• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència

El Consell obri la convocatòria d’oferta de tres places de Policia Local i una borsa de treball de Bombers

cartell 2020 oferta feina PLF 2El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Recursos Humans, informa que s’ha obert el procés selectiu per proveir, com a personal funcionari de carrera, tres places de la categoria de Policia Local pel sistema d’accés de torn lliure i procediment de selecció d’oposició. Aquestes places corresponen a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2020 grup de classificació C1.

D’altra banda, també s’ha obert el procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de Bombers, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les necessitats de provisió urgent del Consell de Formentera.

Les bases específiques d’aquestes dues convocatòries s’han publicat al BOIB i figuren a la web del Consell de Formentera en l’apartat Ofertes de feina en aquest enllaç.


16 d’octubre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera aprova 21 de les 23 propostes presentades a la segona sessió del debat de l’estat de l’illa

foto 2020 2n debat estatEl Consell de Formentera ha celebrat avui la segona sessió del debat d’estat de Formentera. A la sessió s’han aprovat les 12 propostes presentades per l’equip de govern per unanimitat, excepte una en què l’oposició s’ha abstingut. Pel que fa a les propostes presentades pel grup de l’oposició, 9 han rebut el suport de tota la cambra, 2 han estat rebutjades. En total, 20 de les 23 propostes han estat aprovades per unanimitat.

Les propostes del grup municipal Gent per Formentera i el grup municipal PSC-PSOE Formentera han estat:

Turisme
En matèria de turisme i en vista a la temporada 2021, el Ple del Consell ha aprovat per unanimitat: instar al Consell Insular de Formentera i al Govern de les Illes Balears a continuar treballant per establir, de manera urgent, acords i protocols a nivell nacional i internacional per a la propera temporada turística que tingui en compte les particularitats de Formentera i que propiciïn corredors segurs pels visitants, aconseguint una illa segura tant pels visitants com pels residents, segons ha explicat la presidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer.

Connexions marítimes i port de la Savina
En matèria de connexions entre illes, també ha rebut el suport unànime de tots els grups polítics: instar al Govern de les Illes Balears a garantir durant tot l’any la prestació dels serveis de la primera barca a les 6h de Formentera a Eivissa i l’última barca a les 22.30h d’Eivissa a Formentera i a aprovar el decret de desenvolupament de la Llei de Transport Marítim per establir els horaris i les freqüències mínimes i màximes en la línia regular Formentera-Eivissa i limitar les excursions marítimes que visiten Formentera, complint l’article 28.3 de la Llei de Transport Marítim.

“Des de fa unes setmanes ja no disposam de la connexió de les 6h i es preveu que en les pròximes setmanes perdrem la de les 22.30h, són connexions necessàries per Formentera, i per això demanam al Govern que les garanteixi i que aprovin el decret que regularà i defensarà els drets dels formenterers i formentereres pel que fa a les comunicacions de l’illa, única porta d’entrada i sortida de Formentera”, segons ha declarat el conseller de Mobilitat, Rafael González.

Pel que fa a la reordenació del port de la Savina, la proposta defensada per Rafael González, també ha rebut suport de tota la cambra: instar a l’Autoritat Portuària de les Illes Balears a reordenar els usos de l’espai marítim portuari del port de la Savina, reubicant el punt d’atracament de les excursions marítimes als molls de passatge i habilitant un espai per amarraments socials i un altre per a embarcacions de lloguer, i que la mencionada reordenació quedi recollida tant al Pla d’Utilització dels Espais Portuaris del port de la Savina com al Pla Especial de port de la Savina.

Creació d’anella ciclista i per vianants
Altra de les propostes de l’equip de govern aprovades, amb el suport de Gent per Formentera/PSC-PSOE Formentera i en aquest cas l’abstenció de Sa Unió, ha estat: instar a la Demarcació de Costes de les Illes Balears, al Govern de les Illes Balears i al Consell Insular de Formentera a la creació d’una anella ciclista i per a vianants al voltant de l’estany Pudent, formada pel camí de sa Guia, el camí des Brolls i un nou camí que connecti es Pujols amb Illetes, i a millorar la regulació d’accés al Parc natural de ses Salines potenciant l’ús dels mitjans de transport més sostenibles, per garantir una millor preservació d’aquest espai natural i el gaudi per part dels residents i turistes.

Pel que fa a la creació de l’anella ciclista i per vianants, segons ha explicat el conseller de Mobilitat, Rafael González, l’objectiu és potenciar aquest tipus de mobilitat a peu i en bicicleta entre residents i turistes a la vegada que es millora la seva experiència i la preservació del medi ambient. “Per aconseguir-ho, haurem d’introduir mesures perquè al camí des Brolls no puguin circular els vehicles de motor de punta a punta, garantint només accés als veïns, i per connectar es Pujols amb ses Illetes hem de treballar amb les altres administracions per crear un nou camí entre sa Roqueta i es Pujols per completar l’anella”, segons ha explicat.

Mesures per pal·liar la crisi
A la sessió plenària també ha rebut suport de tots els grups la proposta: instar al Consell a seguir treballant en mesures econòmiques que pal·lien la crisi econòmica generada per la covid i a redactar un pla de reactivació econòmica consensuat amb els grups polítics i sectors econòmics i socials. El conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, ha destacat que des de la institució es seguirà prioritzant l’ajuda a les persones més vulnerables i el foment de l’activitat econòmica, “ho farem de manera consensuada amb els agents econòmics i socials i la resta de grups polítics per avançar seguint un full de ruta consensuat que ens guiï en aquests moments tan delicats”.

Millores plantilla Policia Local
L’equip de govern Gent per Formentera/PSC-PSOE Formentera i el grup de l’oposició Sa Unió han donat el vot favorable a la proposta defensada pel conseller d’Interior, Josep Marí, per: instar al Consell Insular de Formentera a seguir fent processos de selecció, en el marc de la llei de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, per tal d’incorporar nous efectius i poder arribar a consolidar una plantilla estable i suficient de la Policia Local de Formentera i treballar per a que es realitzin les modificacions legislatives necessàries per propiciar la permanència en el destí triat per a opositar.

Energies renovables
El Ple també ha aprovat per unanimitat instar al Consell a reordenar i impulsar les energies renovables a l’illa per assolir l’autoabastiment mitjançant fonts d’energia verda. En aquest punt, el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha destacat que l’any passat es va aprovar al ple l’emergència climàtica, que actualment s’està treballant en la redacció del pla d’energies renovables i també hi ha anunciat que s’està tramitant la instal·lació de plaques fotovoltaiques al camp de futbol municipal per al pròxim any, amb una subvenció del Govern del 43,65%. “Hem de ressaltar que amb aquesta instal·lació el 84% de l’energia generada al camp de futbol serà auto-consumida”, ha remarcat el conseller Sanz.

Referent al medi ambient, també s’ha aprovat per unanimitat instar al Consell i al Govern a la regulació i ordenació dels fondejos a tot el litoral de l’illa. El conseller de Medi Ambient ha recordat els passos que s’estan donant en aquest projecte conjuntament amb el Govern balear amb el nou pla de gestió Natura 2000.

Pla de Cultura
La proposta: instar al Consell Insular de Formentera a redactar i implementar un Pla de Cultura amb un procés de participació ciutadana i comptant amb els grups polítics amb representació plenària. Aquest Pla de Cultura, segons ha explicat la consellera del ram, Susana Labrador, tindrà per objectiu traçar les línies que han de regir les polítiques culturals de present i futur i que contempli els nous equipaments culturals. Així mateix, el pla haurà de tenir també en compte la relació entre la cultura i el patrimoni immaterial, la llengua, l’educació i la perspectiva de gènere, entre d’altres, i es farà comptant amb un procés participatiu, segons ha explicat la consellera.

Habitatge
El Ple també ha donat suport unànime per instar al Consell i Govern per a la creació i dotació de recursos a l’Agència de l’Habitatge de Formentera. La consellera d’Habitatge, Ana Juan, ha defensat aquesta agència "perquè entre totes les administracions intentem donar solució a aquest greu problema que pateix una gran part de la societat de Formentera”.

Altres propostes aprovades per unanimitat en el ple presentades per l’equip de govern han estat les referides a redactar i implementar el pla d’impuls del comerç local; així com el pla d’actuació integral per a persones amb diversitat funcional de l’illa. Aquest pla, tal com a destacat el conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, “es desenvoluparà en col·laboració amb totes les associacions de tota l’illa amb l’objectiu primordial de millorar la qualitat de vida d’aquests ciutadans i perquè ningú quedi enrere”. Respecte al pla de dinamització del comerç, la consellera Ana Juan, després de repassar les campanyes desenvolupades enguany, ha destacat que s’ha de “continuar treballant juntament amb els comerciants donant impuls a aquest sector”.

Propostes oposició
Pel que fa a les propostes presentades per Sa Unió totes, excepte 2 que han estat rebutjades, la resta s’han aprovat per unanimitat i són les següents:
-Instar al Consell de Formentera a continuar treballant de manera consensuada amb la Comissió d’ordenació i Promoció Turística (COPT) en un Pla Anual Extraordinari d’Impuls del Turisme de cara a la pròxima temporada.

-Instar al Consell de Formentera a redactar un Pla de Seguretat Vial, que desenvolupi les directrius i mesures recollides al Pla de Mobilitat Sostenible de l’illa de Formentera amb consens de tots els grups polítics del Ple.

-Instar al Consell de Formentera a redactar i desenvolupar un Pla Director Sectorial de Carreteres amb aplicació de la legalitat vigent, tenint en compte el Pla de Mobilitat de l’illa, i amb consens de tots els grups polítics del Ple.

-Instar al Govern de les Illes Balears a que es faci urgentment l’ampliació del IES Marc Ferrer, que ja compta amb partida pressupostària per part de l’administració.

-Instar al Consell de Formentera a seguir treballant en l’aprovació i el desenvolupament dels plans d’ordenació i els projectes d’urbanització, sanejament, millora i embelliment que corresponguin a cadascun dels nuclis urbans de ses Bardetes, es Ca Marí i sa Roqueta amb la participació dels veïns i segons ho permetin les cessions, els acords amb el consens dels veïns i de tots els grups polítics del Ple.

-Recolzar l’activitat del sector primari potenciant el producte local mitjançant acords amb el sector turístic, millorant la seva visibilitat i projecció dins i fora de l’illa.

-Instar al Govern de l’Estat a crear el Jutjat de Primera Instància i el Registre de la Propietat a l’Illa de Formentera.

-Instar a la Direcció General del Servei d’Ocupació Estatal a prendre les mesures necessàries per mantenir els administratius a l’oficina del SEPE de Formentera perquè es presti el servei de manera presencial a l’illa.

Per últim, destacar que una de les propostes presentades per Sa Unió ha estat transaccionada per l’equip de govern i ha rebut el suport de tots els grups polítics:
-Instar al Govern que destini una partida extraordinària en el pressupost de 2021 per cobrir l’increment del cost del departament de menors del Consell.


6 d’octubre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera ret homenatge a la feina de la Policia Local durant la pandèmia

foto 2020 honorifics PLF 2El Consell de Formentera ha celebrat avui l’acte homenatge de la festivitat de la Policia Local, aquest any marcat per un agraïment especial a tota la plantilla de la Policia Local de Formentera i el seu cap, Félix Ramos, per la seva tasca durant aquesta crisi originada per la pandèmia del coronavirus. Tots els agents han rebut la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Verd. També ha rebut una Condecoració Honorífica del Consell de Formentera el comandant en cap de la Guàrdia Civil d’Eivissa i Formentera, Enrique Gómez Bastida.

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha destacat en el seu discurs la feina desenvolupada pels agents de la Policia Local en aquest “intens” any. “Tots i totes han anteposat la vocació de servei públic cap al poble de Formentera en uns moments incerts i que els necessitàvem com a Policia de proximitat per traslladar i fer efectives les restriccions que l’estat d’alarma ens va fer imposar la vocació de servei públic”, ha assenyalat la presidenta del Consell.

En el seu discurs, Alejandra Ferrer també s’ha referit al moment actual: “Sé que és difícil mantenir l’optimisme amb aquesta segona onada de contagis, però avui hem d’estar satisfets per la feina feta sense aturar, sense descansar, i estic segura que amb feina i constància aconseguirem no defallir i continuar lluitant. Totes i tots junts hem de seguir mantenint la guàrdia alta, sense por però amb respecte i responsabilitat individual per garantir el benestar col·lectiu”.

Per part seva, el conseller d’Interior, Josep Marí, en el seu discurs ha agraït “enormement l’esforç que ha fet la plantilla de la Policia Local de Formentera durant estat d’alarma però també després, durant tota aquesta temporada tan atípica que hem viscut, per fer complir les normatives derivades de la crisi sanitària provocada per la covid-19”. El cap de Policia Local, Félix Ramos, també ha tengut paraules de reconeixement pels efectius del cos policial i ha agraït també la col·laboració que han tengut amb la resta de cossos d’emergències i en especial la funció del comandant Bastida. A més, la policia tutora de l’illa, Pilar Daviu, ha intervingut per donar les gràcies, en nom de tota la plantilla, al cap de Policia per la tasca desenvolupada aquest temps i el seu suport constant als agents.

Reconeixement Policies Locals
Un total de nou agents, José Yern, Carlos Malberti, Marcos Roig, Marc Aragay, Javier Torrens, Pilar Daviu, Vicente Aguilar, Sergi Rodríguez i José Antonio Perera, han rebut la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Verd. Aquest distintiu s’ha atorgat per reconèixer el valor, les qualitats, la sensibilitat i el mèrit d’aquest grup de policies, els quals han executat amb un enorme èxit, professionalitat, civisme i valentia, les complicades tasques derivades de la crisi del coronavirus. Els agents varen assumir noves funcions mentre havien de seguir vetllant pel manteniment de la seguretat pública, noves funcions que van exigir un esforç continu durant l’estat d’alarma, però que en l’actualitat es continua fent perquè la crisi encara continua.

Reconeixement Cap de Policia
El cap de la Policia Local, Félix Ramos, també ha rebut la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Verd pels mateixos arguments que la resta de la plantilla i per haver demostrat una gran valentia i tengut una conducta exemplar i haver actuat amb notorietat davant un greu risc contra la salut pública, desconegut i imprevisible. El cap de Policia ha dignificat i prestigiat la funció d’aquest cos i per això se l’ha reconegut públicament.

Reconeixement Comandant
El comandant en cap de la Guàrdia Civil d’Eivissa i Formentera, Enrique Gómez Bastida, ha rebut la Condecoració Honorífica del Consell Insular de Formentera que es concedeix de forma discrecional a persones i entitats alienes als cossos de la policia local com a reconeixement a la seva dedicació i entrega en benefici dels objectius de la Policia Local de Formentera. El valor, les qualitats, la sensibilitat i eficàcia d’Enrique Gómez Bastida, han quedat demostrats en el treball de gestió, coordinació i direcció, realitzat durant aquesta crisi sanitària com a comandament únic delegat responsable de la seguretat pública i dels cossos de seguretat i forces policials a l’Illa de Formentera, funcions que ha executat amb un enorme èxit, gràcies a la seva professionalitat, civisme i valentia, en una situació tan extraordinària i excepcional com la declaració de l’estat d’alarma amb motiu de la crisi de la covid-19. La direcció del comandant Gómez Bastida, d’una forma desinteressada, amb un especial sacrifici i compromís en defensa de la seguretat i la salut pública.

A l’acte també ha assistit la consellera de Modernització i Administracions Públiques, Isabel Castro, el director insular de l’Estat a les Pitiüses, Enrique Sánchez Navarrete, membres de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, així com la vicepresidenta Ana Juan, consellers del Govern i de l’oposició, i familiars i amics dels policies locals de Formentera.

3 d’octubre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Alejandra Ferrer apel·la a la feina conjunta per mitigar l’impacte de la crisi econòmica, una feina que ha de estar basada en el benestar de les persones

foto 2020 debat estat 1Avui s’ha celebrat la primera sessió del debat sobre l’estat de Formentera a la sala de plens. El debat ha començat amb l’exposició de la presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, sobre la situació de l’illa, el balanç de govern i actuacions futures.

En la primera part de la seva intervenció la presidenta ha fet un balanç de la feina feta en els últims mesos i com s’han intentat pal·liar les conseqüències de la pandèmia. Abans, però, Alejandra Ferrer ha tengut “unes paraules de condol per a la família i amics de la nostra veïna que ens va deixar víctima de la covid-19” i ha fet extensiu aquest condol “a totes les persones que han perdut un ésser estimat en aquesta crisi”.

En el seu discurs ha recordat que el dia 14 de març es va declarar l’estat d’alarma per la covid-19 i que uns dies abans, per part del Consell de Formentera, ja es varen prendre tota una sèrie de mesures de tancament d’instal·lacions per evitar el contagi de la nostra població i controlar al màxim la propagació del virus.

Així mateix, Alejandra Ferrer ha explicat que “durant tot el confinament, la desescalada i els continus canvis de normativa relacionada amb les restriccions a complir per part de la ciutadania i el sector empresarial es va fer un gran esforç per part de cadascuna de les àrees per poder comunicar i informar de manera continua sobre tots aquests canvis i així garantir el compliment”.

Seguidament, la presidenta ha destacat que “a poc a poc vàrem aconseguir sortir del confinament i l’esforç es va veure recompensat, Formentera havia de ser un dels primers llocs en començar la desescalada, una transició cap a la nova normalitat que va posar a prova la capacitat de gestió de l’administració, de les empreses i també la capacitat d’adaptació de la ciutadania”.

Diada de Formentera
Tot seguit, la màxima responsable del Consell de Formentera s’ha referit a l’acte institucional de la Diada de Formentera 2020, que segons ha recordat es va convertir “en un acte d’agraïment a tots els treballadors i treballadores dels serveis essencials de l’illa que han continuat treballant durant l’estat d’alarma per garantir la nostra seguretat i qualitat de vida donant mos tranquil·litat”.

Reactivació econòmica
Pel que fa a l’obertura de l’illa al turisme, la presidenta ha assegurat que “la situació sanitària positiva a principis d’estiu així com haver passat dels primers a la nova normalitat ens ha ajudat a tenir una temporada turística bona en les circumstàncies en les que ens trobam i la major part dels establiments han pogut obrir”. Tot i això, ha afegit que malauradament a final d’agost “varen començar a augmentar el nombre de contagis tant a nivell nacional com internacional i la temporada alta es va acabar de manera precipitada”.

Com a resum, Alejandra Ferrer ha dit que gràcies a l’esforç de tots “hem aconseguit demostrar la nostra capacitat de gestió i això ens ajudarà de cara a la preparació de la temporada turística 2021 i a treballar en les mesures necessàries per poder ser una destinació el més segura possible”.

La crisi sanitària, segons ha destacat, continua “i ens trobam encara en una situació molt complicada i per sortir-ne haurem de fer passes lentes i ben pensades, amb responsabilitat individual i feina col·lectiva, adaptant-nos en cada moment a les noves situacions”.

Ajudes socials i empresarials
D’altra banda, en relació a la part econòmica tots som conscients que el pitjor està encara per arribar i que la recuperació serà lenta. “En aquest sentit, per part del Consell de Formentera, vàrem aprovar un primer decret de mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la crisi sanitària de la covid-19”, segons ha declarat.

Alejandra Ferrer ha assegurat que “es segueix treballant en definir mesures i posar en marxa iniciatives per fer front a les conseqüències de la pandèmia i per donar suport al teixit social i econòmic de Formentera”. En aquest sentit ha especificat en quines mesures es treballa des del Consell de Formentera:

- Implementar mesures de protecció per reforçar els sistemes de suport social per a les famílies, empreses, treballadors i autònoms
- Prioritzar el suport immediat a les persones i famílies més vulnerables
- Suport al teixit comercial i empresarial de la nostra illa
- Garantir la cohesió i atenció social i que cap persona quedi enrere per aquesta crisi
- Reactivar l’economia
- Diversificar l’economia apostant per donar suport al sector primari i a les noves tecnologies per potenciar la implantació de noves empreses i emprenedors que treballin des de Formentera

“L’objectiu final és mitigar l’impacte econòmic derivat d’aquesta crisi sanitària entre els formenterers i formentereres així com entre el sector turístic i empresarial de la nostra illa. Per això serà necessària la feina conjunta per a poder reorganitzar i reactivar la economia de l’illa sempre amb la consciència que són moltes les persones que es troben en situació de vulnerabilitat i no tants els recursos, motiu pel qual haurem de tractar la situació de manera més acurada sent la prioritat principal alleugerar l’impacte fiscal de famílies i empresaris més vulnerables, facilitant amb això que la normalitat es recuperi tan prompte com la situació sanitària millori”, segons ha especificat la presidenta.

Serveis Socials
A part d’aquestes mesures, Alejandra Ferrer ha fet especial incidència en la feina feta “per poder donar un impuls a l’atenció de les famílies i l’àrea de Serveis Socials prioritzant el pagament dels expedients en matèria de benestar social i l’atenció a les famílies, així com l’abonament de factures els proveïdors del Consell Insular de Formentera”.

Aquesta situació sobrevinguda, entre d’altres, ha deixat palès el important paper dels serveis socials i de la necessitat de replantejar les polítiques socials. Des del Consell s’han posat en marxa diverses mesures per reforçar el sistema de benestar Social i de garantia d’ingressos, segons ha explicat:

- Inversió de 325.000 euros reservats als Pressupostos Participatius de 2020 en ajuts a les persones i empreses per pal·liar els efectes de la crisi sobre l’economia de les famílies de Formentera
- Disponibilitat d’una part del superàvit del 2019 per a invertir en polítiques socials per al 2020
- Modificació pressupostària 300.000,00€ per ajuts alimentació i necessitats bàsiques
- Ampliació de l’import del conveni signat amb l’associació Formenterers Solidaris (30.000,00€)

A més, la presidenta ha recordat que “al ple passat es va aprovar una modificació pressupostaria per adaptar les diferents partides a les ajudes que seran necessàries aquest hivern, entre les més importants les relatives a habitatge i a benestar social”.

Illa sostenible
En la segona part del seu discurs, la presidenta s’ha centrat en la feina feta amb l’objectiu que Formentera sigui una illa sostenible tant pel que fa a la part mediambiental, sociocultural i econòmica.

Pel que fa a la promoció i ordenació turística la idea, segons ha assenyalat, és clara: “defensar la nostra identitat pròpia Cultura, Medi Ambient i Patrimoni, a la vegada que millorem la qualitat dels nostres serveis turístics i el benestar i qualitat de vida dels residents”. El repte, per al 2021 és “garantir la seguretat sanitària i l’arribada i estada segura dels nostres visitants i per assegurar a la vegada la seguretat de la ciutadania”, segons ha afegit.

Dret a l’habitatge
Alejandra Ferrer ha fet especial incidència en que s’han de garantir els drets bàsics de les persones, i un dels més importants és tenir accés a un habitatge digne, un dels problemes més importants que tenim a Formentera i que amb la crisi sanitària s’ha vist encara mes agreujat. Per això, s’ha referit “a la modificació pressupostària aprovada a l’últim ple s’ha destinat una partida per crear una línia d’ajuts a l’habitatge de 150.000€”.

Respecte a les prioritats, la presidenta ha fet un resum: “treballam per dur endavant propostes pels joves, la seva formació i l’accés a l’habitatge, les millores en sanejament i impuls dels nuclis urbans, la simplificació dels tràmits administratius i el suport al nostre petit teixit comercial, la creació d’infraestructures per a la gent gran i l’impuls a la participació ciutadana, la promoció de l’esport base, el suport a la cultura i a la rehabilitació del nostre patrimoni, completar la xarxa de carrils bicis i implementar un nou servei de transport, controlar i limitar els fondejos, millorar la gestió dels residus orgànics, l’aposta per energies netes, impulsar la Cooperativa i el nostre sector primari, promocionar una Formentera 365 que millori les possibilitats del nostre teixit empresarial a la vegada que ens ajudi a millorar la qualitat dels llocs de feina i l’equilibri social, entre d’altres”.

Finalment, Alejandra Ferrer ha conclòs que “el nostre objectiu i la finalitat darrera de tot el nostre treball ha de ser fer que la gent visqui millor i més feliç”. A Formentera, des de la creació del Consell s’han aconseguit projectes importants, demandes històriques, “i ara ha arribat el moment d’aprofundir en el nostre model d’illa, i sobre tot una Formentera on el mes important siguin les persones i la seva qualitat de vida”.

Després de la intervenció de la presidenta ha arribat el torn de paraula dels portaveus dels grups polítics. Finalment la presidenta ha fet servir el seu torn de rèplica per tancar la sessió. El pròxim dimarts 6 d’octubre es produirà la segona sessió del debat de l’estat de Formentera on els grups polítics presentaran les seves propostes per debatre en la sessió plenària.


1 d’octubre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell de Formentera renova els convenis de col·laboració amb els clubs de majors de la Savina i la Mola

foto 2020 conveni majors 2 la molaLa presidenta del Consell, Alejandra Ferrer, ha signat avui els convenis anuals de col·laboració amb el president de l’Associació de Majors del Pilar, Jaume Escandell, i la presidenta del Club de Jubilats i Pensionistes de la Savina, Maria Costa. La vicepresidenta primera i consellera de Majors, Ana Juan, també ha estat present a la signatura dels convenis.

Amb aquests convenis, el Consell subvenciona amb 5.500 euros a cadascú dels centres de majors per contribuir al manteniment dels seus centres i dels serveis que hi presten així com per a la promoció i el sosteniment d’activitats associatives i comunitàries adreçades a les persones majors.


29 de setembre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 13 de 89

13

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1