Formentera celebra la primera sessió participativa per la redacció del Pla de Mobilitat Sostenible

foto pla mobilitat 2El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Mobilitat, va celebrar ahir dimecres la primera sessió participativa per la redacció del Pla de Mobilitat Sostenible de Formentera, una sessió on el conseller d’Infraestructures i Mobilitat, Rafael González, la consellera de Participació Ciutadana, Sònia Cardona, i representants de l’empresa IDOM, redactora del Pla de Mobilitat, van exposar davant la secció sectorial de Veïns/Veïnes i la secció sectorial de Territori i Medi Ambient del Consell d’Entitats els detalls d’aquest estudi.

Objectius del Pla de Mobilitat Sostenible
En paraules del conseller d’Infraestructures i Mobilitat, Rafael González, “l’objectiu d’aquest Pla és definir les mesures i actuacions que han de propiciar un canvi en la mobilitat de la nostra illa, fent aquesta més sostenible i respectuosa amb el medi ambient”.

El conseller afegí que el Pla de Mobilitat Sostenible consta de 4 fases de treball: un anàlisi i diagnosi de la mobilitat actual, la definició de les línies estratègiques, l’elaboració d’un pla d’actuacions amb el qual assolir els objectius fixats i per últim planificar i pressupostar aquestes actuacions a 8 anys vista. En la sessió d’ahir es presentà als assistents les dos primeres fases del Pla.

Anàlisi i diagnosi
Arrel de les enquestes i els aforaments realitzats l'any passat, ahir es va poder constatar que en un dia d’estiu a Formentera es realitzen un total de 118.911 desplaçaments, dels quals 37.609 són realitzats pels residents, 72.726 pels visitants (que pernocten a l’illa) i 8.576 pels excursionistes (que no pernocten a l’illa).

Pel que fa als residents, dels 37.609 desplaçaments (3,2 desplaçaments/dia), el 82% d’aquests viatges es fan amb vehicle a motor privat mentre que el 18% restant es realitzen en transports sostenibles (a peu, bicicleta i transport públic).

Els visitants realitzen 72.726 desplaçaments (3,6 desplaçaments/dia) dels quals el 66% es realitzen en vehicles de lloguer (cotxe i moto) i un 11% en vehicle a motor propi. El transport amb vehicle sostenible (a peu, bicicleta i transport públic) representa un 17%. La resta de modes representen el 6%.

Així mateix, dels excursionistes d’un sol dia, que realitzen 8.576 desplaçaments (2,3 desplaçaments/dia) el 40% utilitzen un mode de transport sostenible (a peu, bicicleta i transport públic), el 38% utilitzen vehicles de lloguer (moto i cotxe), el 10% vehicles a motor privats, el 9% utilitzen el taxi i un 3% altres modes.

Els principals desplaçaments dels residents es realitzen a l’interior de Sant Francesc i entre les poblacions de Sant Francesc i Sant Ferran i entre Sant Francesc i es Pujols. Els visitants es desplacen per tota l’illa i els excursionistes visiten principalment el Parc Natural de ses Salines.

Línies estratègiques
Davant d’aquestes dades, el conseller de Mobilitat, Rafael González, considera que “podem comprovar la gran incidència dels vehicles a motor privats, tant en els trajectes de residents, com de visitants i excursionistes. Per tant, ara hem de treballar per a projectar una mobilitat més sostenible amb la qual guanyin presència les mobilitats a peu, en bicicleta i el transport públic, a fi d’aconseguir un equilibri en quant a modes de transport a la nostra illa que resulti sostenible i respectuós amb el medi ambient”.

Així, s’ha definit una dotzena de línies estratègiques que, entre d’altres coses, passen per potenciar els desplaçaments a peu, garantir una infraestructura ciclista adequada, redefinir el transport públic per donar resposta a les noves necessitats i demandes dels residents i visitants, millorar la mobilitat i accessibilitat als disseminats, racionalitzar l’ús del vehicle privat, millorar la seguretat viària i reorganitzar i gestionar l'espai dedicat a estacionament.

Ara s’obre un període per a què la ciutadania faci aportacions a aquest pla cara al posterior disseny d’un pla d’actuacions que s’exposarà en una pròxima reunió del Consell d’Entitats.