• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència

Noves mesures de restricció a Formentera

foto 2021 noves mesures covid ALa presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer i el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, han explicat avui les noves mesures previstes per contenir la pandèmia a l’illa que seran vigents a Formentera, igual que a la resta de les illes, a partir del pròxim cap de setmana.

Els principals canvis que afecten a la nostra illa seran:
-No es permetran reunions socials o familiars de persones, en l’horari comprès entre les 1.00 i les 6.00 h, excepte que es tracti de persones convivents.
-Les platges romandran tancades de 22.00 a 6.00 h.
-El sector de la restauració haurà de tancar a la 1.00 h de la matinada, i no a les 2.00 h com fins ara. (Aquest punt està pendent d’una possible revisió, segons ha sol·licitat la presidenta.) A l’interior les taules passaran de ser de 6 a 4 persones per taula i a les terrasses de 12 a 8 persones per taula.

La presidenta ha explicat que Formentera es troba hores d’ara amb 109 casos, un nombre alt, i amb un incidència acumulada també elevada tot i que segons ha destacat “es continua calculant damunt les persones residents, no sobre la realitat de persones que es troben a l’illa”. Tot i això, des del Consell “sempre hem defensat que s’apliquin mesures de contenció coherents, justes i efectives i en aquest cas demanam la revisió d’una d’elles”.

En concret, Alejandra Ferrer ha demanat que repensin la mesura de reduir una hora l’horari d’apertura de la restauració. “Per al sector una hora menys significa molt, fins i tot alguns d’ells es plantejaran tancar, i pensam que en el cas de Formentera no tendrà l’efectivitat que es desitja i inclús pot ser contraproduent”. En aquest sentit, la presidenta ha dit que és quan s’acaba l’horari d’apertura dels locals quan es produeixen moltes de les botellades i festes privades que estam intentant controlar. “Volem tenir el suport dels establiments, perquè ens ajudin, i els volem ajudar. A més, en general els locals de Formentera tenen terrasses a l’exterior on es pot mantenir la distància, i no consideram que sigui just fer pagar als que ho fan bé, per uns quants que ho facin malament”, ha concretat.

Agraïment a les forces de seguretat
D’altra banda, la presidenta ha agraït la feina tan important que estan fent els cossos i forces de seguretat, en especial, a la Policia Local i al Servei d’Inspecció del Consell, “estan fent una enfeinada, però no són suficients per controlar i per això ja vàrem demanar la setmana passada reforços al Govern balear”, ha declarat. Des del Consell s’ha demanat més presència dels inspectors de Treball i Inspecció de Salut del Govern balear, i també d’Emergències, “que està present a tota la resta d’illes, ajudant a controlar que es compleixen totes les mesures de prevenció de la covid, menys a Formentera”, segons la presidenta.

Finalment, Alejandra Ferrer ha fet una crida a la responsabilitat i ha agraït als formenterers i formentereres el seu comportament.

2 d’agost 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera demana col·laboració al Govern balear i als propietaris de lloguers turístics per aturar la proliferació de la covid a l’illa

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha enviat una carta a la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, per tornar a reclamar “que es destinin efectius per realitzar inspeccions de Treball i Salut a la nostra illa, tant en horari diürn com nocturn, pels motius habituals pels quals es realitzarien en una temporada «pre-covid», així mateix també s’ha demanat al servei em inspecció del emergències, que treballen a la resta d’illes, ajuda per controlar el compliment de les mesures en relació a la covid-19”.

Ens trobam amb una situació molt complicada en la qual a les normatives i ordenances municipals s’hi afegeixen totes les relacionades amb la covid, sumant-hi a més una gran afluència de persones que no va acompanyada d’un nombre suficient d’efectius per a controlar el compliment d’aquestes mesures, normatives i ordenances. Les restriccions d’horaris als establiments sense disposar d’eines de control i normatives que permetin sancionar de manera efectiva està suposant greus problemes d’aglomeracions sobretot a les platges i zones urbanes, però l’opció de tancar-les sense efectius només trasllada el problema a les cases, hotels i blocs d’apartaments on la gent continua celebrant, segons recull la missiva.

Coordinació
Des del Consell de Formentera s’ha posat en comú la feina de l’àrea d’Ordenació Turística i Policia Local perquè els agents disposin de totes les dades dels propietaris d’habitatges de lloguer turístic. Així en el cas de que s’estigui fent una festa il·legal a algun habitatge turístic, la policia podrà obtenir a través dels propietaris el contacte, de les persones que han fet la infracció, per interposar una sanció amb posterioritat. Si el propietari no facilita les dades en darrer lloc la sanció recaurà sobre ell. “Volem fer una crida als propietaris d’habitatges turístics per demanar la seva ajuda per poder controlar la proliferació de festes a cases i així acomplir amb la normativa sanitària vigent i tractar d’aturar la proliferació de la covid a l’illa”, ha declarat Alejandra Ferrer.

Botellades
Pel que fa a la proliferació de botellades o aglomeracions a platges, la presidenta ha demanat al Govern balear agents covid a l’illa “perquè aquests agents puguin anar als llocs on es produeixen aglomeracions de manera habitual i informar abans de que succeeixin”. A banda dels problemes que hi ha a l’àmbit terrestre, “també ens preocupa molt la presència, novament, de «party boats» i embarcacions que es dediquen a la venda d’alcohol tant a la mar, com baixant a les platges” ha afegit la presidenta a la carta adreçada al Govern balear.

Per últim, Alejandra Ferrer ha destacat que el servei de la Guardia Civil ha ampliat i reforçat els recursos amb Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància (USECIC) i Guàrdia Civil de Trànsit, que es coordinen amb la Policia Local, però que es segueix necessitant més suport a causa de la situació excepcional i així ho ha traslladat també als responsables de les forces de seguretat.

30 de juliol del 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Celebració del ple de juliol del Consell de Formentera

foto 2021 ple juliolAvui s’ha celebrat el ple ordinari del mes de juliol del Consell de Formentera. Al ple, s’ha aprovat per unanimitat de tots els grups polítics la proposta d’aprovació inicial del nou Reglament del parc de patinatge. La consellera de Joventut, Vanessa Parellada, ha explicat les principals normes que regeixen en aquest equipament on “l’entrada és lliure, els menors de dotze anys han d’anar acompanyats, i s’han de complir les normés d’ús i fer servir les pistes de patinatge només amb material adequat, com ara, monopatí, patinet, patins i bicicletes BMX. Així mateix, és obligatori l’ús d’un casc, genolleres i colzeres homologats i es prohibeix patinar sense el calçat adequat, jugar-hi a la pilota, l’entrada d’aliments i envasos de vidre al recinte (excepte aigua o begudes isotòniques), fumar en tot el recinte, llençar-hi escombraries ni restes de cap tipus, entre d’altres normes per fer un bon ús de les instal·lacions. Tampoc no és permès asseure’s a la vora del bol, ni al caire de tota la pista ni al seu interior.”

La consellera ha avançat que la pròxima setmana s’instal·larà una cartell de grans dimensions amb un resum i gràfics de les principals normes que s’han d’acomplir perquè tots els usuaris les coneguin de manera fàcil. “Des de l’obertura del parc de patinatge es varen instal·lar uns cartells amb les principals normes, que s’han redactat comptant també amb el suport dels usuaris que han traslladat les seves necessitats i valoracions als responsables del Consell. El proper cartell serà més gran i més visual”, ha assenyalat Parellada.

Manca de cobertura
D’altra banda, també s’ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de Govern de Gent per Formentera i PSOE, i de la oposició, una proposta relativa a la reiteració de problemes cobertura telefonia mòbil que hi ha a la nostra illa per: “Instar les administracions competents i a les companyies a emprendre les accions necessàries i dins les respectives competències per tal de resoldre al més aviat possible la manca de cobertura mòbil de tota l’illa de Formentera”.

Aquesta proposta ha set defensada per la també consellera de Noves Tecnologies, Vanessa Parellada. “A Formentera, on la triple insularitat marca la nostra vida personal, familiar i laboral, les comunicacions i les noves tecnologies resulten imprescindibles per poder accedir a serveis que en altres territoris hi són presents o més propers i, per tant, permet no perdre oportunitats ni competitivitat. Un fet que ha cobrat més importància en el context de la pandèmia”, segons ha argumentat Vanessa Parellada, que ha assegurat que amb el suport de tot el Ple, des de l’àrea de Noves Tecnologies, “tendrem més força per reclamar que la cobertura mòbil sigui de qualitat i arribi a tota l’illa”.

Pla d’aplicació dels llots de l’EDAR
D’altra banda, el Ple ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups polítics, instar la conselleria de Medi Ambient del Govern balear a desenvolupar un pla d’aplicació dels llots de l’EDAR de Formentera, consensuat amb el Consell i que doni compliment a la normativa establerta al Pla Director de Residus no perillosos.

El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha assenyalat que “el Consell ha rebut reiterades queixes dels vesins de la Mola per l’aparició de mosques i males olors pels fangs de l’EDAR vessats en aquesta àrea i no hem tengut constància de la comunicació prèvia de l’aplicació dels llots a les terres de Formentera”.

El conseller ha defensat que “la reutilització d’aquest fang és un bon ús per a l’economia circular del residu, i per a la reutilització al sector agrícola, però això no pot suposar una molèstia i problemes per als vesins i la salut pública”.

Altres propostes
El Ple del Consell també ha aprovat per unanimitat tres propostes de Sa Unió:

La primera proposició aprovada ha set relativa a la millora del ferm i de la vigilància del pàrquing de sa Senieta amb la qual s’insta: el Consell de Formentera a millorar i condicionar el ferm de l’aparcament de sa Senieta, així com revisar la senyalització vial horitzontal i vertical i a reforçar les mesures de vigilància per controlar la capacitat d’aparcament.

La segona proposició aprovada de Sa Unió ha set relativa al Consell Assessor de Dret Civil amb la qual es sol·licita al Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears, i per extensió al Consell Assessor de Dret Civil propi d’Eivissa i Formentera, un informe on es detalli quines repercussions suposa sobre la Compilació del Dret Civil de les Illes Balears i més en concret, sobre el Llibre III sobre Disposicions aplicables a les Illes d’Eivissa i Formentera, la “Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego” del Govern de l’Estat, a efectes de determinar la seua constitucionalitat i, si de cas, instar a formular pel Govern de les Illes Balears i/o pel Parlament de les Illes Balears el corresponent recurs d’inconstitucionalitat i, si de cas, el conflicte en defensa de l’autonomia local per aquest Consell Insular.

Finalment, s’ha aprovat una proposició del grup de l’oposició relativa a la venda ambulant per instar el Consell a millorar l’actual ordenança que regula la venda ambulant per fer-la més efectiva, amb sancions més elevades, a part d’altres modificacions de fons.

Compareixença Ana Juan
La vicepresidenta primera i consellera d’Habitatge, Majors, Comerç i Emprenedoria, Ana Juan, ha fet avui la seva compareixença per explicar la feina desenvolupada per les àrees que dirigeix. Juan ha assenyalat que els darrers mesos “hem centrat els nostres esforços a atendre l’emergència sanitària i minimitzar l’impacte que ha tengut en l’economia de les persones més vulnerables, autònoms i empreses, la deriva econòmica d’aquesta pandèmia”.

Ana Juan ha explicat que s’ha treballat a l’àrea d’Emprenedoria per facilitar l’ocupació i formació a persones en situació d’atur; també a l’àrea d’Habitatge, on s’han posat en marxa per primera vegada ajudes al lloguer i que precisament “ja s’ha aprovat la segona convocatòria”. Respecte al Comerç, la consellera ha destacat les campanyes llançades al llarg de tot l’any amb la col·laboració dels comerços de l’illa, així com la bonificació de taxes. Sobre l’àrea de Majors, Juan ha assenyalat que durant el temps que els clubs han estat tancats s’han fet obres de millora i manteniment i s’han començat a instal·lar desfibril·ladors per tenir uns clubs cardiosegurs.

30 de juliol de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Reforç en els serveis de bombers, neteja i manteniment de carrers i vies després de la tempesta

foto 2021 pluges CEls bombers, els serveis de neteja i les brigades de camins i xarxa viària del Consell de Formentera continuen avui amb les tasques de reforç iniciades ahir per treure aigua, netejar i condicionar els carrers i les vies afectades per la forta tempesta que va caure a l’illa.

Els operaris continuen fent feina principalment as Pujols, la zona més afectada on s’ha retirat amb aigua a pressió i pales el fang i material arrossegat per la pluja torrencial. També s’està treballant a la carretera principal de la PM-820, en els aparcaments des Pujols i zona de ses Illetes i altres vies secundàries i camins de l’illa.

Situació excepcional
Segons l’AEMET la pluja que va caure ahir va marcar un rècord històric a Formentera en 24 hores des que es té comptabilitzat. Amb aquesta situació excepcional les canalitzacions de l’avinguda Miramar i carrer Punta Prima varen veure sobrepassada la seva capacitat. Ara, des del Consell es revisarà el correcte funcionament de la infraestructura i s’estudiarà la manera de minimitzar les possibilitats de que es torni a repetir aquesta situació.

D’altra banda, des de l’àrea de Medi Ambient s’ampliarà el tractament contra els moscards en les zones on hi hagui aigua dolça estancada per evitar la seva proliferació.

27 de juliol de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera celebra l’acte institucional de la Diada al Far de la Mola

foto 2021 premis sant jaume CAhir a les 20.00 h es va celebrar al pati del Far de la Mola l’acte institucional de lliurament de les distincions honorífiques de l’illa, amb motiu de la celebració de Sant Jaume, Diada de Formentera. A l’acte es varen entregar la Medalla d’Or de Formentera i els premis Sant Jaume així com un títol de filla adoptiva.

Filla adoptiva
Es va atorgar la distinció en la categoria de Filla adoptiva a títol pòstum a Remedios Castillo Cañas (Granada, 1940 - Formentera, 2021). En reconeixement a la seva tasca com a ceramista i, sobretot, a la seva apassionada trajectòria com a divulgadora d’aquesta disciplina durant més trenta anys a l’illa, tot contribuint a desenvolupar la imaginació i creativitat de tants formenterers i formentereres, així com pel seu compromís de promoure la convivència i participació ciutadana de l’illa, i en defensa de la igualtat.

Els tres premis Sant Jaume han recaigut sobre:
Associació Reis Mags de Formentera
En reconeixement a l’impuls i compromís social en l’organització de la cavalcada dels Reis Mags i la celebració de la Mitjana Festa de Nadal, així com altres activitats solidàries, culturals i festes populars, com a expressió de la identitat local i mostra de la cultura popular de Formentera.

Fonda Pepe
En reconeixement a una trajectòria empresarial iniciada als anys cinquanta, i que continua a dia d’avui, com a establiment emblemàtic de Formentera, esdevenint punt de trobada indiscutible, ja des de la seva fundació, de la multiculturitat incessant de l’illa, i a la qual continua conferint identitat i singularitat.

Teixits J. Marí Serra
En reconeixement a la seva llarga trajectòria empresarial, originada a mitjans del segle passat, com a comerç familiar dedicat a la venda de teles i productes tèxtils, i que s’ha convertit en un dels establiments emblemàtics i de referència de Formentera.

La Medalla d’Or de Formentera es va atorgar al Col·lectiu professional de la informació de Formentera. Per la seva tasca d’aproximar la notícia i la realitat local a la ciutadania de Formentera i, per tant, garantir un dels drets humans cabdals, el de la informació, pilar indiscutible dels pensaments més lliures i independents. Aquesta distinció cobra especial rellevància després de tota la feina que estan fent els periodistes i informadors de Formentera durant la pandèmia.

La presidenta va felicitar, en nom propi i de tot l’equip de Govern, a tots els premiats i va oferir un discurs en què va destacar la trajectòria de tots els guardonats que han dut endavant una feina essencial a Formentera “conformant el nostre teixit particular que ens protegeix i al que alhora hem de protegir perquè la nostra illa mantengui la seva singularitat i identitat”.

A l’acte també varen assistir el president del Parlament, Vicenç Thomàs, el vicepresident i el conseller del Govern balear, Juan Pedro Yllanes i Josep Marí Ribas, així com la diputada Sílvia Tur, i els consellers i conselleres de la institució insular formenterera, entre d’altres autoritats.

L’acte es va tancar amb l’actuació musical de Júlia Benevelli (a la veu) i Sergi Navarro (al piano) que varen interpretar quatre peces “Mad World”, “Breathe”, “When I was your man”, “Hallelujah”. La gala es va retransmetre a través del canal de YouTube del Consell de Formentera i de la TEF. El podeu veure aquí.

Dia de Sant Jaume
Avui 25 de juliol, festivitat de Sant Jaume, a les 20.00 h se celebra la tradicional missa a l’Església de Sant Francesc Xavier i a les 21.00 h tendrà lloc el ball pagès a la plaça de la Constitució de Sant Francesc.

A les 22.00 h al pati de sa Senieta Clara Peya quintet oferirà un concert únic. Pianista i compositora, Clara Peya és considerada una de les creadores més originals i úniques que han aparegut en els darrers temps en l’escena musical del país. Una biografia frenètica que transita entre la música, el teatre i l’activisme. Les entrades per aquest concert amb aforament limitat han estat exhaurides.

25 de juliol 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 11 de 104

11

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1