• Català
  • Castellano
  • English
Hemeroteca Economia i Hisenda
Consell Insular de Formentera
Up

Economia i Hisenda

Presentació del pressupost 2015 del CIF

El Consell de Formentera tanca l’any 2012 amb superàvit, acomplint l’objectiu d’estabilitat pressupostària

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears deu 14 milions d’euros al Consell Insular de Formentera, el 65% del seu pressupost

65 cases amb el grau de protecció B es podran benefeciar d'una bonificació del 75% per preservar el seu valor com a patrimoni històric de l’illa

El Consell Insular de Formentera posa a la venda la casa de ca ses Ferreres

Formentera aconsegueix 2.5 milions d'euros amb programes de finançament europeus

El Consell de Formentera amortitza 4 milions d’euros de deute bancari

Acord entre el Consell Insular d’Eivissa i el Consell de Formentera per compensar el deute històric entre ambdues institucions

El Consell de Formentera aplicarà una sèrie de rebaixes en l'impost de plusvàlua

El Consell de Formentera demana que se’l reconegui com a proveïdor de la Comunitat Autónoma per poder cobrar el deute

El Consell de Formentera demana finançament al Govern Balear per la demolició de “Ca ses Castellones”

Renda àgil a Formentera

Aguiló visita Formentera per tractar temes de comerç

La CAIB retalla en un 37% les inversions a Formentera

Tercera reunió entre el Consell de Formentera i el Govern Balear per pal·liar el deute amb Formentera

El Consell de Formentera expressa el seu malestar al Govern Balear per la crítica situació econòmica actual

Campanya de renda àgil a Formentera

Reunió entre el Consell de Formentera i el Govern Balear en matèria econòmica

Els valors cadastrals dels immobles de Formentera es podran sol·licitar per Internet

Pressupostos 2010. Memòria descriptiva

Pressupostos 2010. Informe Econòmic i Financer

Externalització del servei de recaptació

2 milions d'euros per a inversions en infraestructures a Formentera en els darrers 3 anys

Campanya Renda Àgil 2010 a Formentera

L'oficina de correus de la Mola ha tancat les seues portes

L'Agència Tributària de les Balears torna a obrir la seua oficina a Formentera

Nova retolació dels carrers de Formentera d'acord amb la seua història i cultura

Pressuposts 2011

El pressupost 2012 del Consell de Formentera serà de 21 milions

L’àrea d’Urbanisme ha resolt 468 expedients d’Obra Major i 189 expedients d’activitats des de juliol de 2007 fins a març d’enguany

Presentació de la publicació Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2010

El conseller d'Administracions Públiques fa una visita institucional al Consell de Formentera

Inici del cobrament del període voluntari de tributs i altres ingressos del Consell Insular de Formentera