• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Acció Social Patrimoni

El Consell se suma a la campanya SOS Patrimoni per contribuir a localitzar i salvaguardar el patrimoni arqueològic submergit

foto 2020 SOS PatrimonioEl Consell de Formentera, a través de l’àrea de Patrimoni, informa que s’afegeix a la campanya SOS Patrimoni, que té per objectiu contribuir a localitzar, documentar i salvaguardar el patrimoni arqueològic submergit. Amb aquesta finalitat s’han editat fulletons informatius que recorden la fragilitat d’aquest patrimoni cultural, l’espoli que ha patit al llarg dels anys i la importància de la col·laboració ciutadana a l’hora d’aportar informació que permeti conèixer, estudiar i protegir aquests béns que són testimoni de la nostra història.

Tal com ha assenyalat la consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, “aquesta campanya està adreçada principalment als col·lectius vinculats amb la mar, com ara centres de busseig o pescadors, tenint en compte que són ells els que més habitualment tenen coneixement d’indrets amb presència de restes arqueològiques subaquàtiques o en localitzen durant el desenvolupament de la seva feina”.

“No extreure les restes quan es localitzen”
La consellera de Patrimoni ha incidit en la “importància de no extreure les restes quan es localitzen, tenint en compte que si es treuen del seu context, es perd la major part de la informació que els arqueòlegs necessiten per poder entendre els fets històrics, a més de comprometre greument la seva conservació quan s’extreuen del medi aquàtic”.

D’aquesta manera, es faciliten les dades de contacte amb el Consell Insular de Formentera, com a administració que té les competències en matèria de patrimoni cultural, perquè aquelles persones que localitzin restes arqueològiques submergides ho puguin comunicar a través del telèfon 971 32 12 75 o de l’adreça electrònica patrimoni@conselldeformentera.cat.

La campanya SOS Patrimoni manté el disseny i els objectius de les efectuades anteriorment per altres administracions i centres de la resta de l’Estat, com ara el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática o, més recentment, el Consell Insular de Mallorca, entre d’altres.

L’adhesió a aquesta campanya es troba relacionada amb l’elaboració de la Carta Arqueològica Subaquàtica de Formentera, projecte que realitza l’Institut Balear d’Estudis en Arqueologia Marítima, iniciat l’any 2015 i del qual enguany es porta a terme la darrera campanya.

29 juliol de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell treu a licitació l'elaboració del primer catàleg de camins de Formentera

foto 2020 cataleg de caminsEl Consell de Formentera, a través de l'àrea de Patrimoni, informa que ha sortit a licitació el contracte de serveis per a la redacció del primer catàleg de camins de l'illa de Formentera. L'elaboració d'aquest catàleg és una de les prioritats previstes en el Pla Insular de Gestió del Patrimoni Cultural de Formentera 2020-2021, aprovat per ple del Consell el passat mes de gener i que té com a objectiu documentar prop de 300 camins de l'illa. El pressupost previst per a aquest contracte és de 170.000 euros més IVA i la duració prevista per a la realització del catàleg és de tres anys.

La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha assenyalat que amb la publicació d'aquest concurs “es fa una passa important en l'elaboració del primer catàleg de camins de l'illa, una eina que consideram essencial per conèixer la nostra història”. “Quan s'acabi aquesta tasca, tindrem un catàleg de camins identificats amb una descripció tècnica, que a més anirà acompanyada de tota una informació antropològica, cultural i patrimonial que li donarà molta més força i més vàlua a aquest catàleg”, ha subratllat la consellera de Patrimoni. Segon recull la memòria del concurs, per a dur a terme aquest projecte s'ha de comptar amb un equip interdisciplinari integrat per cinc persones: un antropòleg cultural, dos historiadors, un topògraf i un jurista.

Guasch ha recordat que l'any 2012 es va intentar fer aquest catàleg, mitjançant un conveni amb l'Obra Cultural Balear, “però que la manca de recursos humans que poguessin dedicar el temps suficient a aquesta tasca —tant per part de l'OCB com també per part del Consell— va impedir poder continuar i finalitzar la feina iniciada”. En aquell moment, es va fer un treball que comprenia la localització, la descripció i la valoració patrimonial de les vies de les vendes de Porto-Salè, de la Miranda i Cala Saona i des Cap de Barbaria. “Ara també s'aprofitarà aquell treball per a l'elaboració del catàleg”, ha recordat la consellera.

Aquest catàleg, no només recollirà la descripció i valoració patrimonial dels camins, sinó també contemplarà aspectes jurídics com ara la titularitat o l'existència d'altres drets que es puguin acreditar. "Es tracta d'una tasca laboriosa i intensa i amb els mitjans propis que tenim no la podem fer”, ha assenyalat Guasch.

Les actuacions previstes en aquest contracte contemplen el buidatge de les fonts documentals, la creació d'una base de dades, la creació d'un visor web i l'elaboració d'informes documentals. Per a la realització d'aquesta tasca també està prevista la realització d'entrevistes a informants de l'illa i fitxes individuals.

6 juliol de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Consell destina 250.000 euros per a subvencions de patrimoni cultural a la convocatòria de 2020

foto 2020 pedra seca2El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Patrimoni, informa que al BOIB d'ahir 6 de juny s'ha publicat la convocatòria per a subvencions per a intervencions en béns del patrimoni cultural, per rehabilitar parets de pedra seca i per soterrar línies elèctriques i/o telefòniques existents a Formentera. La quantitat destinada enguany per aquestes ajudes és de 250.000 euros i la data límit per sol·licitar les ajudes és el dia 31 de juliol. A més, s'hi podran presentar les actuacions autoritzades des de l'1 de gener de 2019.

La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha animat als ciutadans de l'illa que puguin accedir a aquestes ajudes a participar en la convocatòria d'enguany. “Aquesta convocatòria és una injecció econòmica important que afavoreix la conservació, la preservació i la revalorització del nostre patrimoni i en definitiva de la nostra idiosincràsia com a illa”, ha assenyalat la consellera.

Raquel Guasch també hi ha subratllat que l'objectiu d'aquestes ajudes és que els formenterers i formentereres “se sentin recolzats per l'administració quant a la conservació i rehabilitació i que vegin aquests elements com un valor afegit i amb la corresponsabilitat de protegir-los”.

Béns del patrimoni cultural
A aquesta convocatòria d'ajudes es poden presentar les actuacions i intervencions en béns del patrimoni cultural com les actuacions de restauració, conservació, consolidació i rehabilitació en elements declarats bé d'interès cultural (BIC) o bé catalogat (BC), així com en aquells que es trobin inclosos en el Catàleg i en l'Inventari del patrimoni cultural de Formentera, sempre que dites actuacions suposin una millora i una posada en valor del bé.

Els imports en les ajudes van en funció de la protecció i la intervenció i poden arribar fins a un 90% del pressupost de la intervenció, amb un màxim de 50.000€ en béns catalogats BIC; fins al 60% del pressupost, amb un màxim de 30.000€ en béns amb protecció B; fins al 50% del pressupost, amb un màxim de 25.000€ en béns amb protecció C i fins a un 40% del pressupost de la intervenció, amb un màxim de 15.000€ en béns de l'inventari.

Rehabilitació de parets de pedra seca
Respecte a la rehabilitació de parets de pedra seca, les ajudes són per reparacions de murs que es duguin a terme amb els materials i les tècniques tradicionals, així com la substitució de parets de blocs de formigó —o altres materials poc adequats— per parets de pedra seca realitzada d'acord amb la tècnica tradicional. La quantitat subvencionada va des dels 27€/m a 90€/m dependent de la ubicació i característiques de les parets.

Soterrament de línies aèries
Finalment, les ajudes pel soterrament de línies aèries es refereixen a obres destinades a soterrar traçats aeris de línies elèctriques (de mitja tensió, centres de transformació, xarxes de distribució de baixa tensió i derivacions individuals) i de telèfon. Se subvencionarà a raó de 45€/m, amb un import màxim de 60.000€ i sempre que no se superi el 60% del pressupost d'execució definit en el projecte tècnic.

Les sol·licituds per a aquestes ajudes es poden presentar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, carrer Ramon Llull núm. 6 o de manera telemàtica, a través de l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana (OVAC), a la qual es pot accedir des de la pàgina web del Consell Insular de Formentera.

7 de juny de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Es realitzarà un estudi històric sobre el cementeri nou de Sant Francesc relacionat amb la recuperació de la memòria democràtica

foto visita 2020 isabel castroLa presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, s’ha reunit avui amb la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, a la seu de la institució insular. A la trobada també han assistit la consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, el conseller d’Interior, Josep Marí, la consellera de Noves Tecnologies i Participació Ciutadana, Vanessa Parellada i el director general de Memòria Democràtica, Marc Herrera.

A la reunió la consellera ha explicat el pla de Fosses 2019-2020 del Govern de les Illes Balears que preveu la realització d’un estudi històric sobre el cementiri nou de Sant Francesc Xavier, a Formentera, amb el doble objectiu de, en primer lloc, saber si hi va haver en aquest espai inhumacions de persones assassinades durant la Guerra Civil i, en segon lloc, si aquestes poden continuar-hi enterrades, o pel contrari l’espai ha estat alterat.

Aquest és un estudi necessari, segons ha explicat la consellera Isabel Castro, per plantejar futures intervencions en l’espai esmentat. “Sabem que hi ha famílies que cerquen avantpassats seus i que podrien trobar-se en aquest indret. L’estudi podria servir per precisar on es poden fer exhumacions o, pel contrari, evitar tasques infructuoses”, ha afegit.

Per la seva part, la presidenta del Consell de Formentera, ha agraït que “es donen passes endavant per dignificar la memòria democràtica” i ha mostrat la seva satisfacció “perquè es pugui tenir continuïtat en el tema de les exhumacions a la nostra illa”. D’altra banda, la consellera Raquel Guasch ha explicat que amb aquesta visita es “demostra una intenció de coordinació conjunta perquè realment puguem anar fent diferents actes de reparació a les víctimes del franquisme”.

Altres temes
La consellera de Noves Tecnologies i Participació Ciutadana també ha traslladat les necessitats relacionades amb Noves Tecnologies, Cobertures Wifi, Administració Electrònica a la nostra illa, i també qüestions relacionades amb la participació ciutadana.

Per últim, el conseller d’Interior Josep Marí ha traslladat les necessitats que hi ha de formació, cursos i reciclatge per part de l’EBAP per la Policia Local i també pels Bombers, així com la necessitat de que la cobertura de la xarxa d’emergències pugui cobrir tota l’illa. Per últim han parlat sobre la possibilitat de crear una nova figura d’agent de Mobilitat per l’illa de Formentera.

11 de març de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Pàgina 15 de 15

15
Següent
Final

Xarxa de Biblioteques

Institut d'Estudis Baleàrics

Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera