• Català
  • Castellano
  • English
Espais visitables

Col·lecció Etnogràfica de Formentera

La segona meitat del segle XX suposa per a Formentera un període de fortes i ràpides transformacions que incideixen directament a nivell ambiental, social i cultural. Des d'unes formes de vida que podríem anomenar tradicionals, marcades per una economia que tendia a l'autosuficiència, s'evoluciona cap a un sistema basat en el sector dels serveis entorn del turisme com a principal motor econòmic, fet que comporta un abandonament progressiu de les pràctiques del passat en virtud d'altres més pròpies del món globalitzat.

Una de les finalitats de la Col·lecció Etnogràfica de Formentera és, justament, oferir una via d'aproximació a aquelles formes de vida pròpies del passat, mitjançant una exposició permanent d'eines, utensilis, mobles i indumentària que conformen una col·lecció ben representativa de la quotidianitat de la Formentera tradicional.

Organitzat per àrees temàtiques, el recorregut abraça des de les eines per treballar el camp fins als ormejos de pesca, passant pels diferents àmbits de la casa, la indumentària i les robes de vestir, les eines d'oficis més especialitzats com el de fuster o ferrer, la realització de tasques com l'elaboració del pa i del vi, la fabricació de calçat o l'extracció de pedra, entre altres.

Com arribar-hi:

Col·lecció Etnogràfica de Formentera
Carrer Santa Maria, 16, 1r pis · 07860 Sant Francesc. Formentera · tel. 971 32 26 70. (mapa)
 
Horari:

De dimarts a dissabte de 10.00h a 14.00h.

Entrada gratuïta


Imatges de la Col·lecció Etnogràfica
(feu click per ampliar les imatges):

Col·lecció Etnogràfica de Formentera Col·lecció Etnogràfica de Formentera Col·lecció Etnogràfica de Formentera Col·lecció Etnogràfica de Formentera Col·lecció Etnogràfica de Formentera

Fossar Vell de Sant Francesc Xavier

Cementeri del segle XVIII vinculat a la construcció de l'església de Sant Francesc Xavier (consagrada el 1738). Es desconeix l'any exacte de construcció, però la documentació històrica indica que ja existia el 1757 i per la redacció de les notes dels llibres de defuncions es dedueix que es podria haver començat a utilitzar entorn de 1744. Va funcionar com a únic fossar de l'illa fins al 1784-1788, quan entrà en funcionament el de la Mola. Més d'un segle després, el 1903, es va habilitar el de Sant Ferran de ses Roques. El fossar Vell de Sant Francesc es va utilitzar fins al setembre de 1940, data en què es començaren a enterrar els difunts en el nou cementeri, iniciat el 1938.

La construcció original tenia planta rectangular de 18 x 15 m, amb la porta i el frontispici centrats al mur del costat més pròxim a l'església. La cantonada nord-oest coincidia amb el límit oest de la mitja llegua quadrada que el rei Carles II havia concedit a Marc Ferrer el 1695. El 1839 el fossar va ser ampliat pels costats oest i sud, de manera que va assolir la planta que presenta actualment, pràcticament quadrada, d'uns 22 x 22 m. Les cinc capelles es construïren entre el final del segle XIX i els primers anys del segle XX.

 Imatges del Fossar Vell (feu click per ampliar les imatges):

Fossar Vell. Fotografies de M. Castelló Fossar Vell. Fotografies de M. Castelló
Fotografies de M. Castelló

Torre des Pi des Català

La torre des Pi des Català és una de les quatre torres defensives que existeixen a l'illa de Formentera, edificades entre 1762 i 1763 en els emplaçaments que va determinar el llavors capità general de les Illes Balears, Francisco de Paula Bucarelli y Ursúa, amb projecte de l'enginyer militar José García Martínez. Totes aquestes construccions es varen usar amb finalitats defensives i principalment de vigilància fins al 1867.

Es tracta d'un edifici de planta circular, geometria troncocònica i organitzat en tres nivells. La planta baixa consta d'un polvorí (1) i un espai més ampli (2) on es trobava l'antiga escala de pedra (3) que comunicava amb la cambra principal (4). S'ha aprofitat el forat que presentava el mur d'aquesta estança per deixar l'entrada actual (5) que permet que l'edifici sigui visitable. A la primera planta se situa la porta d'accés original (6), elevada del nivell del terra per qüestions defensives i protegida per un matacà (7) i per un conducte vertical (8). Originalment aquests dos elements estaven resguardats per una garita (9) de la qual només queda el rastre a nivell de paviment. L'accés a la plataforma es produeix a través d'una escala de caragol (10).

 Imatges de la Torre des Pi des Català (feu click per ampliar les imatges):

Torre des Pi des Català. Fotografies de M. Castelló Torre des Pi des Català. Fotografies de M. Castelló Torre des Pi des Català. Fotografies de M. Castelló
Fotografies de M. Castelló

 

Xarxa de Biblioteques

Institut d'Estudis Baleàrics

Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera