• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència

La Policia Local de Formentera segueix amb actuacions per aturar festes il·legals en habitatges de l'illa

foto 2022vii venda ambulantLa Policia Local de Formentera ha intervingut en tretze festes il·legals a cases de Formentera entre el passat dijous i ahir diumenge. En aquestes actuacions han aixecat 28 actes per incompliment de l'ordenança municipal per a la protecció del medi ambient i la salut contra la contaminació. Així mateix, han interposat 26 denúncies per desobediència o obstrucció als agents de l'autoritat en l'exercici de les seues funcions, segons la llei de seguretat ciutadana. I també han denunciat 27 vehicles per obstaculitzar la calçada o accés a altres habitatges.

La Policia Local ara està realitzant gestions amb les immobiliàries i propietaris dels allotjaments, que estan obligats a tenir registrats als hostes, per aconseguir la documentació dels inquilins que no es varen voler identificar i així sancionar-los per la negativa a identificar-se. En aquest sentit, des de la Policia s'ha volgut agrair la col·laboració que estan tinguent amb alguns dels propietaris. Cal destacar, que quatre de les tretze festes foren desallotjades quan va arribar la Policia Local.

De la mateixa manera, des del passat 30 de juliol, la Policia Local de Formentera, juntament amb la col·laboració de la Guàrdia Civil, estan muntant cada dia abans de la posta de sol un dispositiu especial de control a la zona des Cavall d'en Borràs per evitar festes en el parc natural.

En aquest sentit, la presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan i el conseller d'Interior, Josep Marí han volgut agrair als agents de la Policia Local la feina incansable que estan realitzant aquest estiu per aturar la celebració de festes il·legals, també han volgut agrair a la Guàrdia Civil de Formentera i a la USECICO el suport especial que estan donant per assegurar la seguretat a l'illa.

Venda ambulant
En darrer lloc, cal destacar que des del passat mes de maig i fins ahir 7 d'agost, la Policia Local ha aixecat 185 actes per venda ambulant. Des de la institució es recorda que s'ha editat una campanya per conscienciar als visitants i residents sota el lema: "Per protegir el comerç local, digueu NO a la venda ambulant!" I on s'assenyala que les fruites, begudes, roba i complements o bijuteria que alguns venedors ambulants ofereixen a les platges no han passat els controls alimentaris ni de qualitat legals i a més suposen una competència deslleial per als comerços de Formentera.

8 d'agost de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera comptarà amb reforços de la USECICO per prevenir l'organització de festes il·legals

foto 2022vii reunio seguretat AAvui divendres s'ha celebrat al Consell de Formentera una reunió de coordinació extraordinària de seguretat. La presidenta del Consell, Ana Juan, i el conseller d'Interior, Josep Marí, s'han reunit amb responsables de la Guàrdia Civil, representants de Costes i Medi Ambient per demanar major dotació d'efectius i coordinació per assegurar la seguretat de l'illa de Formentera i evitar les festes il·legals tant en zones protegides, com a cases.

També han seguit la trobada la vicepresidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer; el conseller de Medi Ambient, Antoni Tur, i el cap de l'oposició, Llorenç Córdoba, així com el director general d'Espais Naturals i Biodiversitat, Llorenç Mas, entre d'altres.

En la reunió han explicat que es reforçarà la presència de la USECICO (Unitat de Seguretat Ciutadana de la Guàrdia Civil) a Formentera. Ana Juan espera que "amb la presència d'aquesta unitat i la col·laboració de la Policia Local de Formentera es pugui fer una feina preventiva per evitar l'organització de festes il·legals a la nostra illa".

La presidenta també ha demanat als responsables de la Conselleria de Medi Ambient que "cerquin fórmules efectives per poder sancionar els establiments situats en zones naturals que permetin que els seus clients incompleixin la normativa vigent i facin malbé el medi ambient". Així mateix, ha demanat a aquesta Conselleria del Govern balear que es reforci el personal dels agents de medi ambient que fan feina a Formentera, ja que, actualment, de les tres places que hi ha a Formentera només una està en actiu.

