El Consell inicia una nova campanya d'inspecció d'anuncis d'estades turístiques a internet

foto consell premsaEl Consell de Formentera, a través de les àrees de Turisme i el Servei d'Inspecció, informa que el pròxim 1 de desembre es començarà una campanya de revisió d'anuncis a internet, per tal de comprovar si els anuncis penjats informen del nombre d'estada turística (ET) o, si encara no es disposés d'ell, del número de registre general d'entrada de la Declaració Responsable d'Inici d'Activitat (Driat).

Des del Consell es recorda que d'acord amb la llei 8/2012 de 19 de juliol que regula el turisme de les Illes Balears, és un deure dels allotjaments turístics, “incorporar i fer públic de forma permanent en el canal d'oferta turística el número d'inscripció turística de l'habitatge” (article 19.n), o bé, “s'admetrà la incorporació del número de registre d'entrada atorgat quan es va presentar la Driat a un registre públic” (article 23.7).

Aquesta campanya es porta a terme per vetllar pel compliment de la llei per part d'empresaris turístics i usuaris, així com per protegir el dret a l'habitatge garantir l'ús residencial d'aquells immobles que no tenen autorització turística, tal com s'ha establert al pla d'inspecció turística del Consell.

El Consell informa que en aplicació de la mateixa llei, la publicitat d'una estada turística, sense publicar el número d'ET o de registre general d'entrada de la Driat, suposa una infracció lleu que es pot sancionar amb multes de fins a 4.000 €. En el cas de no tenir autorització la infracció es consideraria greu i la sanció podria ser entre els 20.000 i els 40.000 €.

13 de novembre de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera