L'ocupació de les terrasses dels establiments podrà augmentar, amb sol·licitud prèvia al Consell, si es garanteix el pas del vianants i dels vehicles d'emergències

El Consell de Formentera ha aprovat un decret de Presidència que permet ampliar l'ocupació de les terrasses d'establiments d'hosteleria i restauració durant l'estat d'alarma, mentre les terrasses habituals no puguin tenir l'ocupació de taules del 100%. Les ampliacions però han de ser aprovades prèviament pel Consell de Formentera, que vetllarà per garantir el pas dels vianants i dels vehicles d'emergència si n'és el cas.

Les peticions s'han de realitzar de forma telemàtica a través de l'OVAC, en un apartat específic creat per a aquest tràmit: https://ovac.conselldeformentera.cat. Aquesta ampliació temporal de les terrasses serà gratuïta. Cal recordar, que el Consell, donades les circumstàncies extraordinàries provocades per la Covid-19, bonificarà també al 100% la taxa d'ocupació de les terrasses.

D'altra banda, en cas de sol·licitar l'ocupació de via pública del local adjacent, s'haurà de disposar de l'autorització del titular del local. En tot moment s'hauran de respectar les normes que estableixin les autoritats sanitàries: 2 metres de distància entre taules, higiene dels espais, entre d'altres.

11 de maig de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera