Consell de Formentera i Ajuntament d'Eivissa col·laboren per crear apunts lingüístics per al personal de les seves administracions

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Normalització Lingüística, informa que juntament amb l'Ajuntament d'Eivissa engeguen una campanya interna per resoldre els dubtes més habituals a l'hora de redactar textos en català. 'Apunts en net', que és com es diu el programa, pretén ser una ajuda i un suport per al personal de les dues administracions.

El programa consisteix en l'enviament de tres apunts lingüístics setmanals que el personal del Consell i de l'Ajuntament rebrà en el seu correu de feina. Cada apunt conté una breu explicació teòrica i exemples, i s'han dividit les temàtiques en tres blocs:

1. Aspectes ortogràfics, sintàctics, gramaticals i lèxics (pronoms, preposicions, lèxic específic, etc.)
2. Convencions estilístiques (ús de les majúscules i les minúscules, abreviatures i símbols, etc.)
3. Llenguatge administratiu (terminologia administrativa, aspectes de redacció administrativa, etc.)

El programa té l'objectiu de servir de suport a la tasca diària del personal de l'administració, i el seu contingut s'ha dissenyat per donar resposta als dubtes més freqüents (siguin de lèxic, redacció o convencions lingüístiques), així com també fer arribar d'una manera clara i senzilla les actualitzacions de criteris normatius o convencionals, o la inclusió de neologismes, paraules i expressions específiques que el dia a dia planteja. El format d'apunt permet, alhora, introduir aspectes de toponímia i paraules i expressions genuïnes.

Els serveis d'assessorament lingüístic de les dues institucions s'han encarregat del contingut dels apunts i n'han dissenyat l'enviament, que s'iniciarà durant aquest mes de juny.


12 de juny de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera