• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contractant
Consell Insular de Formentera
Up

Perfil del Contractant

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accès a la informació relativa a la seva activitat contractual, a partir de dia 1 de maig de 2008, les institucions públiques estan obligats a difondre mitjançant les seves pàgines webs; els plecs i anuncis de licitació de les seves contractacions.
El contingut d'aquesta pàgina té caràcter purament informatiu.

Pel que fa als terminis de publicació, l'únic document que dóna fe dels terminis és l'edicte al Diari oficial corresponent.

Més informació:
Departament de Secretaria · Consell Insular de Formentera · Plaça de la Constitució, 1 (Sant Francesc Xavier) · tel. 971 32 10 87
horari: De dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h

 

Exposició pública projectes (23)

Licitació amb termini presentació ofertes obert (48)

Licitació amb termini presentació ofertes tancat (8)

Adjudicacions definitives (1)

Contractes adjudicats (14)

Històric de licitacions (83)

 

Most viewed documents in this section

C03-2013 Contracte "Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM Formentera, període 2013-2020" (Perfil del Contractant/Licitació amb termini presentació ofertes obert)

C06/2012 Instal·lació i soterrament contenidors 2ª fase (Perfil del Contractant/Contractes adjudicats)

C17/2011 Pòlissa d'Assegurança de Responsabilitat Civil i Patrimonial (Perfil del Contractant/Contractes adjudicats)

C08/2011 Anunci de l'encomana de gestió de l'obra "Acondicionament Carretera PM 820-2" (Perfil del Contractant/Històric de licitacions)

C16-2011 Gestió Escola Municipal de Tennis de Formentera (Perfil del Contractant/Històric de licitacions)