• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència

Formentera passa a nivell II d'alerta sanitària

foto 2021 nivell 2El Consell de Formentera informa que Formentera passa a nivell II d'alerta sanitària a partir d'avui després de la seva publicació en el BOIB. A data d'ahir, la incidència acumulada a la nostra illa a set dies és de 92 casos per cada 100.000 habitants i de 134 casos per cada 100.000 habitants a 14 dies. La taxa de positivitat és de 15,52 %. Pel que fa a la mitjana balear, la incidència acumulada a set dies és de 346 per cada 100.000 habitants i la taxa de positivitat és del 12,35 %. A més, avui s'han confirmat set nous casos a Formentera on hi ha un total de 23 persones positives, 22 reben seguiment domiciliari i una roman ingressada a la UCI de Can Misses.

Així ho han traslladat avui a la reunió entre la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, la presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, la resta de presidents dels consells de les illes, el batle de Palma i representants de la FELIB.

Amb aquest canvi de nivell, hi ha noves recomanacions per a les reunions socials i familiars d'aquests dies, segons ha explicat la presidenta Ana Juan. Es recomana "que a les celebracions no assisteixen persones no vacunades i que en les trobades on es consumeixi menjar i beure les persones portin el major temps possible mascareta FPP2", ha afegit.

Certificat covid

D'altra banda, la petició del certificat covid segueix en vigor per accedir a bars i cafeteries i a altres de celebracions amb capacitat interior superior a 50 persones.

Donada la nova situació de pujada de la incidència de la covid a l'illa i a les portes de les celebracions de Nadal la presidenta ha assenyalat que "cal seguir sent molt responsables, ja que ens trobam en una tendència a l'alça del nombre de contagis, hem de ser més prudents que mai". A més, Ana Juan ha tornat a incidir en la necessitat de la vacunació, i ha destacat que "els experts assenyalen que la tercera dosi s'està demostrant efectiva contra la variant òmicron, per la qual cosa recomanam la seva inoculació".


23 de desembre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Ple aprova els comptes del 2022 i una reducció de l'IBI per als habitatges amb sistemes de generació elèctrica solars

foto 2021xii pleAvui s'ha celebrat la sessió ordinària del Ple del Consell de Formentera del mes de desembre. En primer lloc, s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de Govern de GxF-PSOE i el vot en contra del grup de l'oposició Sa Unió la proposta d'aprovació inicial del Pressupost general del Consell Insular per a l'any 2022. El pressupost del 2022 del Consell de Formentera ascendeix a 33.835.500 € i puja un 10,4 % respecte al del 2021, que ascendia a 30.640.000 €.

El conseller d'Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, ha explicat les línies bàsiques del pressupost que és el més elevat de la història del Consell de Formentera. Escandell ha assegurat que el pressupost serà dinàmic i s'adaptarà a les necessitats del moment i seguirà desenvolupant accions i serveis "que com a única institució tenim el deure de fer pels ciutadans de la nostra illa".

El conseller també ha fet referència a l'arribada de fons europeus i ha dit que "serà determinant dins el pròxim any per a la recuperació econòmica". Tot i la dificultat per fer previsions de la situació generada per la covid-19, el responsable dels comptes ha avançat que la posició de Formentera és "bona per encarar el 2022 i esperam poder tornar a tenir una bona temporada l'estiu que ve gràcies a la bona posició de Formentera com a destinació turística".

El pressupost incrementa la partida del personal perquè hi haurà un augment de l'estructura per a la consolidació de serveis i previsió d'obertura de noves instal·lacions i serveis, i per respondre a la implementació de la carrera professional. Tot i això, el Consell segueix amb "endeutament bancari zero, que demostra l'equilibri dels comptes i fa que no es destinin sous públics a pagament d'interessos bancaris", ha declarat el conseller, que també ha explicat que "s'han incrementat les ajudes a les associacions culturals, clubs esportius, col·lectius vulnerables i entitats vinculades al món rural i pesquer".

Els criteris d'inversió dels pressupostos, segons el responsable d'Economia i Hisenda, segueixen en la línia de defensa d'un model d'illa sostenible amb projectes per recuperar espais d'alt valor ambiental, com s'Estany des Peix, o de millora de mobilitat sostenible i millora dels pobles.

Entre les partides, destaca la posada en marxa de la primera residència per a gent gran una vegada finalitzat el vial d'accés i obtengut l'equipament necessari. També hi ha una dotació reservada per a una llar residencial per a menors de dotze anys en situació de desprotecció, entre d'altres.

Rebaixa IBI sistemes d'aprofitament elèctric provinents del sol

En segon lloc, el Ple del Consell ha aprovat amb unanimitat de tots els grups polítics la proposta de resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l' IBI. Segons ha explicat el conseller Escandell a partir del pròxim exercici, any 2022, "s'estableix una bonificació de fins al 50 per cent de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles en què s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol".

Segons ha concretat el conseller, la bonificació es concedeix per trams, d'acord amb la potència dels sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol instal·lats a l'immoble:

1. La bonificació serà del 50 % de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles,
amb un màxim de 600 € anuals i durant 4 anys, per als immobles que tinguin
instal·lats sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol que
produeixin més de 3 Kw.

2. La bonificació serà del 25 % de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles,
amb un màxim de 300 € anuals i durant quatre anys, per als immobles que tinguin
instal·lats sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol que
produeixin d'entre 1 Kw i 3 Kw.

Proposta per a la distinció de Compromís de Qualitat Turística

D'altra banda, també s'ha donat suport de tota la cambra a la proposta per a la distinció de Compromís de Qualitat Turística. La vicepresidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, ha explicat que aquesta proposta es du a ple per "la creixent importància de la qualitat turística els últims anys i la necessitat de fomentar més el sistema SICTED a la nostra illa". En aquest sentit, amb la proposta s'insta el Govern balear i el Govern de l'Estat que a través de l'Agència estratègica de Turisme i de la Secretaria d'Estat de Turisme (SETUR) difonguin i promoguin aquest distintiu de Compromís de Qualitat Turística, que acredita i reconeix l'esforç realitzat pels Serveis turístics i establiments adherits "per garantir la contínua millora de la destinació i dels seus serveis", segons ha concretat Alejandra Ferrer.

D'altra banda, s'ha instat l'Agència estratègica de Turisme de les Illes Balears a fer-se càrrec de l'adhesió, formació i visites individualitzades d'aquest projecte per continuar augmentant el nombre d'adhesions, i que sigui el més afectiu possible a la nostra illa. Per acabar, de manera subsidiària s'ha instat el Govern balear a signar un conveni amb el Consell Insular de Formentera amb la suficient dotació econòmica i de recursos humans per poder dur endavant aquesta tasca, tenint en compte que la qualitat turística és competència de l'Administració balear.

Finalment, també s'ha donat suport de tot el Ple a la proposta de Sa Unió, modificada durant la comissió informativa, per instar la Conselleria d'Educació del Govern balear a augmentar la dotació de personal Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE), al CEIP Sant Ferran en vista de la demanda del curs actual i, si n'és el cas, també a altres centres educatius de l'illa.

Compareixença de Rafael Ramírez

El ple de desembre ha comptat amb la compareixença del vicepresident tercer i conseller de Benestar Social, Gerència, Transparència i Habitatge, Rafael Ramírez, que ha presentat un balanç de la seua gestió. "Per a Serveis Socials, el 2021 ha estat un any diferent quant a la tipologia de treballs i intervencions, que s'ha modificat de manera gradual", ha assenyalat. "Amb la recuperació de l'activitat econòmica, les prestacions per necessitats bàsiques han disminuït; des del mes de maig la seua quantia és simbòlica", segons ha declarat Rafael Ramírez. El conseller ha afegit que "el contrari ha succeït amb l'arribada de persones en situació d'immigració irregular, que han anat augmentant: Formentera ha rebut més de 500 persones en el 2021, de les quals dos són menors que han quedat sota la tutela de la institució".

Després de fer un repàs dels serveis que atén Benestar Social, el conseller ha resumit els avanços fets a l'àrea de Transparència el darrer any i l'actualització de dades al portal de transparència. Pel que fa a Habitatge, ha anunciat que al mes de gener se signarà un conveni amb l'IBAVI per posar en marxa l'oficina d'acompanyament a l'habitatge de l'illa el 2022. Finalment, pel que fa a Gerència, ha destacat que, fonamentalment, la feina té a veure amb la tasca realitzada a la taula de negociació col·lectiva i suport a l'àrea de Recursos Humans en temes de personal.

Declaració institucional

En darrer lloc, el Consell de Formentera ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups polítics la declaració institucional per a l'adhesió del Consell a la Declaració de París de lluita contra el VIH/sida. Amb aquesta declaració, que ha estat exposada pel conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, s'acorda impulsar aquelles polítiques i estratègies que estiguin al nostre abast per tal de lluitar contra el VIH i assolir els objectius per posar fi a l'epidèmia el 2030. També s'ofereix el suport explícit per part del Consell Insular de Formentera a tots aquells agents i entitats que treballen en la lluita contra el VIH/sida i es fa arribar aquest acord als organismes impulsors d'aquesta declaració.

22 de desembre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Constituïda la Comissió d'Ètica i Bon Govern del Consell de Formentera

foto 2021 comissio etica BLa Comissió d'Ètica i Bon Govern del Consell de Formentera va quedar ahir constituïda per primera vegada a la sala d'actes del Consell. Aquesta comissió neix com l'instrument per a la difusió i seguiment del codi ètic i de bon govern del Consell aprovat aquesta legislatura.

La Comissió està presidida per la consellera de Recursos Humans, Paula Ferrer, i constituïda per tres persones amb experiència, competència i prestigi professional contrastat en matèries relacionades amb l'ètica, el dret o la governança d'organitzacions i que varen ser designades pel Ple: Lina Mayans, Andreu Ferrer i Javier González Granado; a més del secretari de la corporació, Ángel Custodio Navarro. En la primera reunió de la Comissió es va establir el pla de treball per a l'any 2022 i es varen plantejar les accions de divulgació del Pla i del Codi Ètic entre la societat civil i el Consell de Formentera.

La consellera de Recursos Humans ha destacat que la constitució d'aquesta comissió "és una passa més en la feina que s'ha començat a desenvolupar cap a una política d'integritat sota els principis i normes de bona governança".

Entre les funcions de la Comissió hi ha rebre les observacions, consultes i suggeriments per dur a terme les propostes d'adaptació de les previsions establertes en el present Codi, resoldre les consultes en relació amb l'aplicació del Codi o rebre les queixes o denúncies, si escau, sobre possibles incompliments dels valors, principis i conductes recollits al Codi i realitzar-ne el tràmit que procedeixi. La Comissió elaborarà un informe anual de supervisió de compliment del Codi, i es reunirà una vegada l'any, com a mínim.


22 de desembre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El pressupost del Consell de Formentera per al 2022 ascendeix a 33.835.500 € i és un 10 % superior respecte al del 2021

Foto presentació pressupostos 2022La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, la vicepresidenta Alejandra Ferrer, i el conseller d'Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, han presentat avui el pressupost del 2022 del Consell de Formentera que ascendeix a 33.835.500 € i puja un 10,4 % respecte al del 2021, que ascendia a 30.640.000 €.

Ana Juan ha assenyalat que el Consell gestionarà l'any 2022 el pressupost "més alt de la sèrie històrica de la institució per tal de seguir invertint en la millora dels nostres pobles, dels equipaments assistencials i mediambientals, i impulsant la prestació dels serveis per millorar la qualitat de vida dels nostres vesins com a objectiu primordial". La presidenta ha recordat que hem viscut un any "de gran incertesa per a tothom a causa de la pandèmia, i que des del Consell s'ha treballat per a les persones, per fomentar el teixit productiu de l'illa i sustentar famílies amb diferents línies d'ajudes, i així es continuarà fent".

Per la seua part, Alejandra Ferrer ha recordat que, tot i la difícil situació, "hem aconseguit mantenir els recursos i l'endeutament zero de la institució per continuar oferint estabilitat a la nostra economia i ajudes a les persones, famílies i petites empreses que ho necessiten". Pel que fa als pressupostos de la CAIB, la vicepresidenta ha declarat que espera que es resolguin totes les esmenes presentades per Formentera i que les partides siguin executades. Pel que fa als fons europeus, la vicepresidenta ha recalcat que "la seua arribada serà molt important, perquè d'aquests depenen moltes de les inversions que ens permetran continuar el camí cap a la sostenibilitat de la nostra illa".

El conseller Bartomeu Escandell, ha fet un repàs al pressupost del 2022 que, segons ha declarat, "és el més elevat que ha tengut el Consell de Formentera". En aquest sentit, ha assegurat que "la progressiva arribada de fons europeus per a la recuperació serà determinant dins el pròxim any". El responsable dels comptes ha dit que una altra de les característiques principals n'és "l'increment de l'estructura de personal per a la consolidació i previsió d'obertura de noves instal·lacions i serveis".

Els criteris d'inversió dels pressupostos, segons el conseller d'Economia i Hisenda, segueixen en la línia de defensa d'un model d'illa sostenible amb projectes per recuperar espais d'alt valor ambiental, com s'Estany des Peix, o de millora de mobilitat sostenible.

Inversions

D'una banda, hi ha partides reservades per ordenar i regular l'ancoratge a s'Estany des Peix, per millorar el transport públic i l'accés al parc natural (250.000 €). Així mateix, es continuarà treballant en les millores dels pobles, com ara la tercera fase del nucli des Pujols, amb la reforma del carrer de s'Espalmador, el vial d'accés a la residència o el sanejament del nucli des Ca Marí. Cal destacar també que, pel que fa a participació ciutadana, es reserva una partida de 325.000 € per als pressupostos participatius del Consell d'Entitats.

També destaca la posada en marxa de la primera residència per a gent gran una vegada finalitzat el vial d'accés i obtingut l'equipament necessari. També hi ha dotació reservada per a una llar residencial per a menors de dotze anys en situació de desprotecció, entre altres partides.

17 de desembre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Els pressupostos de la Comunitat Autònoma per al 2022 destinen 16,2 milions d'euros a Formentera, un 3,7 % més que a 2021

cartell 2021 pressupostos 2022 A 1La sala d'actes del Consell de Formentera ha acollit avui la presentació dels pressupostos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que per al 2022 eleven la despesa territorialitzada a Formentera fins a 16,2 milions d'euros, un increment del 3,7 %, de 600.000 euros, respecte dels pressuposts 2021.

A la presentació, han assistit la presidenta del Consell, Ana Juan, la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, que ha intervingut mitjançant videoconferència, el director general de pressupostos, Joan Ignasi Morey, les vicepresidentes Alejandra Ferrer i Susana Labrador, i el vicepresident Rafael Ramírez. Posteriorment, s'ha mantengut una trobada amb representants d'agents socials i econòmics de l'illa de Formentera.

'Un pressupost satisfactori, però no som conformistes'

La presidenta Ana Juan ha destacat: "És un pressupost satisfactori en l'actual situació per a Formentera, però no som conformistes, perquè des de Formentera seguirem reclamant, demanant i treballant perquè arribin els recursos necessaris; és el nostre compromís i estic segura que el Govern continuarà sent sensibles a les nostres peticions". Ana Juan ha resumit les inversions més importants en matèria de sanitat com a la base del 061, en educació com l'ampliació de l'IES Marc Ferrer, en mobilitat per garantir la connexió amb Eivissa a primera i darrera hora. A més, la presidenta del Consell ha remarcat que durant la tramitació parlamentària dels pressuposts, s'han acordat diverses millores a través de les esmenes presentades pel diputat Antonio J. Sanz, que augmentaran de forma addicional la inversió a Formentera en 2,1 milions d'euros per a 2022. Entre elles, una partida per desenvolupar polítiques públiques d'habitatge.

El director general del Govern ha "recollit el guant" i ha assenyalat que el Govern és especialment sensible amb les peticions de Formentera. Posteriorment, ha explicat les principals inversions.

La despesa territorialitzada, que inclou una part de la despesa total, corresponent als capítols de transferències corrents i de capital i de les inversions, assoleix la xifra de 16,2 milions a Formentera per al 2022, principalment per l'increment de l'aportació al finançament del Consell de Formentera (9 milions, un augment d'un milió respecte del 2021 i que suposa un 83,7 % d'increment, 4 milions més, que als pressuposts del 2015). I també creix el volum d'inversions a Formentera, amb 4,2 milions per al 2022, un augment d'1,1 milions, entre les inversions del sector públic administratiu –les conselleries del Govern i IBSalut– i les de les empreses i entitats del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma.

L'increment del finançament dels consells insulars per al 2022 es produeix tant per l'augment de la bestreta per a l'any vinent, la qual constitueix el gruix del sistema de finançament dels consells i que respon a la millora de les previsions d'ingressos de la comunitat autònoma, com per l'aportació de fons extraordinaris per compensar la caiguda d'ingressos de l'altra part del sistema, la liquidació de l'any 2020, que s'ha de percebre el 2022.

En les polítiques socials, Salut preveu 1,99 milions per l'obra de la nova base del 061 a Formentera (projecte d'obres, les quals es preveu iniciar durant 2022, una ambulància de Suport Vital Bàsic que estarà operativa tot l'any les 24 hores del dia, una ambulància de Suport Vital Avançat i una Unitat de Transport Sanitari No Urgent); i també compta amb 1,2 milions per a compres, equipament, mobiliari, noves adquisicions de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (hospitals de Formentera i de Can Misses).

En Afers Socials i Esports, el pressupost contempla una partida de 351.000 euros per a la creació de 18 noves places per persones dependents a la residència de Formentera. Les obres d'aquest nou equipament han tingut un cost de 2 milions d'euros. El Govern, mitjançant la Conselleria d'Afers Socials, s'ha fet càrrec del 70 % de la despesa de la construcció del centre, mentre que el 30 % restant està finançat pel Consell de Formentera.

En Educació i Formació Professional, s'invertiran 716.275 euros en ampliació i obres de centres públics, principalment a l'IES Marc Ferrer (691.152 euros), i altres actuacions menors. Així mateix, s'han pressupostat 279.000 euros per a la creació de noves places públiques d'educació de 0-3 anys a Sant Ferran i Sant Francesc, amb una inversió total de 558.000 euros, així com 164.044 euros al sosteniment d'aquesta xarxa de 0-3 anys i altres 142.309 euros per a la digitalització dels centres educatius (aules digitals, nous dispositius i material educatiu digital).

En Mobilitat, per al 2022 es preveu destinar 554.000 euros per a un concurs que permeti assegurar i garantir que els ciutadans d'Eivissa i Formentera tindran sempre disponible una barca de Formentera cap a Eivissa a les 6 del matí i una de tornada des d'Eivissa a les 22.30 hores. En polítiques d'habitatge públic, els pressuposts contemplen una partida de 63.288 euros per a una promoció de 18 habitatges a Sant Ferran.

De la seva banda, Medi Ambient destinarà 4,3 milions entre 2022 i 2024 a la construcció d'un nou dipòsit i la rehabilitació del dipòsit existent en la dessaladora de Formentera, amb una partida de 728.000 euros per al 2022. A més, preveuen 500.000 euros per a la prova pilot d'un sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos, projecte que s'ha treballat conjuntament amb el Consell; 364.165 euros per al manteniment i explotació de la depuradora,100.000 euros per a inversions en maquinària forestal i 62.000 euros en el control d'espècies invasores, de bioseguretat i de canvi climàtic.

En Agricultura, Pesca i Alimentació, es preveuen 36.000 euros provinents de Mecanisme de Recuperació i Resiliència per la redacció del projecte d'optimització sostenible dels recursos hídrics, un projecte que té un cost total de d'1,1 milions d'euros, mentre que per part del FOBAIBA, es preveuen 500.000 euros en ajudes, principalment als sectors primari i agroalimentari. D'altra banda, es destinen 50.000 euros al projecte d'inversió de vigilància de reserves marines de Formentera.

En relació amb Transició Energètica, Sector Productius i Memòria Democràtica, el pressupost preveu 150.000 euros per a instal·lacions fotovoltaiques a espais cedits per l' ajuntament per a autoconsums compartits, 6.000 euros en el monitoratge de fotovoltaiques, bateries condensadores i renovació d'equips de mesura de qualitat de l'aire, així com 110.000 euros en un conveni amb la Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera, i 50.000 euros d'una actuació del Pla d'actuació en fosses de la Guerra Civil en el cementeri nou de Sant Francesc Xavier.

En l'àmbit laboral, es preveu destinar 1 milions a Formentera per a polítiques actives d'ocupació a diferents col·lectius, a través del SOIB. En Universitat i Recerca, les ajudes de residència i de desplaçament a estudiants universitaris seran de 15.378 euros i les transferències a l'ajuntament en política lingüística, de 10.000 euros.

En Cultura, mitjançant fons europeus es destinaran 186.965 euros per a la restauració de sa Casa de sa Roda, 30.000 euros per a la digitalització i descripció documental de bens d'interès cultural i 4.307 euros per transferències al Consell per l'adquisició bibliogràfica a dues biblioteques. D'altra banda, es preveuen 75.000 euros per a la Fundació Museu i Centre Cultural de Formentera.

L'IBDona preveu abordar el pròxim any la creació d'un centre de crisi de 24 h per atendre víctimes de violència sexual, amb el Consell insular, i un servei d'acompanyament a l'hospital de referència els 365 dies de l'any. D'altra banda, l'EBAP preveu la descentralització de cursos i realització a Eivissa, oberts per a Formentera, de cursos bàsics de policies locals i de capacitació per a l'accés a la borsa extraordinària de personal funcionari interí de policia.

15 de desembre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 16 de 117

16

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1