Per la seua part, el conseller Josep Marí ha explicat que continuaran en marxa els dispositius especials de control preventiu a la zona des Cavall d'en Borràs del Parc Natural de ses Salines i ha tornat a demanar a la població que si veuen indicis d'una possible de festa multitudinària "avisin les forces de seguretat".

Cal destacar, que actualment hi ha una persona investigada per part de la Guàrdia Civil per desobediència a l'autoritat i per organitzar una de les festes il·legals que ha tengut lloc en una casa de Formentera els darrers dies.


5 d'agost de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Pla especial del port de la Savina, protecció de la tècnica de navegació amb vela de llaüt i la unitat d'hospitalització a domicili, al ple del Consell

foto 2022vii pleAvui s'ha celebrat la sessió ordinària del ple del mes de juliol del Consell de Formentera. En aquest ple s'ha donat compte de l'acord de la Comissió de Govern d'aprovació inicial del Pla especial del port de la Savina. Aquest document el promou l'APB i el tramita i aprova el Consell de Formentera, i ha set redactat en consens entre ambdues administracions. El passat 14 de juliol va ser publicat al BOIB i, actualment, està en període d'exposició pública. Abans de finals d'any s'espera que el Ple l'aprovi definitivament.

L'objectiu del pla és "reordenar i redefinir la part terrestre i es fa de manera coordinada amb la reordenació de la marítima", segons el conseller de Territori, Rafael González. Les principals accions que preveu aquest pla són:

- Integrar correctament el port amb la població de la Savina.
- Potenciar la mobilitat a peu i en bici, destacant les noves zones per a vianants i el carril bici fets, i mitjançant la creació d'un nou carril bici que enllaci el port amb el camí des Brolls.
- En les proximitats de l'estació marítima, comunicar l'arribada amb vaixell amb els serveis de bus i taxi, l'edifici d'aparcament de vehicles de lloguer, les zones d'aparcament, el carril bici i la zona de passeig.
- Construir aparcaments soterrats sota els edificis existents a la zona de ponent del port quan aquests es reformin.
- Reubicar l'antiga confraria a la nova ubicació.
- Disposar d'una marina seca a la zona de llevant del port.
- També en aquesta mateixa zona, crear un punt d'interpretació del BIC de ses Salines i rehabilitar la torre des Trituradors, que serà visitable.

Bé d'interès cultural immaterial
D'altra banda, el Ple ha aprovat per unanimitat declarar bé d'interès cultural immaterial (BICIM) la tècnica tradicional de navegació amb vela de llaüt. La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha destacat que "amb aquesta aprovació finalitza el procés de declaració, que no ha rebut cap al·legació i que suposa una passa més en la dinàmica iniciada aquesta legislatura de salvaguardar el nostre patrimoni". La consellera Guasch ha afegit que "la vela llatina és patrimoni no només de les Illes Balears, sinó també de tota la Mediterrània i és molt important impulsar-ne la protecció".

Reglament de serveis socials
Amb el vot a favor de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició s'ha aprovat de manera inicial el reglament pel qual s'estableixen els principis específics d'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones majors, persones amb discapacitat i persones amb diagnòstic de salut mental de Formentera. Aquest reglament, tal com ha destacat el conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, també regula els requisits d'autorització i acreditació dels serveis socials comunitaris bàsics, el servei d'atenció primerenca, els serveis d'estades diürnes, els serveis residencials i els centres d'atenció polivalent a l'illa de Formentera per a aquests sectors de població. El conseller Ramírez ha subratllat que "es tracta d'un document tècnic, però essencial, que regula com es prestarà el servei i que ajudarà a millorar la coordinació i l'eficiència de l'administració per a la gestió dels serveis socials a Formentera". El document, per exemple, ha afegit el conseller, "permetrà començar el servei en la nova residència per a persones dependents".

Condecoració al cap de la policia local
El Ple també ha donat suport per unanimitat a la proposta de condecoració pels trenta anys de servei al cap de policia local. Segons ha explicat el conseller d'Interior, Josep Marí, s'ha aprovat la concessió de la "Creu al mèrit policial amb distintiu blanc" de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a Félix Ramos Pérez, el qual presta servei al Consell Insular de Formentera, amb càrrec d'oficial. Aquesta distinció es lliura als membres de la policia local quan compleixen trenta anys de servei en qualsevol cos de la policia local i que hagin tengut una trajectòria professional destacada. Josep Marí ha aprofitat per agrair a Félix Ramos la seua dedicació, així com a la resta de professionals de la plantilla.

Servei de menjador escolar
D'altra banda, s'ha presentat una moció d'urgència per aprovar l'ordenança reguladora del preu públic per al servei de menjador escolar als centres educatius públics d'infantil i primària de Formentera. Amb l'inici del nou curs escolar 2022-2023, s'oferirà un servei de menús escolars per als centres educatius públics d'infantil i primària, la gestió del qual anirà a càrrec del Consell Insular de Formentera. Aquest servei s'oferirà a través d'un conveni amb la Conselleria d'Educació del Govern, ja que no hi havia empreses interessades, segons ha explicat la consellera d'Educació, Susana Labrador, que ha agraït "a l'equip directiu de l'escola i a l'APIMA de Sant Ferran l'ajuda per posar en marxa aquest servei tan important per a les famílies de Formentera".

El preu del menú quedarà fixat cada any segons la instrucció que estableix la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. A aquest preu es podrà afegir una quota per fer front a les despeses del personal no docent encarregat de l'atenció de l'alumnat i el cost del transport del menjar en cas que s'hagi de traslladar. Els alumnes de famílies amb rendes baixes podran demanar una beca per al menjador escolar a la Conselleria d'Educació. Labrador ha anunciat que "es preveu que al setembre comenci el servei de menjador al CEIP Sant Ferran de ses Roques, on hi haurà el servei de cuina, i que durant el curs es pugui traslladar el menjar a manera de càtering per donar el servei al CEIP Mestre Lluís Andreu i al CEIP El Pilar amb la col·laboració dels equips directius i les APIMA".

Unitat d'hospitalització a domicili
El Ple també ha aprovat per unanimitat una proposta presentada per l'oposició i transaccionada amb l'equip de govern d'instar el Govern balear a donar les passes necessàries per crear la unitat d'hospitalització a domicili de Formentera i de continuar treballant com fins ara per augmentar les prestacions sanitàries i garantir una sanitat pública universal i de qualitat com a dret fonamental bàsic. El conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, ha destacat que "crec que és just reconèixer l'esforç que està fent l'administració pública per garantir la qualitat assistencial de l'hospital" i ha assenyalat que "és el moment de reprendre aquest projecte que millorarà les prestacions sanitàries a Formentera".

Contracta del servei de recollida de residus i neteja
L'equip de govern (GxF i PSOE) i l'oposició (Sa Unió) han presentat una proposta conjunta relativa a la contracta del servei de recollida de residus i neteja que acorda vetlar pel compliment de la recollida selectiva de les fraccions de paper cartó, envasos lleugers, vidre, rebuig i matèria orgànica per incrementar les ràtios de recollida selectiva del municipi; així com incentivar l'ús de la deixalleria i de la planta de transferència perquè no es produeixi l'abandonament de residus voluminosos ni dels residus que no tenen cabuda als contenidors del carrer. La proposta també inclou estudiar la possibilitat d'incrementar els mitjans adscrits a l'actual contracta de forma transitòria i fins que s'adjudiqui la nova contracta per millorar la neteja viària, de les nostres platges i del servei en general, així com exigir a l'empresa concessionària del servei que optimitzi els recursos humans i materials per millorar el servei.

Compareixença de Vanessa Parellada
La consellera de Joventut, Noves Tecnologies i Participació Ciutadana, Vanessa Parellada, ha comparegut avui davant el ple. Pel que fa a Joventut, ha explicat que al Casal de Joves s'ha recuperat la normalitat prèvia i ha destacat les bones xifres d'afluència de joves, sobretot de 10 i 11 anys, d'entre 30 i 50 cada tarda de mitjana. D'altra banda, ha anunciat que en el primer pis del Casal s'està equipant per crear nous espais per als joves i que a les antigues escoles de Sant Ferran també disposaran de nous equipaments .

Pel que fa a Participació Ciutadana, la consellera ha assegurat que se segueixen sumant noves associacions, actualment hi ha 119 entitats registrades. En referència al Consell d'Entitats ha destacat el retorn a la presencialitat i la recuperació de les sessions relatives a pressupostos participatius després de dos anys en què els diners han estat destinats a ajudes per mor de la covid. Enguany hem fet recuperat també el projectes pendents al 2020 i les associacions han tornat a triar projectes per dur endavant a la nostra illa.

Finalment, pel que fa a l'àrea de Noves Tecnologies, Parellada ha destacat que els treballadors de l'àrea tenen dos grans grups d'usuaris finals: la ciutadania, tant de Formentera com de fora, i la resta de personal del Consell, per poder facilitar la seua feina. Ha destacat l'esforç per mantenir serveis i infraestructures per apropar la institució a la ciutadania a través de l'administració electrònica i per pressionar i facilitar a les companyies el manteniment d'una cobertura òptima.

Finalment, la consellera ha agraït la feina de tots el personal de les seues àrees per al final donar el servei públic més proper i millor possible.


29 de juliol de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Silvina Taffuri mostra 'El camino' al Centre Antoni Tur 'Gabrielet'

L'artista argentina resident a Formentera Silvina Taffuri inaugura el dijous 28 de juliol l'exposició 'El camino' al Centre Antoni Tur 'Gabrielet'. Taffuri presenta una mostra de pintures, i alguna escultura, en diferents formats que es mouen entre l'abstracció i la figuració i amb una trilogia de gravat sobre linòleum com a peça principal.

L'exposició s'inaugurà el mateix dijous les 20 hores i romandrà oberta fins al 5 d'agost, de 10 a 13 hores i de 19 a 22 hores. Dimecres i diumenge a la tarda la mostra estarà tancada.

26 de juliol de 2022
Área de Comunicació
Consell de Formentera

cartell 2022 silvina taffuri

Formentera distingeix amb la Medalla d'Or als coneixedors i transmissors de les tècniques artesanals tradicionals

foto 2022 fsj1- Teresa Matilla i Miquel Ángel Riera reben la distinció de Fills Adoptius
- La Llibreria Tur Ferrer, Can Platé i Marià Castelló, premis Sant Jaume

Formentera ha celebrat aquesta nit, al jardí de ses Eres, l'acte principal de la Diada amb el lliurament de la Medalla d'Or de Formentera, els Premis Sant Jaume i les distincions de Fills Adoptius. La presidenta del Consell, Ana Juan, ha fet entrega de la Medalla d'Or als coneixedors i transmissors de les tècniques artesanals tradicionals de l'illa, que han estat representats per deu persones coneixedores de diferents tècniques, com ara les arts de pesca, l'espart, el carbó, filar, cosir... Els Premis Sant Jaume s'han atorgat a la Llibreria Tur Ferrer, Can Platé i l'arquitecte Marià Castelló. Teresa Matilla i Miquel Ángel Riera han rebut la distinció de Fills Adoptius.

Fills Adoptius
L'acte ha set conduït per l'actual jutge de pau de Formentera, Andreu Ferrer, i s'ha iniciat amb l'entrega de les distincions de Fills Adoptius. Teresa Matilla ha set distingida Filla Adoptiva en reconeixement a la seua trajectòria com a divulgadora de la pintura durant anys a l'illa, tot contribuint a desenvolupar la imaginació i creativitat de tants formenterers i formentereres, així com pel seu compromís i participació ciutadana de l'illa. Per la seua part, Miquel Ángel Riera ha rebut aquesta distinció en reconeixement a la labor realitzada al llarg dels catorze anys com a mossènyer de les parròquies de Sant Francesc Xavier i el Pilar de la Mola, i per l'impuls i compromís envers l'associacionisme juvenil, l'acompanyament de famílies necessitades i acollida social.

Premis Sant Jaume
Els Premis Sant Jaume s'han atorgat a la Llibreria Tur Ferrer en reconeixement a la primera llibreria i papereria de l'illa de Formentera, un establiment singular al cor de Sant Francesc, amb més de seixanta anys de trajectòria comercial, i que continua avui en dia en el sector amb una gestió familiar, de tracte directe i pròxim. D'altra banda, Can Platé ha rebut el premi en reconeixement a una trajectòria empresarial familiar, que s'inicià precisament fa cent anys de la mà de Joan Ferrer Castelló amb la inauguració del que avui coneixem com a Fonda Platé, trajectòria i emprenedoria que continuen avui amb la tercera i quarta generació al capdavant d'una empresa vinculada al turisme sempre a la recerca de l'excel·lència. Finalment, l'arquitecte Marià Castelló ha rebut el premi en reconeixement a l'originalitat de la seua obra amb un personalíssim llenguatge arquitectònic propi, i pel respecte exemplar que mostren les intervencions sobre patrimoni cultural de l'illa, a més de la seua ja reconeguda i premiada aportació a l'arquitectura contemporània.

Medalla d'Or
La Medalla d'Or de Formentera d'aquest 2022 s'ha lliurat als coneixedors i transmissors de les tècniques artesanals tradicionals de l'illa. Sobre l'escenari, han estat presents, i també han recollit un diploma, deu representants de diferents tècniques: Francisco Torres Costa, coneixedor del funcionament del molí; les cosidores Esperança Guasch i Catalina Tur Castelló; de les arts de pesca, Maria Ferrer Verdera; de l'espart, Vicent Verdera Juan i Rita Costa Ferrer; les filadores, Maria Mayans Juan; els mestres d'aixa, Ramon Mayans Colomar i Francisco Torres Riera; i de la sitja, Bartomeu Tur Escandell.

A continuació, l'arquitecte Marià Castelló, ha intervingut per mostrar l'agraïment en nom de tots els guardonats.

La presidenta Ana Juan ha felicitat a tots els premiats i ha assenyalat que "persones implicades, dedicades i amb el compromís que han demostrat i demostren per a Formentera fan una societat millor". Ana Juan ha afegit: "volem una Formentera que visqui en equilibri, que ofereixi oportunitats per a tothom, que sigui oberta, solidària i acollidora; tenim les eines i tenim les persones, com les que avui han rebut aquests reconeixements, per aconseguir-ho".

L'acte també ha comptat amb les actuacions musicals de la pianista Mar Moreno i de Pilar Mena, acompanyada per Rosa Mouriño i Andreu Coll.

A la celebració ha assistit la presidenta del Govern balear, Francina Armengol; el president del Parlament de les Illes Balears, Vicenç Thomas; els consellers balears Josep Marí i Mercedes Garrido; el bisbe d'Eivissa i Formentera, Vicent Ribas; el director insular de l'Estat, Enrique Sánchez; així com el diputat per Formentera, Antonio J. Sanz, i els consellers i conselleres de la institució insular formenterera, entre d'altres.


24 de juliol de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 20 de 134

20

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE