jurídic i administratiu, entre d’altres serveis, a les persones i ha demanat que es pugui implementar a Formentera de manera específica”.

Energies fotovoltaiques
En relació al foment de les energies fotovoltaiques s’han aprovat tres propostes que han obtingut el suport unànime de tots els grups plenaris.

La primera ha estat relativa a bonificar l’IBI als edificis i llars que instal·lin energies fotovoltaiques. En aquest sentit, segons ha explicat el conseller d’Economia i Hisenda, s’insta el Consell de Formentera a bonificar l’IBI als edificis i cases que instal·lin energies fotovoltaiques per incentivar les instal·lacions d’autoconsum i augmentar la producció d’energies renovables a Formentera. “Així fomentarem la seva instal·lació i farem de Formentera una illa més sostenible”, ha matisat Bartomeu Escandell.

En segon lloc, s’ha aprovat una proposta relativa a la modificació del planejament territorial per a fer obligatòria la instal·lació de sistemes de producció d’energia fotovoltaica a les edificacions de nova construcció i així “fer de Formentera una illa més sostenible pel que fa a l’autoconsum energètic”, segons ha explicat el conseller de Territori, Rafael González. Amb la proposta s’insta el Consell de Formentera a modificar el planejament territorial per a fer obligatòria la instal·lació de sistemes de producció d’energia fotovoltaica a les edificacions de nova construcció i a les edificacions a les quals es realitzin obres de reforma integral o d’ampliació, amb la finalitat d’incrementar la producció d’energies renovables a Formentera.

I en la tercera proposta d’aquesta matèria, s’insta el Govern de l’Estat, el Govern balear i el Consell a avançar en la transició energètica, impulsant i executant la instal·lació de panells fotovoltaics a tots els edificis de la seva competència, “per tal de reduir la petjada de carboni, fer possible l’aturada del canvi climàtic i aconseguir una illa amb autosuficiència energètica”, tal com ha assenyalat el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz. El conseller ha destacat que “la transició ecològica és necessària i imprescindible perquè Formentera continuï sent Formentera. El canvi climàtic està aquí, però estam a temps d’aturar-lo amb iniciatives com les aprovades avui”.

Emprenedoria
Relativa a l’emprenedoria, el Ple ha aprovat per unanimitat instar el Consell que creï el centre d’emprenedoria, coneixement, formació i empresa amb l’objectiu d’impulsar el creixement socioeconòmic, generar ocupació i ajudar els i les emprenedores. La consellera d’Emprenedoria, Ana Juan, ha avançat que “aquest centre pot oferir un espai d’acompanyament i orientació als i les emprenedores en tot el procés de creació d’una empresa, així com un viver d’empreses i un espai de coworking i impulsar altres tipus de negocis; també pot ser un reclam turístic, per a turistes que arribin a Formentera i que puguin desenvolupar la seva feina”.

Educació
Pel que fa a educació, s’ha presentat una proposta relativa al sistema de beques i les seves quanties per compensar la triple insularitat de Formentera que també ha rebut el suport de tots els grups polítics. La consellera d’Educació i Cultura, Susana Labrador, ha assenyalat que amb aquesta proposta “instam el Govern estatal i autonòmic que tenguin en compte al sistema de beques i les seves quanties la triple insularitat de Formentera i la necessitat dels i de les nostres joves de sortir a estudiar fora per tenir accés a una major oferta formativa i als estudis superiors per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i compensar el sobrecost que suposa”. La consellera ha recordat que el Consell de Formentera dona subvencions als estudiants, i que aquestes han estat reforçades per tema covid, però ha assenyalat que les famílies necessiten més suport de les administracions competents perquè “la igualtat d’oportunitats sigui real i el sobrecost no recaigui en les famílies”.

Serveis socials
En matèria de serveis socials, el Ple ha aprovat per unanimitat instar el Consell de Formentera a elaborar una guia de prestacions i serveis per a famílies de l’illa que doni una visió general de tots els recursos, els ajuts i les prestacions que hi ha per a les famílies a l’illa. “L’objectiu és que tots els serveis es recullin en aquesta guia perquè arribi tota la informació de servei públic a les famílies d’una manera clara i explícita”, ha destacat el conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez.

Normalització lingüística
Relativa a la normalització lingüística, el Ple ha aprovat per unanimitat instar el Consell de Formentera a revisar, modificar i actualitzar el reglament d’usos lingüístics del Consell. Segon ha assegurat la consellera de Política Lingüística, Raquel Guasch, “des de l’any 2001, que data el reglament, la població, l’illa i l’administració han canviat, així que trobam necessari aquesta revisió per adequar el reglament a la realitat i fer-la com més aviat millor”.

Mollet des Caló
D’altra banda, s’ha aprovat amb el suport de tots els grups una proposta per “instar a la Demarcació de Costes de les Illes Balears a rehabilitar de manera urgent el Mollet des Caló preservant la seva estructura i usos per garantir la seguretat del moll i la identitat del nucli des Caló”. El conseller d’Infraestructures i Medi Rural, Josep Marí, ha destacat que “aquesta és una demanda que des de fa temps fan els veïns des Caló, des del Consell ja en vàrem fer un avantprojecte de rehabilitació l’any 2017, però mai s’ha dut endavant, per això exigim a Costes que d’una vegada per totes faci aquesta rehabilitació tan necessària”.

Protecció del Parc Natural
El Ple també ha aprovat de manera unànime instar el Govern de l’Estat a reforçar els cossos i forces de seguretat, i al Govern balear a reforçar els mitjans personals de protecció del Parc Natural, segons les necessitats de la nostra illa, tant a la part marítima com terrestre per tal de garantir la correcta conservació del medi natural que ens envolta, així com evitar i sancionar les activitats no permeses als indrets amb alt grau de protecció al nostre territori. Després de destacar la feina desenvolupada pels cossos i forces de seguretat, el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha recordat que “hi ha moltes ocasions que no s’arriba a controlar tots els espais protegits i que l’objectiu final és protegir el nostre medi ambient i la nostra illa”.

Ajudes al sector primari
La darrera proposta de l’equip de Govern de GxF-PSOE ha estat relativa a ampliar els ajuts als professionals del sector primari i també ha estat aprovada per unanimitat, en la mateixa “s’insta al Consell de Formentera a ampliar els ajuts als professionals del sector primari per diversificar l’economia i incentivar el producte local de qualitat de la nostra illa”. El conseller de Medi Rural, Josep Marí, ha explicat que “volem crear noves línies d’ajudes per augmentar el suport que donem al sector primari. La recuperació del camp és visible gràcies a la feina de la Cooperativa del Camp de Formentera que s’ha convertit en eix dinamitzador del sector primari i ha fomentat que noves persones es dediquin a aquest sector. Volem seguir amb l’impuls i per fer-lo anem a estudiar quines són les línies d’ajudes per fomentar usos de material biodegradable, ajudar a la conservació d’espècies tradicionals i del paisatge agrari, entre d’altres”.

Grup Sa Unió de Formentera PP-Compromís
Respecte a les 12 propostes presentades per l’oposició, una ha estat retirada, dues rebutjades i aquestes s’han aprovat per unanimitat:

- Instar el Govern del Consell de Formentera a abordar al més aviat possible la segona fase de la millora de la carretera des Cap.
- Instar el Govern del Consell de Formentera a redactar i licitar el projecte de les obres per a la millora de la carretera de Cala Saona.
- Instar totes les Institucions implicades en el fenomen de la immigració, Unió Europea, Govern d’Espanya, Govern balear, Consell Insular de Formentera, a implementar actuacions de col·laboració adequades en el seu àmbit competencial que donin respostes urgents, eficaces i permanents al repte migratori actual. Aquesta proposta ha estat transaccionada per l’equip de Govern.
- Instar el Consell de Formentera a seguir impulsant el sector primari a finalitzar i implantar un projecte que aglutinarà tot el producte local de la nostra illa donant-li valor i normativitzant els seus processos. Aquesta proposta ha estat transaccionada per l’equip de Govern i Sa Unió.
- Instar el Govern de les Illes Balears a aprovar de forma urgent una revisió a la baixa dels preus de compra d’aigua segons els acords aprovats pel Ple del Consell de Formentera.
- Instar al Consell de Formentera que acabi la Relació de Llocs de Treball (RLT) del Consell i que posi en marxa la carrera professional que es va aprovar al ple del Consell en 2019 i, actualment, amb partida econòmica dins els pressupostos de 2021.
- Instar el Consell Insular de Formentera a realitzar els tràmits de consulta pública en relació al reglament que permetrà la regulació de s’Estany des Peix, garantint la participació d’usuaris per una banda i la resta d’associacions a través del Consell d’Entitats. Aquesta proposta ha estat transaccionada per l’equip de Govern.
- Instar el Govern del Consell de Formentera a treure de forma urgent la licitació de la contrata de transport públic de Formentera.
- Instar el Consell Insular de Formentera a adjudicar la contracta de residus, dins del terminis establerts, al més aviat possible.

16 de juny de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Nova relaxació de mesures a causa de la bona incidència de la covid a Formentera, tot i això és important seguir acomplint la normativa sanitària

foto 2021 nova relaxacioLa presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, i la directora de Salut Pública del Govern balear, Maria Antònia Font, han fet avui 15 de juny a les 18.00 h a la Sala d’Actes del Consell de Formentera una roda de premsa per valorar la situació epidemiològica a l'illa de Formentera i anunciar les noves mesures de seguretat sanitària que hi haurà a l’illa a partir del pròxim dissabte. Formentera i la resta de les illes romandran en nivell 1 d’alerta sanitària.

La presidenta ha valorat positivament la situació actual de Formentera en relació a la incidència de la covid-19 “amb un total de cinc casos positius de persones a l’illa afectades per la covid que romanen en casa amb atenció domiciliària”. Pel que fa a la incidència acumulada en els darrers 14 dies només hi ha hagut un positiu i la taxa de positivitat és del 1,37 %.

Aquestes dades positives van unides al fet de que estem tenint un “bon inici de temporada”. En aquest sentit, Alejandra Ferrer ha agraït “tant a la població, com al sector empresarial, l’esforç que han fet i fan per adaptar-se i acomplir amb les restriccions derivades de la normativa sanitària. De nou ara que es produeix una nova relaxació de mesures derivades de la millora de la situació d’incidència de la covid, torno a demanar col·laboració a la ciutadania i els empresaris per mantenir aquestes bones dades”.

Per la seva part, la directora general de Salut, ha destacat que Formentera és l’illa amb millor situació ara per ara, amb una IA14 de 25 casos per 100.000 habitants. Així, per tant, atesa l’estabilització que es registra durant les darreres setmanes, el Govern ha decidit flexibilitzar algunes de les mesures excepcionals i temporals de prevenció del contagi de la covid-19, com per exemple les relacionades amb l’oci nocturn, que fins des de l’inici de la pandèmia romania tancat. També s’amplia l’horari de bars i restaurants a totes les illes i augmenta l’aforament per la major part de serveis i equipament fins al 75 % de la seva cabuda, segons ha explicat Maria Antònia Font.

Noves mesures

Reunions socials
No hi ha limitacions a les reunions socials i familiars però es recomana precaució en aquestes trobades i mantenir totes les mesures de prevenció generals establertes al llarg de la pandèmia i tractar d’evitar els interiors. Així mateix es recomana limitar el nombre de persones a un màxim de 15 en espais exteriors i 10 en espais interiors.

Restauració
L’horari de restauració serà fins les 2.00 h tant a interior com a exterior.
Als espais interiors les taules seran de 6 persones com a màxim, l’aforament serà de fins a un 50 %. En tot cas, el màxim permès serà de 150 persones.

Als espais exteriors es permet fins a 12 persones per taula amb un aforament del 100 %, sempre i quan no es superin els 250 clients.

En tots els casos s’hauran de respectar les mesures de distància, mascareta i higiene.

Oci nocturn
Es permet l’activitat dels establiments que exerceixin les activitats pròpies de cafè-concert, bars amb segona activitat i bar de copes, d’acord amb la normativa aplicable al sector de la restauració. Per tant, el consum de begudes i aliments, tant en exterior com interior, s’ha de fer asseguts a taula, amb 6 persones per taula en interior i 12 en exterior. Els clients hauran de fer ús obligatori de la mascareta quan no s’estigui consumint. L’horari de tancament serà com a màxim fins les 2.00 h, sempre que ho permeti la llicència d’activitat de l’establiment. No es permet el ball en espais interiors ni exteriors.

Resta suspesa l’activitat dels establiments que exerceixin les activitats pròpies de discoteca i sala de ball.

Platges
Les platges o espais d’ús públic a l’aire lliure similars restaran tancats entre les 00.00 h i les 06.00 h.

Comerços
A Formentera podran obrir fins les 00.00h amb un 100 % d’aforament. S’han d’aplicar igualment la resta de mesures per evitar la propagació de la covid: mascareta, distància, ventilació, higiene.

Aquestes mesures s’aprovaran divendres en Consell de Govern i entraran en vigor amb la seva publicació dissabte al Butlletí Oficial de la Comunitat.

Controls a ports i aeroports
Les mesures que s’aprovaran divendres en Consell de Govern Extraordinari es complementen amb una nova pròrroga dels controls en port i aeroports per als viatgers nacionals que accedeixin a la nostra comunitat. Els controls estan pendents de ratificació per part del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears i una vegada rebin el vist i plau judicial es publicaran perquè entrin en vigor després de la seva publicació al BOIB.

Vacunació
Per últim, Alejandra Ferrer ha explicat que ja s’han administrat 3.693 primeres dosis de vacunació posades a l’illa de Formentera i ha animat a la població a que “es vacunin quan els arribi el moment per entre tots i totes aconseguir la desitjada immunització comunitària”.

Abans de la roda de premsa la presidenta s’ha reunit amb la directora general, la vicepresidenta i consellera de Comerç i Emprenedoria, Ana Juan, i la vicepresidenta tercera i consellera de Cultura i Educació, Susana Labrador, per tractar sobre l’evolució de la situació epidemiològica de Formentera i les noves mesures de seguretat sanitària a adoptar. Alejandra Ferrer i Maria Antònia Font també s’han reunit de manera telemàtica amb la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, la resta de representants dels consells insulars, la FELIB i l’Ajuntament de Palma.

15 de juny del 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Minut de silenci

foto 2021 juny minut silenciAvui a les 12.30 h en la porta del Consell de Formentera s’ha convocat un minut de silenci com a mostra de rebuig i condemna als assassinats masclistes ocorreguts a Tenerife i a Sevilla. Us adjuntem la fotografia del moment en què autoritats, treballadors i veïns s’han sumat a aquesta condemna.

14 de juny de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Foto de grup amb la plantilla dels socorristes de Formentera del 2021

foto 2021 servei socorrisme familiLa presidenta, Alejandra Ferrer i el conseller d’Interior, Josep Marí, s’han fet avui matí a la plaça de la Constitució una foto de grup amb els membres de la plantilla del servei de socorrisme del Consell de Formentera d’aquest 2021. La presidenta i el conseller els han desitjat “molta sort per aquesta temporada” i han agrait especialment “la seva dedicació perquè hi hagi seguretat a les platges de l’illa, a la vegada que ajuden a que s’acompleixi la normativa covid”.

La plantilla està formada per 23 efectius. El servei de socorrisme a les platges de Formentera es prestarà fins el 31 d’octubre. La plantilla completa treballarà fins al 30 de setembre, i quedaran 11 efectius per treballar entre el 30 de setembre i el 31 d’octubre.

En temporada baixa, de l’1 de maig a l’1 de juny i de l’1 al 31 d’octubres les platges vigilades seran ses Illetes, el Llevant i Arenals. En temporada alta de bany, és a dir juny, juliol, agost i setembre a més d’aquestes platges també es vigila la zona del Pas des Trucadors, el Tanga, es Pujols, cala Saona i es Caló.

Platges adaptades i cardio-protegides
Recordem que les platges d’Arenals i es Pujols estan adaptades per realitzar el bany adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. El servei, que es presta de 12 a 17 hores, sols amb bandera verda. Als Arenals aquesta servei es presta des de l’1 de maig al 31 d’octubre i as Pujols de l’1 de juny al 30 de setembre.

Així mateix, tots els posts de socorrisme compten amb un desfibril·lador per a atendre possibles quadres d’aturada cardiorespiratòria.

Podeu consultar l’estat de la mar a www.platgesdebalears.com.

14 de juny de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Alejandra Ferrer defensa un model d’illa centrat en el benestar de les persones i la protecció del territori i del medi ambient

foto 2021 debat estat CAvui s’ha celebrat la primera sessió del debat sobre l’estat de Formentera a la sala de plens. El debat ha començat amb l’exposició de la presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, sobre la situació de l’illa, el balanç de govern i actuacions futures.

En l’inici de la seva intervenció, la presidenta ha explicat que aquest debat estaria en part centrat per la incidència de la covid-19 que fa que ens trobem en una situació de crisi amb dues parts essencials: ”una de caire sanitari, en què continuam treballant per garantir la seguretat dels ciutadans i ciutadanes de l’illa, i una altra de caire econòmic, conseqüència de la primera”.

Inici d’estiu
Alejandra Ferrer s’ha referit a les dificultats de planificar la temporada turística i adaptar-se a les mesures i restriccions de manera contínua, i ha destacat el Pla de reactivació i impuls turístic, que a més d’elaborar-se conjuntament amb el sector empresarial i els partits polítics, “ha tengut en compte totes les situacions possibles a afrontar”. L’objectiu d’aquesta feina ha set tenir “una destinació el màxim de segura possible per a l’estiu 2021”, i en aquest sentit, la presidenta ha detallat les mesures sanitàries de control i informació.

Crisi econòmica
Pel que fa a la crisi econòmica, la presidenta ha assenyalat en el seu discurs que el Pla de Reactivació Turística recull també un resum del Pla de Promoció Turística 2021, “on es destaca la destinació, promoció i model turístic, i on s’analitzen les debilitats i oportunitats de Formentera. Un model que continua apostant per una Formentera sostenible, que impulsa la mobilitat sostenible, la reactivació del camp, la protecció de la cultura i el nostre patrimoni i que té com a objectius l’equilibri social, la millora econòmica i la protecció de l’entorn”.

Una altra pota important per a la reactivació econòmica és el comerç. En aquest sentit, la presidenta ha explicat les diferents campanyes que s’han fet al llarg de l’hivern per incentivar la compra a Formentera i reactivar el comerç. Respecte dels mercats artesans i de venda al carrer, s’han tramitat totes les adjudicacions i ja s’han posat en marxa, segons ha informat. En darrer lloc, ha afegit que des de Comerç es treballa també en el Pla d’impuls a l’activitat comercial.

Ajudes econòmiques
Pel que fa a la crisi econòmica, Alejandra Ferrer ha declarat que “per part del Consell de Formentera, hem continuat treballant en l’adaptació, pròrrogues i noves mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la crisi sanitària de la covid-19”. En aquest sentit, les mesures que s’han anat aprovant han estat consensuades i treballades amb el teixit empresarial i els partits polítics i s’han tret per no deixar a ningú enrere. Pel que fa a les ajudes del Consell, s’han prorrogat al llarg de tot l’hivern i fins a final d’estiu o de l’any, i s’ha treballat en diferents línies d’ajuts empresarials i per a les famílies o per al lloguer. D’altra banda, també s’ha treballat tant amb ajuts estatals com autonòmics, com també del Consell.

Sobre les ajudes a les persones més vulnerables, Alejandra Ferrer ha destacat la feina feta per l’àrea de Benestar Social en aquests moments de pandèmia. “La feina dels serveis socials durant l’últim any ha set garantir el dret a l’assistència social bàsica tramitant les sol·licituds de Renda Social Garantida Covid-19 extraordinària, així com de la Renda Mínima d’Inserció”.

D’altra banda, Alejandra Ferrer ha assegurat que tot i la crisi generada per la covid-19 hem seguit apostant per fer accions fetes en matèria d’Igualtat i LGTBI, per a la dona, en el món educatiu, de la joventut, l’esport i la cultura. “En aquestes àrees, i en totes les altres, s’ha hagut de fer esforços extraordinaris per poder continuar oferint serveis i activitats a la nostra ciutadania”, ha destacat.

Pel que fa a Patrimoni, la presidenta ha parlat sobre la beca d’investigació del Consell, enguany dotada amb 8.500 euros o les 25 subvencions per a la rehabilitació del patrimoni cultural de Formentera, entre d’altres iniciatives dutes a terme.

Sector primari
Alejandra Ferrer ha explicat que “continuam amb el suport a la Cooperativa del Camp i el Cens de Terres Cultiu, que a dia d’avui ja tenen més de 400 associats i 270 hectàrees de cultiu. Treballam amb la incorporació de nous serveis que permetin la producció de productes locals, com el trull d’oli o l’obrador, i infraestructures com la confraria que han de garantir peix fresc per a residents i visitants”.

Energies renovables
Al llarg dels últims anys, s’han realitzat accions en l’àmbit de les diferents àrees que contribueixen positivament a la conservació i millora del medi ambient i també les destinades a reduir els efectes directes o indirectes que les activitats turístiques generen sobre la natura i de manera directa damunt la qualitat de vida del resident. Com a novetats, Formentera entra en un projecte pilot europeu per a la implantació d’energies renovables finançat per la Unió Europea, segons ha assenyalat. “El nou contracte de residus de Formentera impulsarà la recollida orgànica, augmentarà les freqüències i renovarà contenidors i maquinària. La seva licitació i posada en marxa prevista és per a final d’aquest mateix any. Aquests canvis permetran que la recollida, neteja i el reciclatge estiguin adaptats a la nova realitat de l’illa”, ha declarat al seu discurs.

Reclamacions
Pel que fa a les nostres reclamacions, en paraules d’Alejandra Ferrer, “no deixarem de lluitar per aconseguir la regulació del fondeig a tot el litoral de Formentera i així mateix garantir la protecció marítima i terrestre del Parc Natural”.

“Un altre projecte essencial és la regulació de l’estany des Peix, que ens permetrà reordenar aquesta zona emblemàtica i de gran valor mediambiental. Continuam treballant en la licitació del projecte i en les bases de la regulació d’aquesta zona per garantir l’equilibri entre els usos i la seva protecció”, ha recordat.

Habitatge
“Hem treballat molt tots junts per arribar a la sostenibilitat en els seus tres vessants: la mediambiental, la sociocultural i l’econòmica”, segons ha dit la presidenta, que ha afegit que “dins de la de sostenibilitat hi ha la necessitat de garantir els drets bàsics de les persones, i un dels més importants és el de tenir accés a un habitatge digne, un dels reptes més complicats que tenim per endavant i en el qual ens hem d’unir totes les administracions per solucionar-lo”.

Obres
La presidenta també ha fet un repàs de les obres que aquest hivern s’han fet, “infraestructures imprescindibles per la ciutadania a Formentera com la nova escola de Sant Ferran que estarà acabada per al proper curs. O la residència de majors, en la qual ja han finalitzat les obres de l’edifici i actualment es continua treballant en la licitació del mobiliari, l’aprovació del reglament d’usos i l’execució del vial d’accés a la instal·lació, que començarà en breu. També, el parc de patinatge o el parc infantil de Sant Ferran que està prop d’acabar-se. I, finalment, també s’ha acabat una fase més de la reforma del port que inclou la Confraria de pescadors, a més de la fase II del projecte de reforma des Pujols”.

Mobilitat sostenible
“Aquesta sostenibilitat en la mobilitat marítima també s’estén damunt el territori. S’ha treballat en la limitació entrada vehicles, en el tancament de la finca d’Allà Dins, as Cap, i en la regulació de l’entrada a ses Illetes, que aquest any es tornen a posar en marxa amb normalitat. Un dels exemples més destacats és el projecte formentera.eco que aquest estiu viurà el seu tercer any d’aplicació”, segons ha citat la presidenta.

També en matèria de Mobilitat, Alejandra Ferrer ha assegurat que “continuarem treballant en el compliment del pla de mobilitat amb la millora del transport públic i la implementació de la nova contracta, amb més línies i més freqüències, nous autobusos adaptats a l’illa, més sostenibles i adaptats a persones amb mobilitat reduïda”.

Prioritats
En darrer lloc, la presidenta ha insistit que “les prioritats són clares. Hem aconseguit molt, projectes importants, demandes històriques, i ara ha arribat el moment d’aprofundir en el nostre model d’illa i, sobretot, en una Formentera on el més important siguin les persones i la seva qualitat de vida. El turisme, la nostra principal indústria, ha de servir també per estimular altres economies (artesania, agricultura, pesca, ramaderia). Volem un turisme respectuós, que sigui a la fi el mitjà per arribar a una vida de qualitat de les persones residents i que aquesta forma de vida i economia perduri en el temps”.


11 de juny de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 7 de 97

7

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1