• Català
  • Castellano
  • English
Areas General Services Presidency

Formentera announces tier II of public health alert

foto 2021 nivell 2The Consell de Formentera reports that Formentera will enter the second tier of public health alert from today following publication of the development in the Official Gazette of the Balearic Islands (BOIB). As of yesterday, the accumulated seven-day incidence is 92 per 100,000 inhabitants and 134 per 100,000 inhabitants at 14 days. The positivity rate is 15.52%. In the Balearics at large, the average cumulative incidence at seven days is 346 per 100,000, with a positivity rate of 12.35%. In addition, confirmation of seven new cases brings the total to 23 local cases, of whom 22 are receiving at-home monitoring and one remains in the intensive care unit of Can Misses.

This was the message conveyed today at a meeting between Francina Armengol, First Minister of the Balearic government, Ana Juan, President of the Consell de Formentera, the other premiers of the island administrations, Palma's chief official and members of the Federation of Local Entities in the Balearic Islands (FELIB).

President Juan explained that the change would mean new recommendations for social and family gatherings in the coming days. Among them, unvaccinated islanders are encouraged to stay home from celebrations and, at gatherings where food and drink is served, attendees are asked to keep FPP2 masks on as long as possible.

COVID certificate
 
The COVID certificate remains in force for individuals entering bars and cafés and other celebrations with indoor capacity of over 50 people.
 
With COVID case counts rising and Christmas celebrations approaching, the President urged islanders to "stay very responsible. Our cases are up, and we must be more cautious than ever". President Juan underscored the importance of getting vaccinated, and insisted, "Experts say the third dose is proving effective against Omicron, so that is what we are recommending".


23 December 2021
Communications Office
Consell de Formentera

El Ple aprova els comptes del 2022 i una reducció de l'IBI per als habitatges amb sistemes de generació elèctrica solars

foto 2021xii pleAvui s'ha celebrat la sessió ordinària del Ple del Consell de Formentera del mes de desembre. En primer lloc, s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de Govern de GxF-PSOE i el vot en contra del grup de l'oposició Sa Unió la proposta d'aprovació inicial del Pressupost general del Consell Insular per a l'any 2022. El pressupost del 2022 del Consell de Formentera ascendeix a 33.835.500 € i puja un 10,4 % respecte al del 2021, que ascendia a 30.640.000 €.

El conseller d'Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, ha explicat les línies bàsiques del pressupost que és el més elevat de la història del Consell de Formentera. Escandell ha assegurat que el pressupost serà dinàmic i s'adaptarà a les necessitats del moment i seguirà desenvolupant accions i serveis "que com a única institució tenim el deure de fer pels ciutadans de la nostra illa".

El conseller també ha fet referència a l'arribada de fons europeus i ha dit que "serà determinant dins el pròxim any per a la recuperació econòmica". Tot i la dificultat per fer previsions de la situació generada per la covid-19, el responsable dels comptes ha avançat que la posició de Formentera és "bona per encarar el 2022 i esperam poder tornar a tenir una bona temporada l'estiu que ve gràcies a la bona posició de Formentera com a destinació turística".

El pressupost incrementa la partida del personal perquè hi haurà un augment de l'estructura per a la consolidació de serveis i previsió d'obertura de noves instal·lacions i serveis, i per respondre a la implementació de la carrera professional. Tot i això, el Consell segueix amb "endeutament bancari zero, que demostra l'equilibri dels comptes i fa que no es destinin sous públics a pagament d'interessos bancaris", ha declarat el conseller, que també ha explicat que "s'han incrementat les ajudes a les associacions culturals, clubs esportius, col·lectius vulnerables i entitats vinculades al món rural i pesquer".

Els criteris d'inversió dels pressupostos, segons el responsable d'Economia i Hisenda, segueixen en la línia de defensa d'un model d'illa sostenible amb projectes per recuperar espais d'alt valor ambiental, com s'Estany des Peix, o de millora de mobilitat sostenible i millora dels pobles.

Entre les partides, destaca la posada en marxa de la primera residència per a gent gran una vegada finalitzat el vial d'accés i obtengut l'equipament necessari. També hi ha una dotació reservada per a una llar residencial per a menors de dotze anys en situació de desprotecció, entre d'altres.

Rebaixa IBI sistemes d'aprofitament elèctric provinents del sol

En segon lloc, el Ple del Consell ha aprovat amb unanimitat de tots els grups polítics la proposta de resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l' IBI. Segons ha explicat el conseller Escandell a partir del pròxim exercici, any 2022, "s'estableix una bonificació de fins al 50 per cent de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles en què s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol".

Segons ha concretat el conseller, la bonificació es concedeix per trams, d'acord amb la potència dels sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol instal·lats a l'immoble:

1. La bonificació serà del 50 % de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles,
amb un màxim de 600 € anuals i durant 4 anys, per als immobles que tinguin
instal·lats sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol que
produeixin més de 3 Kw.

2. La bonificació serà del 25 % de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles,
amb un màxim de 300 € anuals i durant quatre anys, per als immobles que tinguin
instal·lats sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol que
produeixin d'entre 1 Kw i 3 Kw.

Proposta per a la distinció de Compromís de Qualitat Turística

D'altra banda, també s'ha donat suport de tota la cambra a la proposta per a la distinció de Compromís de Qualitat Turística. La vicepresidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, ha explicat que aquesta proposta es du a ple per "la creixent importància de la qualitat turística els últims anys i la necessitat de fomentar més el sistema SICTED a la nostra illa". En aquest sentit, amb la proposta s'insta el Govern balear i el Govern de l'Estat que a través de l'Agència estratègica de Turisme i de la Secretaria d'Estat de Turisme (SETUR) difonguin i promoguin aquest distintiu de Compromís de Qualitat Turística, que acredita i reconeix l'esforç realitzat pels Serveis turístics i establiments adherits "per garantir la contínua millora de la destinació i dels seus serveis", segons ha concretat Alejandra Ferrer.

D'altra banda, s'ha instat l'Agència estratègica de Turisme de les Illes Balears a fer-se càrrec de l'adhesió, formació i visites individualitzades d'aquest projecte per continuar augmentant el nombre d'adhesions, i que sigui el més afectiu possible a la nostra illa. Per acabar, de manera subsidiària s'ha instat el Govern balear a signar un conveni amb el Consell Insular de Formentera amb la suficient dotació econòmica i de recursos humans per poder dur endavant aquesta tasca, tenint en compte que la qualitat turística és competència de l'Administració balear.

Finalment, també s'ha donat suport de tot el Ple a la proposta de Sa Unió, modificada durant la comissió informativa, per instar la Conselleria d'Educació del Govern balear a augmentar la dotació de personal Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE), al CEIP Sant Ferran en vista de la demanda del curs actual i, si n'és el cas, també a altres centres educatius de l'illa.

Compareixença de Rafael Ramírez

El ple de desembre ha comptat amb la compareixença del vicepresident tercer i conseller de Benestar Social, Gerència, Transparència i Habitatge, Rafael Ramírez, que ha presentat un balanç de la seua gestió. "Per a Serveis Socials, el 2021 ha estat un any diferent quant a la tipologia de treballs i intervencions, que s'ha modificat de manera gradual", ha assenyalat. "Amb la recuperació de l'activitat econòmica, les prestacions per necessitats bàsiques han disminuït; des del mes de maig la seua quantia és simbòlica", segons ha declarat Rafael Ramírez. El conseller ha afegit que "el contrari ha succeït amb l'arribada de persones en situació d'immigració irregular, que han anat augmentant: Formentera ha rebut més de 500 persones en el 2021, de les quals dos són menors que han quedat sota la tutela de la institució".

Després de fer un repàs dels serveis que atén Benestar Social, el conseller ha resumit els avanços fets a l'àrea de Transparència el darrer any i l'actualització de dades al portal de transparència. Pel que fa a Habitatge, ha anunciat que al mes de gener se signarà un conveni amb l'IBAVI per posar en marxa l'oficina d'acompanyament a l'habitatge de l'illa el 2022. Finalment, pel que fa a Gerència, ha destacat que, fonamentalment, la feina té a veure amb la tasca realitzada a la taula de negociació col·lectiva i suport a l'àrea de Recursos Humans en temes de personal.

Declaració institucional

En darrer lloc, el Consell de Formentera ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups polítics la declaració institucional per a l'adhesió del Consell a la Declaració de París de lluita contra el VIH/sida. Amb aquesta declaració, que ha estat exposada pel conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, s'acorda impulsar aquelles polítiques i estratègies que estiguin al nostre abast per tal de lluitar contra el VIH i assolir els objectius per posar fi a l'epidèmia el 2030. També s'ofereix el suport explícit per part del Consell Insular de Formentera a tots aquells agents i entitats que treballen en la lluita contra el VIH/sida i es fa arribar aquest acord als organismes impulsors d'aquesta declaració.

22 de desembre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Formation of the Consell de Formentera Ethics and Good Governance Commission

foto 2021 comissio etica BThe Ethics and Good Governance Commission of the Consell de Formentera celebrated its inaugural gathering yesterday in the assembly hall of local government. The commission was created to support dissemination and monitoring of the Consell de Formentera code of ethics and good governance that was adopted during this legislature.

The commission is chaired by Paula Ferrer, Councillor of Human Resources. The commission's other members —Lina Mayans, Andreu Ferrer and Javier González Granado— have experience, competence and proven professional prestige in ethics, law and organisational governance and were appointed in plenary. Also on the commission is municipal clerk Ángel Custodio Navarro. At the first gathering, members set the commission's work plan for 2022, including actions to disseminate the Plan and the Code of Ethics among civil society and the Consell de Formentera.

Councillor Ferrer cast the new committee as "another step on the path towards a policy of integrity under principles and rules of good governance".

The commission's functions include collecting comments, queries and suggestions to implement proposed adaptations of the provisions established in the Code, resolving queries about how the Code is applied and receiving complaints and reports about possible breaches of the values, principles and conduct set out in the Code and proceeding accordingly. The commission will issue an annual report on compliance with the Code, and meet at least once a year.


22 December 2021
Communications Office
Consell de Formentera

Topping €33.8M, Consell de Formentera's 2022 budget heralds 10% year-on-year jump

Foto presentació pressupostos 2022Today Ana Juan, Alejandra Ferrer and Bartomeu Escandell, the respective President, Vice President and Councillor of Economy and Finance of the Consell de Formentera, presented the local government budget for 2022. At €33,835,500, the spending plan marks a 10.4% uptick relative to the €30,640,000 budget in 2021.

President Juan said that 2022 would find the Consell managing its "largest budget ever": "We will keep investing in improving our towns, offering broader and better support for regular islanders and expanding environmental protections", Juan asserted, framing the overarching goal of the budget as "bettering islanders' quality of life". Juan described the past twelve months as "a time of deep and widespread uncertainty due to the pandemic", and said the island's efforts past and present to strengthen local production and support families with a range of assistance "have been and will continue to be about serving people".

For her part, Vice President Ferrer remarked that, despite challenging times, "we have managed to hold on to what we've got, and maintain zero debt, so we can keep promoting a stable economy and helping individuals, families and small businesses in need". As for the regional spending plan, the Vice President said she hoped that all the amendments presented by Formentera would be resolved and the budget items executed. She likewise insisted that funding from the European Union was "very important, because many of the investments that will allow us to continue moving towards sustainability depend on them".

Councillor Escandell offered a review the 2022 budget, casting it as "recording-breaking in size", and insisted that "the progressive arrival of EU recovery funds will be decisive in the coming year". The finance chief described another feature of the spending plan as "expanded staff structure to support consolidation and the projected launch of new facilities and services".

He continued, "Investment criteria boiled down to ongoing work toward our 'sustainable island' model with projects to recover areas of immense environmental value like S'Estany des Peix and to optimise sustainable mobility".

Investments

Other line items are dedicated to ordering and regulating moorage at S'Estany des Peix and improving public transport and access to the nature reserve (€250,000). Upgrades in towns will continue as well, like phase three of improvements in Es Pujols (including on Carrer S'Espalmador), creation of an access road for the old people's home and sanitation in Es Ca Marí. To support citizen participation, €325,000 has been set aside for the Consell d'Entitats' Participatory Budgets initiative.

Also noteworthy will be the opening of the island's first old people's home pending completion of an access road and equipment acquisitions. The appropriate allocations have likewise been made for a safe home for at-risk children under 12.

17 December 2021
Communications Office
Consell de Formentera

With 2022 budget, regional government unlocks €16.2M for Formentera, up 3.7% from 2021

cartell 2021 pressupostos 2022 A 1Today the Balearic government presented its 2022 spending plan in the assembly hall of the Consell de Formentera. With Formentera-specific line items totalling €16.2 million, the plan will mean an increase of 3.7%, or €600,000 more than in 2021.

Also at the gathering were Ana Juan, President of the Consell de Formentera; by videoconference, Rosario Sánchez, Regional Minister of Finance and Foreign Affairs; Joan Ignasi Morey, Director-General of Spending, and Vice Presidents Alejandra Ferrer, Susana Labrador and Rafael Ramírez. A subsequent meeting included local union representatives and economic stakeholders.

 'A satisfactory budget, but we aren't complacent'

President Juan remarked, "At the current juncture this is a satisfactory budget for Formentera, but we are not conformists: Formentera will continue to demand, request and work to get the resources we need; is our commitment and I am sure that the Govern will continue to be sensitive to our requests". Juan outlined important investments in health like the 061 emergency response headquarters, investments in education like the expansion of IES Marc Ferrer, and investments in mobility that would mean guaranteed early-bird and late-night ferries to and from Eivissa. The Consell's top official signalled that as the budget has moved through parliament, amendments submitted by Deputy Antonio J. Sanz have meant numerous improvements, including €2.1 million increase in spending for Formentera in 2022. One such increase will go be used to develop public housing policies.

Picking up where President Juan left off, Director-General Morey asserted the Govern was especially sensitive to Formentera's requests. Subsequently, he highlighted the main investments.

In 2022 Formentera-specific expenditures together with current and capital transfers and investments amount to €16.2 million. The uptick is due mainly to increases in financing, where the Consell de Formentera will receive a total of €9 million, up one million from this year and, with the 2015 budgets as a baseline, up 83.7% (or €4 million). Local investment is on the up as well, and will mark a €1.1 million increase in 2022. With inputs from the administrative public sector (regional ministries and the Balearic health service, IBSalut) and from companies linked to the region's instrumental public sector, investments are projected to hit €4.2 million in 2022.

More robust financing for the island councils in 2022 stems from a larger advance for 2022 -this represents the lion's share of the island council financing system and can be traced to the Balearic Islands' improved income forecasts as well as to one-off compensation for sagging income from the other part of the system, the settlement of the year 2020, to be disbursed in 2022.

IBSalut foresees €1.99 million for a new 061 emergency response service base on Formentera  (including a works project expected to start in 2022, 24/7 Basic Life Support ambulance, Advanced Life Support ambulance and Non-emergency Health Transport Unit) as well as €1.2 million for purchases, equipment, furniture, new acquisitions by the Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (Formentera and Can Misses hospitals).

In social affairs and sport, the budget includes €351,000 line item for 18 new places for dependent people in the Formentera residence. Related construction costs totalled €2 million. The Balearic Ministry of Social Affairs will assume 70% of the price-tag, while the remaining 30% will come from the Consell de Formentera.

Spending on education and vocational training will include €716,275 to expand and upgrade public schools, which, apart from small-scale initiatives, centre on IES Marc Ferrer (€691,152). €279,000 has been budgeted to add places for zero to three year olds in schools in Sant Ferran and Sant Francesc (total investment is €558,000), plus €164,044 euros to maintain the network serving zero to three year olds, as well as €142,309 to digitalise schools (digital classrooms, new devices and digital educational material).

Spending on Mobility includes plans for a €554,000 line item in 2022 for a tender to ensure that residents of Eivissa and Formentera will always have a boat available at 6.00am and 10.00pm. The budget includes €63,288 for an 18-unit public housing development in Sant Ferran.

Spending linked to the environment will include €4.3 million between 2022 and 2024 to equip Formentera's desalination plant with a new tank  and repair the existing one (spending in 2022 will total €728,000). The budget also envisions €500,000 for a pilot test of a deposit, return and refund system on packaging (an initiative which has featured collaboration from the island's government); €364,165 to maintain and operate the treatment plant, €100,000 for investments in forestry machinery and €62,000 for the control of invasive species, biosecurity and climate change.

Spending on agriculture, fisheries and food is expected to include €36,000 from the Mechanism for Recovery and Resilience to draft a project for sustainable optimisation of water resources (total price-tag: €1.1 million) and Balearic Agrarian and Fishing Guarantee Fund (Fons de Garantia Agrària i Pesquera, FOBAIBA) expects the bulk of its €500,000 euros in aid will go to the primary and agri-food sectors. Likewise, €50,000 has been earmarked for the investment project entailing monitoring Formentera's marine reserves.

In spending on the energy transition, productive sector and democratic memory, the budget provides €150,000 for solar installations and shared self-consumption in spaces which the Consell de Formentera has ceded use rights; €6,000 for solar panel monitoring, condenser batteries and air quality measurement equipment upgrades, plus €110,000 as part of an agreement with the Eivissa-Formentera Chamber of Commerce, and €50,000 for an action at the new Sant Francesc cemetery object included in the Civil War Mass Graves Plan.

Spending on employment includes plans to allocate €1 million so that Formentera and the SOIB can pursue policies of active employment for a diversity of groups. Spending on universities and research includes living and travel cost allowances for university students (€15,378) and funding for the municipal government on language policy (€10,000).

Money from the European Union will go to restore Sa Casa de sa Roda (€186,965), to digitalise and create documentary descriptions of cultural interest objects and sites (€30,000) and to add to the catalogues of the island's two libraries (€4,307). The Formentera Museum and Cultural Centre Foundation is likewise expected to receive €75,000.

Plans are in place for the Balearic Institute of the Women (IBDona) to work next year with the Consell de Formentera to create a 24-hour crisis centre for victims of sexual violence and a 365 days/year support service at the hospital. The Balearic School of Public Administration (Escola Balear d'Administració Pública, EBAP) plans to support decentralisation by offering islanders on Eivissa and Formentera courses on Eivissa, including basic courses for local police officers and training so others may be included in a pool of interim candidates to fill public servant positions in law enforcement.

15 December 2021
Communications Office
Consell de Formentera

More Articles...

Page 11 of 112

11

Presidency

Press Office

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1