• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència

Ana Juan anuncia canvis a l’equip de govern del Consell

La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, ha reunit avui per primera vegada l’equip de govern per traçar el calendari d’aquest curs polític i anunciar canvis en diferents àrees del Consell. La principal novetat serà la incorporació d’Antoni Tur, del grup socialista, en substitució d’Antonio J. Sanz, actual conseller de Medi Ambient i Serveis d’Inspecció.

Ana Juan ha destacat la "gran feina desenvolupada per Antonio J. Sanz durant aquests dos anys de govern en assumptes transcendentals per a l’illa. N’Antonio ha aconseguit desenvolupar el projecte per a la regulació de s’Estany des Peix, la licitació d’un nou contracte de recollida de residus, les autoritzacions de Costes per poder obrir el Centre d’Esports Nàutics, ha impulsat la instal·lació d’energies fotovoltaiques a l’illa, ha renovat el servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles i ha impulsat els serveis de reutilització a la deixalleria". Juan ha destacat "el compromís i la gran capacitat de gestió del conseller que ara podrà dedicar-se per complet a la seva feina com a diputat al Parlament, on en poc menys d’un mes ja ha demostrat la seva vàlua".

Antoni Tur (Formentera, 1975) és un empresari de l’illa de talant emprenedor i activista i un gran aficionat a la música amb estudis superiors de Música.

A més, de l’àrea d’Habitatge, que passarà a ser gestionada pel conseller Rafael Ramírez i cal recordar que l’àrea d’Igualtat passa a ser gestionada per la presidenta en virtut de l’acord de govern de juny de 2019.

Ana Juan ha subratllat que "amb aquesta reestructuració, l’equip de govern ha de sortir reforçat per poder complir els compromisos adquirits i seguir treballant en els projectes iniciats aquesta legislatura".

18 d’octubre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Nova organització de la corporació

La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, ha signat els decrets de presidència sobre la nova organització de la corporació per a la segona part del mandat. Els canvis que hi ha en la delegació de competències són a l'àrea d'Habitatge, que passarà a ser gestionada pel conseller de Benestar Social, Gerència i Transparència, Rafael Ramírez i l'àrea d'Igualtat, que passa a ser gestionada per la presidenta en virtut de l'acord de govern de juny de 2019.

-Sra. ANA JUAN TORRES, presidenta i consellera de Comerç, Emprenedoria i Igualtat.
-Sra. ALEJANDRA FERRER KIRSCHBAUM, vicepresidenta 1a i consellera d’Ordenació i Promoció Turística.
-Sra. SUSANA LABRADOR MANCHADO, vicepresidenta 2a i consellera de Cultura i Educació.
-Sr. RAFAEL RAMIREZ GUTIÉRREZ, vicepresident 3r i conseller de Benestar Social, Gerència, Habitatge i Transparència.
-Sr. BARTOMEU ESCANDELL TUR, conseller d’Economia, Hisenda i Serveis Generals.
-Sr. ANTONIO JESÚS SANZ IGUAL, conseller de Medi Ambient i Serveis d’Inspecció.
-Sr. RAFAEL GONZÁLEZ RIBAS, conseller de Mobilitat i Territori.
-Sra. RAQUEL GUASCH FERRER, consellera de Patrimoni, Política Lingüística i Formació.
-Sr. JOSEP MARÍ MAYANS, conseller d’Infraestructures, Sector Primari i Interior.
-Sra. VANESSA PARELLADA TORRES, consellera de Joventut, Noves Tecnologies i Participació Ciutadana.
-Sra. PAULA FERRER MAGAÑA, consellera d’Esports, Recursos Humans i Serveis Insulars.

18 d’octubre de 2021
Area de Comunicacio
Consell de Formentera

Formentera signa amb l'EBAP un conveni per celebrar cursos de capacitació de policies locals a les Pitiüses

foto 2021 ebapLa presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer i la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, han signat avui un conveni per celebrar per primera vegada a l'illa d'Eivissa el curs de capacitació per a policies locals que imparteix l'Escola Balear d'Administració Pública, al qual podran accedir els aspirants de Formentera. També han assistit a la signatura del conveni el conseller d'Interior de Formentera, Josep Marí, la directora general de Funció Pública, Carmen Palomino, i la directora gerent de l'EBAP, María del Carmen Iglesias.

La presidenta del Consell espera que amb cursos com aquest "aconseguim tenir més personal format que pugui treballar a la Policia Local de Formentera i així la cobrir la manca de personal que des de fa anys tenim". En aquest sentit, la presidenta ha demanat la modificació del sistema d'accés a la policia, "perquè sigui més àgil i permeti completar la plantilla d'aquest cos a Formentera i garanteixi la continuïtat dels efectius als llocs on han estat formats, no com passa fins ara".

Garrido ha destacat que "és la primera vegada que descentralitzam aquesta formació i feim aquests cursos de capacitació a l'illa d'Eivissa per als aspirants de Formentera, una necessitat molt demandada que feim possible amb la voluntat d'atracar l'administració pública a totes les illes i amb l'objectiu de facilitar aquests cursos als aspirants de les Pitiüses".

Per accedir a la categoria de policia local s'ha de fer un curs de capacitació per complir les tasques pròpies del cos, amb un procediment selectiu que queda completat amb la superació d'un període de pràctiques.

El que es fa amb aquest conveni és impartir a l'illa d'Eivissa una edició extraordinària descentralitzada de la 42ª promoció del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia local per als aspirants de les Pitiüses.

El curs serà pel nombre de places que siguin necessàries per donar cobertura als alumnes nomenats funcionaris en pràctiques en el marc dels processos selectius que duen a terme des del Consell de Formentera.

La data del curs es fixarà des de l'EBAP una vegada finalitzin les oposicions dels processos selectius dels ajuntaments i de conformitat amb la planificació organitzativa de l'EBAP. En qualsevol cas, es contempla l'establiment d'una edició anual d'aquesta formació de manera descentralitzada per a futures promocions.

Des de l'EBAP es comprarà el material específic necessari per dur a terme les edicions descentralitzades, es donarà suport administratiu per a la realització d'aquestes i també es farà càrrec del cost de docència del professorat, del desplaçament i allotjament del personal que no pugui ser nomenat amb residència habitual a l'illa d'Eivissa i de les despeses en cas que els aspirants hagin de desplaçar-se a l'illa de Mallorca per dur a terme les pràctiques de tir.


14 d'octubre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera celebra la Diada de la Policia Local

foto 2021 condecoracionsBEl Consell de Formentera ha celebrat avui 3 d’octubre la festivitat de la Policia Local. Un acte aquest any marcat per un agraïment especial a un dels agents, Carlos Malberti Moragón, per portar més de quinze anys de servei públic en aquest cos policial amb un expedient exemplar i també un agraïment molt especial a quatre policies, Marc Aragay Torres, Marc Roig Ferrer, José Antonio Perera Escandell i Javier Torrens Trias, per la seva feina i el seu esforç contra delictes de tràfic il·legal de persones migrades.

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer ha felicitat en el seu discurs a tots els guardonats i resta de membres de la Policia Local als que ha agraït l'esforç extra d'aquest any també afectat per la covid i les restriccions que han hagut de fer complir. Així mateix, la presidenta ha demanat que “necessitam incrementar la presència i el servei a Formentera d'agents de Medi Ambient, de la Direcció General d'Emergències, de Treball i de Salut, fonamentalment, ja que no tot pot recaure damunt la nostra policia”.

Per la seva part, el conseller d’Interior, Josep Marí, en el seu discurs també ha agraït la tasca de tota la plantilla de la Policia Local per la feina incansable que han fet durant aquest estiu. “Des de l’administració sabem que hem de fer feina per incrementar el nombre de la plantilla de la Policia Local de Formentera, i ara estam fent passes per aconseguir tenir més cursos de capacitació, així mateix també tenim una altra reclamació, i és que es modifiqui el sistema d’accés a la policia, perquè pugui ser més àgil i ens permeti completar la plantilla d’aquest cos policial de l’illa de Formentera i garanteixi la continuïtat dels efectius als llocs on han set formats”.

Carlos Malberti Morogán ha rebut la medalla a la Permanència de Segona Categoria per acreditar més de quinze anys de servei en qualsevol cos de la policia local, havent tingut una trajectòria professional recta i justa, i sense que tengui cap expedient disciplinari en curs o sancions disciplinàries pendents de cancel·lar en el seu expedient personal.

A continuació, tres agents del cos de la Policia Local de Formentera, Marc Aragay Torres, Marc Roig Ferrer i José Antonio Perera Escandell, han rebut la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Verd per la gran feina, tasca i esforç realitzat el passat dia 24 de juliol, dirigint amb èxit les accions que varen portar a la detenció del patró d’una embarcació, reincident (13 de maig) d’un presumpte delicte de tràfic il·legal de persones migrades, amb l’agreujant de posar-los en perill i per traficar menors d’edat, alguns de poca edat.

Així mateix, dos agents del cos de la Policia Local de Formentera Marc Roig Ferrer (premiat per l’anterior tasca també) i Javier Torrens Trias han rebut la medalla de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Verd per la gran feina, labor i esforç realitzat el passat dia 19 de setembre, dirigint amb èxit les accions que varen portar a la detenció de dos patrons d’una embarcació, d’un presumpte delicte de tràfic il·legal de persones migrades, amb l’agreujant de posar-los en perill i per ser sospitosos de traficar amb menors d’edat i amb dones.

A l’acte, celebrat a l'Hotel Formentera Playa, també hi han assistit el director insular de l’Estat a les Pitiüses, Enrique Sánchez Navarrete, membres de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, així com la vicepresidenta Ana Juan, consellers de l’equip de govern i de l’oposició, i familiars i amics dels policies locals de Formentera.


3 d’octubre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formentera avança en l'impuls de les energies renovables amb bonificacions a l'IBI i fa passes endavant per al nou contracte de transport públic

foto 2021 ple ixAEl Consell de Formentera ha celebrat avui el ple ordinari del mes de setembre. A la sessió plenària s'ha aprovat per unanimitat la proposta d'acord de designació de jutge de pau titular a Andreu Ferrer Juan. Aquest veí de l'illa és funcionari jubilat i gran coneixedor de la realitat institucional de Formentera, segons recull la proposta.

La presidenta Alejandra Ferrer ha agraït a tots els candidats que s'han presentat la seva predisposició a ocupar aquest càrrec. Així mateix ha agraït la feina feta a l'anterior jutge de pau, Joan Yern, i al suplent, també de nom Joan Yern, qui ara seguirà ostentant aquest càrrec. Aquest acord es transmetrà al jutge degà d'Eivissa, perquè l'elevi finalment a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears als efectes del seu nomenament.

Bonificació IBI energies renovables

També ha rebut el suport unànime del Ple la proposta d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles per bonificar fins al 50 per cent de la quota íntegra de l'impost per als béns immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol.

En concret, segons ha detallat el conseller d'Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, s'estableix una bonificació del 40 % de la quota de l'impost sobre béns immobles, amb un màxim de 600 € i durant quatre anys, per a aquelles instal·lacions existents i futures que produeixin 4 kW o més de potència acreditada per un certificat d'instal·lador. Si a més les instal·lacions injecten l'excedent produït a la xarxa, la bonificació serà del 50 % de la quota de l'impost amb un màxim de 700 € durant quatre anys. Aquesta rebaixa serà efectiva en l'IBI del 2022.

Inici del BIC del molí d'en Botigues

Amb els vots a favor de l'equip de Govern i l'abstenció de l'oposició, el Ple també ha aprovat incoar l'expedient per declarar el molí d'en Botigues, ubicat a la Mola, Bé d'Interès Cultural en la categoria de monument. La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha remarcat que “un dels objectius d'aquesta legislatura és aprofundir en la protecció i en la preservació dels nostres béns patrimonials i de reivindicar el nostre patrimoni; continuam per aquest camí iniciat amb la declaració de BIC del molí Vell de la Mola i ara amb l'inici de l'expedient del molí d'en Botigues”. Aquest molí constitueix un element rellevant del patrimoni etnològic de Formentera i és un dels set molins de vent fariners que en el seu moment existiren a l'illa i conserva part de la mecànica que permetia moldre el gra i convertir-lo en farina.

La navegació amb vela de llaüt, BIC Immaterial

També, en l'àmbit patrimonial, s'ha aprovat per unanimitat iniciar l'expedient per declarar la tècnica tradicional de navegació amb vela de llaüt a Formentera com a Bé d'Interès Cultural Immaterial. La consellera Raquel Guasch ha subratllat que Formentera s'adhereix a una proposta “molt encertada” del Consell Assessor del Patrimoni de les Illes Balears per a totes les illes i “per la qual cosa es va impulsar un estudi sobre la vela llatina a Formentera que va servir de base per elaborar la memòria descriptiva i que consta també incorporat a l'expedient de declaració”.

Condecoracions Policia Local

Tots els grups polítics ha donat suport a la proposta d'atorgament de condecoracions a membres del cos de la Policia Local. En concret, Carlos Malberti Morogán rebrà la medalla a la Permanència de Segona Categoria per acreditar més de quinze anys de servei en qualsevol cos de la policia local, havent tengut una trajectòria professional recta i justa, segons ha explicat el conseller d'Interior, Josep Marí.

D'altra banda, quatre agents del cos policial Marc Aragay Torres, Marc Roig Ferrer (per les dues actuacions), José Antonio Perera Escandell i Javier Torrens Trias rebran la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Verd per la gran feina, labor i esforç realitzats en dues accions per detenir patrons d'embarcacions acusats d'un presumpte delicte de tràfic il·legal de persones migrades.

La presidenta en nom de tot l'equip de Govern i el conseller han felicitat els condecorats i a tota la plantilla de la Policia Local per la feina feta durant aquests dos anys de pandèmia. Diumenge a les 12 h a l'hotel Formentera Playa es farà una cerimònia d'entrega de les condecoracions.

Nou carrer que recorda la mestra Maria Mayans Ferrer

A la sessió plenària s'ha donat el vistiplau amb els vots a favor de l'equip de Govern de Gent per Formentera-PSOE i l'abstenció del grup de Sa Unió a la proposta de correcció d'errades a la nomenclatura, numeració i retolació de carrers vigent, així com d'aprovació de noms per a noves vies i espais públics. En concret, el conseller de Serveis Insulars, Bartomeu Escandell ha destacat que, amb la creació del nou CEIP Sant Ferran de ses Roques, es proposa que el carrer del nou vial d'accés a la zona escolar s'anomeni carrer de la Mestra Maria Mayans Ferrer, que va exercir de mestra a l'illa segons consta en els padrons de Formentera de 1871 i que a l'any 1909 també apareix mencionada a La Guia del turista, d'Artur Pérez-Cabrero, com a mestra de l'escola de nenes de Sant Francesc Xavier.

Reglament de famílies acollidores

D'altra banda, s'ha aprovat per unanimitat l'aprovació inicial del Reglament de regulació de prestacions econòmiques per al sosteniment a la criança i formació en famílies acollidores. El conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, ha destacat el suport de tots els grups polítics a la proposta i ha remarcat que el Reglament “forma part de les polítiques que estam desenvolupant per millorar les condicions i la qualitat assistencial dels menors. Un objectiu que es consolidarà amb la construcció d'un centre de menors en desprotecció, amb el qual donarem un salt qualitatiu”.

Espai Cultural de Sant Ferran

El Ple ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de Govern i l'abstenció de l'oposició la proposta d'aprovació inicial del Reglament d'ús de l'Espai Cultural de Sant Ferran. La consellera d'Educació i Cultura, Susana Labrador, ha explicat que una vegada s'ha fet el trasllat al nou CEIP de Sant Ferran, ara “volem donar usos culturals i educatius i del teixit associatiu a l'antiga escola”. Amb el reglament es dona el primer pas per regular com es farà.

“L'objectiu del Consell és que es creï un espai cultural viu a Sant Ferran, tant en els espais interiors com exteriors, i que tant el Consell com les associacions de l'illa el facin servir i converteixin el poble de Sant Ferran en un referent cultural a la nostra illa, com ja va ser fa anys”, segons ha declarat Susana Labrador. La proposta d'usos de l'espai i el Reglament, que ha estat explicat a les associacions culturals i ara estarà trenta dies en exposició pública, recull que es podran desenvolupar activitats culturals i educatives prioritàriament, així com activitats de lleure, cíviques i socials, i s'afavorirà també la participació ciutadana en aquells assumptes de la comunitat que fomentin la difusió de valors i la convivència. “Paral·lelament a la posada en marxa d'aquest espai, treballarem en el que ha de ser el projecte definitiu de l'equipament del Centre Cultural i de les Arts de Sant Ferran”, segons ha conclòs la consellera.

Transport públic

Pel que fa a la mobilitat a l'illa també s'han aprovat dues propostes, la primera amb el vot a favor de l'equip de Govern GxF-PSOE i l'abstenció de l'oposició, i la segona amb el suport de tota la cambra. D'una banda, el conseller del ram, Rafael González, ha presentat la Proposta d'aprovació definitiva del projecte de servei de transport públic regular de viatgers per carretera, que servirà de base al Plec de condicions conforme al qual s ́adjudicaran els serveis de transport públic regular de viatger a l ́illa de Formentera.

Una vegada s'ha aprovat l'anterior proposta, s'ha pogut dur a aprovació la proposta d'incoació de l'expedient de licitació per a l'adjudicació del servei de transport públic de viatgers per carretera, passa prèvia per treure el contracte a licitació.

“Recordem que amb aquest nou contracte es vol potenciar el transport públic a l'illa i millorar la seva oferta, a més de donar alternatives de transport sostenible per complementar el projecte formentera.eco”, segons ha explicat el conseller. La nova contracta tendrà un cost de 18 milions d'euros en deu anys i significarà millores com l'increment de cinc a nou línies, els vehicles de transport seran més sostenibles, hi haurà més freqüències i serveis coordinats amb l'arribada i sortida d'embarcacions i s'adaptaran a les noves tecnologies (pagament amb targeta o mòbil), entre d'altres millores, segons ha explicat el conseller.

Així mateix, ha sortit endavant la proposta, defensada per Rafael González, per al control de la velocitat a les vies públiques amb equips de radar per “instar la Direcció General de Trànsit que, així com recull el Pla de Mobilitat Sostenible de Formentera, instal·li radars fixes i mòbils necessaris per augmentar la seguretat viària a les carreteres de Formentera”.

Altres propostes

També s'ha aprovat una proposta transaccionada entre equip de Govern i oposició, presentada per Sa Unió, en la qual s'insta el Govern balear a fer complir l'acord per l'elaboració dels estudis i la documentació previs a la revisió i l'actualització del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de ses Salines per tal d'adaptar-lo a les necessitats de gestió i conservació mediambientals actuals.

A més, s'ha aprovat una proposta de l'oposició relativa a instar el Consell, Capitania Marítima, Guàrdia Civil, Costes “i totes aquelles administracions implicades a preveure, de cara a les pròximes temporades turístiques, un control continuat i durant tot l'estiu d'embarcacions de xàrter que recalen a la nostra costa per comprovar que compleixen i estan al dia amb les obligacions i autoritzacions administratives i de seguretat”.

Compareixença Susana Labrador

La vicepresidenta segona i consellera de Cultura i Educació, Susana Labrador, ha comparegut avui davant el Ple per donar compte de la feina feta a les seves àrees. Labrador ha destacat que “aquest any 2021, malgrat que encara ha estat marcat per la covid-19 i amb moments molt complicats, gran part de la feina feta i de les prioritats han estat tornar a la màxima normalitat cultural i educativa evidentment tenint en compte totes les mesures contra la propagació del virus”.

A la compareixença ha remarcat, l'obertura de la nova escola i escoleta de Sant Ferran. “Un dels projectes educatius prioritaris per la nostra illa fruit de la reclamació de la comunitat educativa i de la societat formenterera, i que a totes i tots ens hagués agradat tenir abans. Uns equipaments educatius molt demandats i molt esperats i que, gràcies a la col·laboració i entesa de dos administracions, la insular i l'autonòmica, ja són una realitat”, ha declarat.

La consellera també ha destacat l'inici del Pla de Cultura, “amb aquest Pla, les àrees de Cultura i Patrimoni pretenem realitzar un diagnòstic de l'estat actual de la cultura a Formentera i definir unes línies estratègiques i unes propostes de futur per al desenvolupament de la cultura a l'illa de Formentera en un procés participatiu”. Així mateix, ha fet referència a l'Espai Cultural de Sant Ferran, del qual també ha donat compte en la sessió plenària amb la proposta d'aprovació inicial del Reglament de l'Espai Cultural de Sant Ferran.

Finalment ha fet un repàs de les accions executades per les àrees sota la seva responsabilitat durant el darrer any i ha agraït la feina i enteniment dels treballadors del Consell, del sector cultural i educatiu i dels pares i mares en un any tan complicat marcat per la covid-19.

Declaracions institucionals aprovades per unanimitat

Amb motiu del Dia Europeu de les Llengües

El Consell ha aprovat la Declaració institucional amb motiu del Dia Europeu de les Llengües, celebrat el passat 26 de setembre, presentada per la consellera de Política Lingüística, Raquel Guasch, en la qual el Consell es compromet amb la promoció i la conservació de la llengua catalana, un patrimoni lingüístic que vol compartir amb la resta de ciutadans europeus, i amb el respecte a la diversitat lingüística.

Amb motiu del Dia Internacional de la Visibilitat Bisexual 2021

Finalment, el Consell ha aprovat una declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de la visibilitat bisexual 2021, celebrat el passat 23 de setembre, presentada per la consellera d'Igualtat i LGTBI, Vanessa Parellada per defensar que les persones bisexuals i de diferents plurisexualitats reivindiquen el seu lloc no només dins del col·lectiu LGTBI sinó també dins de la societat. És per això que defensar la bisexualitat és defensar, representar i promoure l'àmplia diversitat de les relacions humanes, segons recull la declaració.


1 d'octubre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 20 de 117

20

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1