• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Infraestructures i serveis

El Consell Insular de Formentera destinarà gairebé 1,2 milions d'euros a cobrir les grades del camp de futbol i dotar-lo d'una instal·lació fotovoltaica

La Junta de Govern del Consell Insular de Formentera ha aprovat inicialment, a petició de la Conselleria d'Infraestructures, la tramitació del projecte d'execució de coberta i instal·lació fotovoltaica en la graderia del camp de futbol de Formentera. Concretament, el projecte preveu la instal·lació d'una coberta de fusta laminada sobre la graderia del camp de futbol, sobre la qual es procedirà a la instal·lació d'una sèrie de panells fotovoltaics. En total, està prevista la instal·lació de 168 panells fotovoltaics, que cobriran una superfície de 434 metres quadrats.El sistema generarà energia en corrent continu i, mitjançant un inversor, aquesta energia en forma de corrent continu es transformarà a corrent altern en la mateixa freqüència i voltatge que la xarxa de distribució de manera que és possible la seva injecció a través d'un circuit connexionat en un quadre general de baixa tensió, i l'objecte de la qual és autoproveir consums del propi edifici o, arribat el cas, abocar a la xarxa l'excedent que eventualment pogués produir-se. El termini d'execució previst per a aquests treballs és de sis mesos i mig i el pressupost ascendiria a 1.199.670,07 euros, que provindrien dels fons Next Generation. El projecte estarà a exposició pública per un període de 15 dies després de la seva publicació en el BOIB amb la finalitat que es puguin presentar al·legacions. Aquesta nova inversió en el camp de futbol de Formentera se suma als 1,7 milions d'euros que té previst destinar el Consell Insular de Formentera per a la construcció de la nova graderia. Aquesta nova infrastructura preveu, a més de la zona de seients per als espectadors, nous projectors d'il·luminació i la baixada dels aspersors al nivell del terreny de joc. El termini previst per a l'execució d'aquest projecte és de quatre mesos i mig.

El Consell Insular de Formentera prepara la licitació de la instal·lació fotovoltaica del Centre de Dia, que generarà més de 180.000 kw a l'any

El Consell Insular de Formentera està preparant la licitació de l'obra d'instal·lació de panells fotovoltaics sobre la coberta de l'edifici que alberga les instal·lacions del Centre de Dia de Formentera. Aquesta actuació, impulsada des de la Conselleria de Gestió Ambiental, es tracta de la instal·lació d'un sistema de generació elèctrica mitjançant panells fotovoltaics situats sobre la coberta de l'edifici del Centre de Dia, de 100 kW de potència nominal constituïda per 183 mòduls fotovoltaics de 540 Wp, com a ampliació d'una instal·lació fotovoltaica prèvia de 25 kW de potència nominal constituïda per 54 mòduls fotovoltaics de 540 Wp, repartits uniformement per la coberta. La producció energètica anual fins a la data era de 44.941,12 kWh/any, i s'estima que amb la nova instal·lació la producció energètica anual serà de 183.626,51 Kw/any. La despesa màxima per a l'adjudicació d'aquest contracte serà de 215.147,06 euros, IVA inclòs. L'actuació ve finançada segons la Resolució per la qual es concedeix una subvenció directa al Consell Insular de Formentera per a l'execució de les actuacions incloses en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destins 2022, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea Next Generation.

La Junta de Govern del Consell Insular de Formentera aprova la tramitació del projecte d'execució de les graderies del camp de futbol

La Junta de Govern del Consell Insular de Formentera ha aprovat inicialment la tramitació del projecte d'execució de la nova graderia del camp de futbol de Formentera, que a més de la nova infraestructura per als espectadors en qüestió inclou nous projectors d'il·luminació i la baixada dels aspersors al nivell del terreny de joc. El termini d'execució que es preveu per a aquests treballs és de quatre mesos i mig i el pressupost pel qual es trauria a licitació seria de 1,7 milions d'euros. El projecte estarà a exposició pública durant un termini de 15 dies.

Comencen els treballs de construcció del trull de Formentera, que costarà 589.855 euros i que serà finançada en part pel Grup Leader

El Consell Insular de Formentera ha iniciat els treballs per a la construcció i equipament d’un trull que donarà servei al sector primari de l'illa. Aquesta instal·lació estarà situada al solar de la Cooperativa de Formentera i està previst que entri en funcionament per a la campanya 2024.

El projecte compta amb una inversió total de 589.885,12 euros, que en principi estaran sufragats amb fons de Consell Insular però per al qual s'ha presentat una sol·licitud de subvenció a la línia d'ajudes del Grup Leader d'Eivissa i Formentera, que està previst que es concedeixi en l'anualitat de 2024.

La construcció d'aquesta infraestructura la realitza per encomanda de gestió l'empresa TRAGSA i s'ha iniciat amb la signatura de l'acta de replanteig el passat 16 de novembre per un import de 324.290,12 euros. El termini d'execució previst de les obres és de tres mesos.

La maquinària, per part seva, ha estat adjudicada a l'empresa Elías Jadraque SA per un import de 265.595 euros.

El Consell de Formentera inicia els treballs de la xarxa de clavegueram des Ca Marí, amb l'execució de la primera fase per un import de 303.370,74 euros

El Consell Insular de Formentera està executant les obres de la primera fase del projecte de dotació de la xarxa de clavegueram públic en el nucli urbà des Ca Marí. L'objectiu d'aquests treballs és que les aigües residuals d'aquesta zona deixin de tractar-se en instal·lacions privades i es canalitzin a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Sant Francesc.

Per a això cal construir la nova xarxa que transcorrerà pel nucli urbà, la qual cosa es denomina la xarxa de baixa, a més d'instal·lar canonades i pous de registre, així com les escomeses, i un bombament amb la finalitat d'impulsar les aigües residuals a la xarxa que baixa del Pilar de la Mola fins a la EDAR de Sant Francesc.

El pressupost total de les dues fases amb les quals compta el projecte ascendeix a 1.500.000 euros, dels quals 1.250.000 provenen de l'Impost de Turisme Sostenible i els 250.000 restants de fons propis del Consell.

Aquesta primera fase es va licitar per un import de 360.854,94 euros, IVA inclòs, i finalment es va adjudicar per 303.370,74 euros, IVA inclòs, a l'empresa ACCYNIA Enginyeria S.L.

Les obres varen començar el passat 1 de novembre i està previst que finalitzin el 2 de febrer de 2024.

Més articles...

Pàgina 1 de 21

Inici
Anterior
1

Ens trobareu a:
C. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
infraestructures@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE