El Consell recorda als propietaris de terrenys que mantinguin els seus pins en condicions fitosanitàries adequades

foto 2021 processionariEl Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, recorda que, davant l’avanç de la plaga de la processionària a l’illa, els propietaris de terrenys tenen l’obligació de mantenir els seus pins en les condicions fitosanitàries adequades. L’àrea de Medi Ambient recorda, a més, que per comunicar sobre la presència de bosses de processionària del pi els ciutadans poden fer servir l’aplicació Línia Verda, el registre d’entrada del Consell o acudir a les oficines de Medi Ambient.

Noves tisores telescòpiques i 5.000 cartutxos per eliminar bosses

Enguany, el Consell ha adquirit dues tisores telescòpiques per tallar bosses fins a una alçada de 5-6 metres. Aquestes tisores són de préstec gratuït i es poden sol·licitar a l’àrea de Medi Ambient, complint amb una sèrie de condicions. A més, també s’han adquirit 5.000 cartutxos que es repartiran entre els clubs de caçadors de l’illa que col·laboren habitualment en l’eliminació de bosses de processionària.

El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, ha remarcat que “la implicació dels propietaris de terrenys és fonamental per combatre aquesta plaga i per això l’administració insular les ofereix totes les facilitats per aconseguir-ho”. “Segon la normativa en matèria de sanitat vegetal, ells tenen l’obligació de retirar les bosses de processionària i en cas de no poder fer-ho han de contactar amb la conselleria de Medi Ambient per sol·licitar assessorament i els informarem de les passes que han de donar”, ha assenyalat.

La propagació de la plaga a indrets de l’illa de Formentera no tractats durant els mesos d’hivern es manifesta per l’aparició de fulles seques als extrems de les branques de pi i l’agrupació d’erugues formant bosses de processionària del pi per combatre el fred. La processionària del pi és un insecte defoliador —això és, que s’alimenta de fulles— que ataca el pi blanc i pot arribar a afectar-lo de manera greu si aquests atacs són molt intensos i repetits o si els arbres es troben debilitats. Aquest fet s’ha de tenir ben present, ja que pot constituir un problema molt greu pels nostres pinars.

Cal recordar, que durant els darrers mesos del 2020, el servei de Sanitat Forestal de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat en col·laboració amb el Consell ha realitzat tractaments aeris amb helicòpter específics per combatre la plaga de la processionària del pi amb l’agent biològic Bacillus thuringiensis.

Recomanacions

Des de l’àrea de Medi Ambient del Consell de Formentera i del servei de Sanitat Forestal del Govern balear, es recorda a la ciutadania que:

1.- Han de comunicar a les administracions assenyalades la presència de processionària, indicant la posició i el nombre de bosses.

2.- En els casos dels propietaris que tinguin pins afectats han de procedir a eliminar les bosses.

3.- El mètode més efectiu per l’eliminació de la plaga és tallar la bossa de la processionària i cremar-la.

4.- S’han de prendre les mesures d’autoprotecció necessàries per evitar que els pels urticants de l’eruga puguin afectar a la persona que realitza la talla, com ara emprar roba de màniga llarga, guants i ulleres de protecció.

5.- Cal tenir present que en el moment de tallar la bossa es poden despendre pels urticants i per l’acció del vent poden entrar en contacte amb la pell i produir erupcions i/o reaccions al·lèrgiques, per la qual cosa es recomana tallar les bosses en contra de la direcció del vent (a la persona que talla la bossa el vent l’ha de venir de l’esquena).

6.- Les bosses tallades s’han de destruir. Es recomana cremar-les a una zona allunyada de la massa boscosa per minimitzar el risc d’incendi.

7.- Les erugues també es poden eliminar esclafant-les per processos mecànics o bé destruir-les mitjançant tirs d’escopeta. En aquest darrer cas s’ha de disposar de llicència de caça, així com donar compliment a les normes per les quals es fixen els períodes hàbils de caça i les vedes especials que s’estableixin per la temporada.

Per més informació poden consultar el web de Sanitat Forestal a http://sanitatforestal.caib.es, o posar-se en contacte amb el servei de Sanitat Forestal mitjançant telèfon 971 17 66 66 o el correu electrònic sanitatforestal@caib.es, o bé amb l’àrea de Medi Ambient del Consell Insular de Formentera a les oficines del carrer Mallorca, 15 (baixos) de Sant Ferran de ses Roques, telefonant al 971 32 12 10 ext. 1 o mitjançant el correu electrònic mediambient@conselldeformentera.cat.

7 gener de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera