• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència

Reunió institucional entre la presidenta del Consell de Formentera i el president del Parlament

foto-reunio-presparl-2019-12La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, s'ha reunit avui amb el president del Parlament balear, Vicenç Thomàs. La trobada ha tengut lloc a les 11.00 hores a la seu del Consell de Formentera. Alejandra Ferrer ha agraït aquesta visita institucional a Formentera “una manera d'apropar el Parlament a la nostra illa, un apropament molt important tant per la institució, com per la ciutadania de Formentera”, segons ha declarat.

Sobre la taula han tractat diversos temes, entre ells, “la necessitat de treballar cap a la sostenibilitat, que és un propòsit que tenim en comú les 4 illes i sobre el que Formentera ha pogut fer passes endavant gràcies a l'aprovació la legislatura passada de la llei per la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera al Parlament balear, entre altres mesures”.

Un dels reptes per aquesta legislatura és l'aprovació de la llei de Consells, que segons ha explicat la presidenta “és molt important pel Consell de Formentera sobretot tenint en compte la nostra configuració específica com a Consell i Ajuntament a la vegada”.

A més, Alejandra Ferrer ha parlat sobre la Comissió general de Consells Insulars, creada a final de la legislatura passada, i que permet la col·laboració entre Consells i Parlament “una col·laboració que pensem que és necessària per traslladar les característiques especials de cada una de les illes, un fet que cobra rellevància en el cas de Formentera on només tenim una diputada de l'illa”.

Per últim la presidenta ha animat que es tornin a convocar comissions específiques sobre temes que afectin Formentera i que es puguin debatre a la nostra illa. Sobre aquest punt el president ha assenyalat que pensen seguir en la mateixa línia de la legislatura passada i apropar tot el possible el Parlament a totes les illes.

Senador per Formentera

Vicenç Thomàs ha parlat també sobre la proposició de Llei, impulsada per Gent per Formentera i PSOE la legislatura passada, per adequar la Constitució i que reconegui el dret de Formentera de tenir un senador propi des de la creació del Consell de Formentera.

“Tota la feina feta en l'àmbit del Parlament balear està consolidada i ara el nou Congrés de Diputats ha de portar a un ordre del dia la pressa en consideració d'aquesta iniciativa que defensaran a Madrid tres diputats de les illes”, segons el president del Parlament. “Crec que és positiu que es reconegui la realitat que la llei li dona a Formentera perquè en un futur pugui tenir un senador propi”, ha dit Vicenç Thomàs.

4 d’octubre de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell de Formentera aprova l’eliminació del plàstic d’un sol ús en totes les seves instal·lacions

foto ple oct 2019 2El Consell de Formentera ha celebrat avui el ple ordinari del mes de setembre en què s’ha aprovat per unanimitat la iniciativa ‘Consell de Formentera lliure de plàstic’, una proposta pionera que s’implementarà a totes les instal·lacions i dependències de la institució. La proposta, promoguda des de l’àrea de Medi Ambient, es compromet a instal·lar els medis necessaris per abastir als treballadors i usuaris de les instal·lacions del Consell, per no utilitzar plàstics d’un sol ús al lloc de treball.

En aquest sentit, el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha senyalat que s’instal·laran una trentena de fonts d’aigua en les dependències insulars i es facilitarà botelles als treballadors i usuaris, com les que s’han utilitzat avui al ple. “Es tracta d’una mesura pionera amb la qual volem fer un pas endavant emparats per la legislació europea, nacional i autonòmica. A més, volem implicar els usuaris de les instal·lacions públiques que facin ús d’aquestes fonts”, ha remarcat el conseller de Medi Ambient.

A més, l’equip de Govern instarà a què les treballadores i treballadors del Consell utilitzin els medis facilitats al seu lloc de treball, i a eliminar els plàstics d’un sol ús al seu espai del treball, de forma gradual. També es col·laborarà amb col·lectius i associacions i amb els centres educatius de l’illa de Formentera per tal d’impulsar mesures per a l’eliminació de plàstics d’un sol ús a les seves dependències.

Ordenació del transport marítim
D’altra banda, el ple també ha aprovat per unanimitat instar al Govern balear a què aprovi de forma urgent el decret que ha de desenvolupar la llei d’ordenació del transport marítim de les Illes Balears, “amb el màxim acord i consens amb el Consell Insular de Formentera i atenent a la protecció del medi ambient i a l’interès general”.

En aquest sentit, el conseller de Mobilitat, Rafa González, ha destacat que l’aprovació del decret és “un tema prioritari perquè afecta a tots els formenterers, ja que el port és l’única porta d’entrada i sortida que tenim a l’illa i el decret ha de garantir la sortida de la barca de primera i darrera hora, evitar el solapament de sortida de barques a la mateixa hora i regular el tema de les excursions marítimes”.

En la proposta també s’ha afegit l’informe que revela que el Port de la Savina “ha tingut emissions puntuals en les quals se superava notablement, en algun cas duplicant, el límit d’emissions de diòxid de nitrogen que marca la llei”. Un informe que segons Rafael González “dóna un motiu més per demanar l’aprovació urgent del decret que haurà d’evitar aquests episodis de contaminació i l’afectació que provoca sobre el medi ambient i la salut de les persones i així defensar l’interès general de Formentera”.

Altres propostes
També hi ha sortit endavant, amb els vots a favor de tots els grups polítics, una proposta que insta a Abaqua al trasllat i construcció de forma urgent de la nova estació de bombeig d’aigües residuals prevista al projecte per al nucli des Pujols, “que doni resposta a les necessitats d’aquest nucli turístic i permeti un millor manteniment”, segons ha explicat el conseller d’Infraestructures, Josep Marí. A més, s’ha aprovat per unanimitat el conveni de col·laboració entre el Consell de Formentera i l’Autoritat Portuària de Balears en matèria de prevenció, extinció d’incendis, salvament i protecció civil.

Per altra banda, també s’ha aprovat una proposta per instar al Govern balear “a mantenir el seu compromís per augmentar els ajuts per a creació de places i sosteniment d’escoles públiques de 0-3 anys així com les ajudes de menjador i les d’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables” així com “per arribar a la universalitat i gratuïtat de l’educació de primer cicle de l’etapa d’infantil”. En la mateixa proposta s’ha demanat al Govern de l’Estat a “modificar la legislació pertinent per tal de reconèixer l’etapa 0-3 anys com una etapa educativa i no merament assistencial”.

Per últim, l’equip de Govern de GxF-PSOE ha aprovat una proposta transaccional presentada per Sa Unió relativa a l’adopció d’un acord per mantenir als pressupostos generals i al REB la universalitat del descompte aeri i marítim a les Illes Balears fixat en el 75%. En aquesta proposta també s’insta a que es convoqui un observatori de preus per evitar l’augment abusiu de preus per part dels operadors de transport aeri. Aquesta proposta ha estat aprovada amb els vots a favor de l’equip de Govern GxF-PSOE i l’abstenció de Sa Unió.


27 de setembre 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Una sentència confirma que el Consell de Formentera ha respectat el dret fonamental de llibertat sindical

La sentència número 229/2019 del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Palma de Mallorca, de data 2 de setembre de 2019 desestima la demanda de vulneració de dret fonamental de llibertat sindical d’UGT contra el Consell de Formentera.

Segons recull el text de la sentència, “ningún obstáculo u objeción se opuso por parte de la Administración para que el Sr. Mateos desplegara su actividad representativa/sindical en el seno de la Corporación”, per la qual cosa la fi del nomenament de funcionari interí d’aquesta persona no es va produir per la seva activitat sindical sinó per l’incompliment de les bases d’un borsí.

En concret, el demandant no es va presentar al lloc de treball durant els tres mesos del període de prova esgrimint alliberament sindical, sense tenir en compte que la base desena del procediment especificava que la superació del període de prova era necessari per culminar el procés selectiu.

La sentència, que retreu al demandant “la falta de incorporación a un puesto de trabajo cuyo origen estaba en un bolsín de interinos para cubrir puestos caracterizados por su necesidad y urgencia”, posa en alerta que la conducta de José Ramón Mateos “puede ser calificada como fraude de ley con arreglo a lo establecido en los artículos 6.4 y 7 del Código Civil”.

Recurs d’apel·lació
A més de desestimar la demanda de vulneració del dret fonamental de llibertat sindical, la sentència també desestima la demanda de vulneració del dret a la tutela judicial efectiva.

En canvi, la sentència sí que reconeix al demandant una de les tres peticions de vulneració de drets fonamentals, en concret la d’accés a la funció pública en condicions d’igualtat, capacitat i mèrit, fet que anul·la el decret de fi de nomenament com a funcionari interí del demandant.

El motiu descrit a la sentència és que “una decisión de este estilo debería haber ido precedida del correspondiente procedimiento en el que con audiencia del interesado, se hubiera dilucidado —con todas las garantías— si era o no conveniente la aplicación del contenido de esa base”.

El Consell de Formentera no va impulsar aquesta audiència prèvia perquè la considera contrària a la jurisprudència creada per la sentència 37/2017, que obliga l’aplicació rígida de tots els requisits d’unes Bases que impliquin capacitat discrecional.

Per aquest motiu els serveis jurídics del Consell Insular estan estudiant presentar un recurs d’apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears amb l’objectiu de recuperar la validesa del decret de fi de nomenament i que la demanda sigui desestimada en la seva totalitat.


9 de setembre de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell de Formentera i Govern aposten per treballar de manera coordinada per millorar el model energètic

reunio-4-1-La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha rebut avui al conseller de Transició Energètica i Sectors Productius del Govern balear, Juan Pedro Yllanes. En aquesta primera reunió de treball, tant la presidenta del Consell com el conseller autonòmic han coincidit en la necessària coordinació entre les dues administracions per solucionar alguns temes, “tan importants i necessaris” com les oportunitats d'adherir-se a ajudes i subvencions mediambientals o de comerç, el subministrament elèctric i la transició energètica a Formentera.

Alejandra Ferrer s'ha referit als últims problemes en el subministrament elèctric, que han generat talls de llum i altres incidències aquest estiu, com l'incendi de la Mola. “Hem demanat al Govern que ens doni suport, i ens ha respost afirmativament, en la necessitat que l'empresa faci el manteniment que correspon per no tenir un estiu com aquest”, ha assegurat la presidenta, que també ha destacat “la necessària col·laboració en assumptes com les inspeccions per garantir que no hi hagi competència deslleial”.

A la reunió també s'ha abordat la problemàtica de la subestació d'es Ca Marí i la posada en marxa del tercer cable elèctric. Ferrer ha insistit que s'ha de realitzar una anàlisi de la situació concreta de l'energia a Formentera, “per saber com estem i què ens cal” i poder garantir una baixada de consum i l'ús d'una energia neta.

El conseller balear ha destacat que el Govern té molt en compte l'especificitat de Formentera en tots aquests assumptes i que la seva conselleria manté el seu suport al petit i mitjà comerç. A més, Yllanes ha anunciat que el Govern aposta per aconseguir que el tercer cable sigui declarat obra utilitat pública “perquè això reduiria els terminis d'instal·lació”. També ha assenyalat que cal “coordinar les accions entre Estat, Govern i Consell per dur a terme la transició energètica a Formentera".

A la reunió també hi ha assistit el director general d'Energia del Govern, Ferran Rosa; la vicepresidenta i consellera insular d'Habitatge, Majors, Comerç i Emprenedoria, Ana Juan; el conseller insular de Mobilitat i Territori, Rafael González i el conseller insular de Medi Ambient i Serveis d'Inspecció, Antonio J. Sanz.


4 de setembre de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell de Formentera aprova per unanimitat una declaració institucional sobre la crisi migratòria a Europa

signatura-codi-e--tic1El Consell de Formentera ha celebrat avui el ple ordinari del mes d’agost, en qué s’ha aprovat per unanimitat una declaració institucional sobre la crisi migratòria a Europa. Així, el Consell “es reafirma en el compromís amb els drets humans i la solidaritat amb les persones més vulnerables”.

En aquest sentit, el Consell de Formentera manifesta “el més absolut rebuig a les declaracions, actituds i posicionaments polítics del ministre d’Interior d’Itàlia, Matteo Salvini”, sobre els migrants recollits pel vaixell Open Arms. “La falta de sensibilitat i empatia que demostren les seves declaracions xoquen frontalment amb la idiosincràsia dels ciutadans de Formentera, una societat acollidora en la qual conviuen nombroses nacionalitats”, s’assenyala en l’escrit. En la seva declaració, a més, el Consell de Formentera insta al Govern d’Espanya que “lideri en l’àmbit polític de la Unió Europea un nou enfocament en les polítiques migratòries amb l’objectiu de salvaguardar els drets humans dels quals arriben al nostre continent fugint del conflicte i de la persecució”.

D’altra banda, el ple també ha aprovat per unanimitat dues propostes de l’equip de Govern. En la primera d’elles se sol·licita la millora i el reforç dels cossos i forces de seguretat a Formentera, tant terrestres com marítims, sobretot durant els mesos d’estiu. El conseller d’Infraestructures, Sector Primari i Interior del Consell, Josep Marí, ha assenyalat que l’augment de l’activitat turística en aquestes dates “provoca la necessitat d’aquests reforços per garantir la seguretat” tant ciutadana, marítima, com mediambiental.

A més, amb el vot favorable de tots els representants del ple, s’ha aprovat instar les conselleries de Medi Ambient i d’Agricultura del Govern a prendre les mesures necessàries per millorar el funcionament de l’EDAR de Formentera i a coordinar-se amb les tasques de millora de la planta d’osmosi i filtratge per a millorar el funcionament de la bassa de reg.

Per unanimitat també s’ha aprovat una proposta de Sa Unió de promoure el programa de salut i protecció del medi ambient del Govern balear ‘Platges sense fum’. En aquest punt, el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha assenyalat que el Consell de Formentera ha iniciat els tràmits per adherir-se a la campanya i que de cara a la temporada que ve d’estiu s’estudiaran quines platges s’adheriran a aquest programa.

També s’ha donat compte del nomenament de personal eventual de Daniel Azagra com a responsable de comunicació.

Adhesió al codi ètic
Minuts abans de començar la sessió plenària, totes les conselleres i consellers han signat la seva adhesió Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Insular de Formentera que va ser aprovat de manera definitiva en el ple de la institució insular celebrat el passat mes de juliol i que ja s’ha publicat al BOIB.

El Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Insular de Formentera té per objecte establir els valors i les normes de conducta que, en l’exercici de les funcions i competències que tinguin atribuïdes, han d’observar els seus destinataris; així com implementar un sistema de seguiment i avaluació del codi per garantir la seva eficàcia per afavorir el desenvolupament d’una administració insular transparent, eficaç i eficient.


30 d’agost de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 12 de 68

12

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1