• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Acció Social Patrimoni

L'Arxiu de Formentera adquireix documents dels segles XVIII i XIX sobre els drets de la família Martí sobre Formentera

foto 2022ix arxiu AL'Arxiu del Consell de Formentera ha adquirit uns documents dels anys 1743 i 1804 relacionats amb els pretesos drets de la família Martí sobre Formentera. La incorporació d'aquests documents a l'Arxiu, com ha assenyalat la consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, "demostra que el nostre Arxiu és actiu, tant en la conservació com en la intenció de fer créixer el fons documental ja existent".

El drets de la família Martí sobre l'illa arrelen en la donació que l'any 1453 va fer el rei d'Aragó Alfons el Magnànim a l'eivissenc Joan Martí de la quarta part indivisa de Formentera, illa aleshores despoblada. El monarca hi va posar condicions: fer-hi construir una fortalesa i la prohibició de comerciar amb la sal de les salines formentereres. Aquest Joan Martí havia estat procurador reial a Eivissa però la Universitat d'Eivissa i Formentera va protestar fermament aquesta donació i l'any següent el rei la revocà. Passats els anys, un Francesc Martí, segurament Francesc Martí Torres, fill de Sebastià, doctor en lleis (1695-1781), volgué acreditar que era descendent d'aquell Joan Martí del segle XV amb la intenció de reclamar els drets del seu avantpassat sobre Formentera.

Els documents fan menció a la construcció d'una torre a s'Espalmador anterior a l'actualment conservada. També recullen interrogatoris als veïns d'Eivissa destinats a demostrar que la dita torre es va construir efectivament i que una casa de Dalt Vila conservava l'escut heràldic dels Martí.

A l'Arxiu, es troba la documentació creada a partir de les funcions i competències de la institució, sobretot en la seva etapa on únicament tenia competències d'Ajuntament. També compta amb documents del Registre Civil i del Jutjat de Pau, que són alguns dels més antics. Hi ha, bàsicament dues seccions dins de l'Arxiu: l'Arxiu històric (fins a l'any 1980) i l'Arxiu administratiu (de 1980 en endavant).

L'horari de consulta és de 8.30 a 14.00 h de dilluns a divendres. S'atendrà amb cita prèvia escrivint un correu electrònic a arxiu@conselldeformentera.cat on s'haurà d'indicar quins documents es volen consultar.

7 de setembre de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell convoca la beca d'investigació de 2022

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Patrimoni, informa que fins al 15 de juliol ja està oberta la convocatòria de la beca d'investigació del Consell de l'any 2022. L'objectiu d'aquesta beca, dotada amb 8.500 euros, és l'impuls de la investigació científica en àrees de les arts, humanitats i ciències socials a l'àmbit de Formentera.

La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha convidat als investigadors a participar en aquesta convocatòria, que l'any passat va quedar deserta. "Es tracta d'una beca que s'ha consolidat els darrers anys, que també va augmentar la dotació econòmica, i que obre l'oportunitat de continuar aprofundint en el coneixement de Formentera", ha assenyalat la consellera.

Una vegada finalitzat el termini de presentació, una comissió avaluadora formada per diferents membres valorarà els projectes presentats d'acord amb l'interès científic, la coherència i la metodologia, i els currículums dels investigadors. El treball d'investigació objecte de la beca concedida s'haurà de realitzar dins el termini de dotze mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la concessió. El procediment de concessió de la beca es farà en règim de concurrència competitiva i les bases han sortit publicades al BOIB del 4 de juny.

8 de juny de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

cartell 2022 beca

L'Arxiu treballa en la conservació dels expedients d'Urbanisme cremats l'any 1999

foto 2022vi arxiu BEl Consell de Formentera, a través de l'àrea de Patrimoni, ha impulsat les tasques de conservació dels expedients afectats per l'incendi de les dependències d'Urbanisme de l'antic Ajuntament l'any 1999. La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha presentat avui les tasques que s'estan fent a l'Arxiu "amb l'objectiu de complir amb el deure de l'administració de preservar els documents oficials, que suposen una font d'informació per als ciutadans de Formentera, a més de contribuir a la nostra memòria com a illa". També, la consellera de Patrimoni ha assenyalat que "malauradament, aquest incendi és una pàgina negra de la nostra història, però des del Consell creim que és molt important i la nostra obligació conservar aquest material que es va cremar de manera intencionada".

L’àrea de Patrimoni ha presentat les tasques de conservació coincidint amb la celebració d’avui del Dia Internacional dels Arxius. Aquestes tasques es desenvolupen a l'Arxiu del Consell de Formentera per part de les conservadores i restauradores d'Einam Nieves Peinado i Kena Marí Llano. Els treballs preveuen sis-centes vuitanta hores de feina per tractar els documents de les vint-i-dos capses que contenen aproximadament mil expedients. Els treballs de conservació tenen un pressupost de 7.300 euros.

Procés de conservació

Els documents no només varen patir per l'acció del foc, sinó també per l'acció de l'aigua utilitzada en l'extinció, que va romandre en els papers durant aquests anys. Per tant, les tasques consisteixen en la neteja, desinfecció i recomposició dels expedients, sempre que l'estat dels documents ho permet. També es realitza l'extracció de les parts dels documents afectades per brutor i microorganismes, per tal que aquests no proliferin per la resta de les parts i en provoquin la degradació total. Al mateix temps, s'aprofita per fer la classificació necessària deixant constància de la informació que queda disponible així com de tot el procés desenvolupat durant tractament. Finalment, es procedeix al seu emmagatzematge en capses de cartó neutre de conservació.

Nieves Peinado ha explicat que "l'afectació dels expedients és irregular: en uns casos conserven la capacitat per romandre units, mentre que en altres casos s'ha produït la degradació total, o la seua fusió i adhesió pel material plàstic i la calor". La conservadora afirma que "tot el conjunt mostra brutícia en forma d'acumulació de cendres i restes de paper cremat, el caràcter gras del qual afecta la resta del paper que es descobreix en millor estat, accelerant la seua oxidació i deteriorament". Segons han declarat les conservadores, "tampoc ajuda el sistema d'emmagatzematge que es va emprar, en capses de cartó convencional, característic per la seua acidesa".

9 de juny de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Horari de visita del molí Vell de la Mola, la torre des Pi des Català i la Col·lecció Etnogràfica durant l'estiu

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Patrimoni, informa dels horaris de visita dels béns patrimonials de l'illa durant aquest estiu, des del mes de juny a setembre inclosos. El molí Vell de la Mola obri de dimecres a diumenge de 17 a 20 hores; la torre des Pi des Català, els divendres de 9 a 11 hores, i la Col·lecció Etnogràfica manté el mateix horari durant tot l'any, de dimarts a dissabte de 10 a 13.30 hores. L'entrada és gratuïta i els festius les instal·lacions romandran tancades. Per a més informació es pot contactar amb coneixpatrimoni@conselldeformentera.cat.

6 de juny de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

cartell 2022 patrimoni coleccio estiu

Oberta la línia d'ajudes al patrimoni cultural de Formentera per un total de 250.000 euros

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Patrimoni, ha obert la línia d'ajudes per a intervencions en béns del patrimoni cultural, rehabilitació de parets de pedra seca i soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques a Formentera. La quantitat destinada enguany per aquestes ajudes és de 250.000 euros i la data límit per sol·licitar les ajudes és el dia 29 de juliol. Les bases ja han sortit publicades al BOIB i també es troben a la pàgina www.conselldeformentera.cat.

La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha destacat que "és el tercer any consecutiu que es treu aquesta convocatòria i que per tant donam continuïtat i consolidam aquesta línia de subvenció donant una visió clara de suport a la ciutadania en la cura del patrimoni". Per a la consellera "amb aquestes ajudes volem reforçar el nostre patrimoni com a senya d'identitat".

L'any passat es varen concedir 25 subvencions per un import total de 192.278,40 € que quedaven distribuïts en 125.911 €, de 17 peticions de rehabilitació parets; 50.267,40 €, de 6 peticions d'intervencions en béns i 16.100 €, de 2 peticions soterrament d'esteses.

Emguany s'ha incrementat el percentatge destinat a la rehabilitació de parets de pedra seca, que passa del 45 al 50 %, en total la quantia de la partida pressupostària de 250.000 € es distribuirà inicialment de la següent manera: 35 % per a intervencions en béns del patrimoni cultural, 50 % per a rehabilitació de parets de pedra seca i 15 % per a soterrament de línies elèctriques i telefòniques.

No obstant això, si en alguna d'elles existeix romanent aquest es podrà traslladar a altres línies de subvenció. En aquest cas es prioritzarà, en primer lloc, la rehabilitació de parets de pedra; en segon, les intervencions en béns del patrimoni cultural; i en tercer lloc, el soterrament de línies elèctriques i telefòniques.

A la convocatòria de 2022 es poden presentar les actuacions i intervencions en béns del patrimoni cultural com ara les actuacions de restauració, conservació, consolidació i rehabilitació en elements declarats bé d'interès cultural (BIC) o bé catalogat (BC), així com en aquells que es trobin inclosos en el Catàleg i en l'Inventari del patrimoni cultural de Formentera, sempre que aquestes actuacions suposin una millora i una posada en valor del bé.

Respecte a la rehabilitació de parets de pedra seca, les ajudes són per reparacions de murs que es duguin a terme amb els materials i les tècniques tradicionals, així com la substitució de parets de blocs de formigó —o altres materials poc adequats— per parets de pedra seca realitzada d'acord amb la tècnica tradicional.

Finalment, les ajudes pel soterrament de línies aèries es refereixen a obres destinades a soterrar traçats aeris de línies elèctriques (de mitja tensió, centres de transformació, xarxes de distribució de baixa tensió i derivacions individuals) i de telèfon.

Les sol·licituds per a aquestes ajudes es poden presentar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, carrer de Ramon Llull núm. 6 o de manera telemàtica, a través de l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana (OVAC), a la qual es pot accedir des de la pàgina web del Consell de Formentera.

6 de maig de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

cartell 2022 subvencions patrimoni

Més articles...

Pàgina 1 de 8

Inici
Anterior
1

Xarxa de Biblioteques

Institut d'Estudis Baleàrics

Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera