• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Premsa Notícies

Arriba a l'Espai cultural i educatiu 'Far de la Mola' la tercera part de l'exposició "Una col·lecció d'art contemporani III. Pintura i altres"

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Cultura, informa que del 20 de juliol al 29 de setembre a l'Espai cultural i educatiu "Far de la Mola" es podrà visitar l'última part de l'exposició Una col·lecció d'art contemporani III. Pintura i altres.

Aquesta és la tercera exposició d'Una col·lecció d'art contemporani, realitzada amb la col·lecció de Catalina Verdera Ribas i comissariada per Manolo Oya, mitjançant l'Associació Cultural Trampolí Mecànic.

A diferència de les dues primeres parts, en les quals s'han mostrat obres d'artistes locals i artistes que han residit o mantingut un contacte estret amb les nostres illes, en aquesta tercera part seran exposades principalment obres d'artistes d'altres indrets amb els quals Catalina Verdera ha mantingut relació arran de la seua activitat a la Galeria Van der Voort, o obres que ha adquirit per a la col·lecció personal.

En aquesta ocasió, es tracta de la selecció d'obres de pintura, dibuix i objectes de disset artistes: Antoni Tàpies, Antonio Murado, Miquel Mont, Joan Hernández Pijuan, Berta Cáccamo, Carmen Anzano, Amparo Sard, Ana Vilarrasa, Jaume Plensa, Carmen Calvo, Ester Partegàs, Michelangelo Pistoletto, Jordi Alcaraz, Nono Bandera, Douglas Pérez, Kcho i Miriam Durango.

L'exposició s'inaugurarà el dimarts 19 de juliol a les 12.00 hores i es podrà visitar fins al 29 de setembre, cada matí de dimarts a diumenge, de 10 h a 14 h; i dimecres i diumenge a la tarda, de 17 h a 21 h.

15 de juliol de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

cartell 2022 art contemp III

Unanimitat en setze de les propostes aprovades en la segona sessió del debat de Formentera

foto 2022vii debat estat IIEl Consell de Formentera ha celebrat avui la segona sessió del debat d'estat de Formentera que ha aprovat per unanimitat les dotze propostes presentades per l'equip de govern (GxF i PSOE). Pel que fa a les propostes de Sa Unió, dues han set presentades de manera conjunta amb les de l' equip de govern, en concret la relativa a l'ampliació de l'IES Marc Ferrer i la relativa al Pla d'implantació i impuls d'energies renovables. De les altres deu propostes restants presentades per l'oposició, cinc s'han aprovat. En total, disset propostes de les vint-i-dos presentades han set aprovades, setze d'elles per unanimitat.

Propostes de l'equip de govern: grup Gent x Formentera i grup PSIB-PSOE

Port de la Savina
El Ple ha aprovat per "instar l'Autoritat Portuària de les Illes Balears a reordenar els usos de l'espai marítim del port de la Savina, habilitant espai per a amarraments socials, per embarcacions de lloguer i una marina seca, garantint així l'adaptació del port de la Savina a les necessitats i capacitat de càrrega de Formentera", segons ha explicat el conseller de Mobilitat, Rafael González. "Aquesta proposta té per objectiu que els formenterers i formentereres tenguin l'accés a la mar garantit des de el port de la savina i que les empreses puguin desenvolupar la seua activitat", segons ha afegit el conseller.

Mollet des Caló
D'altra banda, s'ha donat suport "instar la Demarcació de Costes a les Illes Balears a rehabilitar de manera urgent el mollet des Caló i preservar la seua estructura i usos per garantir-ne la seguretat i la identitat del nucli des Caló". El conseller d'Infraestructures, Josep Marí, ha set l'encarregat de defensar la proposta i ha reconegut que "aquesta és una reivindicació que feim des de 2016" i ha assegurat que "és urgent que es realitzi, ja que és una necessitat que justament reclamen els veïns des Caló".

Fondejos
També s'ha aprovat que el Consell demani al Govern balear a desenvolupar la regulació i ordenació dels fondejos a tot el litoral de l'illa de Formentera, valorant la capacitat de càrrega del nostre litoral i a les zones que estiguin permeses dins del nou pla de gestió Natura 2000. El conseller de Medi Ambient, Antoni Tur, ha defensat la proposta "per la necessitat de controlar l'increment desmesurat d'embarcacions a la nostra costa i el dany que provoca als nostres valors naturals, com la posidònia".

Ampliació de l'IES Marc Ferrer
Així mateix, s'ha presentat una proposta conjunta per part de l' equip de govern i Sa Unió per "instar el Govern de les Illes Balears a realitzar de forma prioritària i urgent el projecte d'execució i les obres d'ampliació de l'IES Marc Ferrer, únic institut de Formentera, i que compta amb partida pressupostària als pressupostos generals de la CAIB". La consellera d'Educació, Susana Labrador, ha recordat que els darrers anys s'han fet esmenes als pressupostos de la CAIB perquè hi hagués partida per l'execució d'aquesta ampliació, però tot i això no s'ha arribar a executar, per això "seguirem insistint perquè es faci aquesta millora i es doni resposta a les necessitats actuals de l'institut, que a més és l'únic centre d'educació secundària de l'illa", segons ha concretat.

Museus
D'altra banda, s'insta el Govern perquè encarregui el projecte de rehabilitació i museografia de l'edifici de sa Senieta. La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha destacat que "després de les passes fetes pel Consell aquesta legislatura, i que estem a punt de formalitzar el projecte de rehabilitació i museïtzació de Can Ramon, ara es tracta de seguir avançant i reactivar el projecte de sa Senieta".

Normativa turística
Pel que fa al sector turístic, el Ple ha aprovat una proposta, defensada per la vicepresidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, per instar el Consell de Formentera a treballar conjuntament amb el sector i associacions empresarials en l'adaptació de les diferents normatives turístiques per adaptar-les a la llei de circularitat amb atenció a les característiques específiques de l'illa. Alejandra Ferrer ha destacat que en els darrers anys s'han aprovat diverses normatives relacionades amb la sostenibilitat i la circularitat que afecten a les empreses turístiques i als propietaris d'estades turístiques, "aquesta proposta té com a objectiu crear un document final únic que contengui diferents mesures i eines per ajudar el sector a adaptar-se a aquesta circularitat que tan necessària és i que el propi visitant també valora per triar destinació", segons ha explicat.

Política energètica
Per altra banda, també s'ha presentat una altra proposta conjunta, aprovada per tots els grups polítics per instar el Consell a finançar el desenvolupament del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES) amb fons provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com elaborar un Pla d'implantació i impuls de les energies renovables a Formentera. El conseller d'Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, ha explicat que "els fons europeus són una bona eina per tal de finançar els diferents plans de sostenibilitat, implantació d'energies renovables i la descarbonització de la mobilitat a la nostra illa i l'hem d'aprofitar".

III Pla de la Infància i la Joventut
Pel que fa a Joventut, la consellera del ram, Vanessa Parellada, ha presentat una proposta aprovada per instar el Consell de Formentera a elaborar el III Pla de la Infància i la Joventut de l'illa, fent especial atenció a les necessitats dels joves de la franja de 12 a 18 anys. La consellera ha explicat que "després de la realització dels dos primers plans, i tenint en compte que aquest any finalitza la vigència del segon, hem d'elaborar un nou document local amb propostes per la construcció d'un present i futur nens i nenes, com a membres de ple dret de la ciutadania, per crear polítiques locals, que tenguin un caràcter integral en què prevalgui l'interès superior dels infants, adaptant-nos als nous reptes plantejats i fent especial èmfasi en la franja de 12 a 18 anys", segons ha resumit.

Reglament serveis socials
El Consell també ha aprovat una proposta presentada pel conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, per redactar i aprovar un reglament de la cartera de serveis socials, "un document necessari que ajudarà a millorar la coordinació i l'eficiència de l'administració perquè a més reconeix els drets subjectius que tindran els ciutadans en matèria dels serveis socials; es tracta d'un document complex, però essencial per a la gestió dels serveis socials en aquesta illa".

Sector primari
Pel que fa a sector primari, el Ple ha aprovat amb el suport de tots els grups polítics una proposta per instar el Consell Insular de Formentera a continuar treballant per trobar noves fórmules per donar suport i seguir donant ajudes al sector primari professional i millorar la promoció i distribució des producte local. Segons ha destacat el conseller de Medi Rural, Josep Marí, per al Consell és prioritari seguir donant ajudes per enfortir i donar suport al sector rural. "Creim que la Cooperativa del Camp i totes les associacions del sector són l'eix vertebrador, per això els donem ajudes, així mateix també hem tret subvencions per als petits ramaders i agricultors, perquè entre tots millorin el sector primari de l'illa. Seguirem en aquesta línia i cercarem millores per fer arribar el producte local al consumidor", segons ha declarat Josep Marí.

Consell d'Esports
En matèria d'esports, el Ple ha aprovat la creació d'un Consell d'Esports, un espai que, segon ha assenyalat la consellera d'Esports, Paula Ferrer, "ha de suposar una passa més en la millora de la pràctica esportiva i l'activitat física a l'illa". El Consell d'Esports ha de ser un "espai dinàmic, àgil, de debat, obert no només a clubs i associacions, sinó a totes les persones que vulguin participar per ajudar a potenciar la promoció de l'esport, millorar el servei esportiu que oferim i les instal·lacions públiques", ha afegit la consellera Paula Ferrer.

Consell de Gent Major
La presidenta i consellera de Majors, Ana Juan, ha presentat una proposta per a la creació del Consell de participació de la Gent Major de Formentera que també ha rebut el suport de tots els grups polítics. "Necessitam obrir un fòrum, un espai per facilitar la participació dels nostres majors, que puguin aportar, un espai on es puguin recollir les seves inquietuds, opinions, per què com vaig assenyalar en el meu discurs del passat dilluns; crec que els hem d'escoltar perquè són una font de saviesa i son els que guarden el veritable llegat de Formentera", ha assenyalat la presidenta.

Grup Sa Unió de Formentera PP-Compromís

- La proposta de Sa Unió relativa al Conservatori Municipal de Música i Dansa de Formentera ha set rebutjada i s'ha aprovada una transaccionada per l' equip de govern, amb l'abstenció del grup de l'oposició, per instar a la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i al Consell Insular de Formentera perquè segueixin treballant conjuntament per trobar una solució integradora de l'oferta reglada i no reglada dels ensenyaments elementals i professionals de música i dansa.

- Modificada pels grups, s'ha aprovat instar el Govern balear i el Govern de l'Estat a continuar millorant la prestació de la de serveis administratius de la seva competència incrementant l'atenció presencial a l'illa de Formentera per que els ciutadans de l'illa tinguin una major atenció i es puguin evitar els desplaçaments a Eivissa.

- També s'ha aprovat per unanimitat la proposta de Sa Unió modificada per instar el Consell de Formentera a continuar augmentant la quantia econòmica de les ajudes econòmiques per compensar la doble/triple insularitat per als estudiants que cursin estudis fora de l'illa de Formentera, amb especial atenció a les rendes més baixes i seguir instant el Govern estatal i autonòmic que tinguin en compte al sistema de beques i les seves quanties la triple insularitat de Formentera per tal de garantir la igualtat d'oportunitats i compensar el sobrecost que suposa.

- D'altra banda, s'ha aprovat per unanimitat una altra proposició de Sa Unió modificada per instar el Consell de Formentera a continuar treballant, conjuntament amb els propietaris, en el desenvolupament de les millores en infraestructures que encara no s'han realitzat en els nuclis turístics o urbans des Copinar, es Ca Marí, ses Bardetes, i sa Roqueta.

- Finalment, també s'ha aprovat per unanimitat una proposta de Sa Unió, modificada, en què s'insta el Consell de Formentera a modificar el PTI per facilitar que els agricultors i ramaders desenvolupin els seus projectes vinculats al sector primari.


14 de juliol de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

The Penguins torna a Formentera a fer ballar els més petits de la casa

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Cultura, informa que dins la programació de Sant Jaume, el grup musical The Penguins oferirà un concert infantil el dijous 21 de juliol, a les 19.30 h, a la plaça de la Constitució de Sant Francesc. Després de tres anys i una pandèmia mundial, The Penguins tornen amb un nou treball discogràfic: Quadern de Bitàcola, el cinquè disc en el marc del projecte Reggae per Xics, adreçat al públic familiar.

La consellera de Cultura, Susana Labrador, ha convidat a totes les famílies de l'illa a "gaudir d'aquest magnífic espectacle que tan bones estones fa passar tant als infants, com als pares". "Després de la seua darrera actuació a l'illa, i tenint en compte les peticions d'algunes famílies perquè tornaren a animar les festes, estam molt contents de poder oferir aquest concert pensat especialment en els petits de la casa".

El nou disc consta de dotze cançons, vuit de les quals són originals, i amplia així la seua aportació a la cultura popular, però sense oblidar l'adaptació del repertori tradicional als ritmes jamaicans que tant èxit els ha donat com a banda sonora per a moltes famílies. "Amb aquestes dotze cançons ens capbussarem dins del Quadern de Bitàcola d'aquest nou i fascinant viatge", expliquen els artistes.

The Penguins s'embarquen a bord del Calipso per tal de fer viure als espectadors tot un seguit d'aventures extraordinàries a la recerca d'una misteriosa illa apareguda per sorpresa en mig de l'oceà, que pel que sembla no apareix ni en cap carta de navegació ni en cap mapa. L'espectacle convida a descobrir la fauna i la flora oceànica, i també les conseqüències mediambientals de viure en una societat productiva, encara incapaç de gestionar els seus residus.

Amb aquest nou disc, Quadern de Bitàcola, "reviurem l'imaginari oceànic de Jules Verne, d'Hergé, o del capità Nemo a bord del seu Nautilus, i també la infinita riquesa que guarden els oceans", assenyala el grup. Tot a través del còctel infal·lible de música, ritme, humor i pedagogia, que caracteritza Reggae per Xics. Per sobre de tot, el grup destaca "l'emoció d'una inoblidable experiència col·lectiva, amb la companyonia i l'amistat com a teló de fons, tan necessàries per arribar a bon port després d'aquesta llarga travessia a bord d'un vell vaixell, que tot i un xic atrotinat, encara és capaç de solcar mars, superar tempestes, esculls i onades gegants".

El concert tendrà lloc el dijous 21 de juliol a les 19.30 h a la plaça de la Constitució de Sant Francesc.


14 de juliol de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

cartell 2022 the penguins

El Consell demana a l'APB explicacions pel nombre d'embarcacions d'excursions al port i que arregli els desperfectes del carril bici i del passeig

El Consell de Formentera ha demanat a l'Autoritat Portuària de les Illes Balears que expliqui els canvis efectuats en el trasllat de les excursions marítimes al nou moll, vora l'estació marítima, i que indiqui el nombre d'excursions d'un sol dia que arriben al port de la Savina. "Ja hem dit moltes vegades i tornarem a insistir que s'ha de regular l'arribada d'excursions marítimes", ha assenyalat Ana Juan, que també demana al president de l'APB, Francesc Antich, explicacions sobre "la recollida de les aigües grises dels vaixells dins del port".

D'altra banda, la presidenta del Consell va enviar ahir dilluns una carta al responsable de la Delegació d'Eivissa – la Savina de l'APB, Ignacio Revilla, per demanar-li una "intervenció urgent al passeig de la Marina, ja que tant el carril bici com la calçada presenten nombrosos desperfectes que dificulten transitar-hi amb normalitat".

Així mateix, Ana Juan insisteix a conèixer la previsió de la finalització de les intervencions necessàries perquè la nova Confraria de Pescadors de Formentera disposi de connexió elèctrica, ja que l'APB s'havia compromès que estarien enllestides el dia 15 de juliol.

13 de juliol de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 5 de 366

5

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat