• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència

El Consell obri una borsa d'infermers/es per treballar a la residència de Formentera

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Recursos Humans, ha obert la convocatòria d'una borsa de personal d'infermeria per treballar en la futura residència de Formentera. Les bases han sortit publicades avui al BOIB i el termini per presentar sol·licituds és des de demà fins al 24 de juny. Aquesta convocatòria se suma a les dos borses que encara estan obertes (fins al 20 de juny), una d'auxiliars sociosanitaris per fer feina en la residència i una altra d'auxiliars administratius. Les tres borses són per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell de Formentera.

El model normalitzat de sol·licituds, que serà el model oficial d'instància, està a disposició dels interessats en el Registre General d'Entrada del Consell i en la pàgina web www.consellinsulardeformentera.cat, a partir de l'obertura del termini de presentació de sol·licituds.

14 de juny de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

cartell 2022vi borsi

Formentera presenta al·legacions al Decret de transport marítim

El Consell de Formentera ha presentat al·legacions a l'esborrany del Decret pel qual es desenvolupa el règim especial de prestació de transports marítims entre les Illes Balears. Les al·legacions se centren en la necessitat de:

-Garantir els serveis mínims en la línia regular Formentera – Eivissa, amb especial atenció als serveis de primera i última hora. Sobre aquesta qüestió es demana que s'estableixin franges horàries, com ja recull la Llei de transport marítim però no el decret. En aquest sentit, es presenta una proposta de franges horàries mínimes i també es demana que hi hagi unes connexions mínimes pel que fa al transport de mercaderies.

-Evitar el solapament i/o l'excés de serveis en temporada estival en la línia regular Formentera – Eivissa. En aquest sentit, es demana que durant els primers dos anys d'aplicació del decret es facin estudis de sostenibilitat mediambiental i que en el tercer any s’apliquin les solucions.

-Pel que fa a les excursions entre Eivissa i Formentera, es demana que aquestes garanteixin l'accessibilitat universal, com marca la llei d'accessibilitat de les illes Balears, podent permetre un període d'adaptació.

14 de juny de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell obre dos borsins d’auxiliars sociosanitaris i d’auxiliars administratius

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Recursos Humans, informa que ha obert la convocatòria de dos borsins de treball, un d’auxiliars sociosanitaris per treballar en la residència i un altre, d’auxiliars administratius, ambdós per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell de Formentera.

Les bases dels borsins, que seran per concurs de mérits, han sortit publicades ahir al BOIB i el termini per presentar la documentació s'inicia avui dia 10 fins al 20 de juny.

El model normalitzat de sol·licituds, que serà el model oficial d'instància, es trobarà a disposició de les persones interessades, en el Registre General d'Entrada del Consell i en la pàgina web www.consellinsulardeformentera.cat, a partir de l'obertura del termini per la seva presentació.

10 de juny de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

cartell 2022vii borsi A

cartell 2022vii borsi B

El Consell demana a Consum i Indústria del Govern que solucioni el "deficient" repartiment de bombones de butà i propà a l'illa

La presidenta del Consell i consellera de Comerç, Ana Juan, ha demanat a les direccions generals de Consum i Indústria del Govern balear que posin en marxa les accions necessàries per solucionar les deficiències detectades en l'abastiment de bombones de butà a l'illa de Formentera.

Ana Juan ha enviat dues cartes als directors generals del Govern per comunicar-los "les nombroses queixes rebudes des de la ciutadania de Formentera pel deficient repartiment domiciliari, tant a particulars com a empreses, de les bombones de butà i propà què fa l'empresa Repsol Butano a Formentera.

"Segons les dades que ens han fet arribar, hi ha un retard considerable, de diverses setmanes, en el repartiment domiciliari de les bombones, fet que consideram totalment inadmissible, ja que suposa un greu perjudici als nostres veïns que veuen com un servei considerat essencial no es duu a terme en la freqüència necessària per atendre les seves necessitats bàsiques", ha incidit la presidenta.

9 de juny de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Ana Juan demana una reunió urgent al president de l'Autoritat Portuària de Balears per abordar la problemàtica de la Savina

La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, ha demanat avui al president de l'Autoritat Portuària de Balears, Francesc Antich, una reunió "urgent davant la situació d'incertesa actual que està patint el port de la Savina i la problemàtica existent". La presidenta ha enviat una carta al president d'APB que demana una trobada presencial per abordar aquesta problemàtica.

Ana Juan ja ha mostrat la seua preocupació i la de l'equip de govern del Consell en les darreres reunions del consell d'administració de l'APB i vol posar damunt de la taula diverses qüestions "que necessiten actuacions immediates degut a la falta de solucions", segons ha assenyalat. Aquests problemes “afecten diferents sectors, empreses i la ciutadania de l’illa en general, com són les instal·lacions de la Confraria de Pescadors de Formentera, les concessions d'explotació de les dàrsenes del port de la Savina, la situació de les empreses de xàrters i les excursions marítimes d'un sol dia".

1 de juny de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 18 de 129

18

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE