El Consell incorpora una nova pala retroexcavadora per a la millora de la selecció de residus a l’abocador

foto 2020 backhoeEl Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, informa que ha incorporat una nova màquina retroexcavadora per poder exercir d’una manera més àgil i versàtil el servei de selecció de residus a l’abocador de l’illa.

L’adquisició de la pala retroexcavadora amb pinça forestal, que ha tengut un cost de 124.522,67 euros, IVA inclòs, permetrà millorar les tasques de moviment de terres, residus de construcció i demolició, la realització de compost i l’alimentació de poda i restes de jardineria a la màquina biotrituradora.

El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha assenyalat que la compra d’aquesta màquina també suposarà “un estalvi a mitjan termini”, ja que fins ara aquest servei es realitzava de manera subrogada mitjançant el lloguer d’una màquina i que “ara tendrem la pala permanentment per realitzar les tasques de manera contínua”. A més, serà el mateix personal de l’àrea de Gestió de Residus des Cap qui la utilitzi.

16 de desembre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera