• Català
  • Castellano
  • English
Áreas Urbanismo, Turismo y Actividades económicas Infraestructuras y servicios

Nuevo horario de atención en la OAC

foto 2020 OACEl Consell de Formentera informa de que la Oficina de Atención Ciudadana, OAC, atenderá de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas y jueves tarde de 16.00 a 18.00 horas y con cita previa a los ciudadanos que lo soliciten. Para pedir la cita previa se tiene que llamar al 971321087 de 15.00 a 20.30h.

El Consell recomienda que se sigan haciendo los trámites de forma telemática a través de la OVAC. Recordamos que la entrada en la OAC debe hacerse de manera escalonada para controlar el aforo y atendiendo a las indicaciones del personal para cumplir con las medidas anti-covid como distancia, uso de mascarilla y gel hidroalcohólico.

16 de octubre de 2020
Área de Comunicación
Consell de Formentera

Formentera presenta vuit projectes per als fons europeus de recuperació acordes al model d’illa sostenible

El Consell de Formentera ha presentat un total de vuit projectes amb una inversió global de 8.921.430,51 euros als Fons Europeus per a la Recuperació i Resiliència. Cal recordar que a l’Estat espanyol se li han assignat 140.000 milions d’euros, dels quals 72.750 milions d’euros es destinaran a transferències que han d’anar dirigides a projectes que han de pivotar sobre els eixos de la transició ecològica, la transició digital, la millora del capital humà, la cohesió social i territorial i la igualtat.

El Govern balear és l’administració encarregada d’articular els millors projectes elegibles per aquests fons a la comunitat autònoma. Aquesta tasca, segons informa el Govern balear, es duu a terme de manera coordinada amb les institucions i agents socials i econòmics, amb l’objectiu de poder presentar a l’Estat els projectes més adequats i així aconseguir que arribin al màxim de fons a les Illes Balears.

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha explicat que “en un moment de crisi com aquest és molt important poder aconseguir inversions d’administracions suprainsulars, per això des del Consell hem presentat 8 projectes en els que s’ha treballat de manera transversal des de diferents àrees”. “Els projectes van en consonància amb el nostre model d’illa sostenible, per millorar el tractament de residus, regular els fondejos a tot el litoral de l’illa o potenciar els vehicles elèctrics dins el servei insular de transport, entre d’altres”, segons ha declarat.

Planta tractament de residus de construcció i demolició

Inversió prevista: 1.771.340,76 euros

Amb la construcció d’aquesta planta l’objectiu és aconseguir el cicle complet de reutilització de residus que provinguin de construcció i demolició, d’acord amb els principis de la Llei 8/2019, de sòls i residus contaminants.

Aquesta planta es troba inclosa en la planificació del Pla Director Sectorial de Residus de l’illa de Formentera i a més assoleix els objectius de reutilització de residus que provinguin de la construcció i demolició. La reutilització de matèries primeres que provinguin del tractament dels residus també suposarà un retorn a la inversió.

Planta tractament de residus de matèria orgànica

Inversió prevista: 1.795.000 euros

Construcció d’una planta per al tractament dels residus de fracció orgànica a Formentera. Aquesta planta, inclosa en la planificació del Pla Director Sectorial de Residus de l’Illa de Formentera, assoleix els objectius de cicle de reutilització dels residus orgànics i de separació del residu a l’origen. A més, augmenta la productivitat i impulsa la innovació, especialment mitjançant la transició digital i ecològica.

Projecte d’implantació de regulació de fondejos a tot el litoral de Formentera

Inversió prevista: 619.333,11 euros

L’objectiu és regular el fondeig a tot el litoral de l’illa de Formentera per aconseguir una protecció i regeneració de tot el litoral i conforme al pla de gestió integral Natura 2000. Aquest projecte també suposarà un retorn íntegre de la inversió mitjançant el lloguer o pagament per ús de les boies de fondeig regulat.

Soterrament de contenidors per a la recollida de matèria orgànica

Inversió prevista: 558.600 euros

L’objectiu d’aquest projecte és recollir selectivament la fracció de matèria orgànica generada a l’illa de Formentera, tant d’origen domiciliari com d’establiments comercials, per a l’elaboració de compost orgànic pel seu ús a l’agricultura. Es podrà realitzar compost de qualitat per enriquir les terres de cultiu pobres en nutrients de l’illa i reactivar el camp.

També es produirà una rendibilitat de la inversió mitjançant una reducció en el cost del transport a l’abocador de Ca na Putxa a l’illa d’Eivissa i contribuirà a allargar la seva vida útil.

Vehicles elèctrics pel servei insular de transport públic en autobús i instal·lacions de recàrrega

Inversió prevista: 1.500.000 euros

Adquisició de tres minibusos elèctrics per al servei insular de transport públic en autobús i construcció de les instal·lacions de recàrrega elèctrica associades. Amb aquest projecte es pretén garantir la mobilitat a tota la població, especialment a les persones amb rendes més baixes i amb risc d’exclusió social. El servei de transport públic serà gratuït per aquests col·lectius.

Digitalització del comerç a l’illa de Formentera

Inversió prevista: 560.000 euros

Creació d’una plataforma web, un mercat virtual de l’illa de Formentera en la qual estiguin representats tots els comerços de l’illa, així com una passarel·la de pagament per a tots ells en les seves pròpies webs. Amb aquesta plataforma es pretén que els comerços de l’illa puguin ampliar la seva capacitat de recuperació econòmica amb una previsible ampliació de les vendes i també la penetració dels productes de Formentera en altres mercats.

Pla de millora del nucli turístic des Pujols

Inversió prevista: 1.217.156,64 euros

Aquest projecte té com a objectiu millorar la imatge d’aquest nucli turístic de Formentera i ajustar-lo a les expectatives del turisme que ens visita amb el fi de disminuir la percepció de massificació referida pels turistes. La idea és impulsar una reforma integral que consisteix a alliberar de trànsit rodat l’interior del nucli i emprendre actuacions de substitució i modernització d’infraestructures hidràuliques existents, conversió en zona de vianants i embelliment dels carrers centrals del nucli. També es produirà una millora substancial de centre per reactivar turísticament i comercialment el nucli turístic més important de l’illa. El resultat principal esperat és una millora de la sostenibilitat en la gestió de l’aigua, de la mobilitat i de la gestió de residus del nucli i també s’espera un canvi en el perfil del turista que visita el nucli, canviant d’un perfil actual de visitant jove i amb preferències per l’oci nocturn cap a un perfil de visitant més familiar i tranquil, més d’acord amb el tipus d’oferta que es pretén potenciar en tota l’illa.

Adquisició de la finca Can Tomàs com a espai públic d’interès cultural i ambiental

Inversió prevista: 900.000 euros

Adquisició d’una finca de 213.312 metres quadrats situada en sòl rústic protegit (dins del Parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera) sobre la qual existeixen béns arqueològics i etnològics rellevants del patrimoni cultural de Formentera per destinar-la a espai d’ús públic. L’adquisició d’aquesta finca permetria que el jaciment arqueològic Ca na Costa, que ara es troba en un domini privat, passi a ser de titularitat pública, fet que revertiria de manera molt positiva en la posada en valor i la difusió d’aquest bé tan destacat del patrimoni arqueològic insular, tenint en compte que es tracta del sepulcre megalític més antic de les Illes Balears.

L’adquisició d’aquesta finca permetria poder desenvolupar tot un programa per explicar, difondre i valorar el patrimoni arqueològic, etnològic i paisatgístic que existeix sobre la finca, així com les estratègies d’aprofitament del medi desenvolupades tradicionalment a l’illa.

2 d’octubre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell pone en conocimiento de la Guardia Civil la aparición de pintadas dentro del conjunto histórico de Sant Francesc

foto 2020 pintades 3El Consell de Formentera, a través del área de Patrimonio, ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil la aparición de ocho pintadas en las fachadas del Ajuntament Vell y en diversos elementos del jardín de ses Eres la noche del 5 al 6 de agosto. Los operarios de la brigada de Servicios Insulares del Consell de Formentera borrar estas pintadas la mañana del día 6.

Desde la conselleria de Patrimonio se recuerda que el Ajuntament Vell es un edificio que se encuentra incluido en el catálogo del patrimonio cultural de Formentera con grado de protección B, y tanto este edificio como el jardí de ses Eres se encuentran dentro del espacio declarado bien de interés cultural (BIC), en la categoría de sitio histórico, de Sant Francesc. Asimismo, se recuerda que estos actos vandálicos contra el patrimonio están tipificados como delitos en el Código penal.

El Consell ha aportado documentación gráfica en su escrito presentado ante la Guardia Civil.

11 de agosto de 2020
Área de Comunicación
Consell de Formentera

La Policía Local y los Bomberos de Formentera crean un equipo de vigilancia y operatividad con dron

foto 2020 dron 3El Consell de Formentera, a través del área de Interior, informa de que los servicios de emergencia de Policía Local y Bomberos han creado un “Equipo de vigilancia y operatividad con dron”. Este equipo está formado por 6 pilotos, 4 de la Policía Local y 2 de los Bomberos, y hará “un trabajo multidisciplinar de control, vigilancia y prevención en situaciones de emergencia”, según ha explicado el conseller de Interior, Josep Marí.

“Con esta nueva herramienta complementaremos los trabajos que ya vienen realizando los servicios de emergencia, y con la formación de 6 efectivos y la adquisición de un dron, este equipo podrá estar operativo los 365 días del año en Formentera”, según ha explicado el conseller de Interior, Josep Marí.

“Por parte de los Bomberos el dron servirá para determinar un perímetro y ayudar a la detección y extinción de incendios, también se podrá utilizar en operativos de búsqueda de personas u otras situaciones de emergencia y por parte de la Policía Local servirá para vigilar el cumplimiento de las normas medioambiental y urbanísticas, la venta ambulante en las playas o situación de aglomeración, entre otros”, según ha detallado el conseller de Interior.

Formación
Los 6 efectivos del servicio de emergencias de Formentera han finalizado hoy un curso de formación de piloto de drones con la empresa SQA Drones. Además de los efectivos de Formentera han asistido al curso 3 efectivos de Santa Eulària entre policías y técnicos de medio ambiente. La formación se ha basado en 4 días de práctica presencial y 50 horas de teoría. Además, 2 policías locales de Sant Josep han asistido al curso para formarse en maniobras y compartir experiencias con el resto de compañeros.


16 de julio de 2020
Área de Comunicación
Consell de Formentera

Apertura parques infantiles

foto 2020 reobertura parcs 2El Consell de Formentera, a través del área de Servicios Insulares, informa de que mañana abrirán todos los parques infantiles de la isla con condiciones de seguridad establecidas a raíz de la publicación del decreto del BOIB 4/2020.

Tal como establece el decreto, el Consell de Formentera retirará mañana los precintos de las instalaciones para que puedan ser utilizadas. Los servicios de limpieza del Consell están haciendo hoy una limpieza específica de los parques.

Además, se han establecido dos limpiezas diarias, con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes, que se realizarán a primera hora de la mañana y a primera hora de la tarde, tal como se recomienda en el decreto.

Igualmente, se ha instalado cartelería informativa referente a las principales medidas de prevención de la transmisión de la Covid-19, con especial énfasis en la higiene de manos, la higiene respiratoria y el respeto a la distancia mínima interpersonal.

17 de junio de 2020
Área de Comunicación
Consell de Formentera

Más artículos...

Página 8 de 21

8

Nos encontrarás en:
C/. Eivissa esq. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
infraestructures@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE