• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència

El Consell de Formentera i Govern aposten per treballar de manera coordinada per millorar el model energètic

reunio-4-1-La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha rebut avui al conseller de Transició Energètica i Sectors Productius del Govern balear, Juan Pedro Yllanes. En aquesta primera reunió de treball, tant la presidenta del Consell com el conseller autonòmic han coincidit en la necessària coordinació entre les dues administracions per solucionar alguns temes, “tan importants i necessaris” com les oportunitats d'adherir-se a ajudes i subvencions mediambientals o de comerç, el subministrament elèctric i la transició energètica a Formentera.

Alejandra Ferrer s'ha referit als últims problemes en el subministrament elèctric, que han generat talls de llum i altres incidències aquest estiu, com l'incendi de la Mola. “Hem demanat al Govern que ens doni suport, i ens ha respost afirmativament, en la necessitat que l'empresa faci el manteniment que correspon per no tenir un estiu com aquest”, ha assegurat la presidenta, que també ha destacat “la necessària col·laboració en assumptes com les inspeccions per garantir que no hi hagi competència deslleial”.

A la reunió també s'ha abordat la problemàtica de la subestació d'es Ca Marí i la posada en marxa del tercer cable elèctric. Ferrer ha insistit que s'ha de realitzar una anàlisi de la situació concreta de l'energia a Formentera, “per saber com estem i què ens cal” i poder garantir una baixada de consum i l'ús d'una energia neta.

El conseller balear ha destacat que el Govern té molt en compte l'especificitat de Formentera en tots aquests assumptes i que la seva conselleria manté el seu suport al petit i mitjà comerç. A més, Yllanes ha anunciat que el Govern aposta per aconseguir que el tercer cable sigui declarat obra utilitat pública “perquè això reduiria els terminis d'instal·lació”. També ha assenyalat que cal “coordinar les accions entre Estat, Govern i Consell per dur a terme la transició energètica a Formentera".

A la reunió també hi ha assistit el director general d'Energia del Govern, Ferran Rosa; la vicepresidenta i consellera insular d'Habitatge, Majors, Comerç i Emprenedoria, Ana Juan; el conseller insular de Mobilitat i Territori, Rafael González i el conseller insular de Medi Ambient i Serveis d'Inspecció, Antonio J. Sanz.


4 de setembre de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell de Formentera aprova per unanimitat una declaració institucional sobre la crisi migratòria a Europa

signatura-codi-e--tic1El Consell de Formentera ha celebrat avui el ple ordinari del mes d’agost, en qué s’ha aprovat per unanimitat una declaració institucional sobre la crisi migratòria a Europa. Així, el Consell “es reafirma en el compromís amb els drets humans i la solidaritat amb les persones més vulnerables”.

En aquest sentit, el Consell de Formentera manifesta “el més absolut rebuig a les declaracions, actituds i posicionaments polítics del ministre d’Interior d’Itàlia, Matteo Salvini”, sobre els migrants recollits pel vaixell Open Arms. “La falta de sensibilitat i empatia que demostren les seves declaracions xoquen frontalment amb la idiosincràsia dels ciutadans de Formentera, una societat acollidora en la qual conviuen nombroses nacionalitats”, s’assenyala en l’escrit. En la seva declaració, a més, el Consell de Formentera insta al Govern d’Espanya que “lideri en l’àmbit polític de la Unió Europea un nou enfocament en les polítiques migratòries amb l’objectiu de salvaguardar els drets humans dels quals arriben al nostre continent fugint del conflicte i de la persecució”.

D’altra banda, el ple també ha aprovat per unanimitat dues propostes de l’equip de Govern. En la primera d’elles se sol·licita la millora i el reforç dels cossos i forces de seguretat a Formentera, tant terrestres com marítims, sobretot durant els mesos d’estiu. El conseller d’Infraestructures, Sector Primari i Interior del Consell, Josep Marí, ha assenyalat que l’augment de l’activitat turística en aquestes dates “provoca la necessitat d’aquests reforços per garantir la seguretat” tant ciutadana, marítima, com mediambiental.

A més, amb el vot favorable de tots els representants del ple, s’ha aprovat instar les conselleries de Medi Ambient i d’Agricultura del Govern a prendre les mesures necessàries per millorar el funcionament de l’EDAR de Formentera i a coordinar-se amb les tasques de millora de la planta d’osmosi i filtratge per a millorar el funcionament de la bassa de reg.

Per unanimitat també s’ha aprovat una proposta de Sa Unió de promoure el programa de salut i protecció del medi ambient del Govern balear ‘Platges sense fum’. En aquest punt, el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha assenyalat que el Consell de Formentera ha iniciat els tràmits per adherir-se a la campanya i que de cara a la temporada que ve d’estiu s’estudiaran quines platges s’adheriran a aquest programa.

També s’ha donat compte del nomenament de personal eventual de Daniel Azagra com a responsable de comunicació.

Adhesió al codi ètic
Minuts abans de començar la sessió plenària, totes les conselleres i consellers han signat la seva adhesió Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Insular de Formentera que va ser aprovat de manera definitiva en el ple de la institució insular celebrat el passat mes de juliol i que ja s’ha publicat al BOIB.

El Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Insular de Formentera té per objecte establir els valors i les normes de conducta que, en l’exercici de les funcions i competències que tinguin atribuïdes, han d’observar els seus destinataris; així com implementar un sistema de seguiment i avaluació del codi per garantir la seva eficàcia per afavorir el desenvolupament d’una administració insular transparent, eficaç i eficient.


30 d’agost de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El BOIB publica el Codi Ètic i de Bon Govern del Consell de Formentera

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicat al número 114 d'aquesta setmana el Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Insular de Formentera que va ser aprovat de manera definitiva en l'últim ple de la institució insular celebrat el passat mes de juliol.

El Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Insular de Formentera té per objecte establir els valors i les normes de conducta que, en l'exercici de les funcions i competències que tinguin atribuïdes, han d'observar els seus destinataris; així com implementar un sistema de seguiment i avaluació del codi per garantir la seva eficàcia per tal d'afavorir el desenvolupament d'una administració insular transparent, eficaç i eficient.

Les finalitats del Codi són el foment de la cultura d'integritat i promoure actituds que ajudin a preveure males pràctiques i conductes, així com pautes d'actuació per facilitar el bon govern i la qualitat institucional de la política de l'illa de Formentera. El Codi és aplicable en l'àmbit del Consell Insular de Formentera i a les entitats insulars vinculades o dependents d'aquest.

El conseller de Transparència, Rafa Ramírez, ha destacat que és “el primer document d'aquest tipus que té el Consell de Formentera” i que es tracta d'un instrument que permetrà “definir una política d'integritat així com els principis i normes de bona governança”. Ramírez també ha destacat que es tracta d'un document “obert i que s'haurà de revisar i completar de manera recurrent”.

Així, són destinatàries del Codi les persones vinculades al Consell Insular de Formentera amb les funcions i competències que tinguin atribuïdes, que s'indiquen a continuació: les i els membres electes del Consell, en la seva condició de representants electes, amb independència de la seva integració o no en el respectiu govern; les i els titulars d'òrgans directius, segons la definició del Reglament Orgànic del Consell de Formentera; el personal que exerceixi funcions de Cap de Servei del Consell Insular de Formentera, a causa del marge d'autonomia en l'exercici de les seves funcions; funcionàries i funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional i el personal eventual que ocupa llocs de confiança o d'assessorament especial.

L'adhesió al Codi de conducta per la presidència i els consellers i conselleres insulars haurà de ser expressa, individual i obligatòria, en la seva condició de representants electes, amb independència de la seva integració o no en el respectiu govern. A més, per al seu correcte compliment es crea la Comissió d'Ètica i Bon Govern com a instrument per a la difusió i seguiment del Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Insular de Formentera.

Aquest document es configura com a ‘Codi obert’, ja que es pretén revisar periòdicament el seu contingut i millorar els seus enunciats, així com introduir determinats comportaments o conductes que l'evolució i exigències de la societat consideren idonis per reforçar la imatge d'integritat i enfortir d'aquesta manera la confiança de la ciutadania de Formentera en el seu Consell.


22 d’agost de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell de Formentera i el Govern balear celebren la primera reunió de treball de la legislatura

reunio-consell-govern-1-La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha rebut avui a la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat del Govern balear, Pilar Costa, en la qual ha estat la primera reunió oficial de treball entre les dues institucions. En aquesta primera presa de contacte s'ha destacat la col·laboració entre el Consell i el Govern de la passada legislatura i s'ha subratllat el desig de continuar amb aquest treball els pròxims quatre anys. A la trobada, també hi han assistit la vicepresidenta i consellera insular d'Habitatge, Majors, Comerç i Emprenedoria, Ana Juan; la consellera insular de Cultura i Educació, Susana Labrador, i la consellera insular de Joventut, Participació Ciutadana i Noves Tecnologies, Vanessa Parellada.

Alejandra Ferrer ha posat com a exemple d'aquesta bona col·laboració, la regulació de l'entrada de vehicles a l'illa i ha destacat la importància que té per a Formentera el projecte del Centre d'Esports Nàutics presentat al pla de l'Impuls de Turisme Sostenible, ja que es tracta d'un centre que “unifica residents i turistes en una activitat i en un entorn, com és s'Estany des Peix, dins el Parc Natural que hem de protegir”. La presidenta del Consell ha incidit en la importància de col·laboració entre totes les administracions de les Illes i de l'Estat “perquè a vegades Formentera es veu afectada per decisions que es prenen en altres destinacions, s'ha de continuar treballant cap a la sostenibilitat mediambiental i social que són les que garantiran una economia perdurable en el temps”.

A la reunió també s'han abordat temes com la rehabilitació de Sa Senieta com a museu de Formentera i les competències d'igualtat i LGTBI que des de gener gestiona el Consell de Formentera.

Per la seva banda, Pilar Costa, s'ha mostrat convençuda que “aquesta legislatura s'intensificaran les bones relacions” de la legislatura anterior i ha confiat que s'arribi a un acord de finançament a través de l'ITS del projecte del Centre d'Esports Nàutics, tan “important per a Formentera”. Costa ha felicitat el Consell de Formentera pel treball realitzat fins al moment en matèria d'igualtat i LGTBI i ha assegurat que el Govern seguirà impulsant el desenvolupament del nou museu de Formentera.


21 d’agost de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell de Formentera proposa finançar el Centre d'Esports Nàutics amb l'ajuda del fons de l'Impost de Turisme Sostenible

centre-esports-na--utics 31El Consell de Formentera ha presentat el projecte del Centre d'Esports Nàutics (CEN) i la reubicació de l'Escola Municipal de Vela al Pla Anual d'Impuls de Turisme Sostenible corresponent al període 2019. La quantitat sol·licitada per a aquesta subvenció és de 1.017.504,834 euros, que suposa el cent per cent de la inversió.

L'objectiu que es persegueix amb la construcció del CEN és el de desestacionalitzar la temporada turística i donar al mateix temps un impuls de l'oferta de turisme nàutic actiu (submarinisme, vela, rem...) en un entorn privilegiat com és l'Estany des Peix. A més, es preveu destinar aquest espai públic per fomentar l'educació mediambiental.

Aquest centre suposarà un benefici per a Formentera pel seu caràcter mediambiental i social, ja que respon a una necessitat demandada pel col·lectiu dels esports nàutics, al mateix temps que aporta un benefici per al sector turístic en unificar l'oferta d'aquesta activitat, especialment en temporada baixa.

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha destacat que amb aquest projecte es “continua amb la línia iniciada l'any passat amb l'ordenació dels fondejos de l'Estany des Peix”, ja finançada per l'ITS en 2018. Ferrer ha subratllat que el CEN suposarà  “un punt de trobada de residents i turistes amb el mar, amb una àmplia oferta d'activitats nàutiques, tant des del punt de vista recreatiu, de oci i esportiu”.

19 d’agost de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 11 de 66

11

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1