• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Infraestructures i serveis

Procés d'adjudicació de la licitació per a la cessió de l'explotació dels serveis de temporada a les platges de Formentera

El Consell de Formentera informa que el procés d'adjudicació de la licitació per a la cessió de l'explotació dels serveis de temporada a les platges de Formentera s'està portant a terme sota la normativa vigent. Tot concurs públic fet per l'Administració es fonamenta en la Llei 9/2017 de contractes de les administracions públiques, que recull els principis comunitaris del Tractat de la Unió Europea i de la Directiva 2004/18/CE. Els principis manifests d'aquesta normativa són la lliure competència, la llibertat d'accés als licitadors, publicitat i transparència del procediment i igualtat de tracte dels licitadors.

El Consell vol recordar que les adjudicacions del concurs públic es regeixen sota els principis establerts en els plecs tècnics i administratius oferts, els quals no han rebut cap impugnació durant el procediment en curs.

Respecte al pes específic de l'oferta econòmica en el concurs d'adjudicació, el Consell recorda que en el cas concret dels quioscs, l'oferta econòmica suposa un 35 % del total del màxim de 100 punts, mentre que l'oferta tècnica ha estat d'un 25 %, i la de les millores en la gestió ambiental del servei, un 40 %. En aquest sentit, el Consell assenyala que s'introdueixen millores en l'aspecte mediambiental i social de les instal·lacions (materials, ús d'energia renovable, depòsit d'aigua...), millores en igualtat de gènere, seguretat, higiene... Així mateix, totes les ofertes han presentat una carta de preus tancada que hauran de respectar, i que en tots els casos inclou que les botelles d'aigua de fins ½ litre tendran un cost d'1 €. Totes aquestes mesures s'adopten per preservar el model dels quioscos de platges.

Pel que fa a les ofertes econòmiques presentades, el Consell assenyala que, tal com marca la llei, no es pot limitar el sostre de licitació i que les alçades econòmiques s'han d'acompanyar d'un informe econòmic justificatiu que acrediti la viabilitat econòmica de l'oferta. En aquest sentit, la comissió de govern demana a la mesa de contractació que revisi la validesa dels informes de viabilitat econòmica de cadascuna de les ofertes i també que demani un acta de titularitat real a les empreses.

Finalment, des de l'equip de govern es vol reconèixer la feina dels tècnics de l'administració així com la seva independència durant tot el procés administratiu. També es vol agrair als gestors que han tengut els quiosquets de platja fins ara la feina que han fet i el tracte que han donat tant als visitants com als residents de la nostra illa durant tots els anys que han estat al capdavant d'aquests negocis.

12 d' abril de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Obres de reparació dels carrers del parc Illes Pitiüses de la Savina

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Serveis Insulars, informa que demà comencen els treballs de reparació dels dos carrers que envolten el parc Illes Pitiüses de la Savina. Els treballs, que no afecten les carreteres PM 820 i PM 820-2, consisteixen en el fressat, asfaltat i pintura del paviment. Els treballs tenen una duració prevista d'una setmana, aproximadament.

14 de febrer de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Presentació del nou agent covid de Formentera

foto 2022 agent covidLa presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, el conseller d'Interior, Josep Marí, i el cap de Policia Local, Félix Ramos, han rebut avui el nou agent covid que presta servei a Formentera en l'àrea de seguretat a la ciutadania, per atendre necessitats urgents ocasionades per la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la covid-19.

Aquest nou agent forma part de la convocatòria de personal de reforç per als ajuntaments feta pel Govern balear. El Consell de Formentera havia sol·licitat quatre agents, i finalment se n'ha incorporat un amb contracte fins al 31 de desembre de 2022. L'agent ha realitzat un curs de formació a Santa Eulària amb els nous agents d'aquest municipi. Des del Consell de Formentera s'ha agraït a l'ajuntament d'aquest municipi la seua ajuda per formar-lo.


17 de gener de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

La ITV de Formentera atura el servei entre el 24 i el 31 de desembre

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Serveis d'Inspecció, informa que l'estació de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) atura el servei entre el 24 i el 31 de desembre per descans del personal. Cal destacar que a dia d'avui la ITV de Formentera no té llista d'espera, de fet per al mateix dijous 23 de desembre encara queden cites disponibles i també per al dilluns 3 de gener. La cita prèvia es pot demanar a través del telèfon de la centraleta del Consell 971 321 087, que seguirà operativa.

21 de desembre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

L'OAC torna a atendre sense cita prèvia, tot i que manté la possibilitat de seguir-la demanant

foto 2021xii OACL'OAC (Oficina d'Atenció a la Ciutadania) torna a atendre sense cita prèvia en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dijous de 16 a 18 h. Tot i això, es manté la possibilitat d'acudir a realitzar els tràmits també amb cita prèvia, telefonant al 971 321 087 de 8.30 h a 20 h per reservar-la.

El conseller d'Economia, Hisenda i Serveis Generals, Bartomeu Escandell, ha explicat que "aquesta és una passa més cap a la nova normalitat, però volem seguir oferint la possibilitat de reservar les cites, ja que ha donat molt bons resultats i evita que la ciutadania hagi d'esperar si té previsió".

El conseller ha recordat que tots els tràmits es poden fer també de manera telemàtica a través de l'OVAC, i ha animat la població a "fer servir els canals telemàtics que eviten que s'hagi d'anar a l'OAC presencialment".

L'aforament de la sala es respectarà en tot moment, així com les mesures de seguretat sanitària.


1 de desembre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 2 de 20

2

Ens trobareu a:
C. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
infraestructures@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE