• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix

Notícies

Inici de la campanya de retirada de fibrociment

Recollida fibrociment uralitaEl Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Ambient, ha iniciat aquesta setmana la campanya de retirada de fibrociment adreçada a domicilis i particulars de l'illa de Formentera.

Les primeres jornades s’han dedicat a enretirar uralita i tela asfàltica de 9 punts al voltant de contenidors i a partir d’aquest dijous s’han començat les visites a particulars.

La consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera, s’ha mostrat satisfeta per l’interès dels veïns de l’illa en retirar restes de fibrociment, “enguany hi ha hagut una quarantena de particulars que han demanat la retirada d’aquest producte perillós, que es manipula de forma controlada per una empresa gestora autoritzada per a la recollida i tractament d’aquest tipus de residus”.

Cal recordar que el Consell subvenciona el cost de la retirada del material contaminant fins a les plantes especialitzades situades a la península, i de les saques especials en què es traslladen. Els particulars han de pagar segons el tipus de residu i volum retirat, però també tenen un descompte en el preu final.

Aquesta campanya de recollida respon a una petició acordada per unanimitat en el plenari de Formentera el passat mes d’agost.

L’arribada de la fibra òptica a ses Bardetes tallarà parcialment l’avinguda Isidor Macabich

Foto Macabich 1El Consell de Formentera, a través de l’àrea Mobilitat informa que a partir de demà divendres, dia 9, i a fi de fer arribar el servei de fibra òptica al nucli de ses Bardetes, es realitzaran obres a l’encreuament de les avingudes Isidor Macabich i Vuit d’Agost. Aquests treballs produiran talls parcials a l’avinguda Isidor Macabich a partir de la tarda, un cop finalitzat l’horari escolar i durant el cap de setmana.

El conseller de Mobilitat, Rafael González, ha comunicat que durant l’execució d’aquestes obres “es produiran molèsties de remors als veïns de la zona”, unes molèsties per les que el conseller demana disculpes als afectats, però que són necessàries per a garantir que la fibra òptica arribi enguany a ses Bardetes.

Regulació del trànsit
Aquests treballs afectaran el trànsit rodat a l’avinguda Isidor Macabich, en la qual només restarà transitable un sol sentit de circulació. Per a garantir la circulació en els dos sentits i minimitzar les molèsties als conductors, aquest tram quedarà regulat mitjançant senyalització.

En cas que les inclemències meteorològiques impedissin dur a terme les obres, aquestes es posposarien fins el cap de setmana següent.

Convocatòria de les proves per a permís de taxi a Formentera

Foto parada taxis formentera1El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Mobilitat, informa a totes les persones interessades que s’han convocat les proves per obtenir el permís municipal de conductor d’auto taxi, de conformitat amb les bases reguladores de les convocatòries i exàmens de conductor d’auto taxi aprovades pel Consell Insular i publicades al BOIB núm. 15 amb data 1 de febrer de 2018, i que també es podran consultar al web www.consellinsulardeformentera.cat (àrea de Mobilitat) o al web: https://goo.gl/Mmx453

Les proves es realitzaran el dimecres dia 28 de febrer de 2018. El termini de presentació de sol·licituds és del 2 de febrer al 15 de febrer, ambdós inclosos, al Registre General del Consell Insular de Formentera, OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana), c. de Ramon Llull, 6, de Sant Francesc.

La llista de persones admeses i excloses es farà pública al tauler d’anuncis de la Corporació el pròxim 16 de febrer de 2018.

El Consell d’Entitats dona llum verda a la tramitació de la regulació d’entrada de vehicles a Formentera a partir del 2019

Foto Consell dEntitats 2El Consell d’Entitats de Formentera va escoltar ahir vespre de veu de la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol i del conseller de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, Marc Pons, amb la presència del president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, la consellera insular de Participació Ciutadana, Sònia Cardona i el conseller insular de Mobilitat, Rafael González, la proposta de regulació d’entrada de vehicles a Formentera.

El Ple del Consell d’Entitats, que se va celebrar a la Sala de Plens ubicada al Centre de Dia, va registrar un ple amb l’assistència d’una vuitantena de persones en representació del teixit associatiu de Formentera.

La reunió va servir per anunciar que la comunitat autònoma de les Illes Balears tramitarà un projecte de Llei de mesures de sostenibilitat ambiental i turística per a l’illa de Formentera que entre les seves característiques principals contempla la creació del marc jurídic necessari per a capacitar al Consell de Formentera a decidir en quin període de l’any es pot prohibir el desembarcament de vehicles a l’illa, entre d’altres mesures.

El president, Jaume Ferrer va exposar que “la limitació de vehicles és un projecte que neix al Consell d’Entitats i en aquests moments la proposta de fer efectiva aquesta demanada es posa en coneixement del mateix Consell d’Entitats. Per a nosaltres això és molt important perquè com a Govern, la nostra prioritat és tractar els temes que la societat de Formentera considera més importants, i en aquest cas, la importància ve donada perquè la protecció de la tranquil·litat i dels espais naturals de la nostra illa és una garantia de poder continuar essent un destí turístic d’èxit”.

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, per la seva banda, va manifestar que “aquesta és una proposta que s’ha anat treballant al llarg de la legislatura i que ha comptat des dels seus inicis amb un debat social previ, amb una unanimitat política, amb un plantejament social molt entès, amb una situació real de puntes molt altes de vehicles en una illa que aposta per la sostenibilitat de forma clara, que té les dimensions per poder-ho fer, i l’estructura per poder-ho tirar endavant”.

Així mateix, el conseller de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, Marc Pons, va afegir que aquesta mesura “s’aplicarà el 2019 per a donar temps de poder reforçar la xarxa de transport públic, de manera que permeti una mobilitat còmoda als que arribin a Formentera”.

Proposta de Llei de sostenibilitat mediambiental i turística per a l’Illa de Formentera
Per a aconseguir la regulació d’entrada de vehicles a l’illa, el Govern de les Illes Balears s’ocuparia de la creació d’una llei que aporti la capacitat jurídica per a posar en marxa el sistema de regulació i el Consell Insular de Formentera s’ocuparia de la regulació concreta dels paràmetres que contempla la llei.

A la reunió d’ahir no es varen valorar aquests paràmetres concrets, ja que aquesta feina es farà al llarg del 2018 en paral·lel a la tramitació de la llei, però si que es varen assenyalar quins punts són els que regularia la llei, que serien els següents:
Limitar l’entrada de vehicles i la circulació de vehicles en funció de criteris mediambientals. Establir un nombre màxim de vehicles de lloguer. Potenciar l’ús de vehicles elèctrics i no contaminants tant en el sector públic com en el privat i dur a terme projectes destinats a assolir més sostenibilitat ambiental.

A més a més, s’establiria un règim inspector i sancionador per a assegurar el compliment de les mesures plantejades.

Pel que fa a la restricció de desembarcament i circulació de vehicles de motor en un període determinat, es preveuria la inclusió d’algunes excepcions, com els vehicles dels residents, els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, els vehicles de servei públic, els tractors o els vehicles de transport de béns i mercaderies, entre d’altres.

La vigència d’aplicació de la llei seria a partir de l’estiu del 2019.

Rafael González, conseller de Mobilitat va afirmar que “les dades obtingudes del Pla d’aforament a la xarxa viària de l’illa de Formentera (que es pot consultar al portal de transparència de la institució a partir del 09 de febrer de 2018) i que ha recollit dades de l’agost del 2017 que s’han comparat amb les recollides el 2009, confirmen que les mesures incloses en la llei estan fonamentades”.

González va afegir que “la concreció dels paràmetres contemplats a la llei es decidiran en base a les conclusions del pla de mobilitat que està redactant el Consell de Formentera”.

Mobilitat trànsit rodat a la xarxa viaria de l’illa de Formentera

Carretera-reduxEl Consell de Formentera, a través de l'àrea de Mobilitat, informa que del 3 al 15 d'agost de 2017, moment de màxima demanda a la xarxa viària de Formentera, es va dur a terme una campanya de treball de camp a les carreteres de l’illa per a fer un recompte de vianants, bicicletes, motocicles, cotxes i usuaris d'autobusos i taxis per conèixer el tipus de mobilitat existent a l'illa de Formentera i el nombre d'usuaris.

Les dades obtingudes s’han contrastat amb les de la campanya feta l’any 2009 per veure quina ha estat l’evolució de la mobilitat a l’illa, donant per resultat un notori creixement del trànsit en la quasi totalitat de les vies mesurades.

De fet, en Intensitat Mitjana Diària (IMD), sols el tram PM-820-2 entre es Pujols i ses Illetes ha experimentat un lleuger descens del 4%, mentre que la resta de trams han comptabilitzat augments que van des del 2 al 26% d’incidència de trànsit rodat, essent la variant PM-820-2 entre la Savina, es Pujols i Sant Ferran el tram on s’han registrat uns increments més moderats, amb 5%, 2%, -4% i 7%, i la carretera a Cala Saona la zona amb més pressió de trànsit acumulada, amb el 26% de pujada.

Així mateix, la PM-820, que travessa l’illa des de la Savina fins a la Mola, té també creixements destacables en hora punta que arriben al 23% en alguns dels punts, amb xifres d’ocupació que superen el seu límit de capacitat teòrica entre la Savina i es Caló de Sant Agustí. El tram de la PM-820-01 de Sant Francesc a la cruïlla del restaurant es Cap registra pujades del 14% i 19% i els trams de la PM-820 que van d’es Caló a la Mola i la zona de Maryland tenen un augment del 10% de trànsit.

En comparació al 2016, el passat 2017 la població de residents a Formentera ha augmentat un 8% i el nombre de vehicles censats, dels quals un terç són motocicletes, un 3,5%. A això cal afegir-hi en estimació unes 8000 motos de lloguer i 2000 cotxes. La mitjana de vehicles per miler d’habitants s’eleva a Formentera als 675 veh/Mhab, gairebé 200 punts més que la mitjana estatal, que es xifra en 479 veh/Mhab.

Més articles...

Pàgina 314 de 403

314

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat